Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Descriere

DREPT PROCESUAL PENAL. Sinteze pentru pregatirea examenului de admitere si definitivare in profesia de avocat (Autori: Av. Eduard Dragomir, Av. Roxana Paliță) -  EDITIA A III-A, Editura Nomina Lex, București, 2011.

PRET VECHI: 70 RON

PRET NOU: 56 RON

REDUCERE: 20% (14 RON)

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 56.00
Cantitate:

PRET VECHI: 70 RON

PRET NOU: 56 RON

REDUCERE: 20% (14 RON)

DREPT PROCESUAL PENAL. Sinteze pentru pregatirea examenului de admitere si definitivare in profesia de avocat (Autori: Av. Eduard Dragomir, Av. Roxana Paliță) -  EDITIA A III-A, Editura Nomina Lex, București, 2011.

În elaborarea editiei a III-a, apărută în februarie 2011, s-au avut în vedere modificările Codului de procedura penală aduse prin Legea nr. 202/2010, privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, publicată în Monitorul Oficial nr. 714 din 26 octombrie 2010.

 

 

 

 
Cuprins
 
SUBIECTUL NR. 1. Abţinerea şi recuzarea  /pag. 13

 

SUBIECTUL NR. 2. Acţiunea civilă în procesul penal. Noţiune. Condiţii ale exercitării acesteia  /pag. 16

 

SUBIECTUL NR. 3. Acţiunea penală: noţiune; obiectul şi subiecţii acţiunii penale; trăsăturile acţiunii penale  /pag. 21

 

SUBIECTUL NR. 4. Apărătorul ca participant la desfăşurarea procesului penal. Drepturile şi obligaţiile acestuia  /pag. 23

 

SUBIECTUL NR. 5. Apelul peste termen  /pag. 26

 

SUBIECTUL NR. 6. Arestarea inculpatului: condiţii, organe judiciare care pot lua măsura; durata  /pag. 28

 

SUBIECTUL NR. 7. Arestarea învinuitului  /pag. 33

 

SUBIECTUL NR. 8. Cauzele care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau care sting acţiunea penală  /pag. 36

 

SUBIECTUL NR. 9. Cazuri de conexitate şi indivizibilitate  /pag. 46

 

SUBIECTUL NR. 10. Cazurile de asistenţă juridică obligatorie  /pag. 49

 

SUBIECTUL NR. 11. Cazurile de contestaţie în anulare  /pag. 51

 

SUBIECTUL NR. 12. Cazurile de revizuire  /pag. 53

 

SUBIECTUL NR. 13. Căile de atac împotriva actelor prin care se dispune asupra luării, revocării, înlocuirii, încetării sau menţinerii unei măsuri preventive  /pag.  63

 

SUBIECTUL NR. 14. Cercetarea judecătorească  /pag. 65

 

SUBIECTUL NR. 15. Cercetarea la faţa locului şi reconstituirea  /pag. 70

 

SUBIECTUL NR. 16. Cererea de reabilitare: titularii cererii de reabilitare,

 

conţinutul cererii de reabilitare  /pag. 72

 

SUBIECTUL NR. 17. Citarea părţilor la judecată. Compunerea instanţei de judecată. Asigurarea apărării  /pag. 74
SUBIECTUL NR. 18. Citaţia ca act procedural: noţiune, conţinut, loc de citare, înmânarea citaţiei  /pag. 77
SUBIECTUL NR. 19. Comparaţie între decădere şi nulitate, ca sancţiuni procedurale  /pag. 81
SUBIECTUL NR. 20. Competenţa funcţională şi competenţa materială  /pag. 83

 

SUBIECTUL NR. 21. Competenţa organelor de urmărire penală  /pag. 90

 

SUBIECTUL NR. 22. Competenţa personală în materie penală  /pag. 94

 

SUBIECTUL NR. 23. Confl ictele de competenţă şi excepţiile de necompetenţă  /pag. 95

 

SUBIECTUL NR. 24. Confruntarea ca mijloc de probă  /pag. 97

 

SUBIECTUL NR. 25. Constatarea infracţiunilor de audienţă. Suspendarea judecăţii  /pag. 98
SUBIECTUL NR. 26. Constatările tehnico-ştiinţifi ce şi medico-legale  /pag.  100
SUBIECTUL NR. 27. Decăderea şi inadmisibilitatea - sancţiuni procedurale penale    /pag. 102
SUBIECTUL NR. 28. Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului - mijloace de probă în procesul penal  /pag.  104
SUBIECTUL NR. 29. Declaraţiile martorilor - mijloace de probă în procesul penal: noţiune, obligaţiile şi drepturile martorilor; persoanele care nu pot fi ascultate
ca martor şi persoane care nu sunt obligate să depună ca martor  /pag.  106
SUBIECTUL NR. 30. Declinarea de competenţă  /pag. 110
SUBIECTUL NR. 31. Deliberarea: Noţiune, obiect, procedură  /pag. 112
SUBIECTUL NR. 32. Dezbaterile în faţa primei instanţe şi ultimul
cuvânt al inculpatului  /pag. 114
SUBIECTUL NR. 33. Dispoziţii speciale privind reţinerea şi arestarea
preventivă a minorului  /pag. 116
SUBIECTUL NR. 34. Efectele recursului  /pag. 119
SUBIECTUL NR. 35. Efectul extensiv al apelului  /pag. 122
SUBIECTUL NR. 36. Efectul suspensiv şi efectul devolutiv al apelului  /pag. 123
SUBIECTUL NR. 37. Exercitarea acţiunii civile: dreptul de opţiune;
exercitarea din ofi ciu; exercitarea la instanţa civilă  /pag.  125
SUBIECTUL NR. 38. Expertizele - mijloace de probă în procesul penal  /pag. 128
SUBIECTUL NR. 39. Extinderea acţiunii penale pentru alte acte
materiale (în faţa instanţei de judecată)  /pag.  133
SUBIECTUL NR. 40. Extinderea procesului penal pentru alte fapte
penale şi pentru alte persoane  /pag. 135
SUBIECTUL NR. 41. Fapte similare, auxiliare şi negative; fapte şi
împrejurări care nu trebuie dovedite  /pag. 137
SUBIECTUL NR. 42. Felurile hotărârilor judecătoreşti  /pag. 139
SUBIECTUL NR. 43. Garantarea dreptului de apărare - principiu
fundamental al dreptului penal (analiză detaliată)  /pag. 141
SUBIECTUL NR. 44. Hotărârile penale supuse apelului. Titularii apelului  /pag. 144
SUBIECTUL NR. 45. Hotărârile penale supuse recursului  /pag. 147
SUBIECTUL NR. 46. Hotărârile supuse revizuirii: caracteristicile
acestora, limitele în care poate fi exercitată revizuirea  /pag.  149
SUBIECTUL NR. 47. Incompatibilitatea judecătorilor, a procurorului,
grefi erului şi organului de cercetare penală  /pag.  154
SUBIECTUL NR. 48. Inculpatul - parte în procesul penal; drepturi şi obligaţii  /pag.  156
SUBIECTUL NR. 49. Interceptările şi înregistrările audio sau video ca
mijloace de probă  /pag.  158
SUBIECTUL NR. 50. Introducerea plângerii prealabile la instanţa
de judecată: condiţii; procedura de judecată –
Subiect netratat. În prezent, plângerea prealabilă
se adresează doar organului de cercetare penală
sau procurorului [art. 279 alin. 2 C. proc. pen.]
SUBIECTUL NR. 51. Începerea urmăririi penale. Punerea în mişcare a
acţiunii penale   /pag.  164
SUBIECTUL NR. 52. Înscrisurile ca mijloace de probă în procesul
penal. Deosebirea de mijloacele materiale de probă   /pag.  168
SUBIECTUL NR. 53. Învinuitul: drepturi şi obligaţii; deosebirea de
făptuitor şi de inculpat   /pag..171
SUBIECTUL NR. 54. Judecarea infractorilor minori   /pag. 173
SUBIECTUL NR. 55. Liberarea provizorie pe cauţiune şi sub control judiciar   /pag. 176
SUBIECTUL NR. 56. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire
penală   /pag. 182
SUBIECTUL NR. 57. Luarea, menţinerea, înlocuirea, revocarea şi
încetarea de drept a măsurilor de prevenţie   /pag. 185
SUBIECTUL NR. 58. Măsurile asigurătorii: noţiune, importanţă, feluri   /pag. 188
SUBIECTUL NR. 59. Procedura privind tragerea la răspundere penală
a persoanei juridice   /pag. 191
SUBIECTUL NR. 60. Măsurile premergătoare şedinţei de judecată
(procedura preliminară)  /pag. 196
SUBIECTUL NR. 61. Modalităţi speciale de ascultare a martorului   /pag. 198
SUBIECTUL NR. 62. Modul de deliberare şi redactare a hotărârii judecătoreşti 200
SUBIECTUL NR. 63. Momentele desfăşurării acţiunii penale: punerea în mişcare şi exercitarea acesteia   /pag. 202
SUBIECTUL NR. 64. Neagravarea situaţiei în propriul apel   /pag. 205
SUBIECTUL NR. 65. Noţiunea de infracţiune flagrantă. Cazurile de aplicare a procedurii speciale   /pag. 206
SUBIECTUL NR. 66. Nulităţile ca sancţiuni procedurale penale   /pag. 209
SUBIECTUL NR. 67. Obiectul probaţiunii: noţiune, faptele şi împrejurările care formează obiectul probaţiunii   /pag. 213
SUBIECTUL NR. 68. Obiectul şi subiecţii acţiunii civile  /pag. 216
SUBIECTUL NR. 69. Obligarea de a nu părăsi localitatea şi obligarea de a nu părăsi ţara - măsuri preventive   /pag. 219
SUBIECTUL NR. 70. Organele la care poate fi introdusă plângerea prealabilă   /pag.  223
SUBIECTUL NR. 71. Partea civilă: noţiune; constituirea părţii civile;
modalităţi de constituire; drepturi şi îndatoriri   /pag. 225
SUBIECTUL NR. 72. Partea responsabilă civilmente: momentul până
la care poate fi introdusă în procesul penal;
modalităţi în care intră în procesul penal; drepturi
şi obligaţii   /pag. 229
SUBIECTUL NR. 73. Partea responsabilă civilmente: noţiune; cazuri
de răspundere pentru fapta altuia   /pag. 232
SUBIECTUL NR. 74. Partea vătămată în procesul penal: noţiune;
constituire; drepturi şi obligaţii   /pag. 235
SUBIECTUL NR. 75. Participarea procurorului, a părţilor şi a altor persoane
la judecarea cauzelor penale în prima instanţă   /pag. 238
SUBIECTUL NR. 76. Percheziţia ca mijloc de probă. Procedura efectuării
percheziţiei şi ridicarea de obiecte sau înscrisuri   /pag. 240
SUBIECTUL NR. 77. Pertinenţa, concludenţa şi utilitatea probelor   /pag. 244
SUBIECTUL NR. 78. Plângerea prealabilă: noţiune, titularii plângerii
prealabile şi conţinutul acesteia   /pag. 245
SUBIECTUL NR. 79. Plângerea şi denunţul ca acte de sesizare a
organelor de urmărire penală   /pag. 251
SUBIECTUL NR. 80. Prelungirea şi menţinerea arestării inculpatului   /pag. 255
SUBIECTUL NR. 81. Principiile fundamentale ale procesului penal român. Scurtă analiză a acestora   /pag. 258
SUBIECTUL NR. 82. Principiile specifice fazei de judecată a procesului penal   /pag. 263
SUBIECTUL NR. 83. Probele în procesul penal: noţiune, importanţă, clasificare   /pag. 265
SUBIECTUL NR. 84. Procedura prezentării materialului de urmărire penală   /pag. 268
SUBIECTUL NR. 85. Procedura reabilitării judecătoreşti   /pag. 270
SUBIECTUL NR. 86. Prorogarea de competenţă în cazul chestiunilor prealabile, al schimbării încadrării juridice sau a califi cării faptei ce face obiectul judecăţii   /pag. 272
SUBIECTUL NR. 87. Protecţia datelor de identifi care a martorului   /pag. 275
SUBIECTUL NR. 88. Rechizitoriul ca act de trimitere în judecată   /pag. 276
SUBIECTUL NR. 89. Reluarea urmăririi penale   /pag. 278
SUBIECTUL NR. 90. Restituirea cauzei la procuror   /pag. 280
SUBIECTUL NR. 91. Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii   /pag. 281
SUBIECTUL NR. 92. Reţinerea ca măsură preventivă   /pag. 283
SUBIECTUL NR. 93. Revocarea liberării provizorii. Cazuri, procedură   /pag. 285
SUBIECTUL NR. 94. Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal   /pag. 286
SUBIECTUL NR. 95. Rezolvarea cauzei penale (a laturii penale şi a laturii civile)  /pag. 288
SUBIECTUL NR. 96. Sarcina probaţiunii. Aprecierea probelor   /pag. 291
SUBIECTUL NR. 97. Schimbarea încadrării juridice   /pag. 294
SUBIECTUL NR. 98. Scoaterea de sub urmărire penală. Clasarea cauzelor penale   /pag. 295
SUBIECTUL NR. 99. Strămutarea cauzelor penale. Noţiune, temei, procedură 297
SUBIECTUL NR. 100. Structura hotărârilor judecătoreşti pronunţate în prima instanţă   /pag. 300
SUBIECTUL NR. 101. Suportarea cheltuielilor judiciare făcute de părţi - cazuri   /pag. 303
SUBIECTUL NR. 102. Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de urmărire penală   /pag. 306
SUBIECTUL NR. 103. Suspendarea urmăririi penale   /pag. 308
SUBIECTUL NR. 104. Şedinţa de judecată în prima instanţă: început, deschidere, strigarea cauzei, verifi carea legalităţii sesizării instanţei; verifi cări privitoare la inculpat; măsuri privind martorii, experţii şi interpreţii; lămuriri, excepţii, cereri. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei (art. 3201 C. proc. pen., introdus prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor  /pag. 310
SUBIECTUL NR. 105. Termenele în procesul penal: noţiune, clasifi care, calcul   /pag. 318
SUBIECTUL NR. 106. Termenul de apel: concept; moment de la care curge termenul; repunerea în termen   /pag. 321
SUBIECTUL NR. 107. Terminarea urmăririi penale   /pag. 324
SUBIECTUL NR. 108. Urmărirea penală în cazul infractorilor minori   /pag. 327
SUBIECTUL NR. 109. Urmărirea penală şi judecata în cadrul procedurii urgente   /pag. 329
SUBIECTUL NR. 110. Urmărirea penală: obiect; limite; trăsături caracteristice   /pag. 331
SUBIECTUL NR. 111. Valoarea probatorie a raportului de expertiză   /pag. 333
 
BIBLIOGRAFIE   /pag. 334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Autor: Eduard Dragomir, Roxana Palita
Titlul cartii: DREPT PROCESUAL PENAL
Producator: Editura Nomina Lex
Data aparitiei: 2011
ISBN: 978-606-8153-28-5
Numar de pagini: 336
Format: B5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker