Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Procedura divortului

Descriere

În principiu, căsătoria se încheie pe viaţă, totuşi, atunci când căsătoria îşi pierde raţiunea de a continua, oricare dintre soţi ori amândoi soţii sunt îndreptăţiţi să ceară desfacerea ei . Principiul libertăţii căsătoriei, potrivit căruia încheierea căsătoriei este expresia consimţământului liber al soţilor, implică şi principiul libertăţii divorţului, ceea ce înseamnă că voinţa soţilor, manifestată în sensul desfacerii căsătoriei, nu poate fi, nici ea ignorată, căsătoria privind în primul rând pe soţi. Aceasta explică de ce numai manifestarea de voinţă a unuia sau a ambilor soţi poate declanşa acţiunea de divorţ .

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00
Cantitate:

PROCEDURA DIVORTULUI

 

CAPITOLUL I Consideratii generale asupra procedurilor speciale

Sectiunea I Notiunea si importanta procedurilor speciale

Sectiunea a II-a Reglementarea procedurilor speciale

Sectiunea a III-a Categorii de proceduri speciale

 

CAPITOLUL II Consideratii generale privind divortul

Sectiunea I Reglementarea institutiei

Sectiunea a II-a Formele de desfacere a casatoriei. Încetarea casatoriei

 

CAPITOLUL III Reguli procedurale privitoare la divort

Sectiunea I Sesizarea instantei competente

A. Dreptul de a sesiza instanta

B. Determinarea instantei competente

C. Cererea de chemare în judecata

D. Comunicarea citatiilor si a actelor de procedura

Sectiunea a II-a Motivele de divort - reglementare

 

CAPITOLUL IV Reguli procedurale privind judecata în fata instantei de fond

Sectiunea I Precizari prealabile

Sectiunea a II-a Înfatisarea personala a partilor. Prezenta obligatorie a reclamantului

Sectiunea a III-a Actiunea reconventionala

Sectiunea a IV-a Participantii la actiunea de divort

Sectiunea a V-a Actele de dispozitie ale partilor

Sectiunea a VI-a Publicitatea dezbaterilor

Sectiunea a VII-a Probele în procesul de divort

Sectiunea a VIII-a Masuri provizorii în timpul procesului de divort

 

CAPITOLUL V Hotarârea de divort

Sectiunea I Continutul si efectele hotarârii de divort

Sectiunea a II-a Caile de atac

Sectiunea a III-a Asistarea si reprezentarea partilor în solutionarea cailor de atac

 

CAPITOLUL VI Divortul prin consimtamântul mutual

Sectiunea I Precizari prealabile

Sectiunea a II-a Conditiile divortului prin consimtamântul mutual

Sectiune a III-a Reguli procedurale privind divortul prin consimtamântul mutual

 

CAPITOLUL VII Concluzii si propuneri „de lege ferenda”

 

BIBLIOGRAFIE

 

A. Studii cu caracter general, tratate, cursuri, monografii

 

1. A. Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu, „Dreptul familiei, editia a II-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2001

2. I. Chelaru, „Casatoria si divortul. Aspecte juridice civile religioase si de drept comparat", Editura „A92” ACTEON

3. V.M. Ciobanu, „Tratat teoretic si practic de procedura civila”, Editura National, Bucuresti, 1997

4. V. M. Ciobanu, G. Boroi, „Drept procesual civil”, editia a II-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2003

5. M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, E.S. Tanasescu, Constitutia României revizuita - comentarii si explicatii, Editura All Beck, Bucuresti, 2004

6. C. Crisu, „Ordonanta presedintiala”, Editura Argessis, 1997

7. V. Daghie, „Caile de atac de reformare în procesul civil”, Editura National, Bucuresti, 1997

8. V. Daghie, I. Apostu, „Elemente de procedura civila si administrativa”, Editura National, Bucuresti, 1999

9. I. Deleanu, „Tratat de procedura civila”, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1997

10. F. Emese, „Dreptul familiei”, Editura Limes, Cluj Napoca, 2003

11. I.P. Filipescu, „Tratat de dreptul familiei”, Editura All, Bucuresti, 1998

12. I. P. Filipescu, A. I. Filipescu, „Tratat de dreptul familiei”, editia a VIII-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006

13. A. Hilsenrad, I. Stoenescu, „Procesul român în R.P.R.”, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1957

14. L. Ivanovici, „Procesul de divort. Ghid practic”, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006

15. I. Les, „Tratat de drept procesual civil”, Editura All Beck, Bucuresti, 2001

16. I. Les, „Proceduri civile speciale”, Editura All Beck, Bucuresti, 2000

17. D. Lupascu, „Dreptul familiei”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2005

18. D. Lupulescu, „Actele de stare civila”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1980

19. F. Magureanu, „Drept procesual civil”, editia a IV-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2001

20. V. Negru, D. Radu, „Drept procesual civil”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972

21. A. Pricopi, Casatoria în dreptul român, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000

22. M. I. Rusu, „Procedura divortului în dreptul românesc”, Editura Rosseti, Bucuresti 2003

23. I. G. Sandulescu, „Explicatiunea teoretica si practica a Codicelui de procedura civila”, editia a II-a, Tipografia Stefan Mihalescu, Bucuresti, 1879

24. I. Stoenescu, S. Zilberstein, „Drept procesual civil. Caile de atac si procedurile speciale”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1981

25. M. Tabârca, „Drept procesual civil”, Vol. 1 si Vol. 2, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005

26. M. Tabârca, Gh. Buta, „Codul de procedura civila. Comentat si adnotat cu legislatie, jurisprudenta si doctrina”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007

27. R. M. Trif, „Desfacerea casatoriei prin divort si partajul bunurilor comune ale sotilor”, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007

 

B. Articole si studii de specialitate

 

1. C. Butiuc, „Divort. Formularea actiunii initial pe procedura dreptului comun si ulterior pe art. 613 Cod procedura civila (acordul partilor). Consecinte pe plan procesual civil. Cale de atac”, în Revista Dreptul nr. 10-11/1995

2. E. Chele, „Caracterul si efectele înscrierii hotarârii de divort”, în Revista Româna de Drept, nr. 2/1968

3. M. Enache, „Pozitia procesuala a autoritatii tutelare în cazurile în care participa spre a fi ascultata”, în Revista Româna de Drept nr. 4/1985

4. I.P. Filipescu, „Unele probleme în legatura cu mentiunea despre hotarârea de divort în actul de casatorie”, în Revista Româna de Drept nr. 9/1968

5. V. Mosinschi, „Pozitia autoritatii tutelare în procesele la care participa ca parte sau numai spre a fi ascultata”, în Revista Româna de Drept nr. 3/1967

6. D. Rizeanu, „În legatura cu ascultarea minorului în cazurile prevazute de Codul familiei”, Revista Româna de Drept nr. 5/1969

7. T. Rotaru, „Admisibilitatea cererii de revizuire în materia divortului”, în Revista Româna de Drept nr. 6/1983

8. V. D. Zlatescu, I. Moroianu, Propuneri „de lege ferenda” privind reglementarea relatiilor de familie într-un stat de drept, în Revista Dreptul nr. 9-12/1990

 

C. Materiale de practica judiciara

 

1. Curtea Constitutionala, decizia nr. 56/13.10.1993, publicata în Monitorul Oficial nr. 31 din data de 01.02.1994

2. Curtea Constitutionala, decizia nr. 163/22.05.2001, publicata în Monitorul Oficial nr. 453/09.08.2001

3. Decizia Curtii Constitutionale nr. 100 din 9 martie 2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 24 martie 2004

4. Curtea Constitutionala, Decizia nr. 969 din 30 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 612 alin. 6 din Codul de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial nr. 816 din 29.11.2007

 

D. Legislatie

 

1. Legea nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 101 din 22 mai 1992

2. Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului-administrativ nr. 29/1990 si a Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a fost publicata în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 177/26 iulie 1993

3. Legea nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 263 din 28 octombrie 1996

4. O.U.G. nr. 138/2000 privind modificarea Codului de procedura civila al României, publicata în Monitorul Oficial nr. 479 din 10 februarie 2000

5. Legea nr. 232 din 3 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, publicata în Monitorul Oficial nr. 502 din 3 iunie 2004, care a dispus republicarea

6. Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004

7. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara din 28/06/2004 a fost publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 576 din 9/06/2004

8. Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicata în Monitorul Oficial nr. 599/2.07.2004;

9. Legea nr. 219 din 6 iulie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial nr. 609 din 14 iulie 2005

10. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, a fost publicata în Monitorul Oficial al României nr. 359/21 aprilie 2006

11. Legea nr. 459 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial nr. 994 din 13 decembrie 2006

12. Legea nr. 144 din 21 mai 2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, publicata în Monitorul Oficial nr. 359 din 25 mai 2007

13. Ordonanta de Urgenta nr. 49 din 30 mai 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, publicata în Monitorul Oficial 357 din 1 iunie 2007

14. Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotarârilor judecatoresti în materie matrimoniala si în materia raspunderii parintesti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, Anexa în Revista de drept international privat si drept privat comparat, 2006

15. Comisia Europeana, Brussels, 17.07.2006 - Cartea verde cu privire la conflictul de legi în probleme privind regimuri de proprietate matrimoniala, inclusiv competenta judiciara si recunoasterea reciproca (COM/2006/0400 final) - jls-coop-judcivil@
ec.europa.eu

 

E. Surse internet

 

1. www.ccr.ro (site-ul oficial al Curtii Constitutionale)

2. www.just.ro (site-ul oficial al Ministerului Justitie)

3. www.scj.ro (site-ul oficial al instantei supreme - Înalta Curte de Casatie si Justitie)

4. www.mpublic.ro (site-ul oficial al Ministerului Public)

6. http://eur-lex.europa.eu. (site-ul EUR-Lex ofera acces direct la legislatia Uniunii Europene)

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Procedura divortului
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 82
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00

Recent vizualizate

Procedura divortului

Procedura divortului

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker