Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Cercetarea criminalistica a omorului

Descriere

Convenţional, în desfăşurarea cercetării la faţa locului, se face distincţie între două faze: faza numită statică şi faza numită dinamică. Natura activităţilor întreprinse de organele judiciare diferă în funcţie de unul sau altul dintre aceste momente.

Activităţile ce se efectuează în faza statică urmăresc determinarea limitelor teritoriale asupra cărora se va extinde cercetarea şi fixarea aspectului general al locului săvârşirii infracţiunii, a poziţiei urmelor şi mijloacelor materiale de probă, în starea în care au fost găsite.

Faza numită dinamică a cercetării are drept obiect examinarea, cu ajutorul unor mijloace tehnico-ştiinţifice adecvate, a urmelor şi mijloacelor materiale de probă ce constituie o consecinţă a infracţiunii, sau care se află în anumite raporturi cu fapta săvârşită.

Distincţia între fazele statică şi dinamică ale cercetării la faţa locului are un caracter convenţional, în sensul că în practica efectuării acestei activităţi, în raport de o seamă de împrejurări legate de particularităţile faptei săvârşite şi ale locului comiterii faptei, acestea nu se succedă în ordinea în care a fost înfăţişată ci adeseori se împletesc, se întrepătrund.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

CERCETAREA CRIMINALISTICA A OMORULUI
CUPRINS


Capitolul I. Dreptul la viata - drept fundamental al omului
Sectiunea I. Aspecte istorice privind dreptul la viata
§ 1. Perioada antica
§ 2. Perioada Evului Mediu
§ 3. Epoca moderna si contemporana
§ 4. Ocrotirea dreptului la viata în România
Sectiunea a II-a. Dreptul la viata. Consacrare constitutionala
Sectiunea a III-a. Dreptul la viata. ocrotire prin mijloace de drept penal


Capitolul II. Infractiunile de omucidere
Sectiunea I. Notiune
Sectiunea a II-a. Obiectul juridic si obiectul material
Sectiunea a III-a. Subiectul
Sectiunea a IV-a. Latura obiectiva
Sectiunea a V-a. Latura subiectiva
Sectiunea a VI-a. Tentativa si consumarea
Sectiunea a VII-a. Sanctiunea
Sectiunea a VIII-a. Formele grave


Capitolul III. Consideratii generale privind cercetarea la fata locului
Sectiunea I. Reglementare legala
Sectiunea a II-a. Notiunea, natura juridica si importanta cercetarii la fata locului. delimitari de ordin conceptual
§ 1. Notiune si caractere juridice
§ 2. Natura juridica. Elemente de ordin terminologic
§ 3. Delimitari conceptuale
§ 4. Situatii în care este necesara cercetarea la fata locului
§ 5. Importanta si sarcinile cercetarii la fata locului
Sectiunea a III-a. Tactica efectuarii cercetarii la fata locului

Capitolul IV. Etapele cercetarii la fata locului în caz de omor
Sectiunea I. Cercetarea în faza statica
Sectiunea a II-a. Cercetarea în faza dinamica
Sectiunea a III-a. Ridicarea si fixarea urmelor si a corpurilor delicte
§ 1. Procesul-verbal de cercetare la fata locului
§ 2. Schita locului faptei
§ 3. Fixarea prin mijlocirea fonogramei judiciare a unor activitati efectuate cu ocazia cercetarii la fata locului
§ 4. Fixarea rezultatelor cercetarii la fata locului cu ajutorul filmului si a videofonogramei judiciare
§ 5. Fixarea rezultatelor cercetarii la fata locului cu ajutorul fotografiei judiciare

Capitolul V. Examinarea cadavrului
Sectiunea I. Constatarea mortii victime
Sectiunea a II-a. Examinarea propriu-zisa a cadavrului
Sectiunea a III-a. Stabilirea datei mortii si a eventualelor modificari în pozitia cadavrului

Capitolul VI. Particularitatile cercetarii omorului în functie de modalitatea aleasa de faptuitor pentru suprimarea vietii
Sectiunea I. Omorul cu arme albe si corpuri contondente
Sectiunea a II-a. Omorul prin asfixii
Sectiunea a III-a. Omorul prin împuscare
Sectiunea a IV-a. Moartea prin otravire
Sectiunea a V-a. Moartea violenta determinata de alti factori

Capitolul VII. Explicatii complementare
Sectiunea I. Particularitati ale cercetarii omorului în cazul cadavrelor dezmembrate sau al cadavrelor nedescoperite
Sectiunea a II-a. Aspecte de ordin medico-legal

Capitolul VIII. Concluzii

Anexe

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

 • Consantin Aionitoaie, Ion-Eugen Sandu Vasile Berchesan, Tudore Butoi, Ilie Marcu, Eugen Palaceanu Constatin Pletea, Ion-Eugen Sandu, Emilian Stancu, Tratat de tactica criminalistica, Editura Carpati, Oradea, 1992
 • Ion Anghelescu, Folosirea fonogramei si videofonogramei magnetice în procesul penal, în R.R.D. nr. 1, 1970
 • Ion Anghelescu, Consideratii asupra locului cercetarii faptei, în „Revista Româna de Drept” nr. 11/1973
 • Ion Argeseanu, Criminalistica si medicina legala în slujba justitiei, vol. I,. Editura Lumina Lex, 1996.
 • G. Asanache, L. Marcus, Elemente de medicina biocriminalistica, Bucuresti, 1978.
 • Vladimir Belis, Tratat de medicina legala, vol. 1, Editura Medicala, Bucuresti, 1995
 • Aurel Ciopraga, „Criminalistica. Tratat de tactica”, Editura Gama, Iasi, 1996
 • Dana Constantinescu, I. Argesanu, „Noi metode si tehnici utilizate în identificarea criminalistica si medico-legala”,
 • Supliment al buletinului inter – probleme de criminalistica si criminologie a Procuraturii R.S.R., nr. 1-2/1989.
 • Ovidiu Drîmba, Istoria culturii si civilizatiei, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1984
 • C-tin Dumitrescu, Curs de tehnica criminalistica, vol.II, Editat de scoala de ofiteri a Ministerului de Interne, Bucuresti, 1983.
 • C-tin Dumitrescu, E. Gacea, Elemente de antropologie judiciara, Ed. Ministerului de Interne, Bucuresti.
 • Octavian Loghin, Drept penal român. Partea speciala, vol. I, Editura Sansa, Bucuresti, 1994
 • Octavian Loghin, Tudorel Toader, Drept penal român .Partea speciala, Editura Sansa, Bucuresti, 1994
 • M. Minovici, Tratat complet de medicina legala, vol. II, Bucuresti, 1930.
 • I. Mircea, Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998.
 • Paunescu – Podeanu, Baze clinice pentru practica medicala, vol. II, Ed. Medicala, Bucuresti, 1983.
 • Iulian Poenaru, Pedeapsa cu moartea. „'Pro'' sau '”contra''?, Editura Limina Lex, Bucuresti, 1994
 • Octavian Pop, Ion Anghelescu, Lupu Coman, Ion R. Constantin, ircea Constantinescu, Ion Grigorescu, Alexandru Hasnas, Vasile Lapadus s.a., Tratat practic de criminalistica, vol. 1, Serviciul editorial, presa si propaganda în rândul populatiei al
 • Ministerului de Interne, Inspectoratul General al Militiei, Institutul de criminalistica, Bucuresti, 1976
 • Stefan Popa, Nicolae Stoian, Stefan Neicu, „Fotografia judiciara”, Editura Ministerului de Interne, Bucuresti, 1992.
 • Gh. Scripcaru, M. Terbancea, Patologie medico-legala, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1983
 • Emilian Stancu, Criminalistica, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1994.
 • Emilian Stancu, Criminalistica, vol. I+II, Editia a III-a, Editura Actami, Bucuresti, 1999.
 • Emilian Stancu, Stiinta investigarii infractorilor, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1993, vol. I.
 • Camil Suciu, Criminalistica, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972.
 • Camil Suciu, Dezvoltarea învatamântului criminalistic în România, Scoala româneasca de criminalistica, Serviciul cultural, presa si editorial, 1975.
 •  

Titlul lucrarii: Cercetarea criminalistica a omorului
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 99
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Cercetarea criminalistica a omorului

Cercetarea criminalistica a omorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker