Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Urmarirea penala. Organele de urmarire penala

Descriere

 În primul rând trebuie să subliniem că, spre deosebire de judecată, fază care s-a cristalizat în tipare relativ clasice, în mare parte asemănătoare în toate reglementările, urmărirea penală are forme de realizare mult mai diferite, modul de înfăptuire a acestei părţi din procesul penal fiind destul de diferenţiat în diversele legislaţii contemporane.

Chiar denumirea fazei procesuale este deosebită atât în funcţie de tradiţia juridică a anumitor ţări, cât şi modul neuniform în care normele legale disciplinează activitatea judiciară premergătoare judecăţii.
Denumirea generică de “urmărire penală”, proprie reglementării româneşti actuale, se explică prin caracterul unitar al fazei procesuale respective şi a modalităţilor unice în care această activitate se realizează. Folosirea unor denumiri foarte diferenţiate pentru activităţile judiciare care premerg judecata cum ar fi cele de cercetare, investigaţie, anchetă, informaţie, instrucţie, urmărire etc., desemnează nu numai o distincţie terminologică, proprie unei anumite tradiţii a limbajului juridic, ci reflectă sisteme de reglementare pluriforme, destul de diferite în conţinut.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 230.00
Cantitate:
C U P R I N S 
 
CAPITOLUL I: EXPLICAŢII INTRODUCTIVE    // pag. 4
SECŢIUNEA I: URMĂRIREA PENALĂ – PRIMA FAZĂ A PROCESULUI PENAL     // pag. 4
§. 1. ASPECTE GENERALE    // pag. 4
§. 2. NOŢIUNEA URMĂRIRII PENALE    // pag. 7
§. 3. IMPORTANŢA ŞI NECESITATEA URMĂRIRII PENALE    // pag. 9 
§. 4. SCURT ISTORIC PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ    // pag. 10
SECŢIUNEA A II-A: OBIECTUL ŞI LIMITELE URMĂRIRII PENALE    // pag. 15
§.1. OBIECTUL URMĂRIRII PENALE    // pag. 15
§. 2. LIMITELE URMĂRIRII PENALE    // pag. 18
SECŢIUNEA A III-A: TRĂSĂTURILE URMĂRIRII PENALE    // pag. 20
SECŢIUNEA A IV-A: DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ    // pag. 29
 
CAPITOLUL II: ORGANELE DE URMĂRIRE PENALĂ ŞI COMPETENŢA ACESTORA    // pag. 34
SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERALE    // pag. 34
SECŢIUNEA A II-A: COMPETENŢA ORGANELOR DE CERCETARE PENALĂ ALE POLIŢIEI    // pag. 37
SECŢIUNEA A III-A: COMPETENŢA ORGANELOR DE CERCETARE PENALĂ SPECIALE    // pag. 40
SECŢIUNEA A IV-A: COMPETENŢA PROCURORULUI ÎN EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE    // pag. 43
SECŢIUNEA A V-A: UNELE PROBLEME PRIVIND COMPETENŢA ÎN ACTIVITATEA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ    // pag. 46
§. 1. VERIFICAREA COMPETENŢEI    // pag. 46
§. 2.  EXTINDEREA COMPETENŢEI TERITORIALE    // pag. 47
§. 3. PROCEDURA ÎN CAZURILE URGENTE    // pag. 48
SECŢIUNEA A VI-A: ACTE ÎNCHEIATE DE CĂTRE UNELE ORGANE DIN AFARA STRUCTURILOR JUDICIARE    // pag. 49
§. 1. ACTELE ÎNCHEIATE DE ORGANELE DE CONSTATARE    // pag. 50
§. 2. ACTELE ÎNCHEIATE DE COMANDANŢII DE NAVE ŞI AERONAVE ŞI DE SUBOFIŢERII POLIŢIEI ROMÂNE DE FRONTIERĂ     // pag. 51
 
CAPITOLUL III: URMĂRIREA PENALĂ FĂRĂ PUNEREA ÎN MIŞCARE A ACŢIUNII PENALE    // pag. 53
SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE TERMINARE A URMĂRIRII PENALE    // pag. 53
SECŢIUNEA A II-A: CONSIDERAŢII PRELIMINARE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ FĂRĂ PUNEREA ÎN MIŞCARE A ACŢIUNII PENALE     // pag. 55
SECŢIUNEA A III-A: ASCULTAREA ÎNVINUITULUI ÎNAINTE DE TERMINAREA CERCETĂRII    // pag. 55
SECŢIUNEA A IV-A: ÎNTOCMIREA REFERATULUI DE TERMINARE A URMĂRIRII PENALE    // pag. 57
SECŢIUNEA A V-A: ÎNAINTAREA DOSARULUI PRIVIND PE ÎNVINUIT    // pag. 59
SECŢIUNEA A VI-A: PREZENTAREA MATERIALULUI DE URMĂRIRE PENALĂ DE CĂTRE PROCUROR    // pag. 59
 
CAPITOLUL IV: URMĂRIREA PENALĂ CU ACŢIUNEA PENALĂ PUSĂ ÎN MIŞCARE    // pag. 62
SECŢIUNEA I: PRECIZĂRI GENERALE    // pag. 62
SECŢIUNEA A II-A: PREZENTAREA MATERIALULUI DE URMĂRIRE PENALĂ    // pag. 62
§. 1. CARACTERIZARE GENERALĂ    // pag. 62
§. 2. EFECTUAREA PREZENTĂRII MATERIALULUI DE URMĂRIRE PENALĂ    // pag. 63
SECŢIUNEA A III-A: ÎNTOCMIREA REFERATULUI DE TERMINARE A URMĂRIRII PENALE    // pag. 69
SECŢIUNEA A IV-A: ÎNAINTAREA DOSARULUI DE URMĂRIRE PENALĂ  PRIVIND PE INCULPAT    // pag. 70
 
CAPITOLUL V: CONCLUZII    // pag. 72

BIBLIOGRAFIE    // pag. 81
 
 
 
B I B L I O G R A F I E
 
Vintilă Dongoroz şi colectiv, Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român, Partea specială, vol. II., Editura Academiei Române, Bucureşti, 1976.
Vintilă Dongoroz şi col., Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român, Partea generală, Vol. I, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1975.
N. Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea specială, Vol. II, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.
Ion Neagu, Drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex, Bucureşti, 2002.
Mihai Apetrei, Drept procesual penal. Partea specială, Vol. II,  Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999.
I. Neagu, Drept procesual penal. Partea specială, vol. l, Editura Oscar Print, 1994.
George Antoniu, Nicolae Volonciu, Nicolae Zaharia, Dicţionar de procedură penală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988.
E.V. Ionăşeanu, Procedura începerii urmăririi penale, Editura Militară, Bucureşti, 1979.
I. Tanoviceanu, Curs de procedură penală, Atelierele Grafice SOCEC & CO, Societate Anonimă, Bucureşti, 1913.
Liviu Beceru, Actele procesuale ale procurorului în cazurile când urmărirea penală nu poate fi începută sau continuată, în Revista Dreptul, nr. 4/2001.
Ionescu George-Ilie, Tibacu Nicola, Brânzei Dimitrie, Cercetarea penală, Serviciul Cultural, Presă şi editorial, Bucureşti, 1974.
Ion Neagu, Drept procesual penal, Editura Academiei, Bucureşti, 1988.
I. Neagu, Lucia Moldovan, Drept procesual penal. Îndreptar de practică judiciară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.
Mihai Constantinescu, Ion Deleanu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin Vasilescu, Ioan Vida, Constituţia României - comentată şi adnotată, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 1992.
Grigore Gr. Theodoru, Drept procesual penal român. Partea generală, Vol. II, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, Facultatea de Drept, 1974.
A. Allard, Histoire de la justice criminelle au XVI-eme siècle, Ed. Hostre, 1868.
A. Esemein, Histoire de la procédure criminelle en France, Ed. Larousse, 1978.
E. Stancu, Criminalistica, Vol. II, T.U.B., 1983.
A. Dincu, Criminologie, T.U.B., 1984.
Codul penal român;
Codul de procedură penală;
Decizia nr. 24 din 23 februarie 1999 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 136 din 1 aprilie 1999;
Revista Dreptul, nr. 4/2001;
RRD nr. 12/1971;
RRD nr. 2/1971;
Revista română de drept nr. 1/1977.
 
Titlul lucrarii: Urmarirea penala. Organele de urmarire penala
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 80
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Valea lunii

Valea lunii

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00

Recent vizualizate

Urmarirea penala. Organele de urmarire penala

Urmarirea penala. Organele de urmarire penala

Pretul nostru: Lei (Ron) 230.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker