Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Rolul NATO in asigurarea securitatii internationale

Descriere

N.A.T.O. este în mod evident, organizaţia cea mai eficientă în ceea ce priveşte garantarea securităţii membrilor săi. Această securitate garantată atrage după sine stabilitate şi bunăstare. Nu este de mirare că Alianţa este atât de atractivă pentru statele Europei Centrale şi de Est.

Asigurând pacea şi securitatea membrilor săi şi implicit a continentului european, timp de 5 decenii, Alianţa rămâne în primul rând „pivotul arhitecturii europene de securitate, şi principalul instrument de influenţă americană în Europa”.

Dacă raţiunea de a fi a Alianţei Nord Atlantice pentru care ea a fost constituită a dispărut, pericolele care ameninţă securitatea europeană nu au întârziat să apară, desigur acestea au o natură diferită, sunt mai complexe, impunând o adaptare a Alianţei la noile realităţi.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

CUPRINS

ROLUL N.A.T.O. ÎN ASIGURAREA SECURITĂŢII INTERNAŢIONALE

 

NTRODUCERE

 

CAPITOLUL I: EVOLUŢIA ISTORICĂ A N.A.T.O.

SECŢIUNEA I: ORIGINILE ALIANŢEI

SECŢIUNEA A II-A: EVOLUŢIA ORGANIZAŢIEI

§ 1. ORDINEA INTERNAŢIONALĂ POSTBELICĂ.

§ 2. N.A.T.O. ÎN NOUL CONTEXT INTERNAŢIONAL DUPĂ SFÂRŞITUL RĂZBOIULUI RECE. EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SECURITATE

SECŢIUNEA A III-A: SARCINILE FUNDAMENTALE ALE ALIANŢEI NORD-ATLANTICE. MIJLOACE ŞI OBIECTIVE

 

CAPITOLUL II: STRUCTURA CIVILĂ ŞI MILITARĂ A N.A.T.O.

SECŢIUNEA I: STRUCTURA CIVILĂ A N.A.T.O.

§ 1. CONSILIUL ATLANTICULUI DE NORD (N.A.C.)

§ 2. SECRETARUL GENERAL AL N.A.T.O.

§ 3. COMITETUL PENTRU PLANIFICAREA APĂRĂRII.

§ 4. GRUPUL PENTRU PLANIFICAREA NUCLEARĂ (NPG).

§ 5. STATUL MAJOR INTERNAŢIONAL.

SECŢIUNEA A II-A: STRUCTURA MILITARĂ

§ 1. COMITETUL MILITAR.

§ 2. STRUCTURA MILITARĂ INTEGRATĂ.

§ 3. STATUL MAJORMILITAR INTERNAŢIONAL.

§ 4. COMITETUL DIRECTOR POLITICO-MILITAR AL PARTENERIATULUI PENTRU PACE.

§ 5. COMITETUL MIXT PENTRU PROBLEMELE PROLIFERĂRII (I.P.C.).

§ 6. GRUPUL PROVIZORIU DE COORDONARE POLITICĂ (P.P.C.G.).

 

CAPITOLUL III: REFORMAREA N.A.T.O.

SECŢIUNEA I: CONSILIUL DE COOPERARE NORD-ATLANTIC (N.A.C.C.)

§ 1. Consultări politice

§ 2. Probleme economice

§ 3. Informaţia

§ 4. Ştiinţa şi mediul înconjurător

SECŢIUNEA A II-A: PARTENERIATUL PENTRU PACE (P.F.P.)

SECŢIUNEA A III-A: CONSILIUL DE PARTENERIAT EURO-ATLANTIC (E.A.P.C.)

 

CAPITOLUL IV: ROLUL N.A.T.O. ÎN ASIGURAREA SECURITĂŢII

SECŢIUNEA I: DIMENSIUNEA JURIDICĂ

SECŢIUNEA A II-A: DIMENSIUNEA POLITICĂ

SECŢIUNEA A III-A: DIMENSIUNEA MILITARĂ

SECŢIUNEA A IV-A: LUAREA DECIZIILOR

§ 1. MECANISMUL DE CONSULTARE

§ 2. ACCESUL LA CONSULTARE

SECŢIUNEA A V-A: N.A.T.O. ÎN PERIOADA RĂZBOIULUI RECE

§ 1. RAPORTUL CELOR TREI ÎNŢELEPŢI.

§ 2. RAPORTUL HARMEL.

§ 3. DECLARAŢIA DE LA OTTAWA.

SECŢIUNEA A VI-A: GESTIUNEA POLITICĂ DUPĂ ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI RECE

SECŢIUNEA A VII-A: FINANŢAREA N.A.T.O. ŞI INVESTIŢIILE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII

 

CAPITOLUL V: EXTINDEREA N.A.T.O. EFECTELE EXTINDERII

SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERALE PRIVIND EXTINDEREA N.A.T.O.

SECŢIUNEA A II-A: SUMMIT-UL DE LA PRAGA DIN NOV. 2002. INVITAREA ROMÂNIEI SĂ ADERE LA N.A.T.O.

§ 1. PRINCIPALELE REZULTATE ALE SUMMIT-ULUI DE LA PRAGA.

§ 2. EFECTELE SUMMIT-ULUI DE LA PRAGA ASUPRA ROMÂNIEI.

§ 3. ROMÂNIA –MEMBRU N.A.T.O.

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

B I B L I O G R A F I E

 

I. Tratate, Cursuri, Monografii

- „Manualul N.A.T.O.”, Editura Nemira, Bucureşti, 1997;

- Andrei Popescu, Ion Jinga, „Organizaţii Europene şi Euroatlantice”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;

- Andrei Popescu, Alina Dinu, „Organizaţii Europene şi Euroatlantice”, Bucureşti, 2004;

- Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea Europeană – Dicţionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;

- Dr. Spyridon G. Hantjissalatas, „N.A.T.O. între certitudini şi dileme”, Editura Enciclopedică, 1998.

- Franşois de Rose, „Al treilea Război Mondial nu a avut loc. N.A.T.O. şi PACEA”, Editura Nemira, 1998.

- Pierre Lellouche, „Légitime défense vers une Europe eu sécurité au XXI-ème siècle”, Ed.Patrick Banon, 1996, Collection Opinions Publiques.

- Grigore Geamănu, „Drept internaţional public”, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983.

- Charles Rousseau, „Droit International Publique”, 11-ème edition, Paris, 1987.

- Javier Solana, „N.A.T.O. and European Security into XXI century”, Oxford University, Marea Britanie, 1998.

- Javier Solana, „Partenership for Pace: A political view”, Bruxelles, 1997.

- Grand Larousse enciclopedique, tome prémière, Paris, 1973.

- Michael Rogalski, „L’OTAN dans l’après Guerre froide”, Paris, 1997.

- Giovanni Jannuzzi, „Tacks of N.A.T.O. enlargement”, Roma, 1997.

- Klaus Naumann, „L’Aliance à la veille du XXI-ème siècle”, Bruxelles, 1997.

- Javier Solana, „La OTAN de la bienveniada a nuevos miembros”, Madrid, 1997.

- James W. Marisson, „N.A.T.O. Expansion and Alternative Future Security Alignments”, Naţional Defense University, Washington, 1996.

- Pierre Gerbert, „Les Organizations Internationales”, P.U.F., Paris, 1979.

- Jean de la Gueriviere, „Voyage au coeur de l’OTAN”, Ed. Seuil, 1996.

- Claude Albert Colliard, „Institutions des relations internationales”, Ed. Dalloz, Ed. 7, 1978.

- Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, „Drept Internaţional Contemporan”, Bucureşti, 1995.

- Simon Jeffrey, „N.A.T.O. Enlargement opinions and options”, Institute for National Strategic Studies, Washington, 1995.

- Hans Dietrich Genscher, „The Alliance Lacks Political Tasks for the Armed Forces”, Bonn, 1995.

- André Doumoulin, „L’UEO et la politique europeene de défense”, Problemes politiques et sociaux, Paris, 1995.

 

II. REVISTE DE SPECIALITATE

- Gabriel Robin, „A quoi sert l’OTAN”, Politique étrangere, nr.1/1995.

- Cristoph Bertram, „Quel avenir pour l’OTAN”, Politique étrangere, nr. 1/1995.

- Geoffrey Lee Williams, „N.A.T.O. expansion.The big debate” , NATO Review.

- David Lightburn „N.A.T.O. Security Coopertion. Activities Bosnia and Herzegovina” , N.A.T.O. Review nr. 2, 1998.

- Marie-Héléne Labbe, „Les nouvelles dimensions de la sécurité ”, Politique étrangere, nr. 4/1999.

- Javier Solana „Sommet de Washington, une Alliance résolué entre XXI-ème siècle ”, Revue de l’O.T.A.N. nr.1/1999.

- N.A.T.O. Review, nr. 4/1995.

- Javier Solana „N.A.T.O. and W.E.U.: Turning vision into reality”, N.A.T.O. Review nr. 2/1998.

- Ignaţio Ramonet „Nouvel ordre global ”, Le monde diplomatique, nr. 543, iunie 1999.

- Javier Solana, „L’O.T.A.N.: le baptème du feu”, - Entretiene par Pierre Haski, Politique Internationale, nr. 83, prientemps, 1999.

- Gabriel Kolko „Kosovo - succes militaire, defaute politique”, Le monde diplomatique, nr. 548, noiembrie 1999.

- Karl Heinz Kamp – „L’OTAN après le Kosovo, ange de paix ou gendarme du monde?” – Politique étrangere IRFI, éte 2/1999.

- Paul-Marie de la Gorce – „L’Aliance Atlantique, cadre de l’hégémonie américaine”. Le monde diplomatique, nr. 451, avril 1999.

- Naom Chamski – „L’OTAN, Maitre du monde” – Le monde diplomatique, nr. 542, mai 1999.

- Defense News, iulie 1996.

 

III. LEGISLAŢIE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

- Tratatul Atlanticului de Nord, Washington, aprilie, 1949.

- Conceptul Strategic al Alianţei, Roma 7 - 8 noiembrie 1991.

- Le concept strategique de l’Alliance approuvé par les chefs d’Etat et de gouvernement participant à la reunion du Conseil de l’Atlantique Nord, Washington, 24 aprilie 1999.

- Declaraţia şefilor de stat şi guvern participanţi la reuniunea Consiliului Atlanticului de Nord, Bruxelles, 10-11 ianuarie 1994.

- Documentul cadru al Parteneriatului pentru Pace, Bruxelles, 10-11 ianuarie 1994.

- Comunicatul Consiliului Atlanticului de Nord , Turnberry, Marea Britanie, iunie 1990.

- Declaraţia de la Londra, iunie 1990.

 

IV. ALTE SURSE

- Documentaţie N.A.T.O. (INTERNET): O.T.A.N. informations de base: Nr. 1 - Le Conseil de l’Atlantique Nord Nr. 11 – La Force de stabilisation (S.F.O.R.) dirigée par l’O.T.A.N. en Bosnie – Herzegovine Nr. 12 – Qu’est – ce que l’O.T.A.N.?

- Manfred Wörner – discurs pronunţat la 10 septembrie 1993, la a 53-a conferinţă anuală a Institutului Internaţional de Studii Strategice.

- Klaus Naumann, „The new N.A.T.O.”, Office of information and Press, Bruxelles, 1997.

- Răzvan Scaesteanu, „România Liberă”, 22 nov. 2002.

- Ziarul „Libertatea”, 22 noiembrie 2002.

- „Costuri şi beneficii ale apartenenţei României la N.A.T.O.”, Ziarul „Capital”, 22 nov. 2002.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Rolul NATO in asigurarea securitatii internationale
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 86
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Rolul NATO in asigurarea securitatii internationale

Rolul NATO in asigurarea securitatii internationale

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker