Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Aspecte teoretice si practice privind plangerea prealabila

Descriere

 Necesitatea restabilirii ordinii de drept încălcate prin săvârşirea infracţiunilor a condus la instituirea regulii potrivit căreia „declanşarea şi desfăşurarea procesului penal se fac din oficiu”. Există şi cazuri în care intervenţia organelor judiciare este posibilă numai în baza unei plângeri prealabile a persoanei vătămate, prevăzute de art. 131 C. pen., aceasta fiind o condiţie obligatorie în vederea punerii în mişcare a acţiunii penale în cazul acelor infracţiuni pentru care legea prevede că este necesară o astfel de plângere. Spre deosebire de plângerea obişnuită, care nu reprezintă decât înştiinţarea organelor de urmărire penală despre săvârşirea unei infracţiuni, plângerea prealabilă a persoanei vătămate constituie o condiţie legală, în sensul că punerea în mişcare a acţiunii penale, ori oprirea continuării procesului penal, este subordonată manifestării de voinţă a persoanei vătămate. Aceasta constituie o excepţie de la aplicarea principiului oficialităţii procesului penal, „justificată de anumite raţiuni de politică penală” .

Reţinem astfel că, instituţia plângerii prealabile se înscrie ca o excepţie de la principiul oficialităţii şi constă în posibilitatea oferită de lege persoanei vătămate de a decide dacă sesizează sau nu organele competente în vederea tragerii la răspundere a făptuitorului. 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

 - PLANUL LUCRĂRII -

ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND PLÂNGEREA PREALABILĂ
 
 
CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PLÂNGERII PREALABILE 
SECŢIUNEA 1.1. NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE PLÂNGERII PREALABILE
SECŢIUNEA 1.2. NATURA JURIDICĂ A PLÂNGERII PREALABILE
SECŢIUNEA 1.3. TEMEIURILE SOCIAL-JURIDICE ALE PLÂNGERII PREALABILE
SECŢIUNEA 1.4. SEDIUL LEGAL ACTUAL ŞI SCURT ISTORIC
 
CAPITOLUL 2: TITULARII ŞI CONŢINUTUL PLÂNGERII PREALABILE
SECŢIUNEA 2.1. INTRODUCEREA PLÂNGERII PREALABILE DE CĂTRE PERSOANA VĂTĂMATĂ
SECŢIUNEA 2.2. ALTE PERSOANE CARE POT INTRODUCE PLÂNGEREA PREALABILĂ
SECŢIUNEA 2.3. CONŢINUTUL PLÂNGERII PREALABILE
SECŢIUNEA 2.4. TERMENUL DE INTRODUCERE A PLÂNGERII PREALABILE 
SECŢIUNEA 2.5. LIPSA PLÂNGERII PREALABILE ŞI CONSECINŢELE ACESTEIA
 
 
CAPITOLUL 3: ORGANELE LA CARE POATE FI INTRODUSĂ PLÂNGEREA PREALABILĂ
SECŢIUNEA 3.1. PRECIZĂRI INTRODUCTIVE
SECŢIUNEA 3.2. INTRODUCEREA PLÂNGERII PREALABILE LA ORGANUL DE CERCETARE PENALĂ SAU PROCURORULUI
SECŢIUNEA 3.3. ADRESAREA PLÂNGERII PREALABILE ORGANULUI COMPETENT SĂ EFECTUEZE URMĂRIREA PENALĂ
SECŢIUNEA 3.4. ADRESAREA PLÂNGERII PREALABILE INSTANŢEI DE JUDECATĂ 
 
CAPITOLUL 4: ASPECTE SPECIALE PRIVIND PROCEDURA PLÂNGERII PREALABILE 
SECŢIUNEA 4.1. PROCEDURA ÎN CAZUL PLÂNGERII GREŞIT ÎNDREPTATE
SECŢIUNEA 4.2. PROCEDURA ÎN CAZUL INFRACŢIUNILOR FLAGRANTE 
SECŢIUNEA 4.3. PROCEDURA PLÂNGERII PREALABILE ÎN CAZ DE CONEXITATE ŞI DE INDIVIZIBILITATE
SECŢIUNEA 4.4. PLÂNGEREA PREALABILĂ ÎN CAZUL SCHIMBĂRII ÎNCADRĂRII JURIDICE A FAPTEI 
 
CAPITOLUL 5: ÎMPĂCAREA PĂRŢILOR ŞI RETRAGEREA PLÂNGERII PREALABILE
SECŢIUNEA 5.1. ÎMPĂCAREA PĂRŢILOR
5.1.1. CONCEPTUL  JURIDIC DE „ÎMPĂCARE A PĂRŢILOR”
5.1.2. FELURILE ÎMPĂCĂRII: ÎMPĂCAREA EXPLICITĂ ŞI ÎMPĂCAREA IMPLICITĂ
5.1.3. CONDIŢIILE PENTRU CA ÎMPĂCAREA SĂ OPEREZE
SECŢIUNEA 5.2. EFECTELE RETRAGERII PLÂNGERII PREALABILE
 
 
CAPITOLUL 6: CONCLUZII
 
 
 
- BIBLIOGRAFIE -
 
Ion Neagu, Tratat de drept procesual penal,  Bucureşti, Ed. Global Lex, 2002 
Ion Neagu, Anastasiu Crişu, Codul de procedură penală, Coduri Adnotate, Editura All Beck, Bucureşti, 2003;  
Vasile Păvălenu „Drept procesual penal. Partea specială”, Editura Lumina Lex, 2002; 
A. Tulbure, A. M. Tatu, Tratat de drept procesual penal, Editura All Beck, 2001;
Alexandru Puitea „Drept procesual penal”, Ediţia revizuită, Editura Lumina Lex, 2002; 
Alexandru Boroi, Ştefan G. Ungureanu, N. Jidovu, I. Măgureanu „Drept procesual penal”, Editura All Beck, 2003;
Gh. Mateuţ, Procedură penală. Partea specială. Judecata până la prima instanţă. Căile de atac, Vol. II, Editura Lumina Lex, 1998;
Dan Lupaşcu, „Codul de procedură penală” (Ediţie actualizată, 29.10.2003, cu modificările aduse prin Legea nr. 281/2003, O.U.G. nr. 66/2003; O.U.G. nr. 109/2003), Editura Rosetti, Bucureşti, 2003.
Mihai Apetrei, Laurenţiu Nae, „Comentarii privind modificările Codului de procedură penală”, Editura Albastră, Bucureşti, 1996
G. Paraschiv, „Drept procesual penal. Partea generală şi partea specială”, Editura Prismam, Râmnicu Vâlcea, 2002.
Ion Gorgăneanu, „Acţiunea penală”, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
P. Gaţu „Plângerea prealabilă şi punerea în mişcare din oficiu, a acţiunii penale atunci când persoana vătămată este un minor cu capacitate de exerciţiu restrânsă”, în R.R.D. nr. 11/1983.
Ilie A. Munteanu „În legătură cu termenul în care poate fi formulată plângerea prealabilă în cazul schimbării încadrării juridice a faptei”, în R.R.D. nr. 5/1977. 
Ion Neagu, Lucia Moldovan – „Drept procesual penal  - Îndreptar de practică judiciară”, Editura Didactică şi Pedagogică, 1987;
Gheorghiţă Mateuţ „Procedura penală - Partea specială”, Editura Lumina Lex, 1997;
Gh. Nistoreanu „Drept procesual penal”, Editura Europa Nova, 1999;
Mihai Apetrei „Drept procesual penal”, Editura Victor, 2001;
Traian Pop „Drept procesual penal”, Vol. IV, Partea specială, Tipografia Naţională Cluj, 1949;
I. Tanoviceanu, V. Dongoroz „Tratat de drept şi procedură penală”, Vol. V, Bucureşti, 1926-1927;
George Antoniu „Dicţionar de procedură penală”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988;
Gheorghe Elian, „Persoana vătămată în procesul penal”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961
G. Gheorghe, „Calitatea de parte civilă în procesul penal”, în Revista Română de Drept nr. 2/1985.
Gh. Nistoreanu, A. Tulbure, M. Apetrei, L. Nae, Manual de drept procesual penal, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999;
N. Volonciu, Tratat de procedură penală, Partea generală, Editura Paideea, Bucureşti, 1996. 
V. Dongoroz, Siegfried Kahane, George Antoniu, Constantin Bulai, Nicoleta Iliescu, Rodica Stănoiu, Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea specială, Vol. II, Bucureşti, Ed. Academiei, 1976.
Dan Lupaşcu „Culegere de practică judiciară a Tribunalului Suprem Bucureşti, 1994-1997”, Editura All Beck, 1999; 
George Antoniu, N. Volonciu, Ion Neagu şi alţii „Practică judiciară penală”, Vol. IV, Procedura penală, Editura Academiei Române, 1993;
Valeriu Bogdănescu, Leonida Pastor „Probleme de drept din deciziile Curţii Supreme de Justiţie”, (1990-1992), Editura Orizonturi, Bucureşti, 1993;
Vasile Papadopol, Mihai Popovici „Repertoriu de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977.
V. Papadopol „Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1980-1985”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987;
V. Papadopol „Culegere de practică judiciară penală pe anul 1998 Curtea de Apel Ploieşti”, Editura All Beck, 1999;
Culegere de practică judiciară în materie penală, anul 1999, Curtea de Apel Bucureşti, Editura Rosetti;
Buletinul Jurisprudenţei -  Curtea de Apel Ploieşti – Culegere de practică judiciară, semestrul al II-lea, 1998, Editura Lumina Lex, 2000;
Buletinul Jurisprudenţei – Curtea Supremă de Justiţie – Culegere de decizii pe anul 2001;
Culegere de practică judiciară în materie penală pe anul 2000 a Curţii de Apel Piteşti;
Culegere de practică judiciară a Curţii de Apel Suceava pe anii 1997, 1998, 1999;
Buletinul Jurisprudenţei – Curtea Supremă de Justiţie – 1993, Editura Continent XXI – Universul, 1994; 
Culegere de practică judiciară a Curţii de Apel Iaşi pe anul 1999;
Culegere de practică judiciară a Curţii de Apel Timişoara pe anul 2001;
Culegere de practică judiciară a Curţii de Apel Braşov pe anii 1994-1998;
Ministerul Justiţiei „Culegere de practică judiciară. Drept penal şi procesual penal. Drept civil şi procesual civil pe anul 1999”, Editura Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, 2000.
Constituţia României din anul 2003 - forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
Legea nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 1 iulie 2003.
Ordonanţă de urgenţă nr. 66 din 10 iulie 2003 privind modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 11 iulie 2003
Ordonanţă de urgenţă nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 748 din 26 octombrie 2003;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55 din 25 iunie 2004 pentru modificarea Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr 592  din 1.VII.2004;
Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2004 din 30/09/2004, pentru completarea Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 06/10/2004;
Legea nr. 480/2004 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 1088/23.11.2004
TRAIAN DIMA, “Drept penal. Partea generală. Curs”, Vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001; 
ŞTEFAN DANEŞ, “Drept penal. Partea generală”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001; 
C. BULAI, “Drept penal român. Partea generală”, Editura Şansa, Bucureşti, 1994;
C. BULAI, „Drept penal român. Partea generală”, Editura Şansa SRL, Bucureşti, 1992.
CONSTANTIN MITRACHE, „Drept penal, român. Partea generală”, Editura Şansa SRL, Bucureşti, 1995;
I. OANCEA, “Tratat de drept penal. Partea generală”, Editura All, Bucureşti, 1994;
A. UNGUREANU, “Drept penal. Partea generală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995.
LIDIA BARAC, “Răspunderea şi sancţiunea juridică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997;
LIDIA BARAC, “Câteva consideraţii cu privire la definirea răspunderii juridice”, în Revista Dreptul nr. 4/1994.
 
Titlul lucrarii: Aspecte teoretice si practice privind plangerea prealabila
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 82
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Cresterea porumbeilor

Cresterea porumbeilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker