Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Libera circulatie a persoanelor in Uniunea Europeana

Descriere

 Realizarea unei pieţe comune, în care să fie asigurată libera circulaţie a mărfurilor, a serviciilor, a capitalului şi a persoanelor (libera circulaţie a forţei de muncă) era ceea ce şi-a propus de la bun început Comunitatea Economică Europeană (CEE). Încă din primele rânduri ale Tratatului de la Roma, acest lucru era exprimat în termeni specifici: „Comunitatea are ca misiune, prin realizarea unei pieţe comune şi prin apropierea treptată a politicilor economice ale statelor membre, să promoveze o dezvoltare armonioasă a activităţilor economice în ansamblul Comunităţii, o expansiune continuă şi echilibrată, o stabilitate crescută, ridicarea accelerată a nivelului de viaţă şi stabilirea unor relaţii mult mai apropiate între ţările care o formează”. Acestui ţel îi erau consacrate 76 de articole în Tratatul de la Roma (TR), înfăptuirea sa fiind programată pe parcursul unei perioade tranzitorii de 12 ani.

Decepţia înregistrată la începutul anilor `80, faţă de evoluţia procesului de integrare, se explică prin nerealizarea acestui ambiţios obiectiv. Libera circulaţie a mărfurilor, care urma să fie realizată între primele 6 ţări membre până la 31 decembrie 1969, a fost înfăptuită în avans, la 1 iulie 1968, deşi se lovea în continuare de numeroase obstacole; libera circulaţie a serviciilor cunoştea încă piedici importante, în timp ce libera circulaţie a capitalurilor oferea imaginea unui recul în raport cu situaţia înregistrată în anii ‘60. Obstacole se regăseau şi în ceea ce priveşte libera circulaţie a forţei muncă, pe fondul creşterii şomajului datorită recesiunii economice.
În acest context dificil a apărut Actul Unic European, care a adus un nou calendar, extrem de precis în procesul de integrare. 
Articolul 8 al acestui document stipula că: „Comunitatea va lua măsurile necesare realizării progresive a pieţei unice interne în cursul unei perioade ce va expira la 31 decembrie 1992”, arătând şi faptul că „piaţa unică internă presupune existenţa unui spaţiu fără frontiere interioare în care libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor este asigurată conform dispoziţiilor prezentului tratat”.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

 LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

- PLANUL LUCRĂRII -
 
 
CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND PROCESUL INTEGRĂRII EUROPENE
1.2. EXPLICAREA UNOR NOŢIUNI ŞI CONCEPTE UZUALE
 
CAPITOLUL II: PROBLEMATICA LIBEREI TRECERI A PERSOANELOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
2.1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE
2.2. ÎNGRĂDIREA DREPTULUI LA LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR
2.3. LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR ŞI SECURITATEA SOCIALĂ
2.4. VIZELE, AZILUL, IMIGRAŢIA ŞI ALTE POLITICI PRIVIND LIBERA CIRCULAŢIE 
A PERSOANELOR
 
CAPITOLUL III: LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR ÎN CONTEXTUL MIGRAŢIEI FORŢEI DE MUNCĂ
3.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND MIGRAŢIA FORŢEI DE MUNCĂ ÎN SPAŢIUL COMUNITAR
3.2. DELIMITĂRI CONCEPTUALE
3.3. DREPTUL DE SEJUR AL STUDENŢILOR
3.4. DREPTUL LUCRĂTORULUI DE A RĂMÂNE PE TERITORIUL UNUI STAT MEMBRU U.E. DUPĂ ÎNCETAREA MUNCII
3.5. DREPTUL DERIVAT DE REZIDENŢĂ AL FAMILIEI LUCRĂTORULUI
 
CAPITOLUL IV: POLITICA SOCIALĂ ÎN CONTEXTUL LIBEREI TRECERI A PERSOANELOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
4.1. ASPECTE PRELIMINARII
4.2. APLICABILITATEA NORMELOR COMUNITARE CU CARACTER SOCIAL
4.3. DREPTURILE SOCIALE FUNDAMENTALE ALE LUCRĂTORILOR
4.3.1. Dreptul la liberă circulaţie
4.3.2. Dreptul la angajare şi remunerare
4.3.3. Dreptul la ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de muncă
4.3.4. Dreptul la protecţie socială
4.3.5. Dreptul la libertatea de asociere şi negociere colectivă 
4.3.6. Dreptul la pregătirea profesională
4.3.7. Dreptul la egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei 
4.3.8. Dreptul la informaţie, consultare şi participare
4.3.9. Dreptul la protecţia sănătăţii şi securitatea la locul de muncă
4.3.10. Dreptul la protecţia copiilor şi adolescenţilor
4.3.11. Drepturile persoanelor vârstnice
4.3.12. Drepturile persoanelor cu handicap
 
CAPITOLUL V: ROMÂNIA ŞI ACQUISUL COMUNITAR ÎN DOMENIUL LIBEREI CIRCULAŢII A PERSOANELOR
 
CAPITOLUL VI: DISPOZIŢIILE TRATATULUI DE REFORMĂ DE LA LISABONA PRIVIND LIBERTATEA DE CIRCULAŢIE A PERSOANELOR
 
CAPITOLUL VII: CONCLUZII 
 
BIBLIOGRAFIE
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
I. CURSURI, TRATATE, MONOGRAFII
 
Iordan Gheorghe Bărbulescu, „Politicile extinderii”, Editura Tritonic, Bucuresti, 2007. 
Iordan Gheorghe Bărbulescu, „Sistemul instituţional”, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007. 
Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004, 2006.
Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, ediţia a V-a, revăzută şi adăugită după Tratatul de la Lisabona (2007/2009), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
Augustin Fuerea, „Drept comunitar al afacerilor”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2003, 2006.
Roxana Mariana Popescu, Mihaela Augustina Dumitraşcu, „Drept comunitar european. Caiet de seminar”, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2004.
Tudorel Ştefan – „Introducere în dreptul comunitar. Text şi jurisprudenţă”, I.N.M., Bucureşti, 2006.
Augustin Fuerea, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002.
Augustin Fuerea, „Drept comunitar. Partea generală”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
Sergiu Deleanu, „Drept comunitar al afacerilor”, Editura SERVO-SAT, Arad, 2002.
Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea Europeană – Dicţionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
Corina Leicu, „Drept comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
Octavian Manolache, „Drept comunitar. Cele patru libertăţi fundamentale. Politici comunitare”, Editura ALL, Bucureşti, 1999.
Octavian Manolache, „Regimul juridic al concurenţei în dreptul comunitar”, Editura ALL, Bucureşti, 1998.
Dumitru Mazilu, „Integrarea Europeană. Drept comunitar şi Instituţii europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, „Drept Instituţional European”, Editura Olimp, Bucureşti, 1999.
Roxana Munteanu, Drept european – Evoluţie - Instituţii - Ordine juridică, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
Andrei Popescu, Nicolae Voiculescu, „Dreptul social european”, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2004.
Camelia Stoica, „Libera circulaţie a persoanelor în Uniunea Europeană”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2001.
Ovidiu Ţinca, Drept Comunitar general, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1999.
Ovidiu Ţinca, Drept social comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
Nicolae Voiculescu, “Drept comunitar al muncii”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005.
Erhard Busek, Mikulitsch Werner, „Uniunea Europeană şi drumul către răsărit”, Editura Institutul European, Iaşi, 2005.
Constanţa Matusescu, „Construcţia europeană. Evoluţia ideii de unitate europeană”, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2007.
 
II. LEGISLAŢIE
 
Tratatul de la Roma, instituind Comunitatea Economică Europeană (1957).
Acordul de la Schengen, 1985.
Tratatului de la Maastricht, 1993.
Tratatul de la Amsterdam, 1997.
Tratatul de la Nisa (intrat în vigoare în 2003).
Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa (semnat în 2004).
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (12 decembrie 2007).
Tratatul de Reformă de la Lisabona (semnat pe 13 decembrie 2007, intrat în vigoare pe 1 decembrie 2009).
Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize).
 
III. ALTE SURSE
 
www.europa.eu – Site-ul oficial al Uniunii Europene
www.europeana.ro – Site comercial privat privind Uniunea Europeană
www.infoeuropa.ro – Site-ul Delegaţiei Comisiei Europene în România.
www.ier.ro – Site-ul Institutului European din România 
 
Titlul lucrarii: Libera circulatie a persoanelor in Uniunea Europeana
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 65
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker