Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drept constitutional si institutii politice

Descriere

Cursul de “Drept constituţional şi instituţiile politice” se constituie într-o analiză aprofundată tuturor instituţiilor juridice ale dreptului constituţional şi instituţiilor politice, privite ca ius, grupate în două materii, şi anume: prima – Dreptul constituţional şi cea de-a doua – Instituţiile politice.

 „Dreptul constituţional” cuprinde analiza terminologică a unor concepte şi categorii necesare înţelegerii întregii materii; a teoriei constituţiei; a instituţiei cetăţeniei şi a celei a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale. „Instituţiile politice” cuprind analiza teoriei puterii şi a statului; a aspectelor constituţionale ale statului; a partidelor politice; a sistemului electoral; a instituţiilor politice ale statului, cum ar fi parlamentul, guvernul, şeful statului, autoritatea judecătorească şi jurisdicţia constituţională.

Toate instituţiile juridice ale dreptului constituţional şi ale instituţiilor politice sunt examinate şi analizate în contextul jurisprudenţei jurisdicţiilor constituţionale române şi ale altor state.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 79.00
Cantitate:

Din cuprinsul cartii:

 

DREPT CONSTITUTIONAL

Titlul I. Statul si dreptul. Dreptul si morala. Statul si politica. Dreptul constitutional si institutia politica

Capitolul I. Statul si dreptul. Dreptul si morala. Statul si politica

Sectiunea 1. Statul si dreptul

Sectiunea a 2-a. Dreptul si morala

Sectiunea a 3-a. Statul si politica

 

Capitolul II. Dreptul constitutional si institutia politica

Sectiunea 1. Dreptul constitutional

Sectiunea a 2-a. Locul dreptului constitutional în sistemul de drept

Sectiunea a 3-a. Institutia politica

Bibliografie la Titlul I

 

Titlul II. Raporturile juridice de drept constitutional si subiectele acestora

Capitolul I. Raporturile de drept constitutional  

Capitolul II. Subiectele raporturilor juridice de drept constitutional

 

Titlul III. Normele de Drept constitutional. Izvoarele formale ale Dreptului constitutional 

Capitolul I. Normele de Drept constitutional 

Capitolul II. Izvoarele formale ale Dreptului constitutional român

Bibliografie la Titlurile II si III

 

Titlul IV. Teoria constitutiei

Capitolul I. Notiunea de constitutie

Capitolul II. Aparitia constitutiei

Sectiunea 1. Momentul si cauzele aparitiei constitutiei 

Capitolul III. Aparitia constitutiei

Sectiunea 1. Momentul si cauzele aparitiei constitutiei

Sectiunea a 2-a. Constitutia cutumiara (mixta) si constitutia scrisa

§1. Constitutia cutumiara (mixta)

§2. Constitutia scrisa

 

Capitolul IV. Adoptarea si modificarea constitutiei. Suspendarea efectelor constitutiei si abrogarea acesteia

Sectiunea 1. Adoptarea constitutiei

Sectiunea a 2-a. Revizuirea constitutiei

Sectiunea a 3-a. Suspendarea efectelor constitutiei si abrogarea acesteia

 

Titlul V. Continutul normativ al constitutiei. Suprematia constitutiei

Capitolul I. Continutul normativ al constitutiei

Capitolul II. Suprematia constitutiei

Sectiunea 1. Conceptul de suprematie a constitutiei

Sectiunea a 2-a. Fundamentarea stiintifica a suprematiei constitutiei

Sectiunea a 3-a. Consecintele si garantiile juridice ale suprematiei constitutiei

 

Titlul VI. Teoria generala a controlul constitutionalitatii legilor

Capitolul I. Notiunea de control al constitutionalitatii legilor. Fundamentarea controlului de constitutionalitate. Constitutionalizarea dreptului

Sectiunea 1. Notiunea de control al constitutionalitatii legilor

Sectiunea a 2-a. Fundamentarea controlului de constitutionalitate. Constitutionalizarea dreptului

 

Capitolul II. Autoritatile publice competente sa controleze constitutionalitatea legilor. Clasificarea controlului de constitutionalitate pe baza acestui criteriu. Alte forme de control

Sectiunea 1. Clasificarea controlului de constitutionalitate

Sectiunea a 2-a. Aparitia controlului jurisdictional de constitutionalitate a legilor

Bibliografie la Titlurile IV-VI

 

Titlul VII. Dezvoltarea constitutionala a României

Capitolul I. Dezvoltarea constitutionala a României pâna în anul 1944

Sectiunea 1. Aparitia constitutiei în România. Premise istorice

Sectiunea a 2-a. Statutul dezvoltator al Conventiei de la Paris din 7/19 august 1858

Sectiunea a 3-a. Constitutia României din 1 iulie 1866

§1. Premise istorice

§2. Continutul Constitutiei României din 1 iulie 1866

Sectiunea a 4-a. Constitutia României din 29 martie 1923

§1. Premise istorice

§2. Continutul Constitutiei României din 29 martie 1923

Sectiunea a 5-a. Constitutia României din 24 februarie 1938 .

§1. Premise istorice

§2. Continutul Constitutiei României din 24 februarie 1938

Sectiunea a 6-a. Suspendarea Constitutiei României din 28 februarie 1938 si organizarea constitutionala dupa 1940

 

Capitolul II. Dezvoltarea constitutionala a României în perioada 1944 pâna la adoptarea Constitutiei din 1948

Sectiunea 1. Premise istorice

Sectiunea a 2-a. Decretul-lege nr. 1626 din 31 august 1944 pentru fixarea drepturilor românilor în cadrele Constitutiunii din 1866 si cu modificarile Constitutiunii din 29 martie 1923

Sectiunea a 3-a. Decretul nr. 1849 din 11 octombrie 1944 pentru adaugire de alineat nou la finele art. IV din Decretul-lege nr. 1626 din 31 august 1944

Sectiunea a 4-a. Legea nr. 86 din 7 februarie 1945 – Statutul Nationalitatilor Minoritare

Sectiunea a 5-a. Legea nr. 187 din 23 martie 1945 pentru înfaptuirea reformei agrare

Sectiunea a 6-a. Decretul nr. 2218 din 13 iulie 1946 privind exercitarea puterii legislative si Legea nr. 560/1946 privind alegerea Adunarii Deputatilor

Sectiunea a 7-a. Legea nr. 363 din 30 decembrie 1947 pentru constituirea Statului Român în Republica Populara

 

Capitolul III. Dezvoltarea constitutionala a României din anul 1948 pâna la 22 decembrie 1989

Sectiunea 1. Constitutia României din 13 aprilie 1948. Premise istorice si continutul Constitutiei

Sectiunea a 2-a. Constitutia României din 24 septembrie 1952. Premise istorice si continutul Constitutiei

Sectiunea a 3-a. Constitutia României din 21 august 1965. Premise istorice si continutul Constitutiei

 

Capitolul IV. Regimul constitutional din România stabilit dupa 22 decembrie 1989

Sectiunea 1. Precizari prealabile

Sectiunea a 2-a. Decretul-lege nr. 2 din 27 decembrie 1989 privind constituirea, organizarea si functionarea Consiliului Frontului Salvarii Nationale si a consiliilor teritoriale ale Frontului Salvarii Nationale

Sectiunea a 3-a. Decretul-lege nr. 8 din 31 decembrie 1989 privind înregistrarea si functionarea partidelor politice si a organizatiilor obstesti în România

Sectiunea a 4-a. Decretul-lege nr. 81 din 9 februarie 1990 privind Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala

Sectiunea a 5-a. Decretul-lege nr. 92 din 14 martie 1990 privind alegerea Parlamentului si a Presedintelui României

 

Capitolul V. Constitutia României din 8 decembrie 1991

Sectiunea 1. Premise istorice

Sectiunea a 2-a. Continutul Constitutiei României din 1991

Sectiunea a 3-a. Revizuirea Constitutiei în anul 2003

§1. Premisele istorice ale revizuirii Constitutiei în anul 2003

§2. Continutul revizuirii Constitutiei din anul 2003

Bibliografie la Titlul VII

 

Titlul VIII. Cetatenia româna

Capitolul I. Istoricul, notiunea si natura juridica a cetateniei

Sectiunea 1. Istoricul cetateniei

Sectiunea a 2-a. Notiunea si definitia cetateniei

Sectiunea a 3-a. Natura juridica a cetateniei

 

Capitolul II. Reglementarea juridica a cetateniei române si principiile care se degaja din normele juridice privitoare la cetatenie

Capitolul III. Dobândirea cetateniei române

Sectiunea 1. Sisteme si moduri de dobândire a cetateniei

Sectiunea a 2-a. Dobândirea cetateniei române prin nastere si prin adoptie si cetatenia copilului gasit pe teritoriul României

§1. Dobândirea cetateniei române prin nastere

§2. Dobândirea cetateniei române prin adoptie

§3. Cetatenia copilului gasit pe teritoriul României

Sectiunea a 3-a. Dobândirea cetateniei române la cerere

Sectiunea a 4-a. Dobândirea cetateniei române prin repatriere

 

Capitolul IV. Pierderea cetateniei române

Sectiunea 1. Retragerea cetateniei române

Sectiunea a 2-a. Renuntarea la cetatenia româna

Sectiunea a 3-a. Alte cazuri de pierdere a cetateniei române

 

Capitolul V. Dovada si procedurile de dobândire si de pierdere a cetateniei române

Sectiunea 1. Dovada cetateniei române

Sectiunea a 2-a. Autoritatea Nationala pentru Cetatenie. Procedurile de acordare, de dobândire si de pierdere a cetateniei române

§1. Autoritatea Nationala pentru Cetatenie

§2. Procedurile de acordare si de dobândire a cetateniei române

§3. Procedurile de pierdere a cetateniei române

 

Capitolul VI. Cetatenia de onoare. Dubla cetatenie. Cetatenii straini si apatrizii

Sectiunea 1. Cetatenia de onoare

Sectiunea a 2-a. Dubla cetatenie

Sectiunea a 3-a. Cetatenii straini si apatrizii

Bibliografie la Titlul VIII

 

Titlul IX. Drepturile, libertatile si îndatoririle fundamentale ale cetateanului

(. . .)

Autor: Iancu Gheorghe
Titlul cartii: Drept constitutional si institutii politice
Producator: Editura C.H.Beck
Data aparitiei: 01 Noi 2010
ISBN: 978-973-115-806-8
Numar de pagini: 592
Mod de legare (Coperta): Brosare, Laminare

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Drept constitutional si institutii politice

Drept constitutional si institutii politice

Pretul nostru: Lei (Ron) 79.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker