Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Evolutia Parlamentului European, de la institutie de control politic, la legislativul UE

Descriere

 Pe baza tuturor celor prezentate în cadrul lucrării de faţă, se poate spune că Parlamentul European a evoluat în pas cu schimbările aduse Uniunii. În prezent el se doreşte a fi un veritabil forum reprezentativ al cetăţenilor europeni care să aibă un impact profund asupra modului de funcţionare a UE.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

 ASPECTE GENERALE PRIVIND EVOLUŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN DE LA INSTITUŢIE DE CONTROL POLITIC, LA LEGISLATIVUL UNIUNII EUROPENE


- CUPRINS -
 
CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE 
Secţiunea I: Uniunea Europeană: prezentare generală
Secţiunea a II-a: Delimitări conceptuale
 
CAPITOLUL II: ISTORIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
Secţiunea I: Adunările parlamentare, instituţii de control politic în sistemul Tratatelor de la Paris şi Roma
Secţiunea a II-a: Evoluţia Parlamentului European după unificarea instituţională din 25 martie 1957
Secţiunea a III-a: Reforma Parlamentului European prin tratatele modificatoare, până la Tratatul de la Lisabona
Secţiunea a IV-a: Evoluţii istorice privind componenţa Parlamentului European
 
CAPITOLUL III: PARLAMENTUL EUROPEAN CONFORM TRATATULUI DE LA LISABONA 
Secţiunea I: Componenţa actuală a Parlamentului European
1. Numărul actul al membrilor Parlamentului European 
şi repartizarea locurilor
2. Procedura de alegere
3. Statutul membrilor Parlamentului European
4. Grupurile politice parlamentare
5. Reprezentarea României în Parlamentul European
Secţiunea a II-a: Organizarea şi funcţionarea actuală a Parlamentului European
1. Biroul
2. Preşedintele
3. Vicepreşedinţii şi chestorii
4. Conferinţa Preşedinţilor
5. Comisiile parlamentare
6. Serviciile administrative
Secţiunea a III-a: Atribuţiile Parlamentului European
1. Atribuţii de mediator
2. Atribuţii de supraveghere şi control
3. Atribuţii privind desemnarea Comisiei Europene şi a Curţii 
de Conturi
4. Atribuţii privind aprobarea bugetului comunitar
5. Atribuţii în domeniul relaţiilor externe
 
CAPITOLUL IV: ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ÎN DOMENIUL ADOPTĂRII ACTELOR NORMATIVE 
Secţiunea I: Participarea Parlamentului European la procedura legislativă până la intrarea în vigoare a Tratatului  de la Lisabona 
Secţiunea a II-a: Participarea Parlamentului European la procedura legislativă după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona 
 
CAPITOLUL V: CONCLUZII 

BIBLIOGRAFIE 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
 
I. Tratate, cursuri, monografii
 
Roxana-Mariana Popescu, Augustina Dumitraşcu, „Dreptul Uniunii Europene. Sinteze şi aplicaţii”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
Nicolae Darie, „Uniunea Europeană. Construcţie. Instituţii. Legislaţie. Politici comune. Dezvoltare”, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2001.
Nicoleta Diaconu, „Sistemul instituţional al Uniunii Europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
Eduard Dragomir, Dan Niţă, „Tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009”, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009.
Victor Duculescu „Dreptul integrării europene. Tratat elementar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004.
Mircea Duţu, „Dreptul internaţional şi comunitar al mediului”, Editura Economică, Bucureşti, 1995.
Gilles Ferréol, „Dicţionarul Uniunii Europene”, Editura Polirom, 2001.
Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
Augustin Fuerea, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002.
Augustin Fuerea, „Drept Comunitar European. Partea generală”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea Europeană – Dicţionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
Andrei Marga, „Filosofia unificării europene”, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Biblioteca Apostrof, Cluj, 1997.
Andrei Popescu, Ion Jinga, „Organizaţii europene şi euroatlantice”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
Corina Leicu, „Drept comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
Corina Leicu, Ioan Leicu, „Instituţiile comunitare”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, „Drept Instituţional European”, Editura Olimp, Bucureşti, 1999.
Roxana Munteanu, „Drept european – Evoluţie - Instituţii - Ordine juridică”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
Adrian Năstase, "Drept internaţional economic II", Editura Regiei Autonome Monitorul Oficial, Bucureşti, 1996.
Nicolae Păun, „Istoria construcţiei europene”, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 1999.
Bianca Maria Carmen Predescu, Ion Predescu, Aristide Roibu, „Principiul subsidiarităţii”, Regia Oficial „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 2001.
Bianca Maria Carmen Predescu, Anca Ileana Duşcă, „Dreptul comunitar al afacerilor”, Editura Unversitaria, Craiova, 2002.
Ovidiu Ţinca, „Drept Comunitar general”, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1999.
Vasile Vese, Adrian Ivan, „Tratatul de la Nisa”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001.
Marin Voicu, „Drept comunitar. Teorie si jurisprudenţă”, Editura Ex Ponto, Constanta, 2002.
Marin Voicu, „Politicile comunitare in Constituţia Uniunii Europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
Charles Zorgbibe, „Construcţia europeană – trecut, prezent, viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998.
 
II. Legislaţie
 
- Tratatul de la Paris instituind CECO – 1951 (intrat în vigoare în 1952);
- Tratele de la Roma instituind CEE şi EURATOM – 1975 (intrate în vigoare în 1958);
- Actul Unic European – 1986 (intrat în vigoare în 1987);
- Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeană – 1992 (intrat în vigoare în 1993);
- Tratatul de la Amsterdam privind Uniunea Europeană – 1997 (intrat în vigoare în 1999);
- Tratatul de la Nisa – 2001 (intrat în vigoare în 2003);
- Tratatul de la Lisabona – semnat în 2007 (intrat în vigoare în 2009);
- Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, versiunea consolidată (20 martie 2010);
- Tratatul privind Uniunea Europeană, versiunea consolidată (20 martie 2010).
 
Titlul lucrarii: Aspecte generale privind evolutia Parlamentului European, de la institutie de control politic, la legislativul Uniunii Europene
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 69
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Valea lunii

Valea lunii

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker