Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Actele instantei in procesul civil

Descriere

În cursul activităţii judiciare, instanţa are multiple atribuţii privitoare la cercetarea în fapt şi în drept a cauzei, la conducerea dezbaterilor şi la soluţionarea litigiului. Activitatea judiciară se concretizează în actele de procedură întocmite de instanţă sau de părţi. Actul cel mai important al instanţei de judecată îl constituie hotărârea finală. O semnificaţie identică au şi încheierile de şedinţă, întocmite cu prilejul fiecărei dezbateri.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

PLANUL LUCRARII

ACTELE INSTANTEI ÎN PROCESUL CIVIL

 

CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE

1.1. DETERMINAREA CONCEPTULUI DE ACT DE PROCEDURA

1.2. CLASIFICAREA ACTELOR DE PROCEDURA

1.2.1. Actele procedurale ale instantei, partilor, tertelor persoane si organelor de executare silita.

1.2.2. Acte de procedura verbale si acte de procedura scrise

1.2.3. Acte de procedura obligatorii si acte de procedura facultative

1.2.4. Acte unilaterale, acte bilaterale si multilaterale

1.2.5. Acte judiciare si acte extrajudiciare

1.2.6. Acte de procedura specifice judecatii în prima instanta, acte specifice judecatii în fata instantelor de control judiciar si acte de executare silita

1.3. FUNCTIILE SI IMPORTANTA ACTELOR DE PROCEDURA CIVILA

1.4. CONDITIILE GENERALE ALE ACTELOR DE PROCEDURA CIVILA

 

CAPITOLUL 2: CITAREA PARTILOR SI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA

2.1. ÎNTELESUL SI DEFINIREA CONCEPTULUI DE CITATIE

2.2. CUPRINSUL CITATIEI

2.3. TERMENUL ÎN CARE TREBUIE ÎNMÂNATA CITATIA

2.4. PROCEDURA DE ÎNMÂNARE A CITATIEI

2.5. DAREA SI LUAREA TERMENULUI ÎN CUNOSTINTA

2.6. COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA

 

CAPITOLUL 3: HOTARÂREA JUDECATOREASCA

3.1. NOTIUNEA SI IMPORTANTA HOTARÂRII JUDECATORESTI

3.2. CLASIFICAREA HOTARÂRILOR JUDECATORESTI

3.3. NATURA JURIDICA A HOTARÂRII JUDECATORESTI

3.4. REDACTAREA, SEMNAREA SI COMUNICAREA HOTARÂRII

3.5. EFECTELE HOTARÂRII JUDECATORESTI

 

CAPITOLUL 4: ÎNCHEIERILE DE SEDINTA

4.1. DEFINITIA SI CLASIFICAREA ÎNCHEIERILOR DE SEDINTA

4.2. CONTINUTUL ÎNCHEIERILOR DE SEDINTA

 

CAPITOLUL 5: ORDONANTA PRESEDINTIALA

5.1. IMPORTANTA SI NECESITATEA INSTITUTIEI. REGLEMENTARE LEGALA SI CONCEPT

5.2. CONDITIILE DE ADMISIBILITATE ALE ORDONANTEI PRESEDINTIALE

5.3. PRINCIPALELE DOMENII DE APLICABILITATE A INSTITUTIEI ORDONANTEI PRESEDINTIALE

5.4. PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR DE ORDONANTA PRESEDINTIALA

 

CAPITOLUL 6: CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

- FLOREA MAGUREANU, „Drept procesual civil”, editia a IV-a, Editura AllBeck, Bucuresti, 2001.

- FLOREA MAGUREANU, „Aspecte privind aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea Codului de procedura civila”, Sesiunea de comunicari stiintifice a cadrelor didactice de la Universitatea Româno-Americana, Bucuresti, 1998.

- FLOREA MAGUREANU, „Modificari aduse Codului de procedura civila prin Ordonanta nr. 13/1998 a Guvernului României” în Buletin de cercetare nr. 6/1998 al Fundatiei Universitare Române de Stiinte si Arte „Gheorghe Cristea”, Bucuresti, 1998;

- FL. MAGUREANU, „Consideratii privind admisibilitatea ordonantei presedintiale în cazul încalcarii unor drepturi personale
nepatrimoniale savârsite prin presa”, Sesiunea de comunicari stiintifice a cadrelor didactice de la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucuresti, 1998.

- VIOREL M. CIOBANU, „Tratat teoretic si practic de procedura civila”, Vol. I „Partea generala”, Editura National, Bucuresti, 1997.

- ION DELEANU, „Hotarârea judecatoreasca”, Editura Servo-Sat, Arad, 1998.

- C. ROSU, „Un punct de vedere în legatura cu modificarea si completarea Codului de procedura civila prin Ordonanta nr. 13 din 29.01.1998”, în Revista de Drept Comercial, nr. 7-8/1998.

- OVIDIU UNGUREANU, „Actele de procedura în procesul civil (la instanta de fond)”, Editie revazuta si adaugita, Editura Press
„Mihaela”, Bucuresti, 1997.

- IOAN LES, „Tratat de drept procesual civil”, Editura All Beck, Bucuresti, 2001;

- LIVIU NARCIS PÂRVU, „Partile în procesul civil”, Editura All Beck, Bucuresti, 2002.

- I. DELEANU, „Procedura civila”, Editura Fundatiei „Chemarea”, Iasi, 1994.

- THEODOR MREJERU, „Exceptii privind instanta si procedura de judecata”, Editura RAI, Bucuresti;

- C. CRISU, „Ordonanta presedintiala”, Editura Argessis, Curtea de Arges;

- C. CRISU, „Actiunile civile în justitie. Teorie si practica”, Editura Argesis, Curtea de Arges, 1992

- G. BOROI, „Drept procesual civil - note de curs”, Bucuresti, 1993

- I. STOENESCU, S. ZILBERSTEIN, „Drept procesual civil. Teoria generala. Judecata în prima instanta. hotarârea”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1938

- E. HEROVANU, „Principiile procedurii judiciare”, Vol. II, Bucuresti, 1932.

- S. ZILBERSTEIN, V. M. CIOBANU, „Regimul juridic al nulitatii actelor de procedura în legislatia procesual civila”, în SCJ nr.
1/1986.

- E. HEROVANU, „Tratat teoretic si practic de procedura civila, organizare judecatoreasca si competenta”, Vol. I, Iasi, 1926.

- O. UNGUREANU, „Unele consideratii privind definirea actelor de procedura civila”, S.C.J. nr. 1/1985;

- GIORGIO DEL VECCHIO, „Lectii de filozofie juridica”, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1994.

- ION DELEANU, „Separatia puterilor în stat – dogma sau realitate?”, Revista „Dreptul”, nr. 2-3/1990.

- FUSTEL DE COULANGES, „Cetatea antica (Studiu asupra cultului dreptului si institutiilor Greciei si Romei)”, Vol. II, Editura
Meridiane, Bucuresti, 1984.

- N. ILIESCU, V. DONGOROZ, „Explicatii teoretice ale Codului de procedura penala comentat si adnotat, Editura Academiei, Bucuresti 1975;

- N. VOLONCIU, „Drept procesual penal”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972.

- I. LES, „Sanctiunile procedurale în procesul civil român”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1988

- GABRIEL BOROI, DUMITRU RADEASCU, „Codul de procedura civila. Comentat si adnotat”, Editura All, Bucuresti, 1995.

- FL. STRETEANU, „Consideratii referitoare la admisibilitatea ordonantei presedintiale în materia delictelor de presa”, în Revista Dreptul nr. 2/1997

- C. CRISU, „Ordonanta presedintiala în materie locativa”, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1978;

- G. VASU, „Cu privire la folosirea ordonantei presedintiale în rezolvarea unor litigii locative”, în Revista Justitia Noua, 1960.

- GH. PETRESCU, „Cu privire la indicarea locului de înfatisare în cuprinsul citatiei”, în R.R.D. nr. 4/1969.

- I. MIHUTA, „Repertoriu de practica judiciara în materie civila a Tribunalului Suprem si a altor instante judecatoresti pe anii 1980-1985”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1986.

- AL. LESVIODAX, „Continutul hotarârilor civile si tehnica de redactare a acestora”, în Revista Româna de Drept nr. nr. 6/1972.

- AL. LESVIODAX, „Unele aspecte ale motivarii sentintelor”, în Revista Justitia Noua nr. 9/1965

- D. MATEI, „Efectul executoriu al hotarârilor judecatoresti si arbitrale”, R.D.C. nr. 3/1995

- D. RIZEANU, „Consideratii în legatura cu unele solutii în materie civila ale Tribunalului Suprem”, în R.R.D. nr. 7/1976

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Actele instantei in procesul civil
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 88
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Actele instantei in procesul civil

Actele instantei in procesul civil

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker