Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Dreptul la aparare in procesul penal

Descriere

 Potrivit art. 24 din Constituţia României, revizuită în anul 2003 , dreptul la apărare este garantat. În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

Aşadar, dreptul la apărare are în dreptul românesc valoare de principiu constituţional, ţinând seama că prin art. 24 alin. 1 din Constituţie se stabileşte că dreptul la apărare este garantat, iar prin alineatul 2 al aceluiaşi articol se prevede că în tot cursul procesului părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. În sens material, acest drept include toate drepturile şi garanţiile procesuale, care asigură părţilor posibilitatea de a-şi apăra interesele, iar în sens formal el include dreptul părţilor de a-şi angaja un avocat.
Realizarea dreptului la apărare este asigurată şi prin modul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti, la baza căruia stau principiile legalităţii, egalităţii părţilor, gratuităţii, colegialităţii, publicităţii, controlului judiciar, imutabilităţii şi rolului activ al instanţei.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 340.00
Cantitate:

CUPRINS

 

Capitolul 1: Noţiuni introductive privind rolul apărătorului 

1.1. Procesul penal - instrument de realizare a justiţiei penale

1.2.  Fazele procesului penal român

1.3.  Apărătorul în procesul penal

1.3.1. Reglementarea profesiunii de avocat în dreptul intern 

a. Statutul profesiei de avocat

b. Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

1.3.2. Reglementarea profesiunii de avocat pe plan internaţional şi comunitar 

a. Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană

b. Recomandarea nr. 21 din 2000 privind libertatea de a exercita profesia de avocat

c. Rezoluţia 8 din 1978 privind asistenţa judiciară şi consultanţa juridică

d. Recomandarea nr. 7 din 1981 privind mijloacele de facilitare a accesului la justiţie

e. Recomandarea nr. 1 din 1993 privind accesul efectiv la justiţie al persoanelor aflate în situaţie de mare dificultate materială

f. Recomandarea nr. 12 din 2005 privind formularul pentru solicitarea asistenţei judiciare în străinătate având la bază acordul european de transmitere a cererilor de asistenţă juridică (CETS nr. 092) şi a protocolului său adiţional (CETS nr. 179)

 

Capitolul 2: Garantarea dreptului la apărare

2.1. Cadrul reglementărilor privind dreptul la apărare

2.1.1. Prevederi constituţionale

2.1.2. Prevederile Codului de procedură penală privind garantarea dreptului la apărare

2.1.3. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

2.2. Respectarea dreptului la apărare şi corelaţia cu alte principii

 

Capitolul 3: Rolul apărătorului în faza urmării penale

3.1. Cadrul reglementărilor în materie şi conţinutul dreptului la apărare în faza urmării penale

3.2. Activitatea procesuală a avocatului în faza urmăririi penale

3.2.1. Apărarea învinuitului şi a inculpatului

3.2.2. Asistenţa celorlalte părţi

3.3. Decizia Curţii Constituţionale privind rolul apărătorului în faza urmării penale

 

Capitolul 4: Rolul apărătorului în faza cercetării judecătoreşti

4.1. Principiului garantării dreptului la apărare în faza judecăţii

4.2. Drepturile şi obligaţiile apărătorului şi conţinutul asistenţei acordată de apărător în cursul judecăţii

 

Capitolul 5: Concluzii şi propuneri 


Bibliografie

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 
1. Ion Neagu, „Drept procesual penal. Partea generală (Tratat)”, Editura Global Lex, Bucureşti, 2006; 
2. Nicu Jidovu, Dreptul la apărare al învinuitului şi inculpatului, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004
3. N. Jidovu, Drept procesual penal, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
4. Al. Vasiliu, „Teoria actelor de procedură penală”, All Beck, Bucureşti, 2003;
5. Crişu, Drept procesual penal, Edtura All Beck, Bucureşti, 2005;
6. Mihai Apetrei, “Drept procesual penal”, Editura Victor, Bucureşti, 2004
7. Ion Neagu, Anastasiu Crişu, „Codul de procedură penală”, Ediţia 2003
8. Vasile Păvălenu „Drept procesual penal. Partea specială”, Editura Lumina Lex, 2002
9. Tulbure, A. M. Tatu, Tratat de drept procesual penal, Editura All Beck, 2001. 
10. Alexandru Puitea „Drept procesual penal”, Ediţia revizuită, Editura Lumina Lex, 2002; 
11. Alexandru Boroi, Ştefan G. Ungureanu, N. Jidovu, I. Măgureanu „Drept procesual penal”, Editura All Beck, 2003; 
12. Dan Lupaşcu, „Codul de procedură penală” (Ediţie actualizată, 29.10.2003, cu modificările aduse prin Legea nr. 281/2003, O.U.G. nr. 66/2003; O.U.G. nr. 109/2003), Editura Rosetti, Bucureşti, 2003.
13. Alexandru Ţuculeanu, „Noi reglementări privind ocrotirea libertăţii persoanei”, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 2004;
14. Ion Neagu, Drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex, Bucureşti, 2002.
15. Carmen Silva Paraschiv, „Drept procesual penal”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
16. Alexandru Ţuculeanu, „Noi reglementări privind ocrotirea libertăţii persoanei”, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 2004;
17. Gh. Nistoreanu ş.a, Drept procesual penal, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996.
18. Grigore Theodoru, Curs de drept procesual penal, Partea generală, Iaşi, 1959.
19. Gh. Theodoru, Drept procesual penal român, Partea generală, vol. II, Universitatea “Alexandru I. Cuza”, Iaşi, 1974.
20. Gh. Dărângă, Măsurile preventive în noul Cod de procedură penală, în R.R.D. nr. 4/1969.
21. M. Apetrei, L. Nae, Comentarii privind modificările Codului de procedură penală, Edit. Albastră, Bucureşti, 1996
22. Codul de procedură penală, cu modificările la zi (inclusiv cele aduse prin Legea nr. 356/2006).
23. Constituţia României din anul 2003 în forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
24. Legea nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 1 iulie 2003.
25. Ordonanţă de urgenţă nr. 66 din 10 iulie 2003 privind modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 11 iulie 2003
26. O.U.G. nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală şi Legea nr. 159/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală. A aprobat O.U.G. nr. 109/2003, modificând art. 52 alin. 7, art. 304, art. 350 alin. 1;
27. O.U.G. nr. 55/2004, pentru modificarea Codului de procedură penală. A abrogat art. 52 alin. (7);
28. O.U.G. nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală. A introdus alin. 6 la art. 209;
29. Legea nr. 480/2004 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală. A modificat art. 228 alin. 6, art. 246 alin. 1, art. 278 alin. 3; a introdus alin. 31
30. Legea nr. 548/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală
31. Legea nr. 575/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală Legea nr. 576/2004 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală. A modificat art. 311 alin. 2, denumirea Secţiunii III din Titlul II; a introdus art. 4081; a abrogat art. 29 pct. 4, art. 409 - 4141
32. Legea nr. 160/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii, precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală. A aprobat cu modificări O.U.G. nr. 58/2002. Modificările efectuate asupra art. 27 pct. 1 lit. a) şi art. 209 alin. 3
33. O.U.G. nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană. A introdus lit. e1 la art. 27 punctul 1.
34. Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
35. Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi
36. O.U.G. nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi
37. Legea nr. 79 din 26 martie 2007 pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală
38. Legea nr. 304 din 28.06.2004 privind organizarea judiciară a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 576 din 29.06.2004.
39. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005
40. Ordonanţa de Urgenţă nr. 50 din 28 iunie 2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iunie 2006;
41. Ordonanţa de Urgenţă nr. 100 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 684 din 8 octombrie 2007
 
Titlul lucrarii: Dreptul la aparare in procesul penal
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 92
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Cresterea porumbeilor

Cresterea porumbeilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Dreptul la aparare in procesul penal

Dreptul la aparare in procesul penal

Pretul nostru: Lei (Ron) 340.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker