Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Repararea pagubelor materiale sau a daunelor morale in cazul condamnarii ori privarii de libertate pe nedrept

Descriere

În procesul penal al unor state de drept condamnarea pe nedrept a unor persoane se întâlneşte foarte rar, existând un sistem amplu de garanţii procesuale care împiedică o asemenea situaţie. Scopul procesului penal este de a pedepsi numai pe cei vinovaţi, în frontispiciul codului de procedură penală fiind înscrisă ideea ca nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.

Toate regulile de bază şi întreaga organizare a procesului penal se polarizează în jurul acestui deziderat major al actului de justiţie. De asemenea, gradul de pregătire profesională a celor chemaţi să înfăptuiască justiţia penală în statul modern reduce la minimum riscul producerii unei erori judiciare.

Umanismul profund al dreptului nostru reclamă însă şi reglementarea acelor modalităţi procesuale prin care, în ipoteza puţin probabilă a unui act de injustiţie, cel condamnat pe nedrept să aibă posibilitatea obţinerii cât mai neîntârziate a reparaţiilor cu care societatea îi este datoare. Este vorba desigur de acele aspecte la care există posibilităţi obiective de reparare (de exemplu redarea timpului cât persoana a fost nedrept privată de libertate este obiectiv imposibilă).

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

REPARAREA PAGUBELOR MATERIALE SAU A DAUNELOR MORALE ÎN CAZUL
CONDAMNARII PE NEDREPT SAU AL PRIVARII ORI
RESTRICTIEI DE LIBERTATE ÎN MOD NELEGAL

- C U P R I N S -

 

CAPITOLUL 1: NOTIUNI GENERALE

SECTIUNEA I: JUSTIFICAREA INSTITUTIE

SECTIUNEA A II-A: DELIMITARI CONCEPTUALE

1. NOTIUNEA DE PAGUBA MATERIALA SI DE REPARARE A ACESTEIA

2. DEFINITIA DAUNELOR MORALE

SECTIUNEA A III-A: CONSACRARE LEGISLATIVA

SECTIUNEA A IV-A: PRINCIPIUL PREZUMTIEI DE NEVINOVATIE

 

CAPITOLUL II: CAZURILE CARE DAU DREPTUL LA REPARATIE

SECTIUNEA I: CADRUL LEGAL, ENUMERAREA SI ANALIZA CAZURILOR CARE DAU DREPTUL LA REPARATIE

SECTIUNEA A II-A: FELURILE SI ÎNTINDEREA REPARATIEI

 

CAPITOLUL III: PROCEDURA DE JUDECATA A CERERII ÎN REPARATIE

SECTIUNEA I: ACTIUNEA PENTRU REPARAREA PAGUBEI

SECTIUNEA A II-A: ACTIUNEA ÎN REGRES

 

CAPITOLUL IV: PRACTICA JUDICIARA

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

- B I B L I O G R A F I E -

 

- ION NEAGU, Curs de drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex, Bucuresti, 2002;

- CARMEN SILVA PARASCHIV, „Drept procesual penal”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002;

- ADRIAN STEFAN TULBURE, ANGELA MARIA TATU, „Tratat de drept procesual penal”, Editura All Beck, Bucuresti, 2001;

- NICOLAE VOLONCIU, „Tratat de procedura penala. Partea generala”, Vol. I, Editura Paideia, Bucuresti, 1999.

- N. LLIESCU, Libertatea persoanei în lumina dispozitiilor din Codul de procedura penala, în SCJ, nr. 3, din 1971.

- VICTOR DUCULESCU, CONSTANTA CALINOIU, GEORGETA DUCULESCU, Drept constitutional comparat, Vol. I, Editura
Lumina Lex, Bucuresti, 1999.

- VASILE PAPADOPOL, „Curtea de Apel Bucuresti. Culegere de practica judiciara penala pe anul 1998”, Editura All Beck,
Bucuresti, 1999.

- VASILE PAPADOPOL, „Curtea de Apel Bucuresti. Culegere de practica judiciara penala pe anul 1996”, Editura Holding
Reporter, Bucuresti, 1996.

- GH. NISTOREANU si colectiv, „Manual de Drept Procesual Penal”, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1999;

- VINTILA DONGOROZ si col., „Explicatii teoretice ale Codului de procedura penala român, Partea generala”, Vol. I, Editura
Academiei Române, Bucuresti, 1976;

- S. KAHANE,” Dreptul procesual penal”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1963;

- T. POP, „Drept procesual penal”, Vol. II, Cluj, Tipografia Nationala, 1946;

- GEORGE ANTONIU, NICOLAE VOLONCIU, ION NEAGU, VALERIU STOICA, DANA POPESCU, VASILE PAPADOPOL,
„Practica judiciara penala”, Vol. IV, Editura Academiei Române, Bucuresti, 1993.

- VASILE PAPADOPOL, VASILE DOBRINOIU, MIHAI APETREI, „Codul de procedura penala, adnotat. Partea generala”, Vol.
I, Editura Albastra, Bucuresti, 1996;

- IOAN ALBU, „Consideratii în legatura cu revenirea jurisprudentei române la practica repararii banesti a daunelor morale ”,
în Revista Dreptul, Anul VII, Seria a III-a, nr. 8/1996;

- M. BOAR, „Repararea baneasca a daunelor morale în dreptul unor state vest-europene ”, în Revista Dreptul, Anul VII, Seria a
III-a, nr. 8/1996;

- C. TURIANU, „Raspunderea civila pentru daune morale”, în Revista Dreptul, Anul IV, Seria a III-a, nr. 4/1993;

- Doru Pavel, Consideratii asupra prezumtiei de nevinovatie, R.R.D. nr. 10/1978.

- M. BOAR, „Metode si criterii de evaluare a despagubirilor banesti pentru daune morale”, în Revista Dreptul, Anul VII, Seria a III-a, nr. 10/1996;

- AUGUSTIN UNGUREANU, „Curtea de Apel Bacau. Jurisprudenta penala pe anul 1997”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998;

- VASILE PAPADOPOL, „Curtea de Apel Bucuresti. Culegere de practica judiciara pe anul 1996”, Editura Holding Reporter, Bucuresti, 1998.

- V. DONGOROZ, GH. DARÎNGA, S. KAHANE, D. LUCINESCU, A. NEMES, N. POPOVICI, P. SÎRBULESCU, V. STOIAN, „Noul Cod de procedura penala si Codul de procedura penala anterior”, Editura Politica, Bucuresti, 1969.

- GRIGORE GR. THEODORU, L. MOLDOVAN, „Drept procesual penal. Partea speciala”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979;

- VASILE PAPADOPOL, MIHAI POPOVICI, „Repertoriu alfabetic de practica judiciara în materie penala pe anii 1969-1975”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1977.

- VINTILA DONGOROZ, SIEGFRIED KAHANE, GEORGE ANTONIU, CONSTANTIN BULAI, NICOLETA ILIESCU, RODICA STANOIU, „Explicatii teoretice ale Codului de procedura penala român. Partea generala”, Vol. I, Editura Academiei, Bucuresti, 1975.

- VINTILA DONGOROZ, „Codul de procedura penala”, editia a II-a, 1942.

- M. ELIESCU, „Raspunderea civila delictuala”, Editura Academiei, Bucuresti, 1972;

- I. ANGHEL, F. DEAK, M. POPA, „Raspunderea civila”, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1970;

- C. STANESCU, C. BÂRSAN, „Tratat de drept civil. Teoria generala a obligatiilor”, Editura Academiei, Bucuresti, 1981

- I. ALBU, V. URSA, „Raspunderea civila pentru daunele morale”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979;

- VASILE PAPADOPOL, MIHAI POPOVICI, „Repertoriu alfabetic de practica judiciara în materie penala pe anii 1976-1980”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1982;

- „Repertoriu alfabetic de practica judiciara în materie penala pe anii 1976-1980”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1977;

- „Culegere de practica penala pe anul 1992”, Casa de Editura si Presa Sansa S.R.L, Bucuresti, 1992;

- V. PAPADOPOL, „Curtea de Apel si a T.M. Bucuresti, Culegere de practica judiciara penala pe anul 1993”, Casa de Editura si Presa Sansa S.R.L., Bucuresti.

- GEORGE ANTONIU, „Vinovatia penala”, Editura Academiei Române, Bucuresti, 1995.

- C. STATESCU, „Raspunderea civila delictuala pentru fapta altei persoane”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti,
1984.

- IONEL CLOSCA, ION SUCEAVA, Tratat de drepturile omului, Editura Europa Nova, 1995.

- FLORIAN COMAN, NICOLAE PURDA, Protectia juridica a drepturilor omului, Editura Era, 1999.

- VICTOR DUCULESCU, Protectia juridica a drepturilor omului - mijloace interne si internationale - (editie noua, revazuta si
adaugita), Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998.

- IOAN MURARU, Drept constitutional si institutii politice, Vol. I, Editura Actami, Bucuresti, 1995.

- IOAN MURARU, Drept constitutional si institutii politice, Vol. II, Editura Actami, Bucuresti, 1995.

- IOAN VIDA, Drepturile omului în reglementari internationale, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999.

- ABC-ul drepturilor omului, SIRDO, Bucuresti, 1993.

- OVIDIU PREDESCU, Conventia europeana a drepturilor omului. Implicatiile ei asupra dreptului penal român, Editura
Lumina Lex, Bucuresti, 1998.

- Constitutia României din anul 2003 în forma republicata a Constitutiei României din 1991

- Codul penal, Codul de procedura penala, Legi speciale cu dispozitii speciale, Editura Argessis Print, Bucuresti, 2002.

- Legea nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura penala si a unor legi speciale, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 1 iulie 2003.

- Ordonanta de urgenta nr. 66 din 10 iulie 2003 privind modificarea unor dispozitii din Codul de procedura penala, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 11 iulie 2003

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Repararea pagubelor materiale sau a daunelor morale in cazul condamnarii ori privarii de libertate pe nedrept
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 78
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker