Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Metodologia investigarii violului

Descriere

Statisticile actuale referitoare la violenţele sexuale, dau mai mult ca oricând o direcţie analizei cât mai profunde a fenomenului. În ultima vreme, la nivel internaţional, plângerile s-au înmulţit brusc, iar condamnările atât pentru agresiuni comise asupra minorilor, cât şi asupra femeilor şi nu numai, au devenit, conform unor statistici, de cca. şase ori mai numeroase în ultimii 10 ani. Aşadar, trecând de la o tăcere relativă, la o expunere zgomotoasă, violenţa sexuală e mai prezentă ca niciodată în anchetele poliţiei, în procesele verbale de audieri, în articolele din presă sau în opinia publică.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

C U P R I N S
- ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND INVESTIGAREA VIOLULUI -

 


CAPITOLUL I: INTRODUCERE

 

CAPITOLUL II: INFRACTIUNEA DE VIOL. ABORDARE ISTORICA SI DREPT COMPARAT

SECTIUNEA I: SCURTA PRIVIRE ISTORICA

SECTIUNEA A II-A: DREPT COMPARAT

 

CAPITOLUL III: ANALIZA JURIDICA A INFRACTIUNII DE VIOL.

SECTIUNEA I: REGLEMENTARE LEGALA

SECTIUNEA A II-A: CONDITII PREEXISTENTE

§. 1. OBIECTUL INFRACTIUNII

§. 2. SUBIECTII INFRACTIUNII

§. 3. CONTINUTUL CONSTITUTIV

A. Latura obiectiva

B. Latura subiectiva

 

§. 4. FORME. MODALITATI. SANCTIUNI

A. Forme

B. Modalitati

C. Sanctiuni

 

CAPITOLUL IV: METODOLOGIA CERCETARII CRIMINALISTICE A INFRACTIUNII DE VIOL

SECTIUNEA I: PROBLEME ESENTIALE CE TREBUIE CLARIFICATE LA CERCETAREA INFRACTIUNII DE VIOL

SECTIUNEA A II-A: PARTICULARITATILE CERCETARII LOCULUI FAPTEI DE VIOL

SECTIUNEA A III-A: PARTICULARITATILE CERCETARII PERSOANELOR ÎN CAZUL INFRACTIUNII DE VIOL

§.1. ASCULTAREA PERSOANEI VATAMATE

§.2. AUDIEREA MARTORILOR

§. 3. IDENTIFICAREA, URMARIREA SI PRINDEREA FAPTUITORILOR

§. 4. ASCULTAREA ÎNVINUITULUI SAU A INCULPATULUI

§. 5. EFECTUAREA PREZENTARILOR PENTRU RECUNOASTERE SI A RECONSTITUIRILOR

SECTIUNEA A IV-A: METODE FOLOSITE FRECVENT LA CERCETAREA INFRACTIUNII DE VIOL

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII

 

ANEXE

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE


 C. Aionitioaie, Tactica cercetarii la fata locului, în Curs de criminalistica., Academia de Politie Al. I. Cuza, Bucuresti, Editia
1985.

 Ion Argesanu, „Criminalistica si medicina legala în slujba justitiei”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996.

 Ion Anghelescu, Consideratii asupra locului cercetarii faptei, în „Revista Româna de Drept” nr. 11/1973.

 Vladimir Belis, „Tratat de medicina legala”, vol. I si II, Editura Medicala, Bucuresti, 1995.

 Tiberiu Bogdan, “Probleme de psihologie judiciara”, Editura Stiintifica, Buc. 1973.

 Marcela Boia, Lia Vasiliu, „Cercetari privind antigenele salivare si importanta lor în expertizele biologice”, în „Prezent si
perspectiva în stiinta criminalistica”.

 S. J. Bornstein, „Violence et agression sexuelle”, Psychologie médicale, 1992, nr. 24.

 Alexandru Boroi, Infractiuni contra vietii, Editura All Beck, Bucuresti, 1999.

 C. Burricand, M. L. Monteil, „Les condamnations pour infraction aux moeurs de 1984 à 1993”, Infostat Justice, Ministere de la
justice, martie 1996, nr. 44.

 T. Butoi, V. Iftenie, A. Boroi, A. Butoi, Sinuciderea – un pardox. Consideratii psiho-sociologice, bio-medicale si juridice, Editura
Stiintelor Medicale, Bucuresti, 2001.

 V. Cioclei, Viata sexuala si politica penala, Editura Holding Reporter, Bucuresti, 1994.

 A. Ciopraga, Criminalistica. Elemente de tactica. Universitatea Al. I. Cuza, Iasi, Facultatea de Drept, Editia 1986.

 L. Coman, „Aspecte privind cercetarea la fata locului în infractiunile de omor”, I.G.M., Bucuresti.

 L. Coman, Gh. Dinita, „Cercetarea la fata locului a accidentelor de circulatie”, I.G.M., Bucuresti, 1970.

 R. Constantin, P. Draghici, M. Ionita, „Expertizele - Mijloc de proba în procesul penal”, Editura Tehnica, Bucuresti, 2000.

 Colectiv, Explicatii teoretice ale Codului penal român, vol. III, Partea speciala, Editura Academiei R.S.R., Bucuresti, 1971.

 Colectiv, Tratat de tactica criminalistica, Editura Carpati, Oradea, 1992.

 Colectiv, Tratat de metodica criminalistica, Editura Ministerului de Interne "Carpati", Bucuresti, 1994.

 Nicolae Dan, “Rolul senzatiilor si perceptiilor în procesul formarii declaratiilor martorilor si informatorilor”, Revista "Probleme de Medicina Judiciara si de Criminalistica", 1965.

 Dan Dermengiu, “Patologie medico-legala”, Editura Vita medicala româneasca, Bucuresti, 2002.

 Gheorghe Diaconescu, Infractiunile în codul penal român, Editura Oscar Print, Bucuresti, 1997.

 M. Dragomir, Gh. Asanache, „Urmele de sânge”, în „Tratat practic de criminalistica”, Vol. I („Cercetarea la fata locului”), Bucuresti, 1976.

 Ovidiu Drâmba, „Istoria culturii si civilizatiei”, Vol. I, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1984.

 Victor Duculescu, Constanta Calinoiu, Georgeta Duculescu, Constitutia României - comentata si adnotata, Editura Lumina
Lex, Bucuresti, 1997.

 Adrian Fratila, Constantin Mirea, „Reconstituirea judiciara”, Editura Global Lex, Bucuresti, 1997.

 Adrian Fratila, Andreea-Diana Vasilescu, Concluzia raportului de expertiza criminalistica, Editura Continent XXI, Bucuresti, 2001.

 N. Giurgiu, Elemente de criminologie, Editura Fundatiei Chemarea, Iasi, 1992.

 I. Quai, M. Terbancea, V. Margineanu, Lidia Popa, „Introducere în teoria si practica medico-legala”, Vol. II, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1979.

 Emil Mihuleac, Expertiza judiciara, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1971.

 Ion Mircea, „Criminalistica”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998.

 I. Moraru, „Medicina legala”, Editura Medicala, Bucuresti, 1967.

 Ion Muraru, Drept constitutional si institutii politice, Editura Actami, Bucuresti, 1998.

 Gheorghe Pasescu, „Interpretarea criminalistica a urmelor la locul faptei”, Editura National, Bucuresti, 2000.

 Gh. Spripcaru, M. Terbancea, Patologie medico-legala, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.

 Emilian Stancu, „Criminalistica”, Vol. I, ed. a III-a, Editura Actami, Bucuresti, 1999.

 Emilian Stancu, „Criminalistica”, Vol. II, ed. a III-a, Editura Actami, Bucuresti, 1999.

 Rodica Mihaelea Stanoiu, Criminologie, Editura Oscar Print, Bucuresti, 1997.

 C. Suciu, „Criminalistica”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972.

 P. Stefanescu, „Pagini din istoria medicinii legale si a criminalisticii”, Editura Medicala, Bucuresti, 1984.

 P. Stefanescu, „În slujba vietii si adevarului”, Vol. II, Editura Medicala, Bucuresti, 1984.

 Moise Terbancea, „Expertiza complexa medico-legala si criminalistica, mijloc eficient de proba în procesul judiciar”, în,
Culegerea de referate „20 de ani de expertiza criminalistica”, Bucuresti, 1979.

 M. Terbancea, V. Margineanu, Lidia Popa, „Introducere în teoria si practica medico-legala”, Vol. II, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1979.

 M. Terbancea, M. Vasiliu, M. Boia, K. Crainic, „Limitele si posibilitatile examenelor serologice în infractiunile privind viata
sexuala”, în culegerea „Scoala româneasca de criminalistica”, Editura Ministerului de Interne, Bucuresti, 1975.

 Georges Vigarello, „Istoria violului. Secolele XVI-XX”, Editura Amarcord, Timisoara, 1998.

 

Titlul lucrarii: Metodologia investigarii violului
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 85
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Metodologia investigarii violului

Metodologia investigarii violului

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker