Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Garantarea libertatii persoanei in procesul penal

Descriere

 Libertatea persoanei reprezintă o valoare socială de importanţă maximă, pe care dreptul românesc, prin normele legale a pozitivat-o de-a lungul timpului. Libertatea persoanei face parte din drepturile fundamentale ale omului şi alături de dreptul la viaţă constituie drepturi subiective şi indispensabile pentru libera dezvoltare a personalităţii umane.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

 - PLANUL LUCRĂRII -

GARANTAREA LIBERTĂŢII PERSOANEI ÎN PROCESUL PENAL
 
 
CAPITOLUL 1 - CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND LIBERTATEA PERSOANEI ÎN PROCESUL PENAL    // pag.   3
1.1. LIBERTATEA, DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI    // pag.  3
1.2. LIBERTATEA PERSOANEI ÎN PROCESUL PENAL ÎN NORMELE JURIDICE INTERNE    // pag.  4
1.3 LIBERTATEA PERSOANEI ÎN PROCESUL PENAL ÎN NORMELE JURIDICE INTERNAŢIONALE    // pag.  11
 
 
CAPITOLUL 2 - DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND MĂSURILE PREVENTIVE    // pag.  24
2.1. LIMITAREA LIBERTĂŢII PERSOANEI ÎN PROCESUL PENAL    // pag.  24
2.2. LUAREA MĂSURILOR PREVENTIVE    // pag.  34
2.3. CĂI DE ATAC ÎMPOTRIVA MĂSURILOR PREVENTIVE    // pag.  40
2.4. ÎNCETAREA MĂSURILOR PREVENTIVE    // pag.  42
 
 
CAPITOLUL 3 – REŢINEREA. OBLIGAREA DE A NU PĂRĂSI LOCALITATEA. OBLIGAREA DE A NU PĂRĂSI ŢARA     // pag.   45
3.1. REŢINEREA    // pag.  45
3.2. OBLIGAREA DE A NU PĂRĂSI LOCALITATEA     // pag.  49
3.2. OBLIGAREA DE A NU PĂRĂSI ŢARA    // pag.  53
 
CAPITOLUL 4 - ARESTAREA ÎNVINUITULUI ŞI INCULPATULUI, MĂSURĂ PREVENTIVĂ CE POATE FI LUATĂ ÎN PROCESUL PENAL    // pag.  55
4.1. ARESTAREA PREVENTIVĂ A ÎNVINUITULUI    // pag.  55
4.2. ARESTAREA PREVENTIVĂ A INCULPATULUI    // pag.  62
 
CAPITOLUL  5 - LIBERAREA PROVIZORIE ÎN PROCESUL PENAL ŞI MODALITĂŢILE DE REALIZARE A LIBERĂRII    // pag.  67
5.1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND LIBERAREA PROVIZORIE    // pag.  67
5.2. LIBERAREA PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIAR ÎN PROCESUL PENAL    // pag.  70
5.3. LIBERAREA PROVIZORIE PE CAUŢIUNE    // pag.  72
 
CONCLUZII     // pag.  79

BIBLIOGRAFIE    // pag.  81
 
 
 
- BIBLIOGRAFIE -
 
 
Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.
Ion Neagu, „Drept procesual penal. Partea generală (Tratat)”, Editura Global lex, Bucureşti, 2006.
Alexandru Ţuculeanu, „Noi reglementări privind ocrotirea libertăţii persoanei”, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 2004;
George Antoniu, Nicolae Volonciu, Nicolae Zaharia, Dicţionar de procedură penală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988.
Ion Neagu, Drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex, Bucureşti, 2002.
N. Iliescu, Libertatea persoanei în lumina dispoziţiilor din codul de procedură penală, Studii de cercetări juridice nr. 3/1971.
A. Istrate, Libertatea persoanei şi garanţiile ei procesual penale, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1984.
Carmen Silva Paraschiv, „Drept procesual penal”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
Adrian Ştefan Tulbure, Angela Maria Tatu, „Tratat de drept procesual penal”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
Mihai Apetrei, Drept procesual penal, Editura Victor, Bucureşti, 2001.
Bogdan Ionescu, Reţinerea şi arestarea - legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, Editura Continent XXI, Bucureşti, 2000.
Gh. Nistoreanu ş.a, Drept procesual penal, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996.
Grigore Theodoru, Curs de drept procesual penal, Partea generală, Iaşi, 1959.
Gh. Theodoru, Drept procesual penal român, Partea generală, vol. II, Universitatea “Alexandru I. Cuza”, Iaşi, 1974.
Gh. Dărângă, Măsurile preventive în noul Cod de procedură penală, în R.R.D. nr. 4/1969.
M. Apetrei, L. Nae, Comentarii privind modificările Codului de procedură penală, Edit. Albastră, Bucureşti, 1996.
Dorin Ciuncan, Aplicarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea, învinuitului sau inculpatului străin, în Revista Dreptul nr. 9/1995.
Al. Ţuculeanu, Aplicarea măsurii arestării preventive a obligării de a nu părăsi localitatea în raport cu prevederile Decretului-lege nr. 10/1990.
Al. Ţuculeanu, Consideraţii în legătură cu măsura arestării preventive, în Dreptul nr. 4/1995.
H. Diaconescu, Prelungirea arestării preventive, în Dreptul nr. 12/1994.
Gârbaci, Marga Firu, Puncte de vedere privind posibilitatea prelungirii arestării preventive, în Dreptul nr. 1/19996. 
Gh. Mateuţ, Fl. Predescu, Câteva consideraţii în legătură cu arestarea preventivă şi procedura prelungirii acesteia, în Dreptul nr. 4/1997.
Al. Georgeascu, Din nou despre prelungirea măsurii arestării preventive, în Dreptul nr. 7/1995.
Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica Şerbănescu, Radu Demetrescu, Ion Oancea. Principalele instrumente privind drepturile omului, Vol. II - Instrumente regionale, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1997. 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950. 
Constituţia României din anul 2003 în forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
Legea nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 1 iulie 2003.
Ordonanţă de urgenţă nr. 66 din 10 iulie 2003 privind modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 11 iulie 2003
O.U.G. nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală şi Legea nr. 159/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală. A aprobat O.U.G. nr. 109/2003, modificând art. 52 alin. 7, art. 304, art. 350 alin. 1;
O.U.G. nr. 55/2004, pentru modificarea Codului de procedură penală. A abrogat art. 52 alin. (7);
O.U.G. nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală. A introdus alin. 6 la art. 209;
Legea nr. 480/2004 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală. A modificat art. 228 alin. 6, art. 246 alin. 1, art. 278 alin. 3; a introdus alin. 31
Legea nr. 548/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală
Legea nr. 575/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală Legea nr. 576/2004 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală. A modificat art. 311 alin. 2, denumirea Secţiunii III din Titlul II; a introdus art. 4081; a abrogat art. 29 pct. 4, art. 409 - 4141
Legea nr. 160/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii, precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală. A aprobat cu modificări O.U.G. nr. 58/2002. Modificările efectuate asupra art. 27 pct. 1 lit. a) şi art. 209 alin. 3
O.U.G. nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană. A introdus lit. e1 la art. 27 punctul 1.
 
Titlul lucrarii: Garantarea libertatii persoanei in procesul penal
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 80
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Valea lunii

Valea lunii

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00

Recent vizualizate

Garantarea libertatii persoanei in procesul penal

Garantarea libertatii persoanei in procesul penal

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker