Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Organele judiciare

Descriere

 Având în vedere complexitatea instituţiei redate care include în fapt toate organele judiciare care constituie pilonul realizării justiţiei în România, am considerat tema interesantă atât prin analiza fiecărei autorităţi judecătoreşti, cât şi prin sublinierea competenţelor atribuite de lege fiecăreia dintre ele. 

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

 C U P R I N S

ORGANELE JUDICIARE
 
 
CAPITOLUL I: INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI
SECŢIUNEA I: INSTANŢA JUDECĂTOREASCĂ – SUBIECT PRINCIPAL AL ACTIVITĂŢII PROCESUALE PENALE
SECŢIUNEA A II-A: INSTANŢA – SUBIECTUL PROCESUAL CEL MAI IMPORTANT ÎN PROCESUL PENAL 
SECŢIUNEA A III-A: GRADELE DE JURISDICŢIE ÎN PROCESUL PENAL – POTRIVIT LEGII NR. 92/1992 (REPUBLICATĂ)  
SECŢIUNEA A IV-A: COMPUNEREA ŞI CONSTITUIREA INSTANŢEI DE JUDECATĂ ÎN PROCESUL PENAL 
§. 1. DELIMITĂRI TERMINOLOGICE
§. 2. ALCĂTUIREA ŞI MODUL DE LUCRU AL COMPLETELOR DE JUDECATĂ 
§. 3. NUMĂRUL JUDECĂTORILOR DIN COMPLETELE DE JUDECATĂ 
§. 4. CONSECINŢELE NERESPECTĂRII DISPOZIŢIILOR LEGALE PRIVIND ALCĂTUIREA COMPLETELOR DE JUDECATĂ 
SECŢIUNEA A V-A: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
SECŢIUNEA A VI-A: CONDIŢIILE NECESARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MAGISTRAT – ART. 46 DIN LEGEA NR. 92/1992
SECŢIUNEA A VII-A: INDEPENDENŢA ŞI INAMOVIBILITATEA JUDECĂTORILOR
 
 
CAPITOLUL II: MINISTERUL PUBLIC 
SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERALE 
SECŢIUNEA A II-A: ROLUL MINISTERULUI PUBLIC ŞI ATRIBUŢIILE SALE 
SECŢIUNEA A III-A: ORGANIZAREA MINISTERULUI PUBLIC
§. 1. PROCURORUL GENERAL AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE 
§. 2. PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE 
§. 3. PARCHETELE DE PE LÂNGĂ CURŢILE DE APEL
§. 4. PARCHETELE DE PE LÂNGĂ TRIBUNALE
§. 5. PARCHETELE DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORII
§. 6. PARCHETELE MILITARE
SECŢIUNEA A IV-A: PRINCIPIILE ÎN CONFORMITATE CU CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA MINISTERUL PUBLIC
§. 1. PRINCIPIUL LEGALITĂŢII
§. 2. PRINCIPIUL IMPARŢIALITĂŢII
§. 3. PRINCIPIUL CONTROLULUI IERARHIC
SECŢIUNEA A V-A: CONTROLUL EXERCITAT DE MINISTERUL JUSTIŢIEI ASUPRA MEMBRILOR MINISTERULUI PUBLIC 
 
 
CAPITOLUL III: ORGANELE DE CERCETARE PENALĂ
SECŢIUNEA I: ROLUL ÎN PROCESUL PENAL ŞI OBIECTUL ACTIVITĂŢII ORGANELOR DE CERCETARE PENALĂ 
SECŢIUNEA A II-A: CATEGORII DE ORGANE DE CERCETARE PENALĂ 
 
CAPITOLUL IV: PROPUNERI DE LEGE FERENDA – ASPECTE DESPRINSE DIN PROIECTUL DE MODIFICARE A CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ 
 
CAPITOLUL V: CONCLUZII
I: ARGUMENTE CARE AU DETERMINAT ALEGEREA TEMEI
II: ASPECTE DE JURISPRUDENŢĂ REFERITOARE LA TEMĂ
 
BIBLIOGRAFIE
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
Ion Neagu, Curs de drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex, Bucureşti, 2002.
Florea Măgureanu, Organizarea instituţiilor judiciare (curs), Ediţia a II-a, Editura Cerna, 2000.
Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.
N. Volonciu, Drept procesual penal, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
Mihai Apetrei, Drept procesual penal, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999.
S. Kahane, Dreptul procesual penal, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963.
M. S. Strogovici, Procesul penal sovietic, Bucureşti, Editura de stat pentru literatură economică şi juridică, 1950.
V. Rămureanu, Cosideraţii generale privind compunerea instanţei penale, R.R.D., nr. 1/1976.
Nicolae Cochinescu, Organizarea puterii judecătoreşti în România. Instanţele judecătoreşti, Ministerul Public, Jurisdicţiile speciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
Corneliu-Liviu Popescu, Magistratul competent să se pronunţe asupra stării de arest preventiv în materie penală - raportarea legislaţiei române la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în Revista Română de Drepturile Omului, nr. 9/1995.
Corneliu-Liviu Popescu, Conformitatea cu Legea fundamentală şi cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a competenţei procurorului de a lua măsura arestării preventive, în lumina jurisprudenţei Curţii Constituţionale, în Revista Dreptul, nr. 6, Anul XI, Seria a III-a.
Traian Pop, Drept procesual penal. Partea generală, Vol. II, Tipografia Naţională, Cluj.
Josianne Bigot, Le statut du Ministere Public en France, în Revue internationale de droit penal, 1992.
R. Hayoit de Termicourt, Propos sur le ministere public, Revued de droit penal et criminologie, 1936.
Antoaneta Popescu, Necesitatea participării procurorului la judecarea cauzelor de competenţa instanţelor de contencios administrativ, în Dreptul, Anul VI, Seria a III-a, nr. 3/1996.
Angela Maria Tatu, Tratat de drept procesual penal, Editura All Beck, 2001.
Alexandru Ţicleanu, Raporturile ministerului Public cu autoritatea executivă, în Dreptul, Anul VII, Seria a III-a, nr. 111/1996.
V. Pop, Despre relaţia de autoritate a ministrului Justiţiei cu Ministerul Public, în Studii de drept românesc, nr. 4/1994.
Mihai Ruja, Natura juridica a Ministeruiui Public, în Dreptul, Anul VI, Seria a III-a, nr. 4/1995.
Horia Diaconescu, Este procurorul parte în procesul penal?, Dreptul, Anul VI, Seria a III-a, nr. 12/1995.
Paula C. Pantea, Ministerul Public - Natura juridică şi atribuţiile sale în procesul civi, Editura Lumina Lex, 1998.
Vintilă Dongoroz şi col., Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român, Partea generală, Vol. I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1975.
Gheorghe Mateuţ, Procedură penală. Partea specială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
V. Manzini, Tratatto di dirito procesuale penale, vol. IV. Unione, Tip. Edit. Torinese, Tonno, 1931.
V. Dongoroz, G. Dărîngă ş.a., Noul cod de procedura penală şi codul de procedură penală anterior, Editura Politică, Bucureşti, 1969.
Vasile Bercheşan, Cercetarea penală. Îndreptar complet de cercetare penală, Editura şi Tipografia Icar, Bucureşti, 2002.
E. Stancu, Criminalistica, Vol. II, T.U.B., 1983.
George Antoniu, N. Volonciu, Practică judiciară penală, Vol. IV, Editura Academiei Române, Bucureşti.
I. Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Universitatea Independentă “Titu Maiorescu”, Editura Naturismul, Bucureşti, 1991.
A. Negoiţă, I. Muraru, Organizarea instanţelor judecătoreşti şi procuraturii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967
Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Constituţia României - comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
Codul penal
Codul de procedură penală
 
Titlul lucrarii: Organele judiciare
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 70
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Cresterea porumbeilor

Cresterea porumbeilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Organele judiciare

Organele judiciare

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker