Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Actele de procedura si termenele procedurale

Descriere

Activitatea ce se desfăşoară în cursul procesului civil se concretizează într-un complex de acte procedurale ale părţilor, ale instanţei, ori ale organelor auxiliare, conceptul de act procedural evocând în mod neîndoielnic ideea unei manifestări de voinţă făcute în vederea producerii unor efecte juridice, însă o asemenea caracteristică nu este proprie actului de procedură, ci comună oricărui alt act juridic. Prin urmare, actul de procedură reprezintă orice act făcut în cursul şi în cadrul procesului civil de către instanţa de judecată şi ceilalţi participanţi la proces, legat de activitatea procesuală a acestora. Definiţia menţionată este preluată de majoritatea autorilor care au cercetat problematica actelor de procedură, abordare care s-a repercutat şi asupra concepţiilor exprimate de jurisprudenţă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRARII -

Actele de procedura si termenele procedurale

 

Introducere

 

Capitolul 1: Actele de procedura

Sectiunea 1: Actele de procedura: Definitie Elemente caracteristice

Sectiunea 2: Importanta si functiile actelor de procedura

Sectiunea 3: Conditiile cerute pentru îndeplinirea actelor de procedura

Sectiunea 4: Clasificarea actelor de procedura civila

4.1. Actele procedurale ale instantei, partilor, tertelor persoane si organelor de executare silita.

4.2. Acte de procedura verbale si acte de procedura scrise

4.3. Acte de procedura obligatorii si acte de procedura facultative

4.4. Acte unilaterale, acte bilaterale si multilaterale

4.5. Acte judiciare si acte extrajudiciare

4.6. Acte de procedura specifice judecatii în prima instanta, acte specifice judecatii în fata instantelor de control judiciar si acte de executare silita

Sectiunea 5: Citarea si comunicarea actelor de procedura

 

Capitolul 2: Termenele procedurale

Sectiunea 1: Notiunea si clasificarea termenelor procedurale

Sectiunea 2: Calculul termenelor procedurale

Sectiunea 3: Durata termenelor procedurale

 

Capitolul 3: Sanctiuni pentru nerespectarea conditiilor referitoare la actele de procedura si la termenele procedurale

Sectiunea 1: Sanctiunea nerespectarii conditiilor privitoare la actele de procedura

1.1. Nulitatea actelor de procedura civila. Definitie

1.2. Clasificarea nulitatilor actelor de procedura civila

1.3. Cauzele de nulitate a actelor de procedura civila

1.4. Efectele nulitatii

Sectiunea 2: Sanctiunea nerespectarii conditiilor privitoare la termenele procedurale

1.1. Decaderea: definitie

1.2. Conditiile decaderii

1.3. Cazurile în care intervine decaderea

1.4. Efectele decaderii

1.5. Repunerea în termen

 

Concluzii

Bibliografie

 

Bibliografie

 

1. OVIDIU UNGUREANU, „Actele de procedura în procesul civil (la instanta de fond)”, Editie revazuta si adaugita, Editura Press
„Mihaela”, Bucuresti, 1997.

2. S. ZILBERSTEIN, V. M. CIOBANU, „Regimul juridic al nulitatii actelor de procedura în legislatia procesual civila”, în SCJ nr.
1/1986.

3. O. UNGUREANU, „Unele consideratii privind definirea actelor de procedura civila”, S.C.J. nr. 1/1985;

4. VIOREL MIHAI CIOBANU, GABRIEL BOROI, „Drept procesual civil”, editia a II-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2003;

5. MIHAELA TABÂRCA, „Drept procesual civil”, Vol. 1 si Vol. 2, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005;

6. MIHAELA TABÂRCA, „Drept procesual civil”, Vol. I, Editura Global lex, Bucuresti, 2004;

7. GABRIEL BOROI, DUMITRU RADESCU, „Codul de procedura civila. Comentat si adnotat”, Editura All, Bucuresti, 1995.

8. GABRIEL BOROI, „Codul de Procedura Civila Comentat si Adnotat,” Editura All Beck, Bucuresti, 2001.

9. CIOBANU VIOREL MIHAI, BOROI GABRIEL, NICOLAE MARIAN, „Modificarile aduse Codului de procedura civila prin
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 138/2000”, II, în Revista „Dreptul” nr. 2/2001.

10. FLOREA MAGUREANU, „Drept procesual civil”, editia a VIII-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006;

11. IOAN LES, „Tratat de drept procesual civil”, editia a III-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2005;

12. MARIA FODOR, „Drept procesual civil”, Vol. 1, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006

13. L. DANILA, C. ROSU, „Drept procesual civil”, actualizare la editia a IV-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006

14. IOAN LES, „Tratat de drept procesual civil”, Editura All Beck, Bucuresti, 2001;

15. I. LES, „Consideratii privitoare la modificarea si completarea Codului de procedura civila”, în Revista „Juridica” nr. 9/2000
16. I. DELEANU, „Tratat de procedura civila”, Editura Servo-Sat, 2000, Vol.

17. LIVIU NARCIS PÂRVU, „Partile în procesul civil”, Editura All Beck, Bucuresti, 2002.

18. I. DELEANU, „Procedura civila”, Editura Fundatiei „Chemarea”, Iasi, 1994.

19. THEODOR MREJERU, „Exceptii privind instanta si procedura de judecata”, Editura RAI, Bucuresti;

20. C. CRISU, „Actiunile civile în justitie. Teorie si practica”, Editura Argesis, Curtea de Arges, 1992

21. G. BOROI, „Drept procesual civil - note de curs”, Bucuresti, 1993

22. STOENESCU, S. ZILBERSTEIN, „Drept procesual civil. Teoria generala. Judecata în prima instanta. hotarârea”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1938

23. ION DELEANU, „Separatia puterilor în stat – dogma sau realitate?”, Revista „Dreptul”, nr. 2-3/1990.

24. I. LES, „Sanctiunile procedurale în procesul civil român”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1988

25. GH. PETRESCU, „Cu privire la indicarea locului de înfatisare în cuprinsul citatiei”, în Revista Româna de Drept nr. 4/1969.

26. I. MIHUTA, „Repertoriu de practica judiciara în materie civila a Tribunalului Suprem si a altor instante judecatoresti pe anii 1980-1985”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1986.

27. AL. LESVIODAX, „Continutul hotarârilor civile si tehnica de redactare a acestora”, în Revista Româna de Drept nr. nr. 6/1972.

28. D. RIZEANU, „Consideratii în legatura cu unele solutii în materie civila ale Tribunalului Suprem”, în R.R.D. nr. 7/1976

29. Constitutia României din anul 2003 - forma republicata a Constitutiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor si
renumerotarea articolelor, revizuita prin Legea nr. 429/2003, aprobata prin Referendumul national din 18-19 octombrie 2003,
confirmat prin Hotarârea Curtii Constitutionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constitutiei din anul 2003 a fost publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003;

30. Legea nr. 304 din 28.06.2004 privind organizarea judiciara a fost publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 576 din 29.06.2004.

31. Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004;

32. Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicata în Monitorul Oficial nr. 599/2.07.2004;

33. Ordonanta de Urgenta nr. 58 din 25/06/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 460 din 28/06/2003.

34. Lege nr. 195 /2004 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea
Codului de Procedura Civila publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 26/05/2004

35. Ordonanta Guvernului nr. 59 din 25 aprilie 2001 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 217 din 27 aprilie 2001

36. Codul de procedura civila, cu modificarile aduse prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 138/2000, Editura All Beck, Bucuresti, 2000.

37. „Codul de procedura civila cu modificarile aduse prin Legea nr. 219/06.07.2005 de aprobare a O.U.G. nr. 138/2000”, editie
îngrijita de Carmen Pavel, Editura Morosan, Editura NICORA M, Bucuresti, 2005.

38. Legea nr. 459 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata în Monitorul
Oficial nr. 994 din 13 decembrie 2006

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Actele de procedura si termenele procedurale
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 88
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Actele de procedura si termenele procedurale

Actele de procedura si termenele procedurale

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker