Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drept Procesual Civil, 2014. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat

Descriere

Pentru precomenzi ne puteti contacta si la:

Telefoanele:

021/413.40.27 (Romtelecom);

0745.757.098 (Orange);

0723.845.248 (Vodafone);

0761.694.248 (Cosmote)

Program comenzi telefonice: Luni-Vineri, intre orele 10-16.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pret de lista: Lei (Ron) 130.00
Pretul nostru: Lei (Ron) 104.00
Discount: Lei (Ron) 26.00 (20.00%)
Cantitate:

CUPRINS

CAPITOLUL 1. Principiile fundamentale ale procesului civil

§ 1. Accesul liber la justiţie

§ 2. Dreptul la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil

§ 3. Principiul legalităţii

§ 4. Principiul egalităţii

§ 5. Principiul disponibilităţii

§ 6. Obligaţiile părţilor în desfăşurarea procesului

§ 7. Obligaţiile terţilor în desfăşurarea procesului

§ 8. Principiul bunei-credinţe

§ 9. Principiul dreptului de apărare

§ 10. Principiul contradictorialităţii

§ 11. Principiul oralităţii

§ 12. Principiul nemijlocirii

§ 13. Principiul publicităţii

§ 14. Limba desfăşurării procesului

§ 15. Principiul continuităţii

§  16. Încercarea de împăcare a părţilor

§  17. Rolul judecătorului în aflarea adevărului

§  18. Respectul cuvenit justiţiei

CAPITOLUL 2. Competenţa. Competenţa materială. Determinarea competenţei după valoarea obiectului. Competenţa teritorială. Delegarea instanţei. Strămutarea. Excepţia de necompetenţă. Conflictele de competenţă. Conexitatea şi litispendenţa. Dispoziţiile speciale privind competenţa

§ 1. Aspecte generale privind competenţa. Reglementare, noţiune şi clasificare

§ 2. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti

2.1. Competenţa materială a judecătoriei

2.2. Competenţa materială a tribunalului

2.3. Competenţa materială a Curţii de Apel

2.4. Competenţa materială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

2.5. Determinarea competenţei după valoarea obiectul cererii introductive de instanţă

2.5.1. Reguli generale

2.5.2. Cazul mai multor capete principale de cerere

2.5.3. Cererea formulată de mai mulţi reclamanţi

2.5.4. Valoarea cererii în cazuri speciale

2.5.5. Cererea de plată parţială

2.5.6. Cererea privind prestaţii succesive

2.5.7. Cererile în materie imobiliară

2.5.8. Cererile în materie de moştenire

2.5.9. Alte dispoziţii speciale

§ 3. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti

3.1. Competenţa teritorială de drept comun

3.1.1. Regula generală în materie de competenţă teritorială

3.1.2. Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut

3.2. Competenţa teritorială alternativă

3.2.1. Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte

3.2.2. Cererile îndreptate împotriva unei entităţi fără personalitate juridică

3.2.3. Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public

3.2.4. Pluralitatea de pârâţi

3.2.5. Alte cazuri

3.3. Competenţa teritorială exclusivă

3.3.1. Cererile privitoare la imobile

3.3.2. Cererile privitoare la moştenire

3.3.3. Cererile privitoare la societăţi

3.3.4. Cereri privitoare la insolvenţă sau concordatul preventiv

3.3.5. Cererile împotriva unui consumator

§ 4. Prorogarea competenţei

4.1. Prorogarea legală de competenţă

4.2. Prorogarea judecătorească de competenţă

4.3 Prorogarea convenţională de competenţă

§ 5. Delegarea instanţei

§ 6. Strămutarea

§ 7. Excepţia de necompetenţă

§ 8. Conflictele de competenţă

§ 9. Conexitatea şi litispendenţa

9.1. Conexitatea

9.2. Litispendenţa

§ 10. Dispoziţiile speciale privind competenţa

CAPITOLUL 3. Capacitatea procesuală, calitatea procesuală, formularea unei pretenţii şi interesul - condiţii de exercitare a acţiunii civile

§ 1. Capacitatea procesuală

1.1. Capacitatea procesuală de folosinţă

1.2. Capacitatea procesuală de exerciţiu

§ 2. Calitatea procesuală

§ 3. Formularea unei pretenţii

§ 4. Justificarea unui interes

CAPITOLUL4. Clasificarea acţiunilor civile

§ 1. Noţiunea, caracteristicile şi elementele acţiunii civile

§ 2. Clasificarea cererilor în justiţie

CAPITOLUL 5. Participanţii la procesul civil. Compunerea şi constituirea instanţei. Incompatibilitatea. Coparticiparea procesuală. Intervenţia voluntară şi forţată a terţilor în procesul civil. Reprezentarea judiciară (convenţională) a persoanelor fizice în procesul civil

§ 1. Instanţa

1.1. Rolul şi poziţia instanţei în procesul civil

1.2. Compunerea şi constituirea instanţei

1.3. Incompatibilitatea

§ 2. Părţile

2.1. Coparticiparea procesuală

2.2. Intervenţia voluntară şi forţată a terţilor în procesul civil

2.2.1. Intervenţia voluntară

2.2.1.1. Intervenţia voluntară principală

2.2.1.2. Intervenţia voluntară accesorie

2.2.1.3. Procedura de judecată a cererii de intervenţie voluntară (principală şi accesorie)

A. Reguli comune privind procedura de judecată

B. Judecarea cererii de intervenţie principală

C. Judecarea cererii de intervenţie accesorie

2.2.2. Intervenţia forţată

2.2.2.1. Chemarea în judecată a altor persoane

2.2.2.2. Chemarea în garanţie

2.2.2.3. Arătarea titularului dreptului

2.3. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane

2.4. Reprezentarea părţilor în judecată

2.4.1. Formele reprezentării

2.4.2. Reprezentarea convenţională

2.4.2.1. Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice în procesul civil

2.4.2.1.1. Reprezentarea persoanelor fizice prin mandatar neavocat

2.4.2.1.2. Reprezentarea prin avocat

2.4.2.1.3. Încetarea mandatului judiciar

CAPITOLUL 6. Forma cererilor. Citarea şi comunicarea actelor de procedură. Nulitatea actelor de procedură

§ 1. Forma cererilor

§ 2. Citarea şi comunicarea actelor de procedură

2.1. Citarea

2.1.1. Dispoziţii şi reguli generale

2.1.2. Cuprinsul citaţiei

2.1.3. Locul citării. Schimbarea locului citării

2.1.4. Termenul pentru înmânarea citaţiei şi a altor acte de procedură. Invocarea şi înlăturarea neregularităţilor privind citarea

2.1.5. Procedura de comunicare

2.1.5.1. Organele competente şi modalităţi de comunicare

2.1.5.1.1. Comunicarea citaţiilor şi actelor de procedură prin agenţii procedurali sau alţi salariaţi ai instanţei sau prin agenţii sau salariaţii altor instanţe

2.1.5.1.2.Comunicarea prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire

2.1.5.1.3. Comunicarea actelor de procedură prin executori judecătoreşti sau prin servicii de curierat rapid

2.1.5.1.4. Comunicarea actelor de procedură prin mijloace tehnice moderne de comunicare

2.1.5.1.5. Comunicarea între avocaţi sau consilieri juridici

2.1.5.1.6.  Comunicarea în instanţă

2.1.5.1.7.  Citarea prin publicitate

2.1.5.2. Situaţii privind comunicarea citaţiei sau altui act de procedură

2.1.5.3. Cuprinsul dovezii de înmânare şi al procesului-verbal. Data îndeplinirii procedurii

2.1.6. Termenul în cunoştinţă

§ 3. Nulitatea actelor de procedură

3.1. Aspecte generale privind noţiunea, clasificarea şi condiţiile de validitate a actelor de procedură

3.2. Nulitatea actelor de procedură

3.2.1. Noţiune şi clasificare

3.2.2. Cazurile de nulitate

3.2.2.1. Nulitatea condiţionată de existenţa unei vătămări

3.2.2.2. Nulitatea necondiţionată de existenţa unei vătămări

3.2.3. Invocarea nulităţii

3.2.3.1. Excepţia nulităţii

3.2.3.2. Efectele nulităţii

CAPITOLUL 7. Termenele procedurale. Noţiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decăderea. Repunerea în termen

§ 1. Noţiune

§ 2. Clasificare

§ 3. Modul de calcul al termenelor procedurale

§ 4. Durata termenelor procedurale

§ 5. Sancţiunea nerespectării termenului procedural

5.1. Decăderea

5.2. Anularea

§ 6. Repunerea în termen

CAPITOLUL 8. Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrare. Regularizarea cererii. Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată. Modificarea cererii

§ 1. Cererea de chemare în judecată - noţiune, explicaţii generale

§ 2. Cuprinsul cererii de chemare în judecată

§ 3. Timbrarea cererii de chemare în judecată

§ 4. Introducerea cererii de chemare în judecată şi constituirea dosarului

§ 5. Regularizarea cererii

§ 6. Fixarea primului termen de judecată

§ 7. Efectele cererii de chemare în judecată

§ 8. Modificarea cererii de chemare în judecată

CAPITOLUL 9. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională

§ 1. Întâmpinarea

§ 2. Cererea reconvenţională

CAPITOLUL 10. Măsurile asigurătorii. Sechestrul asigurător. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar

§ 1. Măsurile asigurătorii - prezentare generală

§ 2. Sechestrul asigurător

§ 3. Poprirea asigurătorie

§ 4. Sechestrul judiciar

CAPITOLUL 11. Şedinţa de judecată. Încheierile. Excepţiile procesuale (fără excepţia de neconstituţionalitate). Probele (subiectul, obiectul şi sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea şi administrarea probelor. Administrarea probelor de către avocaţi. Asigurarea probelor. Proba prin înscrisuri. Proba prin declaraţiile martorilor. Mărturisirea. Expertiza. Prezumţiile). Suspendarea judecăţii. Perimarea. Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor (renunţarea, achiesarea, tranzacţia)

§ 1. Şedinţa de judecată

§ 2. Încheierile

§ 3. Excepţiile procesuale

§ 4. Probele

4.1. Noţiunea, subiectul, obiectul şi sarcina probei

4.2. Reguli comune privind propunerea, admisibilitatea, încuviinţarea, administrarea şi aprecierea probelor

4.2.1. Propunerea probelor

4.2.2. Admisibilitatea probelor. Condiţii

4.2.3. Încuviinţarea probelor

4.2.4. Administrarea probelor

4.2.5. Aprecierea probelor

4.3. Administrarea probelor de către avocaţi sau consilieri juridici

4.4. Asigurarea probelor

4.5. Proba prin înscrisuri

4.5.1. Noţiune şi clasificare

4.5.2. Administrarea probei cu înscrisuri

4.5.3. Verificarea înscrisurilor

4.6. Proba prin declaraţiile martorilor

4.6.1. Admisibilitatea probei cu martori

4.6.2. Administrarea probei cu martori

4.7. Mărturisirea

4.7.1. Noţiune şi feluri

4.7.2. Interogatoriul

4.8. Expertiza

4.9. Prezumţiile

§ 5. Suspendarea judecăţii

§ 6. Perimarea

§ 7. Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor (renunţarea, achiesarea, tranzacţia)

7.1. Renunţarea

7.1.1. Renunţarea la judecată

7.1.2. Renunţarea la dreptul pretins

7.2. Achiesarea

7.3. Tranzacţia

CAPITOLUL 12. Hotărârea judecătorească. Deliberarea şi pronunţarea. Clasificarea hotărârilor. Termenul de graţie. Cheltuielile de judecată. Efectele hotărârii. Executarea vremelnică. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii

§ 1. Deliberarea şi pronunţarea

§ 2. Clasificarea hotărârilor

§ 3. Termenul de graţie

§ 4. Cheltuielile de judecată

§ 5. Efectele hotărârii judecătoreşti

§ 6. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii

6.1. Îndreptarea hotărârii

6.2. Lămurirea hotărârii

6.3. Completarea hotărârii

§ 7. Executarea provizorie

7.1. Executarea provizorie de drept

7.2. Executarea provizorie judecătorească

7.3. Suspendarea executării provizorii

CAPITOLUL 13. Căile extraordinare de atac de retractare. Contestaţia în anulare. Revizuirea

§ 1. Aspecte generale privind căile de atac

§ 2. Contestaţia în anulare

§ 3. Revizuirea

CAPITOLUL 14. Proceduri speciale. Procedura necontencioasă judiciară. Ordonanţa preşedinţială. Oferta de plată (oferta reală). Procedura împărţelii judiciare (partajul judiciar). Divorţul potrivit Noului Cod civil (art. 373-382) şi Noului Cod de procedură civilă (art. 914-934). Procedura ordonanţei de plată. Procedura cu privire la cererile de valoarea redusă

§ 1. Precizări generale privind procedurile speciale

§ 2. Procedura necontencioasă judiciară

§ 3. Ordonanţa preşedinţială

§ 4. Oferta de plată (oferta reală)

§ 5. Acţiunile posesorii

§ 6. Procedura împărţelii judiciare (partajul judiciar)

§ 7. Divorţul potrivit Noului Cod civil şi Noului Cod de procedură civilă

§ 8. Procedura ordonanţei de plată

§ 9. Procedura cu privire la cererile de valoarea redusă

CAPITOLUL 15. Executarea silită potrivit Noului Cod de procedură civilă. Scopul şi obiectul executării silite. Titlul executoriu. Instanţa de executare. Competenţa executorului judecătoresc. Cererea de executare silită şi încuviinţarea executării silite. Contestaţia la executare

§ 1. Scopul şi obiectul executării silite

§ 2. Titlul executoriu

§ 3. Instanţa de executare

§ 4. Competenţa executorului judecătoresc

§ 5. Cererea de executare silită şi încuviinţarea executării silite

§ 6. Contestaţia la executare

Bibliografie

Autor: Palita Av. Roxana, Dragomir Eduard
Titlul cartii: Drept Procesual Civil, 2014. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat
Producator: Nomina Lex
Data aparitiei: ~ Iulie 2014
ISBN: 978-606-8153-45-2
Numar de pagini: 652
Format: Carte in format tiparit
Mod de legare (Coperta): Interior cusut, Coperta cartonata, laminata lucios

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00
Catastihul amorului si La gura sobei

Catastihul amorului si La gura sobei

Pretul nostru: Lei (Ron) 16.00

Recent vizualizate

Drept Procesual Civil, 2014. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat

Drept Procesual Civil, 2014. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat

Pret de lista: Lei (Ron) 130.00
Pretul nostru: Lei (Ron) 104.00
Discount: Lei (Ron) 26.00 (20.00%)

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker