Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drept international economic | Autori: Galea Ion, Nastase Adrian

Descriere

 Relaţiile economice au constituit dintotdeauna un motor al dezvoltării sistemelor juridice. La nivel internaţional, interdependenţa economică dintre state, interacţiunea dintre acestea şi alţi actori cu relevanţă globală, cum sunt societăţile transnaţionale, a determinat, treptat, nevoia de reglementare.

Lucrarea prezintă caracter de noutate în literatura juridică română, fiind diferită din punct de vedere conceptual de lucrările publicate până în prezent care abordează dreptul comerţului internaţional. Prezenta lucrare abordează relaţiile economice din perspectiva dreptului internaţional şi încearcă să surprindă unele aspecte substanţiale de interpretare.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 64.90
Cantitate:

 Cuprins

Cuvânt înainte

Abrevieri

CURSUL I. Introducere. Dimensiunea juridică a ordinii economice internaţionale

§1. Relaţiile economice internaţionale

§2. Abordări teoretice ale relaţiilor economice internaţionale

§3. Dimensiunea juridică a ordinii economice mondiale

§4. Dreptul internaţional economic – definiţie şi delimitări conceptuale

§5. Dimensiunea instituţională a dreptului internaţional economic

§6. Principii ale dreptului internaţional economic. Suveranitatea economică

Anexe

CURSUL II. Izvoarele dreptului internaţional economic

§1. Clasificări ale izvoarelor dreptului internaţional economic

§2. Izvoare convenţionale – tratate internaţionale

§3. Cutuma internaţională

§4. Principiile generale de drept, jurisprudenţa şi doctrina

§5. Alte izvoare

5.1. Actele organizaţiilor internaţionale

5.2. Actele de soft-law

Anexe

CURSUL III. Subiectele dreptului internaţional economic

§1. Statele

§2. Organizaţiile internaţionale

§3. Organizaţiile non-guvernamentale

§4. Societăţile transnaţionale

Anexe

CURSUL IV. Regimul juridic al investiţiilor (I) Cadrul general. Rolul Uniunii Europene

§1. Eşecul unui regim juridic multilateral al investiţiilor străine

§2. Cadrul juridic actual

§3. Situaţia României în raport cu tratatele de investiţii, în cadrul Uniunii Europene

3.1. Consecinţele juridice ale Tratatului de la Lisabona

3.2. Regulamentul „Grandfathering”

3.3. Clauze privind investiţiile în acordurile UE

3.4. Acordurile între statele membre UE

Anexe

CURSUL V. Regimul juridic al investiţiilor (II) Principalele prevederi substanţiale ale acordurilor de investiţii

§1. Noţiunea de investiţie

§2. Principalele prevederi ale unui acord de investiţii

2.1. Tratamentul just şi echitabil

2.2. Tratamentul naţional şi clauza naţiunii celei mai favorizate

2.3. Interzicerea exproprierii

2.4. Liberul transfer al capitalurilor

2.5. Clauza „umbrelă”

Anexe

CURSUL VI. Organizaţia Mondială a Comerţului Evoluţie şi principalele trăsături instituţionale

§1. Eşecul constituirii unei organizaţii mondiale în cadrul conferinţei de la Bretton Woods

§2. Principalele deficienţe ale GATT

§3. Crearea OMC

§4. Funcţiile OMC

§5. Structura OMC

§6. Mecanismul decizional

§7. Rezumat al prevederilor GATT

Anexe

CURSUL VII. Reguli substanţiale aplicabile în cadrul OMC Taxele vamale, clauza naţiunii celei mai favorizate, tratamentul naţional

§1. Taxele vamale

1.1. Probleme privind încadrarea tarifară

1.1.1. Clasificarea tarifară

1.1.2. Regulile de origine

1.2. Barierele netarifare

§2. Clauza naţiunii celei mai favorizate

§3. Tratamentul naţional

Anexe

CURSUL VIII. Reguli substanţiale din cadrul OMC. Excepţii, măsuri de salvgardare, regimul ţărilor în curs de dezvoltare, subvenţii şi antidumping, GATS, TRIPS

§1. Excepţii

§2. Măsurile de salvgardare

§3. Statele în curs de dezvoltare

§4. Subvenţiile şi măsurile anti-dumping

§5. Comerţul cu servicii

§6. TRIPS

Anexe

CURSUL IX. Fondul Monetar Internaţional

§1. Evoluţia

§2. Scop şi obiective

§3. Resurse financiare

§4. Organe

§5. Activităţi

§6. Soluţionarea diferendelor în cadrul FMI

Anexe

CURSUL X. Banca Mondială

§1. Elemente generale

§2. Organele BIRD

§3. Obiectivele şi rolul BIRD

§4. Activităţi

§5. Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare

§6. Societatea Financiară Internaţională

§7. AMGI şi CIRDI

Anexe

CURSUL XI. Soluţionarea diferendelor internaţionale economice (I) Soluţionarea diferendelor în cadrul OMC

§1. Soluţionarea diferendelor în cadrul GATT

§2. Elemente generale ale sistemului de soluţionare a diferendelor OMC

§3. Procedurile de soluţionare a diferendelor

3.1. Consultări, bune oficii, mediere, conciliere, arbitraj

3.2. Procedura în faţa grupurilor speciale şi Organului de Apel

3.3. Punerea în aplicare a rapoartelor

3.4. Termene

Anexe

CURSUL XII. Soluţionarea diferendelor internaţionale economice (II) Soluţionarea diferendelor referitoare la investiţii 

§1. Elemente generale. Problema protecţiei diplomatice

§2. Clauze privind soluţionarea diferendelor în acordurile de investiţii.

§3. CIRDI

Anexe

Bibliografie selectivă

Autor: Galea Ion, Nastase Adrian
Titlul cartii: Drept international economic
Producator: C.H. Beck
Data aparitiei: 17 Martie 2014
ISBN: 978-606-18-0294-4
Numar de pagini: 392
Format: Carte in format tiparit
Mod de legare (Coperta): Brosare

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00
Catastihul amorului si La gura sobei

Catastihul amorului si La gura sobei

Pretul nostru: Lei (Ron) 16.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker