Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Exceptiile in procesul civil. Jurisprudenta comentata. Autori: Veronica Danaila, Carla Alexandra Anghelescu, Victor Dimitrie Constantinescu

Descriere

Prezenta lucrare cuprinde jurisprudenta relevanta in materia exceptiilor procesuale, atat hotarari pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, cat si hotarari ale altor instante judecatoresti, cu precadere ale Curtii de Apel Bucuresti, multe dintre acestea nepublicate pana acum.

Acolo unde au simtit nevoia, autorii au inclus si scurte comentarii sau au facut trimitere la solutiile contrare pronuntate cu privire la aceleasi probleme de drept. In cadrul comentariilor, autorii au evidentiat dispozitiile din noul Cod civil si din noul Cod de procedura civila, acesta urmand a intra in curand in vigoare, care s-ar aplica problemelor de drept dezlegate prin hotararile judecatoresti redate.

De asemenea, acolo unde a fost cazul, dupa prezentarea hotararii, autorii au mentionat si solutia care ar urma sa fie data potrivit noii reglementari procesual civile pentru a asigura o punte de legatura intre cele doua acte normative, aspect ce garanteaza actualitatea prezentei lucrari si ulterior intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila.

Prof. univ. dr. Gabriel Boroi

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 44.00
Cantitate:

Cuprins

Prefaţă

Capitolul I. Ordinea de soluţionare a excepţiilor

 • 1. Punerea în discuţie a excepţiilor invocate. Respectarea dreptului la un proces echitabil
 • 2. Contestaţie în anulare introdusă împotriva unei hotărâri care nu se duce la îndeplinire prin executare silită. Termenul de introducere. Analiza criticilor în cadrul unui singur motiv de recurs. Excepţia tardivităţii şi excepţia inadmisibilităţii
 • 3. Admiterea contestaţiei la executare propriu-zise. Acţiune de întoarcere a executării. Excepţia de prematuritate şi inadmisibilitate
 • 4. Contestaţie la executare. O primă notificare de executare anulată în altă cauză. Excepţia tardivităţii, litispendenţei. Autoritatea de lucru judecat provizorie
 • 5. Neîndeplinirea procedurii de conciliere. Excepţia de prematuritate a cererii. Prescripţia dreptului la acţiune al asigurătorului împotriva terţului responsabil de evenimentul asigurat. Ordinea de soluţionare a excepţiilor
 • 6. Acţiunea în anulare formulată împotriva sentinţei arbitrale. Excepţia insuficientei timbrări şi excepţia inadmisibilităţii
 • 7. Excepţia de necompetenţă materială a instanţei. Excepţia de netimbrare. Ordinea de soluţionare. Anularea parţială ca netimbrată a unei acţiuni. Existenţa mai multor capete de cerere cu finalitate diferită
 • 8. Nulitatea actului juridic invocată prin întâmpinare. Calificare ca excepţie procesuală.
 • 9. Acţiune în grăniţuire şi cerere reconvenţională privind obligarea la plata sultei stabilită prin hotărârea de partaj. Excepţiile de inadmisibilitate, prescripţie a dreptului material la acţiune şi autoritatea de lucru judecat
 • 10. Cerere de revizuire formulată împotriva mai multor hotărâri. Soluţii diferite cu privire la fiecare hotărâre în parte. Lipsa contrarietăţii de hotărâri

Capitolul II. Autoritate de lucru judecat

 • 11. Poliţist sancţionat disciplinar cu destituirea din poliţie, şi trimis în judecată pentru întreţinere de raporturi sexuale cu minori. Achitare pe motiv că fapta nu există. Acţiune ulterioară de reîncadrare în funcţie. Efectul pozitiv al lucrului judecat
 • 12. Acţiune în revendicare. Probatoriu administrat în afara învestirii. Lipsa autorităţii de lucru judecat într-o acţiune în grăniţuire ulterioară.
 • 13. Antecontract de vânzare-cumpărare cu obligaţia promitentului-vânzător de a restitui avansul şi despăgubirea convenţională. Contract de comodat între aceleaşi părţi cu privire la acelaşi bun. Inexistenţa creanţei promitentului-vânzător cu privire la folosinţa bunului
 • 14. Hotărâre de respingere a cererii de obligare la plată pentru lipsă în gestiune în temeiul art. 271 alin. (1) C. Muncii. Autoritate de lucru judecat într-o acţiune ulterioară întemeiată pe art. 998 – 999 C. civ.
 • 15. Prezumţia lucrului judecat. Formularea diferită a petitului. Prescripţia acţiunii în nulitate absolută întemeiată pe Legea nr. 10/2001
 • 16. Pensie de întreţinere. Modificarea mijloacelor celui care datorează întreţinere. Lipsa autorităţii de lucru judecat .
 • 17. Legatar cu titlu particular. Emiterea unui certificat de moştenitor pârâtelor pentru moştenirea legală a sumelor cuvinte defunctei potrivit legii speciale de reparaţie. Acţiune în anulare a certificatului de moştenitor

Capitolul III. Excepţia de inadmisibilitate

 • 18. Cerere de revizuire. Procedura în desfăşurare în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Cerere de suspendare pe motivul existenţei cauzei pe rolul instanţei europene
 • 19. Calificarea inadmisibilităţii ca excepţie procesuală sau apărare de fond. Absenţa categoriei separate a inadmisibilităţilor
 • 20. Acţiune în constatare a falsului având ca obiect notele scrise. Inadmisibilă pe cale principală. Lipsa caracterului probator al notelor scrise
 • 21. Acţiune în pretenţii. Cerere reconvenţională prin care se solicită constatarea neîndeplinirii obligaţiilor reclamantului şi depăşirea mandatului. Inadmisibilitate. Calificare ca excepţie de neexecutare a contractului
 • 22. Hotărâre de deschidere a procedurii insolvenţei. Lipsa contestaţiei debitorului. Ordonanţă preşedinţială de suspendare provizorie a executării
 • 23. Acţiune în evacuare. Pârât care nu deţine un titlu asupra imobilului. Săvârşirea unei fapte ilicite. Schimbarea jurisprudenţei cu privire la admisibilitatea acţiunii
 • 24. Acţiune în evacuare. Aprecierea admisibilităţii în funcţie de atitudinea şi apărările pârâtului. Indicarea greşită a apartamentului. Nelegala citare
 • 25. Legea nr. 10/2001. Existenţa unui „bun” în sensul art. 1 Protocolul 1 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului. Admisibilitatea acţiunii introdusă de către fostul proprietar împotriva succesorului fostei chiriaşe, cumpărătoare în temeiul Legii nr. 112/1995. Efectele Legii nr. 1/2009. Cauza Tudor Tudor împotriva României
 • 26. Legea nr. 10/2001. Acţiune în revendicare imobiliară de drept comun formulată după intrarea în vigoare a legii speciale. Lipsa existenţei unui „bun” în sensul art. 1 din Protocolul 1 CEDO. Calificarea inadmisibilităţii ca excepţie. Respingerea acţiunii ca inadmisibilă
 • 27. Ordonanţă de plată. Inadmisibilitatea exercitării recursului împotriva încheierii de respingere a emiterii ordonanţei
 • 28. Revizuire. Hotărâre a instanţei de recurs care nu evocă fondul. Inadmisibilitate. Momentul de la care curge termenul de formulare a revizuirii
 • 29. Declaraţie autentică de plată a sultei. Contraînscris prin care se stipula că sulta nu a fost plătită. Acţiune în constatare a caracterului simulat şi de obligare la plata sultei. Admisibilitate sub aspectul existenţei acţiunii în realizare şi a necesităţii anulării actului notarial
 • 30. Contract de vânzare-cumpărare cu rentă viageră. Pact comisoriu. Admisibilitatea acţiunii în constatare a rezoluţiunii de drept. Caracterul patrimonial şi transmisibil al dreptului de a solicita rezoluţiunea. Calitatea procesuală pasivă a cumpărătorului debitor al obligaţiei de plată al rentei viagere
 • 31. Excepţie admisă cu privire la un capăt de cerere. Respingerea ca prematură a unui capăt de cerere. Inadmisibilitatea unei căi de atac separate .
 • 32. Contestaţie în anulare. Greşita apreciere a situaţiei de fapt. Eroare de judecată. Inadmisibilitate.
 • 33. Apel anulat ca netimbrat. Recurs exercitat cu privire la fondul cauzei. Inadmisibilitate

Capitolul IV. Calitatea procesuală

 • 34. Procedura insolvenţei. Hotărâre de angajare a răspunderii patrimoniale a organelor de conducere. Recurs formulat de preşedintele comitetului creditorului în nume propriu
 • 35. Procedura insolvenţei. Acţiunea de antrenare a răspunderii administratorului. Creditor care nu deţine mai mult de jumătate din valoarea tuturor creanţelor. Inexistenţa unui comitet al creditorilor
 • 36. Acţiune de obligare la încheierea unui nou contract de închiriere. O.U.G. nr. 40/1999. Cerere îndreptată împotriva proprietarului unui alt imobil. Autoritatea de lucru judecat a hotărârii penale în procesul civil
 • 37. Lipsa calităţii procesuale pasive. Lipsa personalităţii juridice a judecătoriei. Acţiune în constatarea nulităţii absolute unui act juridic. Calitatea procesual pasivă a tuturor părţilor contractante
 • 38. Recurs declarat de Curtea de Conturi a României împotriva unei decizii care anulează o decizie a Directorului Camerei de Conturi Sălaj. Lipsa calităţii procesuale active
 • 39. Obligarea la încheiere a unui contract de concesiune. Lipsa dovedirii obligaţiei pârâtului de a încheia contractul. Transmitere a obligaţiei de plată a taxei de concesiune sau a obligaţiei de încheiere a contractului de concesiune
 • 40. Legea nr. 10/2001. Lipsa calităţii procesuale pasive a Statului Român în ipoteza în care unitatea deţinătoare a imobilului a fost identificată
 • 41. Titlu încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995 desfiinţat pentru cauză de nulitate absolută. Acţiunea foştilor chiriaşi de restituire a valorii de circulaţie a imobilului şi a valorii îmbunătăţirilor. Calitatea procesuală a adevăraţilor proprietari
 • 42. Accesiune imobiliară artificială. Unitate de stat reorganizată în condiţiile Legii nr. 15 din 1990. Calitatea procesuală pasivă a unităţii administrativteritoriale. Lipsa calităţii procesuale pasive a Ministerului Economiei şi Finanţelor
 • 43. Acţiune în anulare a contractului de vânzare-cumpărare. Calitate procesuală activă a moştenitorilor proprietarului clădirii
 • 44. Anularea hotărârii arbitrale. Lipsa calităţii procesuale active a Societăţii de Medicină Generală în raporturile juridice civile dintre Casa de Asigurări de Sănătate şi medicii de familie. Acţiune formulată în nume propriu
 • 45. Constatarea nulităţii absolute a contractului de garanţie imobiliară. Acţiune introdusă de fiica proprietarilor. Dreptul la domiciliul. Lipsa calităţii procesuale active
 • 46. Contestaţie în anulare pentru omisiunea citării. Transmiterea creanţei anterior pronunţării hotărârii contestate. Lipsa transmiterii calităţii procesuale active
 • 47. Exercitarea unei căi de atac de către Ministerul Public în ipoteza în care procurorul nu a participat la judecarea cauzei .
 • 48. Cerere de asigurare dovezi formulată în contradictoriu cu Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Capitolul V. Competenţa materială

 • 49. Revizuire. Contrarietate de hotărâri. Hotărâri pronunţate de către Judecătorie şi C. A.. Declinare către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Invocare din oficiu a excepţiei de necompetenţă materială
 • 50. Transpunerea cauzei între secţii. Lipsa unei declinări de competenţă. Inadmisibilitatea căii de atac
 • 51. Mărfuri confiscate abuziv de către stat. Acţiune în despăgubire întemeiată pe Legea nr. 221/2009. Caracter civil
 • 52. Ordonanţă de plată. Cerere de obligare la plata debitului principal şi la plata penalităţilor. Existenţa unui singur capăt de cerere. Determinarea competenţei materiale .
 • 53. Obligarea la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a terenului şi la ridicarea construcţiilor. Hotărâre supusă numai recursului. Greşita alcătuire a instanţei de apel
 • 54. Încuviinţarea executării silite a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată într-un stat membru al Uniunii Europene .
 • 55. Acţiune în revendicare a unui bun imobil. Existenţa prezumţiei de comercialitate. Completarea raportului de expertiză cu privire la valoare imobilului
 • 56. Acţiunea în revendicare. Expertiză tehnică specialitatea construcţii efectuată în apel pentru stabilirea valorii imobilului. Depăşirea pragului de 500.000 RON
 • 57. Acţiunea în rezoluţiune a contractului de închiriere şi plata chiriilor restante. Hotărâre supusă recursului.
 • 58. Cerere reconvenţională care atrage competenţa instanţei superioare. Păstrarea competenţei instanţei învestite cu cererea principală
 • 59. Cerere reconvenţională având ca obiect anularea clauzei contractuale. Caracter neevaluabil în bani
 • 60. Acţiune în constatare a caracterului simulat şi a nulităţii absolute. Caracter evaluabil în bani. Excepţia necompetenţei materiale invocată direct în recurs
 • 61. Acţiune în constatare a nulităţii absolute a procurii şi a antecontractului de vânzare-cumpărare
 • 62. Acţiune în evacuare. Competenţa instanţei civile. Calitatea procesuală activă a locatorului
 • 63. Acţiune în constituirea unei ipoteci. Obligaţie principală comercială. Competenţa materială a instanţei comerciale
 • 64. Cerere de ridicare a măsurii asigurătorii a sechestrului adresate instanţei civile. Hotărâre supusă numai recursului. Nelegala compunere a instanţei de apel. Cuprins XIII Necompetenţa materială a Curţii de Apel de judecare a recursului
 • 65. Acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale. Stabilirea competenţei materiale. Valoarea contractului. Data de la care poate fi aplicată decizia în interesul legii
 • 66. Acţiune în rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare. Competenţa materială după criteriul valoric în cazul achitării avansului
 • 67. Contestaţia la executare propriu-zisă. Lipsa criteriului valoric în determinarea competenţei materiale. Competenţa instanţei de executare
 • 68. Întoarcerea executării. Modul de stabilire a competenţei materiale
 • 69. Contract de servicii turistice încheiate cu un consumator. Competenţa materială a judecătoriei
 • 70. Procedura somaţiei de plată. Raport juridic de natură administrativă. Competenţa materială a instanţei de contencios-administrativ
 • 71. Acţiuni prin care debitorul în insolvenţă tinde la recuperarea creanţelor proprii de la parteneri contractuali. Competenţă materială
 • 72. Acţiune în despăgubiri întemeiată pe Legea nr. 290 din 2003. Competenţa materială în primă instanţă a tribunalului
 • 73. Contestaţie în anulare. Neinvocarea motivelor în căile de atac. Competenţa materială a Tribunalului
 • 74. Cauză strămutată. Declinarea competenţei materiale către instanţa ierarhic inferioară celei de la care a fost strămutată cauza

Capitolul VI. Competenţa teritorială

 • 75. Învestire cu formulă executorie a biletului la ordin. Locul plăţii. Înţeles
 • 76. Competenţa teritorială exclusivă stabilită prin Legea nr. 221/2009

Capitolul VII. Competenţa generală

 • 77. Formularul de asigurare MAR 91. Competenţa instanţelor britanice în absenţa unei alegeri de jurisdicţie exprese. Lipsa de competenţă generală a instanţelor din România

Capitolul VIII. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune şi prescripţia executării

 • 78. Hotărâre de partaj cu stabilirea unei sulte. Tranzacţie asupra masei partajabile încheiată după pronunţarea hotărârii de partaj. Prescrierea dreptului de a cere sulta
 • 79. Acceptarea moştenirii de un succesibil cu grad mai îndepărtat decât ceilalţi succesibili care nu au acceptat moştenirea. Termenul de acceptare a moştenirii. Acceptarea tacită a moştenirii .
 • 80. Existenţa unui bun în sensul definit de art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO. Imprescriptibilitatea acţiunii în despăgubiri. Davidescu c. României
 • 81. Drept subiectiv creat printr-o modificare legislativă. Legea nr. 1/2009 prin care se creează dreptul la despăgubire a proprietarilor a căror titluri au fost desfiinţate. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie
 • 82. Ajutor material al salariaţilor reprezentând contravaloarea a 4.000 m3 de gaze. Neexecutarea obligaţiei
 • 83. Contestaţie la executare. Prescripţia executării şi întreruperea prescripţiei. Diligenţa creditoarei şi perimarea executării

Capitolul IX. Excepţia de neconstituţionalitate

 • 84. Contestaţie în anulare. Înţelesul sintagmei „cu călcarea dispoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţă”. Lipsa legăturii cu fondul a excepţiei de neconstituţionalitate
 • 85. Acţiune în despăgubiri întemeiată pe Legea nr. 221/2009. Temeiul acţiunii declarat neconstituţional. Neaplicarea hotărârilor Curţii Constituţionale. Caracterul echitabil al procedurii şi principiul nediscriminării .
 • 86. Acţiune în despăgubiri întemeiată pe Legea nr. 221/2009. Temeiul acţiunii declarat neconstituţional. Aplicabilitatea imediată a hotărârilor Curţii Constituţionale. Caracterul echitabil al procedurii

Capitolul X. Incompatibilitate şi recuzare

 • 87. Recurs exercitat împotriva încheierii de respingerii a cererii de recuzare. Inadmisibilitate. Excepţie de procedură. Excepţie de neconstituţionalitate. Abuz de drept. Opinie separată
 • 88. Judecător care s-a pronunţat asupra excepţie de netimbrare. Participarea la judecarea cauzei după casarea cu trimitere a hotărârii

Capitolul XI. Excepţia suspendării 

 • 89. Acţiune de partaj. Înscrierea în fals cu privire la un act juridic ce vizează calitatea de bun comun. Existenţa unei plângeri penale cu privire la fals .
 • 90. Legea nr. 10/2001. Calitatea procesuală activă probată prin certificat de moştenitor şi testament. Litigiu secundar având ca obiect anularea certificatului de deces şi de căsătorie. Independenţa dintre cele două litigii. Motive de fond invocate în recursul exercitat împotriva încheierii de suspendare
 • 91. Cerere de repunere pe rol formulată după depunerea precizărilor solicitate de către instanţă
 • 92. Necomunicarea către reclamant a măsurilor luate de către instanţă şi a întâmpinării. Greşita suspendare a cauzei pentru neîndeplinirea obligaţiilor de către reclamant
 • 93. Recurs exercitat împotriva încheierii de respingerii a cereri de suspendare. Inadmisibilitate

Capitolul XII. Nulitatea recursului

 • 94. Legea nr. 10/2001. Hotărâre pronunţată după intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010, supusă numai recursului. Apel declarat în termen şi motivat la primul termen de judecată. Nulitatea recursului pentru nemotivare. Cerere de intervenţie în interes propriu inadmisibilă în recurs
 • 95. Procedura insolvenţei. Recurs. Neindicarea sentinţei atacate. Identificarea de către instanţă. Nemotivarea recursului în termen legal. Sancţiune

Capitolul XIII. Excepţia lipsei calităţii de reprezentant

 • 96. Insolvenţă. Societate aflată în procedura simplificată a falimentului. Recurs declarat de către fostul administrator statutar al societăţii. Lipsa calităţii de reprezentant
 • 97. Recurs semnat de către directorul societăţii. Lipsa dovezii calităţii de reprezentant. Anularea recursului

Capitolul XIV. Excepţia lipsei de interes

 • 98. Acţiune în anulare a deciziei Curţii de Conturi formulată de sindicatul salariaţilor. Decizie referitoare la suspendarea unor practici nelegale de acceptare la negocierea acordurilor colective a unor clauze care nu se încadrează în prevederile legale în vigoare
 • 99. Interesul în exercitarea unui căi de atac împotriva unei hotărâri aparent favorabile. Autoritatea de lucru judecat ca mijloc de probă
 • 100. Repunere pe rol pentru discutarea excepţiei. Citarea fără menţiunea discutării excepţiei. Nulitate invocată de către parte care nu are interes
 • 101. Anularea contractului de vânzare-cumpărare. Cauză civilă declinată instanţei comerciale. Lipsa concilierii prealabile. Intervenirea condiţiei rezolutorii

Capitolul XV. Excepţia prematurităţii

 • 102. Nerespectarea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004. Consecinţe

Capitolul XVI. Lipsa semnăturii

 • 103. Cerere de chemare în judecată semnată de către mandatar. Lipsa împuternicirii. Sancţiune

Index

 

Autor: Veronica Danaila, Carla Alexandra Anghelescu, Victor Dimitrie Constantinescu
Titlul cartii: Exceptiile in procesul civil. Jurisprudenta comentata
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 30 martie 2012
ISBN: 978-606-522-556-5
Numar de pagini: 600
Mod de legare (Coperta): Brosata

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Cresterea porumbeilor

Cresterea porumbeilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker