Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Tratat teoretic si practic de drept comercial. Volumul I

Descriere

TITLU EPUIZAT!

Cel dintâi Tratat elementar, teoretic şi practic de Drept comercial, publicat după Revoluţie, este proiectat în cinci volume.

Nimeni nu mai contesta astazi ca dreptul comercial îsi datoreaza existenta si progresul necontenit nu atât savantilor, cât comerciantilor.

În vesnica lor cautare spre alte surse de profit, comerciantii au împins legislativul spre inovatie si au generat o ramura noua, originala a dreptului privat care continua sa-si traga seva din Dreptul civil.

Cel dintâi Tratat elementar, teoretic si practic de Drept comercial, publicat dupa Revolutie, este proiectat în cinci volume. Acest prim volum prezinta sapte titluri:

  1. I. Domeniul dreptului comercial;
  2. II. Faptele de comert;
  3. III. Comerciantii;
  4. IV. Patrimoniul comerciantului. Fondul de comert si capitalul social;
  5. V. Concurenta comerciala;
  6. VI. Instrumente de plata si de credit si
  7. VII. Insolventa (prima parte).
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 99.00
Cantitate:

TITLU EPUIZAT!

Cuprins

 

Titlul I. Dreptul comercial – ramura a dreptului privat

 

Capitolul I. Domeniul, existenta si esenta dreptului comercial

Sectiunea 1. Terminologie

Sectiunea a 2-a. Domeniul, existenta si esenta dreptului comercial

§1. Determinarea domeniului dreptului comercial

§2. Afirmarea existentei dreptului comercial

§3. Esenta dreptului comercial

§4. Spiritul reglementarii dreptului comercial

§5. Principiile dreptului comercial

§6. Tendintele actuale ale dreptului comercial

§7. Tehnicile dreptului comercial

Sectiunea a 3-a. Pozitia dreptului comercial român în sistemul dreptului nostru national

§1. Relatia cu alte ramuri ale dreptului

§2. O fiica rebela a dreptului privat – insolventa

 

Capitolul II. Izvoarele dreptului comercial român

Sectiunea 1. Scurt istoric al legislatiei comerciale române

§1. Perioada dreptului comercial de origine franceza (1840-1887)

§2. Codul comercial din 1887 de inspiratie italiana

§3. Extinderea aplicarii Codului comercial român în Ardeal, în Basarabia si în Bucovina

Sectiunea a 2-a. Izvoarele dreptului comercial român

§1. Legea

§2. Emergenta dreptului consumatiei

§3. Uzul comercial

§4. Comentarii cu privire la uzurile comerciale

Bibliografie recomandata

Jurisprudenta

Spete

 

Titlul II. Faptele de comert generatoare de obligatii comerciale

 

Capitolul I. Notiunea si clasificarea faptelor de comert

Sectiunea 1. Necesitatea si importanta distinctiei între faptele de comert si faptele sau actele civile

Sectiunea a 2-a. Criteriile distinctiei

Sectiunea a 3-a. Criteriul obiectiv. Enumerarea faptelor de comert în art. 3 C.com.

Sectiunea a 4-a. Categoriile de fapte de comert (prezentare

Sectiunea a 5-a. Faptele de comert subiective si actele de comert unilaterale

Sectiunea a 6-a. Drept comparat

Bibliografie recomandata

Jurisprudenta

Spete

 

Capitolul II. Operatiunile de interpunere în circulatia bunurilor si a valorilor

Sectiunea 1. Cumpararea-vânzarea comerciala. Aspecte generale

§1. Calificarea operatiunilor cu imobile care fac obiectul activitatii comerciale

§2. Cumpararea spre „a se revinde” (...) „ori numai spre a se închiria”

§3. Revânzarea bunurilor „dupa ce se vor fi lucrat sau pus în lucru

§4. Închirierea bunului cumparat. Leasingul

§5. Concluzii

Sectiunea a 2-a. Operatiunile de banca si de schimb valutar (art. 2 pct. 11 C.com

§1. Scurt istoric

1.1. Antichitatea

1.2. Evul Mediu Crestin

1.3. Renasterea

1.4. Perioada moderna

§2. Functiile economice ale bancilor

§3. Riscul activitatii bancare

3.1. Aspecte fundamentale

3.2. Analiza si limitarea riscului

3.3. Perspective

§4. Raspunderea bancii

4.1. Natura si întinderea raspunderii

4.2. Raspunderea pentru activitatea de creditare

4.3. Raspunderea pentru obligatiile profesionale

4.4. Raspunderea pentru nerespectarea obligatiei de informare

4.5. Obligatii exceptionale

§5. Scurt istoric al activitatii bancare si al legislatiei consacrate acesteia pe teritoriul românesc

5.1. Antichitatea daco-romana. Prima societate bancara europeana în Dacia Traiana

5.2. Banca Nationala a României

5.3. Scurt istoric al unor banci românesti reprezentative

5.4. Piata bancara europeana

5.5. Actuala reglementare legala a activitatii bancare în România. Dispozitii generale. Domeniul de aplicare si conditiile minime de desfasurare a activitatii

Sectiunea a II-a. Sucursalele institutiilor bancare persoane juridice straine

Bibliografie recomandata

Jurisprudenta

 

Capitolul III. Întreprinderile comerciale

Sectiunea 1. Notiunea de întreprindere

Sectiunea a 2-a. Întreprinderile producatoare de bunuri

§1. Întreprinderile comerciale de constructii (art. 3 pct. 8 C.com.)

§2. Întreprinderile de fabrica, manufactura, de editura si de imprimerie (art. 3 pct. 9, 10 C.com.)

Sectiunea a 3-a. Întreprinderile de servicii

§1. Întreprinderile de furnitura (art. 3 pct. 5 C.com.)

§2. Întreprinderile de spectacole publice (art. 3 pct. 6 C.com)

§3. Întreprinderile de comisioane, agentiile si oficiile de afaceri (art. 3 pct. 7)

§4. Întreprinderile de librarie si obiecte de arta (art. 3 pct. 10 C.com.)

§5. Întreprinderile de transport de persoane sau de lucruri pe apa sau pe uscat (art. 3 pct. 13 C.com.)

§6. Întreprinderile de asigurari terestre, chiar mutuale, contra daunelor si asupra vietii (art. 3 pct. 17) si întreprinderile de asigurari chiar mutuale, contra riscurilor navigatiunii (art. 3 pct. 18)

§7. Întreprinderile de depozite în docuri, silozuri, antrepozite si magazine generale (art. 3 pct. 20 C.com.)

Bibliografie recomandata

Jurisprudenta

 

Capitolul IV. Faptele de comert conexe (accesorii)

Sectiunea 1. Conceptul de fapte de comert conexe sau accesorii

Sectiunea a 2-a. Contractele de report asupra obligatiunilor de stat sau altor titluri de credit circulând în comert (art. 3 pct. 3 si art. 74-76 C.com.)

Sectiunea a 3-a. Operatiunile de bursa

Sectiunea a 4-a. Cumpararile sau vânzarile de parti sau de actiuni ale societatilor comerciale (art. 3 pct. 4 C.com.)

§1. Partile sociale

§2. Actiunile

§3. Asemanari si deosebiri între partile sociale si actiuni

§4. Domeniul de aplicare a dispozitiilor art. 3 pct. 4 C.com.

Sectiunea a 5-a. Operatiunile de mijlocire în afaceri comerciale (art. 3 pct. 12 C.com.).

Sectiunea a 6-a. Cambia si biletul la ordin (art. 3 pct. 14 C.com.)

Sectiunea a 7-a. Operatiunile privind navigatia pe apa (art. 3 pct. 15, 16 C.com.)

Cuprins VIII Sectiunea a 8-a. Depozitele pentru cauza de comert (art. 3 pct. 19 C.com.)

Sectiunea a 9-a. Contul curent si cecul [art. 6 alin. (2) C.com.]

Sectiunea a 10-a. Mandatul comercial (art. 374-391 C.com.).

Sectiunea a 11-a. Contractul de comision (art. 405-412 C.com.)

Sectiunea a 12-a. Contractul de consignatie (Legea nr. 178/1934) 

Sectiunea a 13-a. Cautiunea comerciala

Sectiunea a 14-a. Operatiunile asupra recipiselor-warant (art. 3 pct. 20 C.com)

Bibliografie recomandata

Jurisprudenta

Spete

 

Capitolul V. Actele de comert subiective. Prezumtia de comercialitate a celorlalte obligatii ale comerciantului (art. 4 C.com.)

Sectiunea 1. Conceptul de acte de comert subiective

Sectiunea a 2-a. Înlaturarea prezumtiei de comercialitate

Bibliografie recomandata

Jurisprudenta

Spete

 

Capitolul VI. Actele unilateral comerciale si actele necomerciale

Sectiunea 1. Actele unilateral comerciale (mixte)

Sectiunea a 2-a. Actele necomerciale

§1. Cumpararile pentru consumul propriu al necomerciantilor

§2. Vânzarea produselor agricole de catre producator

§3. Întreprinderea agricola

Bibilografie recomandata

Jurisprudenta

Spete

 

Titlul III. Comerciantii

 

Capitolul I. Necomerciantii participanti în comert

Sectiunea 1. Norme de drept aplicabile tuturor necomerciantilor

Sectiunea a 2-a. Interesul practic al distinctiei între necomercianti si comercianti

Sectiunea a 3-a. Necomerciantii persoane fizice

Sectiunea a 4-a. Necomerciantii persoane juridice participanti la acte de comert

§1. Persoane juridice de drept privat

§2. Persoane juridice de drept public

Jurisprudenta

Spete

 

Capitolul II. Calitatea de comerciant

Sectiunea 1. Conceptia obiectiva a Codului comercial român

Sectiunea a 2-a. Dobândirea si încetarea calitatii de comerciant

§1. Persoana fizica autorizata, întreprinzatorul persoana fizica titular al întreprinderii individuale si întreprinderea familiala. Aspecte generale

§2. Persoana fizica autorizata

§3. Întreprinzatorul persoana fizica, titular al întreprinderii individuale

§4. Întreprinderea familiala

§5. Dispozitiile finale

§6. Comerciantii persoane juridice

Sectiunea a 3-a. Principalele obligatii specifice profesiei de comerciant. Registrul comertului. Contabilitatea comerciantilor. Concurenta onesta între comercianti

Bibliografie recomandata

Jurisprudenta

Spete

 

Capitolul III. Auxiliarii comertului în Codul comercial

Sectiunea 1. Auxiliarii dependenti

Sectiunea a 2-a. Auxiliarii independenti

Jurisprudenta

Documente

 

Titlul IV. Patrimoniul comerciantului. Fondul de comert. Capitalul social

Subtitlul I. Patrimoniul

 

Capitolul I. Conceptul de patrimoniu

Sectiunea 1. Aspecte introductive. Omul si natura

§1. Ambiguitatile limbajului si consecintele juridice

§2. Ambiguitatea „patrimoniului”

§3. Aspecte preliminare privind noul concept de patrimoniu al debitorului în insolventa

§4. Patrimoniul – bulgare de ceara

§5. Paradoxul patrimoniului persoanei juridice

§6. Autonomia patrimoniala a gruparilor cu si fara personalitate

Sectiunea a 2-a. Conceptul de patrimoniu

§1. Elemente definitorii

§2. Caracterele patrimoniului. Analiza teoretica a unitatii patrimoniului

§3. Unitatea patrimoniului. Analiza functionala

§4. Caracterele patrimoniului. Unitatea patrimoniului, temei al extinderii procedurii colective

§5. Importanta unitatii patrimoniului si a dreptului de gaj general în procedura insolventei

5.1. Unitatea gajului general asupra averii debitorului

5.2. Universalitatea patrimoniului în procedura insolventei. Insolventa fara frontiere

5.3. Egalitatea de sanse privind participarea creditorilor la procedura insolventei

§6. Restrângeri ale unitatii patrimoniului prin crearea universalitatilor juridice

6.1. Universalitatile juridice (legale)

6.2. Izolarea unor ramuri de activitate cedate în caz de aport partial de activ supus regimului divizarii

6.3. Incidenta asupra diviziunii patrimoniilor societatilor

6.4. Izolarea compartimentelor unui fond comun de creante sau de plasament

§7. Restrângeri ale unitatii patrimoniului prin restrângerea unitatii gajului general

§8. Un nou statut legal: debitor în insolventa

8.1. Relatia între persoana si patrimoniu în cazul debitorului insolvent

8.2. Dreptul de a nu plati datoriile

8.3. Patrimoniul – instrument al supravietuirii

8.4. Debitorul, persoana juridica

8.5. Divulgarea averii în presa. Jurisprudenta franceza

§9. Conturarea continutului patrimoniului

9.1. Izolarea bunurilor destinate uzului profesional. Fondurile specializate

9.2. Patrimoniul profesional

9.3. Patrimoniul si viata privata

§10. Caracterul inalienabil

§11. Definitia conceptului juridic de patrimoniu. „A fi” si „a avea

§12. Puterile titularului asupra patrimoniului

§13. Modalitatile juridice ale patrimoniului

 

Capitolul II. Functiile patrimoniului

Sectiunea 1. Subrogatia reala universala sau cu titlu universal

Sectiunea a 2-a. Gajul general al creditorilor chirografari

Sectiunea a 3-a. Transmisiunea universala si cu titlu universal

 

Capitolul III. Activ si pasiv patrimonial

Sectiunea 1. Abordarea contabila

Sectiunea a 2-a. Abordarea juridica. Aspecte introductive

Sectiunea a 3-a. Dreptul de proprietate privata ca activ al patrimoniului debitorului. Definitie, continut si caracterele juridice

Sectiunea a 4-a. Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata

 

Subtitlul II. Fondul de comert

 

Capitolul I. Conceptul si elementele structurale

Sectiunea 1. Definitia fondului de comert. Numele comercial si emblema comerciala

Sectiunea a 2-a. Alte elemente ale fondului de comert

Sectiunea a 3-a. Natura juridica a fondului de comert

 

Capitolul II. Protectia fondului de comert

Sectiunea 1. Nevoia de ocrotire

Sectiunea a 2-a. Protectia legislativa

 

Capitolul III. Operatiuni cu fondul de comert

Sectiunea 1. Vânzarea

Sectiunea a 2-a. Gajul fondului de comert

Sectiunea a 3-a. Locatiunea fondului de comert

Sectiunea a 4-a. Constituirea fondului de comert ca aport la capitalul social

Bibliografie recomandata

Jurisprudenta

Spete

 

Subtitlul III. Capitalul social al debitorului (Societati comerciale si grupari de interes economic

 

Capitolul I. Conceptul de capital social

Sectiunea 1. O abordare neortodoxa a conceptului de capital social

Sectiunea a 2-a. Fictiune sau realitate?

Sectiunea a 3-a. Acceptiunea contabila a capitalului social

 

Capitolul II. Reducerea sau majorarea capitalului social (Legea nr. 31/1990, art. 207-208, 210-221)

Sectiunea 1. Reducerea capitalului social

Sectiunea a 2-a. Majorarea capitalului social (art. 210-221

Sectiunea a 3-a. Reducerea motivata de pierderi. Drept comparat

Bibliografie recomandata

Spete

 

Autor: Turcu Ion
Titlul cartii: Tratat teoretic si practic de drept comercial. Volumul I
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 09 Oct 2008
ISBN: 978-973-115-395-7
Numar de pagini: 744
Mod de legare (Coperta): Carte brosata, Coperta laminata

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker