Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Codul de procedura fiscala si Normele metodologice (actualizat la 10.01.2011)

Descriere

TITLU EPUIZAT!

Ediţia a 9-a a lucrării prezintă avantajul că pe lângă textul Codului de procedură fiscală (cu ultimele modificări şi completări aduse prin O.U.G. nr. 117/2010 – M.Of. nr. 891 din 30 decembrie 2010) şi al Normelor metodologice de aplicare a acestuia, inserate direct sub articolele din Cod la care se referă, sunt prezentate şi deciziile Comisiei fiscale centrale şi ale Comisiei de proceduri fiscale emise de la data apariţiei Codului şi până în prezent.

De asemenea se aduc în atenţia celor interesaţi trimiteri la legislaţia secundară (ordine ale ministrului finanţelor publice, ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală) dar şi legislaţia conexă, precum şi recursurile în interesul legii şi deciziile Curţii Consti¬tuţionale, pentru a se asigura o completă cunoaştere şi înţelegere a dispoziţiilor legale. Venind în ajutorul celor care doresc să aprofundeze dreptul procedural fiscal, sunt incluse în lucrare şi trimiteri la doctrina de specialitate şi jurisprudenţa naţională, publicate în revistele de specialitate.

Codul de procedură fiscală şi Normele metodologice se doreşte a fi un instru¬ment util în cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei fiscale atât pentru consultanţii fiscali cât şi pentru contabili, avocaţi, magistraţi, studenţi, practic pentru oricine este interesat sau lucrează în domeniile juridic, economic, fiscal, financiar, contabil.

Nu în ultimul rând, lucrarea se poate dovedi utilă şi pentru teoreticieni, în special prin trimiterile la legislaţie, jurisprudenţă şi, desigur, doctrină.

TITLU EPUIZAT!

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.50
Cantitate:

Cuprins

 

Titlul I. Dispoziţii generale

Capitolul I. Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală

Capitolul II. Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat

Capitolul III. Aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale

Capitolul IV. Raportul juridic fiscal

 

Titlul II. Dispoziţii generale privind raportul de drept material fiscal

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Domiciliul fiscal

 

Titlul III. Dispoziţii procedurale generale

Capitolul I. Competenţa organului fiscal

Capitolul II. Actele emise de organele fiscale

Capitolul III. Administrarea şi aprecierea probelor

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Informaţii şi expertize

Secţiunea a 3-a. Verificarea înscrisurilor şi cercetarea la faţa locului

Secţiunea a 4-a. Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi

Secţiunea a 5-a. Colaborarea dintre autorităţile publice

Secţiunea a 6-a. Sarcina probei

Capitolul IV. Termene

 

Titlul IV. Înregistrarea fiscală şi evidenţa contabilă şi fiscală

 

Titlul V. Declaraţia fiscală

 

Titlul VI. Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale

 

Titlul VII. Inspecţia fiscală

Capitolul I. Sfera inspecţiei fiscale

Capitolul II. Realizarea inspecţiei fiscale

Capitolul III. Dispoziţii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit

 

Titlul VIII. Colectarea creanţelor fiscale

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare şi restituire

Capitolul III. Dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere

Capitolul IV. Înlesniri la plată

Capitolul V. Constituirea de garanţii

Capitolul VI. Măsuri asigurătorii

Capitolul VII. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi a dreptului de a cere compensarea sau restituirea

Capitolul VIII. Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Executarea silită prin poprire

Secţiunea a 3-a. Executarea silită a bunurilor mobile

Secţiunea a 4-a. Executarea silită a bunurilor imobile

Secţiunea a 5-a. Executarea silită a altor bunuri

Secţiunea a 6-a. Valorificarea bunurilor

Capitolul IX. Cheltuieli

Capitolul X. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită

Capitolul XI. Contestaţia la executare silită

Capitolul XII. Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi

Capitolul XIII. Aspecte internaţionale

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Asistenţa pentru recuperarea în România a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise într-un alt stat membru

Secţiunea a 3-a. Asistenţa pentru recuperarea într-un stat membru a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise în România

Secţiunea a 4-a. Dispoziţii finale

 

Titlul IX. Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale

Capitolul I. Dreptul la contestaţie

Capitolul II. Competenţa de soluţionare a contestaţiilor. Decizia de soluţionare

Capitolul III. Dispoziţii procedurale

Capitolul IV. Soluţii asupra contestaţiei

 

Titlul X. Sancţiuni

Titlul XI. Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Autor: Ediţie coordonată şi prefaţată de Mihai Brăgaru
Titlul cartii: Codul de procedura fiscala si Normele metodologice (actualizat la 10.01.2011)
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 18 Ian 2011
ISBN: 978-973-115-853-2
Numar de pagini: 264
Mod de legare (Coperta): Brosare, Laminare

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker