Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Nulitatea actului juridic civil

Descriere

 Exigenţe din ce în ce mai diverse apasă asupra omului modern: obligaţii faţă de societate, faţă de el însuşi, faţă de alţii. Nu toate aceste cerinţe şi obligaţii sunt legate de domeniul dreptului, dar atunci când sunt cuprinse în acte normative, ele dau naştere unor drepturi şi obligaţii juridice. Pentru concretizarea lor, astăzi, viaţa individului nu se poate concepe fără încheierea de acte juridice. Fiecare persoană încheie diverse acte juridice: de vânzare, de închiriere, de transport, de joc şi prinsoare, contracte de muncă, contracte medicale, pentru a nu cita decât pe cele mai uzuale. Tuturor acestor acte juridice li se aplică reguli speciale, particulare, studiate la dreptul contractelor speciale, dar şi reguli comune, general aplicabile, cu privire la condiţiile de formare, acordul de voinţă, forma încheierii, desfiinţarea. Sunt astfel impuse exigenţe cu privire la încheierea valabilă a oricărui act juridic. Sancţiunea aplicabilă pentru nerespectarea exigenţelor privitoare la încheierea valabilă a actului juridic este nulitatea. Lucrarea defineşte conceptul de nulitate, prezintă cauzele nulităţii, regimul juridic aplicabil acesteia, efectele, dar şi reguli care în conflict cu nulitatea, îi înlătură efectele. Cercetarea autoarei pentru prezentarea unei teorii generale a nulităţii actului juridic civil a avut în vedere doctrina şi jurisprudenţa în materie (nelipsind aspecte din dreptul comparat), precum şi normele speciale din legislaţia civilă în vigoare. Aceasta deoarece Codul nostru civil nu cuprinde o teorie a nulităţii precis conturată, normele sale în această privinţă fiind disparate şi imprecise. De aceea, sperăm să avem temeiuri pentru o imagine mai clară a nulităţii în consonanţă cu literatura juridică, jurisprudenţa şi legislaţia civilă, precum şi cu originile acestei instituţii milenare a dreptului.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 39.00
Cantitate:

 Cuprins

 

Capitolul I. Noţiuni generale privind nulitatea actului juridic civil
Secţiunea I. Consideraţii generale privind actul juridic civil
Secţiunea a II-a. Definiţie. Trăsăturile caracteristice ale nulităţii
Secţiunea a III-a. Nulitatea în dreptul intertemporal
Secţiunea a IV-a. Sediul materiei nulităţii
Secţiunea a V-a. Funcţiile nulităţii
XIV Nulitatea actului juridic civil
Capitolul al II-lea. Delimitarea nulităţii de alte sancţiuni şi cauze de ineficacitate
ale actului juridic civil
Secţiunea I. Conceptul de ineficacitate.
Secţiunea a II-a. Comparaţie între nulitate şi alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil
Capitolul al III-lea. Consideraţii privind inexistenţa actului juridic civil
Secţiunea I. Conceptul de inexistenţă. Definiţie. Comparaţie cu nulitatea actului juridic civil
Secţiunea a II-a. Scurt istoric al noţiunii de inexistenţă
Secţiunea a III-a. Inexistenţa în alte ramuri de drept
Capitolul al IV-lea. Evoluţia concepţiilor cu privire la nulitate
Secţiunea I. Nulitatea în dreptul roman.
Secţiunea a II-a. Concepţia clasică despre nulitate
Secţiunea a III-a. Concepţia modernă despre nulitate
Secţiunea a IV-a. Tendinţe generale în doctrina occidentală contemporană
Capitolul al V-lea. Consideraţii generale privind nulitatea absolută şi nulitatea relativă
Secţiunea I. Precizări prealabile
Secţiunea a II-a. Enumerarea categoriilor de nulitate în funcţie de criteriile de clasificare
Secţiunea a III-a. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă
Capitolul al VI-lea. Cauzele nulităţii absolute
Secţiunea I. Cauzele de nulitate absolută. Prezentare
Secţiunea a II-a. Nerespectarea unei incapacităţi speciale
Secţiunea a III-a. Fraudarea legii
Secţiunea a IV-a. Lipsa totală a consimţământului
Secţiunea a V-a. Lipsa obiectului actului juridic
Secţiunea a VI-a. Lipsa cauzei
Secţiunea a VII-a. Cauza ilicită sau imorală
Secţiunea a VIII-a. Nerespectarea formei cerute ad validitatem
Secţiunea a IX-a. Nerespectarea ordinii publice şi a bunelor moravuri
Secţiunea a X-a. Nerespectarea dreptului de preemţiune în cazurile anume prevăzute de lege
Secţiunea a XI-a. Lipsa capacităţii de folosinţă a persoanei juridice şi nerespectarea principiului
specialităţii capacităţii de folosinţă (art. 34 din Decretul nr. 31/1954)
Capitolul al VII-lea. Cauzele de nulitate relativă
Secţiunea I. Prezentare.
Secţiunea a II-a. Analiza cauzelor de nulitate relativă
Secţiunea a III-a. Viciile de consimţământ.
Secţiunea a IV-a. Lipsa discernământului în momentul încheierii actului juridic
Capitolul al VIII-lea. Regimul juridic al nulităţii
Secţiunea I. Precizări prealabile
Secţiunea a II-a. Regimul juridic al nulităţii absolute
Secţiunea a III-a. Regimul juridic al nulităţii relative
Secţiunea a IV-a. Comparaţie între regimul juridic al nulităţii absolute şi regimul juridic al
nulităţii relative
Capitolul al IX-lea. Analiza celorlalte categorii de nulitate, în funcţie de criteriile
de clasificare
Secţiunea I. Nulitatea totală şi nulitatea parţială
Secţiunea a II-a. Nulităţi exprese şi virtuale
Secţiunea a III-a. Nulitatea de fond şi nulitatea de formă
Secţiunea a IV-a. Nulităţi de drept şi nulităţi judiciare
Capitolul al X-lea. Principiile efectelor nulităţii actului juridic civil
Secţiunea I. Noţiunea efectelor nulităţii actului juridic civil
Secţiunea a II-a. Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii
Secţiunea a III-a. Principiul „restitutio in integrum”
Secţiunea a IV-a. Principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului principal
Secţiunea a V-a. Principii care înlătură regula „quod nullum est, nullum producit effectum”
Capitolul al XI-lea. Răspunderea consecutivă anulării unui act juridic
Secţiunea I. Consideraţii introductive
Secţiunea a II-a. Noţiuni privind răspunderea în dreptul civil român
Secţiunea a III-a. Scurte consideraţii privind
răspunderea civilă delictuală şi răspunderea contractuală
Secţiunea a IV-a. Comparaţie între nulitate şi responsabilitate
Secţiunea a V-a. Răspunderea determinată de anularea unui act juridic
Capitolul al XII-lea. Aplicaţii ale nulităţii în dreptul civil român
Secţiunea I. Consideraţii preliminare.
Secţiunea a II-a. Vânzarea lucrului altuia.
Secţiunea a III-a. Discuţii cu privire la inalienabilitatea legală şi clauzele de inalienabilitate voluntară
Secţiunea a IV-a. Aplicaţii ale formei solemne cerute ad validitatem
Secţiunea a V-a. Aspecte ale nulităţii în domeniul dreptului succesoral
Bibliografie selectivă
Index alfabetic

Titlul cartii: Nulitatea actului juridic civil
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: Septembrie 2008
Numar de pagini: 432
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Nulitatea actului juridic civil

Nulitatea actului juridic civil

Pretul nostru: Lei (Ron) 39.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker