Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Politici fiscale in Uniunea Europeana si statele membre

Descriere

 Întotdeauna, dar mai ales în perioade de criză, cum este şi cea pe care o traversează atât România în perioada 2009/2012, cât şi alte economii mult mai dezvoltate, fiscalitatea este crucială pentru suveranitatea naţională deoarece, în lipsa resurselor financiare, guvernele nu pot conduce politicile statului. Ori, în perioade de criză, fiscalitatea într-un stat are poate unul dintre cele mai importante roluri, deoarece de politica fiscală depinde ieşirea unei economii din criză, sau, din contră afundarea. Politica fiscală este o strategie şi, totodată, un instrument de reglare economică ce poate fi folosit pentru a influenţa consumul, a încuraja economisirea sau a direcţiona modul în care companiile sunt organizate.

 

Politica fiscală este esenţială în toate statele Uniunii Europene şi în toate statele cu economie de piaţă, iar acţiunile unei ţări în acest domeniu pot avea implicaţii nu numai asupra ei, ci şi asupra ţărilor vecine sau asupra ţărilor cu care desfăşoară schimburi comerciale. Ca urmare, în cadrul pieţei unice a Uniunii Europene, statele membre trebuie să lucreze ca o echipă şi nu trebuie să existe căi foarte diferite de abordare a politicii fiscale. Crearea pieţei interne unice a necesitat punerea în practică a unui sistem de impozitare a consumului cât mai neutru posibil. Spre exemplu, odată ce piaţa internă a devenit o realitate, consumatorii au putut să achiziţioneze bunuri din orice stat membru şi să le aducă în propria lor ţară fără a fi nevoiţi să plătească taxe vamale, însă diferenţele de taxe naţionale asupra produselor au condus, în anumite cazuri, la crearea unor confuzii în mediul de afaceri, iar perturbarea procesului de producţie şi distribuţie a avut repercusiuni sociale pe scară largă.
 
Pornind de la aceste aspecte, după un prim capitol în care vor fi explicate câteva noţiuni de bază sistemul fiscal şi sistemul de impozite şi taxe (Capitolul 1), în continuare (Capitolul 2 al lucrării) se va prezenta, pe o parte, cadrul legal ce stă la baza politicii fiscale a Uniunii Europene, iar pe de alta vor fi examinate diferitele tipuri de sisteme de taxe şi impozite.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

 POLITICI FISCALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI STATELE MEMBRE


- CUPRINS -
 
 
 
INTRODUCERE 
 
 
CAPITOLUL 1. NOŢIUNI DEFINITORII PRIVIND FISCALITATEA ŞI SISTEMUL FISCAL
 
1.1. Conceptul şi trăsăturile unui sistem fiscal
1.2. Impozitele şi taxele. Noţiune şi clasificare 
1.3. Elementele constitutive ale impozitelor
 

CAPITOLUL 2. POLITICA FISCALĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
 
2.1. Aspecte normative privind acţiunea comunitară în domeniul fiscal
2.2. Impozite indirecte, impozite directe şi alte contribuţii de natură fiscală
2.3. Implicaţiile strategiilor fiscale ale Uniunii Europene asupra altor politici
2.4. Sănătatea şi politica fiscală
2.5. Fiscalitatea şi competitivitatea internaţională
2.6. Mizele politicii fiscale europene
 
 
CAPITOLUL 3. BUGETUL UNIUNII EUROPENE ŞI SISTEMUL DE TAXE ŞI IMPOZITE LA NIVEL EUROPEAN
 
3.1. Bugetul Uniunii Europene. Noţiuni definitorii. Controlul execuţiei bugetare
3.2. Impozitele indirecte
3.2.1. Armonizarea măsurilor fiscale indirecte 
3.2.2. Taxa pe valoare adăugată (TVA) 
3.2.3. Accizele 
3.3. Impozitele directe 
3.3.1. Impozitarea grupurilor 
3.3.2. Impozitul asupra societăţilor comerciale
 
CAPITOLUL 4. NOI DIRECŢII DE ACŢIUNE PRIVIND POLITICA FISCALĂ EUROPEANĂ. ADOPTAREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR DE CĂTRE ROMÂNIA 
 
4.1. Reforma economică şi structurală 
4.2. Politica fiscală în contextul extinderii Uniunii Europene
4.3. Noi instrumente fiscale 
4.4. Coordonarea legislaţiei României la acquis-ul comunitar în domeniul fiscalităţii 
 
CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE 
 
 
 
  
B I B L I O G R A F I E
 
I. TRATATE, CURSURI MONOGRAFII
 
A.F.P. Bakker, Instituţiile financiare internaţionale, Editura Antet, Oradea, 1997;
Maria Bîrsan, Integrarea economică europeană, Editura Carpatica, Cluj, 1995;
Walter Cairns, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi, Marea Britanie (Londra), 2001;
Bertrand Commelin, European economică. UEM, Piaţa Comună, Politici comune, Institutul European, Iaşi, 1997;
Valentin Constantin, Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
Eduard Dragomir, Dan Niţă, Tratatul de la Lisabona, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009 ;
Dumitru A.P. Florescu, Paul Coman, Gabriel Balasa, Fiscalitatea în România, Reglementare, Doctrină, Jurisprudenţă, Editura CH Beck, Bucureşti, 2005;
Pascal Fontaine, Construcţia europeană de la 1945 până în zilele nostre, Ed. du Jeuil, 1996, Institutul European Iaşi, 1998, pentru versiunea în limba română; 
Augustin Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002;
Augustin Fuerea, Drept comunitar al afacerilor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2003;
Ion Jinga, Andrei Popescu, Integrarea europeană, dicţionar de termeni comunitari, Editura Lumina Lex, 2000;
Vasile Juravle, Lucian Ţâţu, Fiscalitate aplicată în economie, Editura Rolcris, Bucureşti, 2001;
Corina Leicu, Drept comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998;
Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, Drept instituţional european, Editura Olimp, Bucureşti, 1999;
Octavian Manolache, Drept comunitar, Editura ALL, Bucureşti, 1996;
Octavian Manolache, Drept comunitar. Instituţii comunitare, Editura ALL Beck, Bucureşti, 1999;
Octavian Manolache, Drept comunitar. Cele patru libertăţi fundamentale. Politici comunitare, Editura ALL Beck, Bucureşti, 1999;
Roxana Munteanu, Drept European: Evoluţie - Instituţii - Ordine juridică, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996;
Dan Niţă, Eduard Dragomir, Instituţiile Uniunii Europene, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2010;
G. A. Pordea, Unificarea Europeană - problematica Europei Unite, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1995;
Nicolae Sută, Integrarea Economică europeană, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
Dan Drosu Şaguna,  Drept financiar şi fiscal, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997;
Dan Drosu Şaguna, Drept fiscal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
Dan Drosu Şaguna, Dan Şova, Drept fiscal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
Lucian Tâţu, Cosmin Şerbănescu, Dan Ştefan, Delia Cataramă, Adrian Nica, Emilian Miricescu, Fiscalitate de la lege la practică, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2007;
Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1999;
Iulian Văcărel, Relaţii financiare internaţionale, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995;
Georgeta Vintilă, Magdalena Călin, Nicoleta Vintilă, Fiscalitate, Editura Economică, Bucureşti, 2002;
Charles Zorgbibe, Construcţia Europeană, trecut, prezent, viitor, Editura Trei, 1998
 
 
II. LEGISLAŢIE
 
Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană, Roma, 1952;
Actul Unic European, intrat în vigoare în 1987;
Tratatul privind Uniunea Europeană semnat la Maastricht în 7 februarie 1992;
Tratatul de la Amsterdam, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană, şi a Tratatelor instituind Comunităţile europene;
Tratatul de la Nisa, intrat în vigoare de la 1 februarie 2003;
Tratatul de reformă de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009;
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), modificat prin Tratatul de la Lisabona;
Codul fiscal al României, actualizat 2012.
 
III. ALTE SURSE
 
Siteul oficial al Uniunii Europene, www.europa.eu;
Baza de date legislativă a Uniunii Europene, http://eur-lex.europa.eu;
www.europainfo.ro – ştiri şi informaţii privind uniunea europeană;
www.indaco.ro – Software legislativ. 
 
Titlul lucrarii: Politici fiscale in Uniunea Europeana si statele membre
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 60
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker