Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Institutiile Uniunii Europene

Descriere

 Viitorul Uniunii Europene este condiţionat de succesul procesului de reformă cu care se confruntă instituţiile acesteia. Sistemul instituţional conceput în urmă cu mai bine de 50 de ani prezenta, la acel moment, o coerenţă impusă de realităţi geografice, politice şi juridice mai puţin complexe decât acelea cu care trebuie să se confrunte Uniunea Europeană astăzi. Schimbările care au fost aduse pe parcurs arhitecturii instituţionale europene – pe fundalul etapelor procesului de extindere a Uniunii – nu au fost unele de substanţă. Saltul de la 15 la 25 şi apoi la 27 de membri impune însă o abordare de fond, cât se poate de pragmatică a ideii de reformă instituţională. La obiectivul redobândirii unei coerenţe instituţionale care să răspundă noilor realităţi geopolitice au contribuit şi încercările de reformă instituţională care au marcat momentele Amsterdam şi Nisa. Totuşi, modificările introduse s-au dovedit insuficiente, astfel încât Convenţia privind viitorul Europei a pus la punct o nouă reformă în materie instituţională concretizată, aşa cum se poate vedea şi din lucrarea de faţă, prin Tratatul de reformă de la Lisabona, semnat pe 13 decembrie 2007 şi intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

În prezent, valoarea şi semnificaţia instituţiilor se relevă în conexiunea lor. Aşa cum la nivel naţional principiul separaţiei puterilor nu presupune izolarea acestora unele de altele, tot aşa şi la nivel comunitar, principiul autonomiei nu face de prisos comunicarea dintre instituţii, ci, dimpotrivă, o reclamă. Aceasta, deoarece numai în acest fel ele, fiecare în parte şi toate la un loc, pot să-şi realizeze menirea în viaţa comunitară.
Funcţionalitatea sistemului instituţional comunitar este complexă şi pare greoaie. Complexitatea derivă pe de o parte din specificul instituţiei, iar pe de altă parte din dificultatea problemelor ce se ridică în faţa lor.
Legat de caracterul complex şi aparent greoi al funcţionării instituţiilor comunitare, se impun a fi precizat şi faptul că acestea sunt, pe de o parte rezultatul şi produsul dintre naţional şi comunitar, iar pe de altă parte, reprezintă instrumentele prin care se realizează, în cele din urmă, dinamica raportului dintre respectivele nivele.
Din această cauză, profilul instituţiilor comunitare se modelează şi în funcţie de această dinamică dintre naţional şi comunitar.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 175.00
Cantitate:

 INSTITUTIILE UNIUNII EUROPENE

CUPRINS
 
 
CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
Secţiunea I: Premisele construcţiei comunitare
Secţiunea a II-a: Instituirea Comunităţilor Europene
Secţiunea a III-a: Primele instituţii comunitare
Secţiunea a IV-a: Evoluţia unor denumiri şi expresii. Delimitări conceptuale

CAPITOLUL II: TRATATELE COMUNITARE CU IMPLICAŢII ÎN CEEA CE PRIVEŞTE INSTITUŢIILE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE. PRINCIPIILE GENERALE ALE SISTEMULUI INSTITUŢIONAL
Secţiunea I: Aspecte generale privind Uniunii Europene de la Tratatul de la Maastricht până la Tratatul de la Lisabona
Secţiunea a II-a: Principiile structurii instituţionale comunitare
§ 1. Principiul echilibrului instituţional
§ 2. Principiul autonomiei instituţiilor comunitare
§ 3. Principiul cooperării dintre instituţii
 
CAPITOLUL III: INSTITUŢIILE ACTUALE ALE UNIUNII EUROPENE
Secţiunea I: Consiliul (Consiliul Uniunii Europene)
§ 1. Componenţa Consiliului
§ 2. Preşedinţia şi sesiunile Consiliului
§ 3. Organele auxiliare
Secţiunea a II-a: Comisia Europeană
§ 1. Componenţa Comisiei Europene
§ 2. Modul de organizare
Secţiunea a III-a: Parlamentul European
§ 1. Membrii Parlamentului European.
§ 2. Modul de organizare.
Secţiunea a IV-a: Instituţii şi organisme jurisdicţionale
§ 1. Componenţa şi organizarea Curţii de Justiţie
§ 2. Tribunalul de Primă Instanţă (T.P.I.)
§ 3. Tribunalul Funcţiei Publice (TFP)
Secţiunea a V-a: Curtea de conturi
Secţiunea a VI-a: Sistemul european al băncilor centrale şi banca centrală europeană
 
CAPITOLUL IV: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE
 
 
 
BIBLIOGRAFIE

I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII
 
- Augustin Fuerea, “Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.
- Irina Moroianu Zlătescu, “Drepturile omului un sistem în evoluţie”, Editura IRDO, Bucureşti, 2007.
- Irina Moroianu Zlătescu, Radu Constantin Demetrescu, „Din istoria drepturilor omului”, IRDO, ANUROM, Bucureşti, 2005.
- Irina Moroianu Zlătescu, Radu Constantin Demetrescu, „Prolegomene la un drept instituţional comunitar”, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
- Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, „Drept instituţional comunitar şi drepturile omului”, IRDO, Bucureşti, 2005.
- Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, „Drept Instituţional European”, Editura Olimp, Bucureşti, 1999.
- Eduard Dragomir, Dan Niţă, „Tratatul de la Lisabona”, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009.
- Dan Niţă, Eduard Dragomir, „Instituţiile Uniunii Europene potrivit Tratatului de la Lisabona”, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2010.
- Ion M. Anghel, „Personalitatea juridică şi competenţele Comunităţilor Europene / Uniunii Europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007.
- Cezar Basno, Nicolae Dardac, „Integrarea Monetar Bancară Europeană”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001.
- Nicoleta Diaconu, “Sistemul instituţional al Uniunii Europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
- Victor Duculescu, Georgeta Duculescu, “Justiţia Europeană. Mecanisme, deziderate şi perspective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
- Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, “Drept inctituţional comunitar european”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
- Augustin Fuerea, “Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002.
- Ion Jinga, “Uniunea Europeana. Realităţi şi perspective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
- Virginia Marinescu, Gheorghe Emil Marinescu, “Uniunea Europeană. Proiect şi devenire”, Editura ANTET XX PRESS, Prahova.
- Marian Mihăilă, Carmen Suciu, Dan Stan, “Drept instituţional comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
- Andrei Popescu, Ion Jinga, „Organizaţii Europene şi Euroatlantice”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 
II. LEGISLAŢIE
 
- Tratatul de la Paris, instituind C.E.C.A. – 1951, semnat în 1951 şi intrat în vigoare în 1952.
- Tratatele de la Roma, instituind CEE şi Euratom – 1957, intrate în vigoare în 1958.
- Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene din 1992, intrat în vigoare în 1993.
- Tratatul de la Amsterdam, intrat în vigoare în 1999.
- Tratatul de la Nisa - intrat în vigoare în 2003.
- Constituţia Europeană (Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa).
- Tratatul de reformă de la Lisabona, semnat pe 13 decembrie 2007 şi intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.
 
III. INTERNET
 
- www.europa.eu
- www.europainfo.ro
- www.ier.ro
- www.europeana.ro
 
Titlul lucrarii: Institutiile Uniunii Europene
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2011
Numar de pagini: 65
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50

Recent vizualizate

Institutiile Uniunii Europene

Institutiile Uniunii Europene

Pretul nostru: Lei (Ron) 175.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker