Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Inspectia muncii. Notiuni. Organizare. Atributii

Descriere

 Aşa cum va rezulta şi din întreg conţinutul lucrării de faţă, în contextul actual al pieţei muncii grevat de dificultăţi economice şi sociale, rolul Inspecţiei Muncii  este unul deosebit de important deoarece această instituţie are printre atribuţii chiar urmărirea îndeplinirii obligaţiilor legale de către angajatori. 

Zilnic asistăm la accidente de muncă, de exemplu în sectorul construcţii unde activitatea presupune expunerea lucrătorilor la o gamă diversă şi variabilă de riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională: cădere de la înălţime, strivire prin cădere de obiecte sau surparea terenului, electrocutare, boli cauzate de componente ale materialelor de construcţii şi finisare etc. Costurile materiale şi suferinţele umane cauzate de accidentele de muncă sunt mari, atât pentru lucrători şi familiile lor, cât şi pentru companii şi societate în ansamblu. Multe dintre aceste accidente de muncă ar putea fi evitate prin implementarea măsurilor de prevenire prevăzute de legislaţie. 
O altă problemă frecventă este munca la negru. Şi în acest domeniul rolul Inspecţiei Muncii este unul deosebit de important şi vizează prevenirea muncii nedeclarate. 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

 INSPECŢIA MUNCII. NOŢIUNI. ORGANIZARE. ATRIBUŢII

 - CUPRINS -
 

 
INTRODUCERE   // pag. 4
 
Capitolul 1: CADRUL LEGAL INTERN ŞI INTERNAŢIONAL    // pag. 6
1.1. Scurt istoric privind evoluţia reglementărilor în domeniu în ţara noastră. Legea nr. 108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea inspecţiei muncii, republicată în 2002, cu modificările şi completările ulterioare. Codul muncii, republicat în 2011   // pag. 6
1.2. Aspecte privind inspecţia muncii la nivel internaţional şi la nivelul Uniunii Europene    // pag. 10
 
Capitolul 2: INSPECŢIA MUNCII: ORGANIZARE, FUNCŢIONARE, ATRIBUŢII   // pag. 21
2.1. Organizarea şi funcţionarea inspecţiei muncii   // pag. 21
2.2. Obiectivele inspecţiei muncii   // pag. 26
2.3. Atribuţii generale şi specifice   // pag. 30
 
Capitolul 3: INSPECTORII DE MUNCĂ   // pag. 46
3.1. Personalul inspecţiei muncii   // pag. 46
3.2. Drepturile inspectorilor de muncă   // pag. 48
3.3. Obligaţiile inspectorilor de muncă   // pag. 49
3.4. Sancţiuni aplicabile de către inspectorii de muncă   // pag. 50
 
 
Capitolul 4: CONCLUZII   // pag. 52
 
 
Anexă: Programul cadru de acţiuni al inspecţiei muncii pentru anul 2012    // pag. 56
 
 
BIBLIOGRAFIE   // pag. 59
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
 
LEGISLAŢIE
Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial nr. 345 din data de 18 mai 2011, în baza modificărilor survenite prin Legea nr. 40 din 31 martie 2011;
Legea nr. 108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, modificată prin Legea nr. 51/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 21/03/2012;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, actualizată în 2012 (conform Indaco – soft legislativ);
Legea dialogului social nr. 62/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 10 mai 2011;
Regulament din 18 noiembrie 2009 de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
- Hotărârea nr. 1522/2009 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 15/12/2009;
- Hotărârea nr. 662/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 519 din 26/07/2010;
- Hotărârea nr. 968/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 22/09/2010;
- Hotărârea nr. 1350/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 889 din 30/12/2010; 
Lege nr. 200/2008 privind aprobarea OUG nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale publicată în Monitorul Oficial nr.  725 din 27 octombrie 2008;
Legea nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă a publicată în Monitorul Oficial nr. 582 din data de 29 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele intervenite prin Legea nr. 62/2011.
 
DOCTRINĂ
Athanasiu Al., Volonciu M., Dima L., Cazan O., Codul muncii. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, 2007;
Ciochina Barbu I., Dreptul muncii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;
Popa V., Pană O., Dreptul muncii comparat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;
Popescu A., Dreptul internaţional al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
Ţiclea Al., Codul muncii comentat, Vol. I şi II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
Ţiclea Al.,  Tratat de dreptul muncii, ediţia a VI-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
Ţiclea Al.,  Codul muncii comentat, ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
Ţiclea Al., Tratat de jurisprudenţă în materia dreptului muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
Ştefănescu I. Şt., Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
Ştefănescu I. Şt., Conflictele de muncă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
Uluitu A. G., Greva, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008;
Voiculescu N., Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007
 
Titlul lucrarii: Inspectia muncii. Notiuni. Organizare. Atributii
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 60
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50

Recent vizualizate

Inspectia muncii. Notiuni. Organizare. Atributii

Inspectia muncii. Notiuni. Organizare. Atributii

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker