Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Securitatea europeana. Fundamentari normative si institutionale

Descriere

Care sunt principalele momente de evoluţie a eforturilor europene, stadiul actual al integrării şi nivelul de operaţionalizare a instrumentelor UE pentru managementul situaţiilor de criză?

Care sunt aşteptările comunităţii internaţionale de la implicarea UE în gestionarea riscurilor şi crizelor la nivel global?

Care este rolul structurilor de intelligence ale UE în manifestarea Uniunii ca actor global?

Care este potenţialul actual şi de perspectivă al UE pentru influenţarea mediului internaţional de securitate?

Care sunt principalele determinări ale Politicii de Securitate şi Apărare Comună asupra politicii de securitate a României?

Care va fi viitorul relaţiilor UE – NATO?

 

Toate aceste întrebări îşi găsesc răspunsul în conţinutul lucrării, care sunt convins că vă va crea un alt nivel de înţelegere a fenomenului numit securitate europeană.

Prof. univ. dr. Nicolae Popa

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 34.00
Cantitate:

Cuprins

 

Abrevieri

Cuvânt-înainte

Precizări introductive. Uniunea Europeană ca actor global: de la deziderat la realitate

 

Capitolul I. Fundamente politice, normative, conceptuale şi instituţionale ale politicii de securitate şi apărare comune. Etape în manifestarea UE ca actor global în arena internaţională

Secţiunea 1. Etapele emergenţei politicilor de securitate şi apărare europene - perspectivă istorică

Secţiunea a 2-a. Tratatele constitutive ale UE referitoare la integrarea în domeniile securităţii şi apărării – evoluţia conceptelor în domeniu

§1. Tratatele originare

§2. Adâncirea integrării europene – Tratatele de la Maastricht, Amsterdam şi Nisa

§3. Tratatul de la Maastricht (Tratatul Uniunii Europene – TEU

§4. Tratatul de la Amsterdam

§5. Tratatul de la Nisa

Secţiunea a 3-a. Tratatul de reformă al UE (Lisabona) – etapă nouă în integrarea politicilor europene de securitate şi apărare

Secţiunea a 4-a. Cadrul instituţional actual din domeniul PSAC. Instituţii şi modalităţi de acţiune

§1. Consiliile Europene din 1999 şi 2000 – operaţionalizarea PESA

§2. Principalele instituţii şi responsabilităţi în domeniile PESC/PSAC

§3. Cadrul instituţional actual al PESC/PSAC

3.1. Înaltul Reprezentat al Uniunii pentru Relaţii Externe şi Politica de Securitate

3.2. Comitetul Politic şi de Securitate (PSC)

3.3. Comitetul privind Aspectele Civile în Managementul Crizelor (CIVCOM)

3.4. Comitetul Militar al UE (EUMC)

3.5. Statul Major Militar al UE (EUMS

3.6. Celula de Planificare Civil-Militară

3.7. Agenţiile din cadrul PSAC

Secţiunea a 5-a. Comunitatea de intelligence a UE şi rolul acesteia pentru afirmarea Uniunii ca actor global în arena internaţională

§1. Structuri şi responsabilităţi

1.1. Centrul de Situaţii (EU SITCEN

1.2. Unitatea de planificare şi avertizare timpurie

1.3. Divizia de intelligence din cadrul Statului Major Militar al UE (INTDIV

1.4. Centrul satelitar al Uniunii (EUSC)

1.5. Institutul de Studii de Securitate al UE

1.6. Centrul de crize şi capacităţile de OSINT ale Comisiei Europene

§2. Comunitatea de intelligence a UE şi managementul situaţiilor de criză – tendinţe de evoluţie

Secţiunea a 6-a. Agenţia Europeană de Apărare – actor important în realizarea capacităţilor UE în domeniul apărării şi al securităţii

 

Capitolul II. Evoluţii ale mediului internaţional de securitate şi influenţele acestora asupra Uniunii Europene

Secţiunea 1. Evoluţii actuale ale mediului internaţional de securitate

Secţiunea a 2-a. Globalizarea şi securitatea internaţională. Determinări asupra Uniunii Europene

Secţiunea a 3-a. Strategia de securitate europeană – răspunsul UE la provocările din mediul internaţional de securitate

Secţiunea a 4-a. Revizuirea strategiei de securitate la 5 ani de la apariţie – continuitate şi adaptare

 

Capitolul III. Interesele geopolitice şi de securitate ale Uniunii Europene şi evoluţia contextului regional şi global pe termen mediu şi lung

Secţiunea 1. Uniunea Europeană ca actor geopolitic

Secţiunea a 2-a. Interesele geopolitice şi de securitate ale Uniunii Europene în plan regional

§1. Politica Europeană de vecinătate şi manifestarea intereselor UE în plan regional

§2. Uniunea Europeană şi vecinătatea estică

2.1. UE şi vecinătatea estică – instrumente specifice

Secţiunea a 3-a. Parteneriatele Uniunii Europene cu alţi actori internaţionali în domeniul securităţii. Evoluţii actuale şi perspective

§1. Parteneriatul strategic UE – ONU

§2. Parteneriatul strategic UE – NATO şi relaţiile transatlantice

2.1. Fundamentele cooperării UE – NATO

2.2. Evoluţii recente în domeniul relaţiilor UE – NATO. Un Parteneriat revitalizat?

§3. Parteneriatul Uniunii Europene cu Uniunea Africană

Secţiunea a 4-a. Relaţiile Uniunii cu Rusia şi Ucraina în contextul iniţiativelor UE pentru zona extinsă a Mării Negre şi regiunea estică

Secţiunea a 5-a. Evoluţia contextului global pe termen mediu şi lung. Influenţe posibile asupra intereselor de securitate ale UE

 

Capitolul IV. Potenţialul actual şi de perspectivă al Uniunii Europene pentru manifestarea ca actor global în securitatea internaţională

Secţiunea 1. Evoluţia „nivelului de ambiţie” al UE în domeniile apărării şi al securităţii – de la strategia de securitate la Tratatul de la Lisabona

Secţiunea a 2-a. Capacitatea strategică generală de manifestare unitară în arena internaţională

Secţiunea a 3-a. Dezvoltarea capabilităţilor militare – Obiectivul Global 2010 (Headline Goal – 2010)

§1. Obiectivul Global 2010 (Headline Goal – 2010)

Secţiunea a 4-a. Grupurile tactice de luptă ale UE – elementul central al capabilităţilor de reacţie rapidă ale UE

Secţiunea a 5-a. Dezvoltarea capabilităţilor civile – obiectivul Global Civil 2010

Secţiunea a 6-a. Cooperarea structurată permanentă şi dezvoltarea viitoarelor capabilităţi ale Uniunii Europene

Secţiunea a 7-a. Perspective în realizarea capabilităţilor Uniunii de intervenţie în securitatea internaţională

 

Capitolul V. Operaţiile de management al situaţiilor de criză conduse de către Uniune – evaluare a eficienţei şi specificului intervenţiilor UE în securitatea internaţională

Secţiunea 1. Specificul intervenţiilor UE în managementul situaţiilor de criză

Secţiunea a 2-a. Operaţii militare ale UE

Secţiunea a 3-a. Operaţii şi misiuni civile desfăşurate de UE

Secţiunea a 4-a. Perspective – Intensificarea coordonării civil-militare în intervenţiile UE în securitatea internaţională

 

Capitolul VI. Determinări şi influenţe asupra politicilor de securitate şi apărare ale României

Secţiunea 1. Intercondiţionări la nivel strategic

Secţiunea a 2-a. Implicarea României în operaţionalizarea dimensiunii de securitate şi apărare a UE

§1. Implicarea în dezvoltarea capabilităţilor UE

§2. Participarea la operaţii conduse de UE

 

Concluzii. Evaluare prospectivă a capacităţii UE de manifestare ca actor global în arena internaţională

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Anexa nr. 8

Anexa nr. 9

Anexa nr. 10

Bibliografie

 

Autor: Gabriel Naghi
Titlul cartii: Securitatea europeana. Fundamentari normative si institutionale
Producator: Editura C.H.Beck
Data aparitiei: 14 Oct 2010
ISBN: 978-973-115-805-1
Numar de pagini: 288
Mod de legare (Coperta): Brosare, Laminare

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker