Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Inselaciunea - infractiune contra patrimoniului

Descriere

 Structurată pe parcursul a patru capitole, lucrarea de faţă prezintă şi analizează una dintre cele mai dese infracţiuni întâlnite în societatea românească, dacă avem în vedere statisticile prezentate de Poliţia Română.

În încercarea de a întocmi un studiu cât mai complet asupra subiectului în cauză, lucrarea debutează cu un capitol introductiv, intitulat sugestiv „Consideraţii generale privind infracţiunile contra patrimoniului”.
Capitolul central al lucrării de faţă este dat de capitolul II, unde am analizat, sub toate aspectele, conţinutul juridic al infracţiunii de înşelăciune astfel cum este reglementată în actualul Cod penal al României.
Reţinem, din cadrul acestui capitol, că înşelăciunea constă în inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă (a se vedea art. 215 din Codul penal în vigoare). 
Având în vedere apropierea intrării în vigoare a noului Cod penal, publicat deja în Monitorul Oficial încă din 2009, din prezenta lucrarea nu putea lipsi şi analiza pe scurt a acestor noi reglementări.
Am reţinut astfel, din capitolului III al lucrării, că, la infracţiunea de înşelăciune, reglementata în noul Cod penal la art. 244, incriminarea reţinută a primit o redactare mai generală şi, în acelaşi timp, mai cuprinzătoare, prin aceea că legiuitorul a ţinut să circumscrie această sferă a infracţiunii de înşelăciune tuturor acelor fapte care presupun inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust, cu imediata consecinţă a păgubirii acelei persoane.
Totodată a fost introdus un nou tip de înşelăciune, prin art. 245 din Noul Cod penal, şi anume înşelăciunea privind asigurările ce constă în distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuinţare, ascunderea sau înstrăinarea unui bun asigurat împotriva distrugerii, degradării, uzului, pierderii sau furtului în scopul de a obţine, pentru sine sau pentru altul, suma asigurată; alin. 2 incriminează fapta persoanei care, în scopul prevăzut în alineatul precedent, simulează, îşi cauzează sau agravează leziuni sau vătămări corporale produse de un risc asigurat.
Pentru a da şi o notă practică aspectelor teoretice prezentate de-a lungul celor peste 60 de pagini ale lucrării, am considerat oportun ca în capitolul final să prezentăm câteva speţe, extrase din jurisprudenţa instanţelor din România, ce au avantajul de a constitui un fundament atât pentru magistraţi, dar şi pentru avocaţi, consilieri juridici şi chiar pentru studenţii, care vor să analizeze sub aspect practic acest tip de infracţiune şi să-şi fundamenteze astfel cunoştinţele teoretice.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00
Cantitate:

CUPRINS

INSELACIUNEA, INFRACTIUNE CONTRA PATRIMONIULUI

(contine actualizari din Noul Cod penal)

 

 

CAPITOLUL 1: Consideraţii generale privind infracţiunile contra patrimoniului
 
1.1. Noţiunea de patrimoniu. Necesitatea ocrotirii patrimoniului prin mijloace de drept penal 
1.2. Evoluţia reglementărilor privind protecţia penală a patrimoniului
1.3. Cadrul legal actual privind infracţiunile contra patrimoniului
1.4. Aspecte comune infracţiunilor contra patrimoniului
14.1. Obiectul juridic generic şi obiectul material al infracţiunilor contra patrimoniului
1.4.2. Subiecţii infracţiunilor
1.4.3. Latura obiectivă
1.4.4. Latura subiectivă
1.5. Elemente de drept comparat 
 
 
CAPITOLUL 2: Conţinutul juridic al infracţiunii de înşelăciune
2.1. Conţinutul legal
2.2. Condiţii preexistente
2.2.1. Obiectul juridic al infracţiunii de înşelăciune
2.2.2. Subiecţii infracţiunii 
A. Subiectul activ
B. Subiectul pasiv
2.3. Conţinutul constitutiv
2.3.1. Latura obiectivă
A. Elementul material
B. Urmarea imediată
C. Legătura de cauzalitate
2.3.2. Latura subiectivă
2.4. Formele infracţiunii
2.5. Modalităţile infracţiunii
2.6. Sancţionarea infracţiunii
2.7. Delimitarea infracţiunii de înşelăciune faţă de alte infracţiuni
2.7.1. Înşelăciunea şi înşelăciunea la măsurătoare
2.7.2. Înşelăciunea şi înşelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor
 
 
CAPITOLUL 3. Reglementarea infracţiunii de înşelăciune în noul Cod penal (Legea nr. 286/2009)
 
 
CAPITOLUL 4. Practică judiciară

Bibliografie
 
 
 
Bibliografie
 
1. A. Boroi, „Drept penal şi drept procesual penal. Curs selectiv pentru examenul de licenţă”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
2. V. Dobrinoiu, N.L. Neagu, „Drept penal. Partea specială. Teorie şi practică judiciară”, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008.
3. V. Dobrinoiu, „Drept penal. Partea specială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004.
4. V. Dobrinoiu, „Drept penal. Partea specială”, Vol. I - „Teorie şi practică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
5. Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, „Drept penal. Partea specială”, Vol. II „Teorie şi practică judiciară. Infracţiuni prevăzute în legile speciale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
6. V. Dongoroz, „Drept penal” (Reeditarea ediţiei din 1939), Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, Bucureşti, 2000
7. P. Dungan, T. Medeanu, V. Pasca, „Manual de drept penal. Partea specială”, Editura Universul Juridic, Bcureşti, 2011.
8. Valerică Lazăr, „Drept penal. Partea specială. Infracţiuni prevăzute în Codul penal român în vigoare cu modificările şi completările la zi”, Editura Universitară, Bucureşti, 2006;
9. V. Lazăr, I. Pascu, „Drept penal. Partea specială. Infracţiuni prevăzute în Codul penal român”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003; 
10. A. Boroi, Gh. Nistoreanu, „Drept penal. Partea specială”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
11. Ioan Lascu, „Infracţiunea de înşelăciune comisă prin cecuri sau alte instrumente de plată fără provizia necesară, în reglementarea noului Cod penal. Analiză comparativă”, în Revista de Drept comercial nr. 7-8/2006.
12. George Antoniu, „Vinovăţia penală”, (reeditare), Editura Academiei, Bucureşti, 2003
13. C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, „Instituţii de Drept Penal”, Editura Trei, Bucureşti, 2006;
14. V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roşca, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Vol. IV,  Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971;
15. O. Loghin, F. Avram, „Drept penal român. Partea specială”, Casa de editură şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1992.
16. O. Loghin, T. Toader, „Drept penal român. Partea specială”, Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 2001;
17. Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, Al. Boroi, I. Pascu, I. Molnar, V. Lazăr, „Drept penal. Partea specială”, ediţie revăzută şi adăugită cu dispoziţiile Legii nr. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului penal, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999
18. Emilian Stancu, „Tratat de criminalistică”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006
19. O. A. Stoica, „Drept penal. Partea specială”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976
20. T. Toader, „Drept penal special”, Editura All Beck, Bucureşti, 2002
21. G. Antoniu, N. Volonciu, I. Neagu, V. Stoica, D. Popescu, V. Papadopol, „Practică judiciară penală”, Vol. IV, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993.
22. Dan Lupaşcu, A. Nedelcu, I. Matei, „Curtea De Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară 2005  în materie penală”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006 
23. V. Papadopol, M. Popovici, "Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980" Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti 1982.
24. Constituţia României din anul 2003 este forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003.
25. Codul penal român (Codul penal în vigoare şi Noul Cod penal), Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009.
26. Codul de procedură penală, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009.
27. Legea nr. 278/2006, pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi, Editura C.H. Beck, actualizat la 15.07.2006, Bucureşti, 2006.
28. Legea nr. 301 din 28 iunie 2004 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 575 din data de 29 iunie 2004.
29. Ordonanţa de Urgenţă nr. 58 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 552 din data de 28 iunie 2005
30. Ordonanţei de urgenţă nr. 50 din 28 iunie 2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene care a prorogat termenul prevăzut la art. 512 pentru data de 1 septembrie 2008. 
31. Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial nr. 677 din data de 7 august 2006
32. Ordonanţa nr. 60 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial nr. 764 din data de 7 septembrie 2006.
33. Legea nr. 286/2009 publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009 privind Noul Cod penal al României.
34. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 1477 din 7 martie 2006
35. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 6017 din 19 octombrie 2006
36. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 2760 din 3 mai 2006
37. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 390 din 23 ianuarie 2006
38. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 5524 din 27 noiembrie 2003
39. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 2839 din 26 mai 2004
40. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul de 9 judecători, decizia nr. 338 din 13 decembrie 2004
41. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 5206 din 13 octombrie 2004
42. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul de 9 judecători, decizia nr. 338 din 13 decembrie 2004
43. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 135 din 10 ianuarie 2005 
44. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 5241 din 16 septembrie 2005
45. Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 3748/2003 - comentariu de speţă - în Revista Dreptul nr. 11/2004 
46. Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 3748 din 16 septembrie 2003
47. Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 632 din 7 februarie 2003.
48. Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 1488 din 20 martie 2002.
49. Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 2598/2003. „Înşelăciune. Infracţiune continuată. Consecinţe deosebit de grave. Comentariu de speţă” în Revista de Drept Penal nr. 4/2004.
 
Titlul lucrarii: Inselaciunea - infractiune contra patrimoniului
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2011
Numar de pagini: 80
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Valea lunii

Valea lunii

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00

Recent vizualizate

Inselaciunea - infractiune contra patrimoniului

Inselaciunea - infractiune contra patrimoniului

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker