Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Procedura in cauzele cu infractori minori

Descriere

Specificul criminalităţii în rândul minorilor ridică probleme deosebite de prevenire şi de combatere, întrucât  în cauzalitatea acestuia  interacţionează o multitudine de factori precum lipsa de experienţă şi de viaţă socială a minorului cu consecinţa neînţelegerii depline a semnificaţiei sociale a conduitei lui periculoase pentru valorile sociale ca şi a sancţiunilor care i s-ar aplica; deficienţe în procesul educativ; influenţa negativă exercitată de unii majori care îi atrag pe minori pe calea infracţională etc.

 
Răspunderea penală a minorilor şi, în genere, problema prevenirii şi combaterii delicvenţei juvenile a constituit şi constituie una dintre cele mai importante probleme care se ridică pe planul politicii penale şi al dreptului penal şi procesual penal.  
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 270.00
Cantitate:

CUPRINS

PROCEDURA ÎN CAUZELE CU INFRACTORI MINORI
 
  
 
CAPITOLUL I: Consideraţii generale privind procedurile speciale
Secţiunea 1: Noţiunea de proceduri speciale. Reglementare şi scop 
Secţiunea 2: Sfera de aplicare a procedurilor speciale 
 
 
CAPITOLUL II: Procedura în cauzele cu infractori minori 
Secţiunea 1: Consideraţii generale 
Secţiunea 2: Urmărirea penală în cauzele cu infractori minori 
2.1. Persoanele chemate la organul de urmărire penală 
2.2. Prezentarea materialului de urmărire penală 
2.3. Referatul de evaluare a minorului 
2.4. Asistenţa juridică 
2.5. Reţinerea şi arestarea preventivă 
 
CAPITOLUL III: Judecata infractorilor minori 
Secţiunea 1: Compunerea instanţei 
Secţiunea 2: Persoanele chemate la judecarea minorului 
Secţiunea 3: Desfăşurarea judecăţii 
Secţiunea 4: Referatul de evaluare 
Secţiunea 5: Asistenţa juridică 
Secţiunea 6: Inculpaţi minori cu inculpaţi majori 
 
 
CAPITOLUL IV. Executarea hotararilor privind pe inculpatii minori
Secţiunea 1: Aspecte introductive 
Secţiunea 2: Executarea mustrării
2.1. Noţiune şi cadrul legal
2.2. Regimul de executare a mustrării 
Secţiunea 3: Punerea în executare a libertăţii supravegheate 
3.1. Noţiune şi reglementare 
3.2. Regimul de punere în executare a libertăţii supravegheate. Revocarea şi înlocuirea acestei măsuri
Secţiunea 4: Internarea minorului
4.1. Internarea minorului într-un centru de reeducare
4.1.1. Noţiune şi cadru legal
4.1.2. Executarea măsurii internării într-un centru de reeducare
4.1.3. Schimbări privind măsura internării
4.1.4. Amânarea sau întreruperea executării măsurii internării
4.2. Internarea într-un institut medical-educativ
4.2.1. Noţiune şi condiţii de aplicare
4.2.2. Executarea măsurii
Secţiunea 5: Revocarea măsurilor luate faţă de minor 
 
CONCLUZII
 
BIBLIOGRAFIE 
 
 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 
- Jidovu Nicolae, „Drept procesual penal”, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
- Crişu Anastasiu, „Drept procesual penal”, ediţia revizuită şi actualizată conform Legii nr. 202/2010, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011;
- Theodor Mrejeru, „Drept procesual penal”, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2011;
- Ion Neagu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
- I. Neagu, Tratat de procedură penală. Partea specială, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
- Grigore Theodoru, Tratat de drept procesual penal, ediţia a II-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
- Valentin Schiaucu, Rob Canton (coordonatori), Manual de probaţiune, Editura Euro Standard, Bucureşti, 2008;
- Nicolae Volonciu, Alexandra Vasiliu, Codul de procedură penală comentat. Art. 1-611. Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal. Competenţa, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007
- Nicolae Volonciu, Alina Barbu, „Codul de procedură penală comentat. Art. 62-135. Probele şi mijloacele de probă”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;
- Nicolae Volonciu, Alexandru Ţuculeanu, „Codul de procedură penală comentat. Art. 200-286. Urmărirea penală”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;
- Radu Gheorghe, Măsurile preventive în procesul penal român, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;
- Creţu Mircea, Arestarea preventivă. Reglementări recente, în Revista de Drept penal, nr. 3/2004;
- I. Dumitriu, Necesitatea stabilirii modalităţii de publicitate a judecătorilor desemnaţi să judece cauze cu inculpaţi minori, în Revista Dreptul nr. 5/1995;
- G. Matei, Măsurile preventive. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006;
- I. Doltu, declaraţiile învinuitului şi inculpatului – mijloc de apărare în procesul penal, în Revista Dreptul nr. 10-11/1994;
- Crişu Anastasiu, „Drept procesual penal. Proceduri speciale”, Editura All Beck, Bucureşti 2004;
- Brezeanu Ortansa, Din istoria regimului sancţionator al minorului infractor în România”, în Revista de Drept Penal,  nr. 2/1995;
- Brezeanu Ortansa, Minorul şi legea penală, Editura All Beck, Bucureşti, 1998;
- Florian Emese, Protecţia drepturilor copilului, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
- Wolfgang R., Delicvenţa juvenilă şi justiţia pentru minori, Consiliul Europei, Secţia Probleme Penale, Direcţia Afaceri Juridice - Referat prezentat la seminarul organizat de Consiliul Europei şi Ministerul Justiţiei, Bucureşti, 28-29 septembrie, 1994.
- Codul de procedură penală cu modificările şi completările la zi;
- Legea nr. 202 din 25 octombrie 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010;
- Legea nr. 28 din 16 martie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în M. Of. nr. 189 din 22 martie 2012;
- O.G. nr. 92 din 29 august 2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, publicată în M. Of. nr. 423 din 1 septembrie 2000;
- Legea nr. 129 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, publicată în M. Of. nr. 190 din 20 martie 2002; 
- Legea nr. 123 din 4 mai 2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune, publicată în M. Of. nr. 407 din 10 mai 2006;
- H.G. nr. 1.239 din 29 noiembrie 2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, publicată în M. Of. nr. 651 din 13 decembrie 2000;
- Hotărârea Guvernului nr. 747/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000, publicată în M. Of. nr. 557 din 23 iulie 2008;
- Recomandarea CM/Rec(2010)1 Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la Regulile de Probaţiune ale Consiliului Europei, adoptată de către Comitetul de Miniştri la 20 ianuarie 2010;
- Legea nr. 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 576 din 29 iunie 2004;
- Legea nr. 148 din 5 iulie 2011 privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea, publicată în M. Of. nr. 510 din 19 iulie 2011;
- Legea nr. 300 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în M. Of. nr. 925 din 27 decembrie 2011.
 
Titlul lucrarii: Procedura in cauzele cu infractori minori
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 73
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00
Catastihul amorului si La gura sobei

Catastihul amorului si La gura sobei

Pretul nostru: Lei (Ron) 16.00

Recent vizualizate

Procedura in cauzele cu infractori minori

Procedura in cauzele cu infractori minori

Pretul nostru: Lei (Ron) 270.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker