Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare, 2014

Descriere

 Lucrarea Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare. Legislatie consolidata: 5 martie 2014 cuprinde dispozitiile Codului fiscal si cele ale Normelor metodologice de aplicare a acestuia, inserate sub articolele din Cod la care se refera, actualizate pana la data de 5 martie 2014, precum si ultimele modificari aduse:

• Codului fiscal, prin O.U.G. nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 151 din 28 februarie 2014);

• Normelor metodologice de aplicare, prin H.G. nr. 77/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 108 din 12 februarie 2014).

Prezenta lucrare se doreste a fi un instrument de lucru esential pentru oricine este interesat sau lucreaza in domeniile juridic, economic, fiscal, financiar, contabil.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 49.00
Cantitate:

 Cuprins

TITLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Capitolul I. Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal

Capitolul II. Interpretarea şi modificarea Codului fiscal

Capitolul III. Definiţii

Capitolul IV. Reguli de aplicare generală

TITLUL II. IMPOZITUL PE PROFIT

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Calculul profitului impozabil 

Capitolul III. Aspecte fiscale internaţionale

Capitolul IV. Reguli speciale aplicabile vânzării-cesionării proprietăţilor imobiliare şi titlurilor de participare

Capitolul V. Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale

Capitolul VI. Impozitul pe dividende

Capitolul VII. Dispoziţii tranzitorii şi finale

TITLUL III. IMPOZITUL PE VENIT

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Venituri din activităţi independente

Capitolul III. Venituri din salarii

Capitolul IV. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Capitolul V. Venituri din investiţii

Capitolul VI. Venituri din pensii

Capitolul VII. Venituri din activităţi agricole,silvicultură şi piscicultură

Capitolul VIII. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

Capitolul VIII1. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

Capitolul IX. Venituri din alte surse

Capitolul X. Venitul net anual impozabil

Capitolul XI. Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică

Capitolul XII. Aspecte fiscale internaţionale

Capitolul XIII. Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă

Capitolul XIV. Dispoziţii tranzitorii şi finale

TITLUL IV. IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

TITLUL IV1. IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

TITLUL V. IMPOZITUL PE VENITURILE OBŢINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENŢI ŞI IMPOZITUL PE REPREZENTANŢELE FIRMELOR STRĂINE ÎNFIINŢATE ÎN ROMÂNIA

Capitolul I. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

Capitolul II. Impozitul pe reprezentanţe

Capitolul III. Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului de informaţii în legătură cu această categorie de venituri

Capitolul IV. Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate

Capitolul V. Schimb de informaţii în domeniul impozitelor directe

TITLUL VI. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Capitolul I. Definiţii

Capitolul II. Operaţiuni impozabile

Capitolul III. Persoane impozabile

Capitolul IV. Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei

Capitolul V. Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei

Capitolul VI. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată

Capitolul VII. Baza de impozitare

Capitolul VIII. Cotele de taxă

Capitolul IX. Operaţiuni scutite de taxă

Capitolul X. Regimul deducerilor

Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei

Capitolul XII. Regimuri speciale

Capitolul XIII. Obligaţii

Capitolul XIV. Dispoziţii comune

Capitolul XV. Dispoziţii tranzitorii

Anexe la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VI din Codul fiscal

TITLUL VII. ACCIZE ŞI ALTE TAXE SPECIALE

Capitolul I. Accize armonizate

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 

Secţiunea a 2-a. Produse accizabile

Secţiunea a 3-a. Nivelul accizelor

Secţiunea a 4-a. Regimul de antrepozitare

Secţiunea a 41-a. Operatorul înregistrat şi operatorul neînregistrat

Secţiunea a 5-a. Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv

Secţiunea a 51-a. Lipsuri şi nereguli pe parcursul circulaţiei intracomunitare în regim suspensiv a produselor accizabile

Secţiunea a 52-a. Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite

Secţiunea a 53-a. Înregistrarea operatorilor de produse accizabile

Secţiunea a 6-a. Obligaţiile plătitorilor de accize

Secţiunea a 7-a. Scutiri la plata accizelor

Secţiunea a 8-a. Marcarea produselor alcoolice şi tutunului prelucrat

Secţiunea a 81-a. Înregistrarea operatorilor de produse accizabile

Capitolul I1. Regimul accizelor armonizate

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Alcool şi băuturi alcoolice

Secţiunea a 3-a. Tutun prelucrat

Secţiunea a 4-a. Produse energetice

Secţiunea a 5-a. Energie electrică

Secţiunea a 6-a. Excepţii de la regimul de accizare pentru produse energetice şi energie electrică

Secţiunea a 7-a. Regimul de antrepozitare

Secţiunea a 8-a. Destinatarul înregistrat

Secţiunea a 9-a. Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize

Secţiunea a 10-a. Restituiri de accize

Secţiunea a 11-a. Deplasarea intracomunitară şi impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum

Secţiunea a 12-a. Obligaţiile plătitorilor de accize

Secţiunea a 13-a. Scutiri la plata accizelor

Secţiunea a 14-a. Marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat

Secţiunea a 15-a. Alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse accizabile

Capitolul II. Alte produse accizabile

Capitolul II1. Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule

Capitolul III. Impozitul la ţiţeiul din producţia internă

Capitolul IV. Dispoziţii comune

Capitolul V. Dispoziţii tranzitorii şi derogări

Capitolul VI. Contravenţii şi sancţiuni

Anexe la Titlul VII

Anexe la Titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

TITLUL VIII. MĂSURI SPECIALE PRIVIND SUPRAVEGHEREA PRODUCŢIEI, IMPORTULUI ŞI CIRCULAŢIEI UNOR PRODUSE ACCIZABILE

Capitolul I. Sistemul de supraveghere a producţiei de alcool etilic

Capitolul II. Sistemul de supraveghere a circulaţiei alcoolului etilic şi a distilatelor în vrac din producţia internă sau din import

Capitolul III. Sistemul de supraveghere pentru ţuică şi rachiuri de fructe

Capitolul IV. Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate şi de băuturi spirtoase, în vrac

Capitolul V. Dispoziţii comune de supraveghere aplicate producţiei şi importului de alcool, distilate şi băuturi spirtoase

Capitolul VI. Măsuri speciale privind producţia, importul şi circulaţia uleiurilor minerale

Capitolul VII. Alte măsuri speciale

Capitolul VIII. Sancţiuni

Anexe la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VIII din Codul fiscal

TITLUL IX. IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Impozitul şi taxa pe clădiri

Capitolul III. Impozitul şi taxa pe teren

Capitolul IV. Taxa asupra mijloacelor de transport

Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor

Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Capitolul VII. Impozitul pe spectacole

Capitolul VIII. Taxa hotelieră

Capitolul IX. Taxe speciale

Capitolul X. Alte taxe locale

Capitolul XI. Facilităţi comune

Capitolul XII. Alte dispoziţii comune

Capitolul XIII. Sancţiuni

Capitolul XIV. Dispoziţii finale

Anexe la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului IX din Codul fiscal

TITLUL IX1. INFRACŢIUNI

TITLUL IX2. CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII

Capitolul I. Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii, venituri asimilate salariilor şi venituri din pensii, precum şi persoanele aflate sub protecţia sau în custodia statului

Capitolul II. Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri impozabile din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică

Capitolul III. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care realizează alte venituri, precum şi persoanele care nu realizează venituri

TITLUL IX3. IMPOZITUL PE CONSTRUCŢII

TITLUL X. DISPOZIŢII FINALE

INDEX ALFABETIC

Autor: Colectiv autori Editura Universul Juridic
Titlul cartii: Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare, 2014
Producator: Universul Juridic
Data aparitiei: Martie 2014
ISBN: 978-606-673-201-7
Numar de pagini: 688
Format: Carte in format tiparit
Mod de legare (Coperta): Brosare

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker