Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Noul Cod de procedura civila 2013 | Comentariu pe articole | Carte de: Ioan Les

Descriere

STOC EPUIZAT!

Noul Cod de procedura civila a promovat reglementari si instiutii noi, cum sunt cele privitoare la Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru dezlegarea unor probleme de drept, Contestatia privind tergiversarea procesului, procedura de filtrare a recursurilor, procedura de solutionare a cererilor de valoare redusa, procedura privind crearea unui titlu executoriu european pentru creantele necontestate etc.

Pastrarea unor institutii traditionale si promovarea unor solutii moderne in varii materii ale procedurii civile reprezinta, in opinia noastra, una din trasaturile cele mai importante si definitorii ale NCPC. O atare constatare ne permite sa apreciem ca sunt intrunite toate conditiile normative pentru ca Romania sa aiba un bun Cod de procedura civila. (...)

NCPC poate fi considerat ca o opera infailibila, perfectiunea in domeniul dreptului, data fiind mobilitatea deosebita a relatiilor sociale, este greu, daca nu imposibil, de atins.

(...) 

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 299.00
Cantitate:

 IN CURS DE APARITIE!

Cuprins

Abrevieri

Cuvânt introductiv

Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil

Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă

Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil

Capitolul III. Aplicarea legii de procedură civilă

Cartea I. Dispoziţii generale

Titlul I. Acţiunea civilă

Titlul II. Participanţii la procesul civil

Capitolul I. Judecătorul. Incompatibilitatea

Capitolul II. Părţile

Secţiunea 1. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale

Secţiunea a 2-a. Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte

Secţiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecată

§1. Intervenţia voluntară

§2. Intervenţia forţată

I. Chemarea în judecată a altei persoane

II. Chemarea în garanţie

III. Arătarea titularului dreptului

IV. Introducerea forţată în cauză, din ofi ciu, a altor persoane

Secţiunea a 4-a. Reprezentarea părţilor în judecată..

§1. Dispoziţii generale

§2. Dispoziţii speciale privind reprezentarea convenţională

Secţiunea a 5-a. Asistenţa judiciară

Capitolul III. Participarea Ministerului Public în procesul civil

Titlul III. Competenţa instanţelor judecătoreşti

Capitolul I. Competenţa materială

Secţiunea 1. Competenţa după materie şi valoare

Secţiunea a 2-a. Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţă

Capitolul II. Competenţa teritorială .

Capitolul III. Dispoziţii speciale

Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei

Secţiunea 1. Necompetenţa şi confl ictele de competenţă

Secţiunea a 2-a. Litispendenţa şi conexitatea

Secţiunea a 3-a. Strămutarea proceselor. Delegarea instanţei

Titlul IV. Actele de procedură

Capitolul I. Forma cererilor

Capitolul II. Citarea şi comunicarea actelor de procedură

Capitolul III. Nulitatea actelor de procedură

Titlul V. Termenele procedurale

Titlul VI. Amenzi judiciare şi despăgubiri

Cartea a II-a. Procedura contencioasă

Titlul I. Procedura în faţa primei instanţe

Capitolul I. Sesizarea instanţei de judecată

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Cererea de chemare în judecată

Secţiunea a 3-a. Întâmpinarea.

Secţiunea a 4-a. Cererea reconvenţională

Capitolul II. Judecata

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Cercetarea procesului

Subsecţiunea 1. Dispoziţii comune .

Subsecţiunea a 2-a. Excepţiile procesuale

Subsecţiunea a 3-a. Probele .

§1. Dispoziţii generale

§2. Dovada cu înscrisuri

I. Dispoziţii generale

II. Înscrisul autentic

III. Înscrisul sub semnătură privată

IV. Înscrisurile pe suport informatic

V. Duplicatele şi copiile de pe înscrisurile autentice sau sub semnătură privată

VI. Înscrisurile recognitive sau reînnoitoare

VII. Regimul altor înscrisuri

VIII. Administrarea probei cu înscrisuri

IX. Verifi carea înscrisurilor

§3. Proba cu martori

I. Admisibilitatea probei cu martori

II. Administrarea probei cu martori

§4. Prezumţiile

§5. Expertiza

§6. Mijloacele materiale de probă

§7. Cercetarea la faţa locului

§8. Mărturisirea

I. Admisibilitatea probei.

II. Interogatoriul

§9. Asigurarea probelor .

Subsecţiunea a 4-a. Administrarea probelor de către avocaţi sau consilieri juridici

Secţiunea a 3-a. Dezbaterea în fond a procesului

Secţiunea a 4-a. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii

Capitolul III. Unele incidente procedurale

Secţiunea 1. Renunţarea la judecată

Secţiunea a 2-a. Renunţarea la dreptul pretins .

Secţiunea a 3-a. Suspendarea procesului

Secţiunea a 4-a. Perimarea cererii

Capitolul IV. Hotărârile judecătoreşti

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

§1. Denumirea, întocmirea şi comunicarea hotărârii

§2. Efectele hotărârii judecătoreşti

Secţiunea a 2-a. Hotărârile date în baza recunoaşterii pretenţiilor

Secţiunea a 3-a. Hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor

Secţiunea a 4-a. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii

Secţiunea a 5-a. Executarea provizorie

Secţiunea a 6-a. Cheltuielile de judecată

Titlul II. Căile de atac

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Apelul

Capitolul III. Căile extraordinare de atac

Secţiunea 1. Recursul

Secţiunea a 2-a. Contestaţia în anulare

Secţiunea a 3-a. Revizuirea

Titlul III. Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare

Capitolul I. Recursul în interesul legii

Capitolul II. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Titlul IV. Contestaţia privind tergiversarea procesului

Cartea a III-a. Procedura necontencioasă judiciară

Titlul I. Dispoziţii generale

Titlul II. Dispoziţii speciale

Cartea a IV-a. Despre arbitraj

Titlul I. Dispoziţii generale

Titlul II. Convenţia arbitrală

Titlul III. Tribunalul arbitral

Titlul IV. Procedura arbitrală

Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral

Capitolul II. Judecata

Capitolul III. Cheltuielile arbitrale

Capitolul IV. Hotărârea arbitrală

Titlul V. Desfi inţarea hotărârii arbitrale

Titlul VI. Executarea hotărârii arbitrale

Titlul VII. Arbitrajul instituţionalizat

Cartea a V-a. Despre executarea silită

Titlul I. Dispoziţii generale

Capitolul I. Scopul şi obiectul executării silite

Capitolul II. Titlul executoriu

Capitolul III. Participanţii la executarea silită

Capitolul IV. Efectuarea executării silite

Secţiunea 1. Sesizarea organului de executare

Secţiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silită

Secţiunea a 3-a. Executarea împotriva moştenitorilor

Secţiunea a 4-a. Intervenţia altor creditori

Secţiunea a 5-a. Perimarea executării silite

Secţiunea a 6-a. Amânarea, suspendarea şi restrângerea executării

Secţiunea a 7-a. Încetarea executării silite

Capitolul V. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită

Capitolul VI. Contestaţia la executare

Capitolul VII. Depunerea cu afectaţiune specială

Capitolul VIII. Întoarcerea executării

Titlul II. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului

Capitolul I. Urmărirea mobiliară

Secţiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmări

Secţiunea a 2-a. Procedura urmăririi mobiliare

§1. Sechestrarea bunurilor mobile

§2. Valorifi carea bunurilor sechestrate

§3. Vânzarea la licitaţie publică

§4. Dispoziţii speciale

Secţiunea a 3-a. Poprirea

Secţiunea a 4-a. Urmărirea fructelor şi a veniturilor imobilelor

§1. Urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini

§2. Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor

Capitolul II. Urmărirea imobiliară

Secţiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmărite

Secţiunea a 2-a. Încuviinţarea urmăririi imobiliare

Secţiunea a 3-a. Efectele urmăririi

Secţiunea a 4-a. Vânzarea la licitaţie publică

§1. Formalităţile premergătoare vânzării

§2. Scoaterea în vânzare a imobilului

§3. Licitaţia şi adjudecarea imobilului

Secţiunea a 5-a. Efectele adjudecării

Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale

Capitolul III. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite

Secţiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmărirea silită

Titlul III. Executarea silită directă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Predarea silită a bunurilor mobile

Capitolul III. Predarea silită a bunurilor imobile

Capitolul IV. Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face

Secţiunea 1. Dispoziţii comune .

Secţiunea a 2-a. Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori

Cartea a VI-a. Proceduri speciale

Titlul I. Procedura divorţului

Capitolul I. Dispoziţii comune

Capitolul II. Divorţul remediu

Secţiunea 1. Divorţul prin acordul soţilor

Secţiunea a 2-a. Divorţul din motive de sănătate .

Capitolul III. Divorţul din culpa soţilor

Titlul II. Procedura punerii sub interdicţie judecătorească

Titlul III. Procedura de declarare a morţii

Titlul IV. Măsuri asigurătorii şi provizorii

Capitolul I. Sechestrul asigurător

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Dispoziţii speciale privind sechestrul asigurător al navelor civile

Capitolul II. Poprirea asigurătorie

Capitolul III. Sechestrul judiciar

Capitolul IV. Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală

Titlul V. Procedura partajului judiciar

Titlul VI. Procedura ordonanţei preşedinţiale

Titlul VII. Cererile posesorii

Titlul VIII. Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii

Titlul IX. Procedura ordonanţei de plată

Titlul X. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă

Titlul XI. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Procedura de evacuare

Capitolul III. Dispoziţii speciale

Titlul XII. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii

Titlul XIII. Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute

Titlul XIV. Cauţiunea judiciară

Cartea a VII-a. Procesul civil internaţional

Titlul I. Competenţa internaţională a instanţelor române

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Dispoziţii speciale de competenţă internaţională a instanţelor române

Titlul II. Legea aplicabilă în procesul civil internaţional

Capitolul I. Capacitatea şi drepturile părţilor în proces

Capitolul II. Legea aplicabilă în materie procedurală

Titlul III. Efi cacitatea hotărârilor străine

Capitolul I. Recunoaşterea hotărârilor străine

Capitolul II. Executarea hotărârilor străine

Titlul IV. Arbitrajul internaţional şi efectele hotărârilor arbitrale străine

Capitolul I. Procesul arbitral internaţional

Capitolul II. Efectele hotărârilor arbitrale străine

Dispoziţii finale

Index 

Autor: Ioan Les
Titlul cartii: Noul Cod de procedura civila 2013 | Comentariu pe articole
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 2013
ISBN: --
Numar de pagini: ~ 1440
Mod de legare (Coperta): Cartonat

by NCPC 2013, 21 Feb 2013

La redactarea lucrării au fost avute în vedere modificările aduse prin O.U.G. nr. 4/2013 şi prin Legea nr. 2/2013

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00
Cronicile din Narnia - colectia

Cronicile din Narnia - colectia

Pretul nostru: Lei (Ron) 99.00
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker