Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Controlul international al armelor nucleare

Descriere

Societatea umană a ajuns la un asemenea nivel al „ofensivei” sale împotriva naturii, încât unele dintre problemele protecţiei şi conservării mediului au devenit universale. Între acestea amintim: diminuarea stratului de ozon, amplificarea efectului de seră, sărăcirea biodiversităţii, creşterea poluării în general şi a celei radioactive în special – toate acestea punând în discuţie însuşi viitorul civilizaţiei umane. Aceste aspecte universale, mai mult ca oricând, reclamă soluţii globale. Pentru a contribui la promovarea acestora, dreptul a trebuit să cunoască, la rândul său, o serie de evoluţii semnificative.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

Controlul international al armelor nucleare si al celorlalte arme de distrugere in masa

CUPRINS

 INTRODUCERE 

CAPITOLUL I: POLUAREA RADIOACTIVĂ ŞI IMPLICAŢIILE EI

§ 1. PARTICULARITĂŢILE POLUĂRII RADIOACTIVE

§ 2. CAUZELE POLUĂRII RADIOACTIVE

§ 3. PRINCIPALELE EFECTE ALE POLUĂRII RADIOACTIVE

§ 4. RĂSPUNDEREA INTERNAŢIONALĂ PENTRU DAUNE NUCLEARE 

CAPITOLUL II: CONTROLUL INTERNAŢIONAL AL ARMELOR NUCLEARE

§ 1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE

§ 2. CONTEXTUL CARE A DUS LA SEMNAREA TRATATELOR INTERNAŢIONALE PRIVIND CONTROLUL ARMELOR NUCLEARE

§ 3. TRATATUL PRIVIND INTERZICEREA EXPERIENŢELOR CU ARMA NUCLEARĂ ÎN ATMOSFERĂ, ÎN SPAŢIUL COSMIC ŞI SUB APĂ

§ 4. TRATATUL PRIVIND SPAŢIUL EXTERIOR

§ 5. TRATATUL PRIVIND INTERZICEREA ARMELOR NUCLEARE ÎN AMERICA LATINĂ

§ 6. TRATATUL DE NEPROLIFERARE A ARMELOR NUCLEARE

§ 7. TRATATUL PRIVIND INTERZICEREA AMPLASĂRII DE ARME NUCLEARE ŞI ALTE ARME DE DISTRUGERE ÎN MASĂ PE FUNDUL MĂRILOR ŞI OCEANELOR ŞI ÎN SUBSOLUL LOR

§ 8. TRATATUL ASUPRA ANTARCTICII 

CAPITOLUL III: ARMELE BACTERIOLOGICE (BIOLOGICE)

§ 1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE

§ 2. MIJLOACE ŞI PROCEDEE DE ATAC BACTERIOLOGIC

§ 3. CARACTERISTICILE MICROORGANISMELOR FOLOSITE CA ARMĂ BACTERIOLOGICĂ

§ 4. CĂI DE OBŢINERE, TRANSMITERE ŞI INFECTARE

§ 5. AGENŢI PATOGENI FOLOSIŢI CA ARMĂ BACTERIOLOGICĂ. SCURTĂ PREZENTARE

§ 6. CONVENŢIA CU PRIVIRE LA INTERZICEREA PERFECŢIONĂRII, PRODUCŢIEI ŞI STOCĂRII ARMELOR BACTERIOLOGICE (BIOLOGICE) ŞI CU TOXINE ŞI LA DISTRUGEREA LOR 

CAPITOLUL IV: ARMELE CHIMICE

§ 1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE

§ 2. CONVENŢIA DE LA GENEVA, DIN 1993, PRIVIND INTERZICEREA DEZVOLTĂRII, PRODUCERII, STOCĂRII ŞI FOLOSIRII ARMELOR CHIMICE ŞI DISTRUGEREA ACESTORA

2.1. ORGANIZAŢIA PENTRU INTERZICEREA ARMELOR CHIMICE

2.2. ASISTENŢA ŞI PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ARMELOR CHIMICE

2.3. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ŞI TEHNOLOGICĂ

2.4. ASIGURAREA RESPECTĂRII CONVENŢIEI ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE ÎN CAZ DE NERESPECTARE 

CAPITOLUL V: ARMELE INCENDIARE 

CAPITOLUL VI: ALTE ARME DE DISTRUGERE ÎN MASĂ ŞI EFECTELENEGATIVE ASUPRA OAMENILOR ŞI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

CONCLUZII

ANEXE

BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE 

I. LITERATURĂ DE SPECIALITATE

 • - J.G. Abel, „Gestiunea resurselor radioactive”, Buletinul AIEA, Viena, nr. 3/2000.
 • - Matei Barnea, C. Papadopol, “Poluarea şi protecţia mediului”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975.
 • - Benz K. C., „Apărarea contra armelor de distrugere în masă”, Revue International de defance, Berna, 1984.
 • - Binder P., „Agenţi de origine biologică”, Defance National, Sedan, 1990.
 • - W. Seth Carus, „The Threat of Bioterrorism”, în „The Strategic Forum”, nr. 127, sp. 1997, publicat de „The Institute for National
 • Strategic Studies”, S.U.A., http://www.ndu.edu/inss/strforum/forum127.html.
 • - Ionel Cloşcă, „Noi coordonate ale dreptului umanitar”, în „Către o nouă ordine internaţională”, Bucureşti, 1976.
 • - Cojocaru I., “Surse, procese şi produse de poluare”, Editura Junimea, Iaşi, 1995.
 • - J. Compagnon, „Dezarmarea chimică”, Defance National, Sedan, 1989.
 • - N. N. Constantinescu, “Economia protecţiei mediului natural”, Editura Politică, Bucureşti, 1976.
 • - Mircea Duţu, “Dreptul mediului”, Vol. II, Editura Economică, Bucureşti, 1998.
 • - J. Fromagean, Ph. Guttinger, “Droit de l’environnement”, Edit. Eyrolles, Paris, 1993.
 • - Ioan Gălăţeanu, “Radiochimia aplicată”, Editura Academiei, 1976.
 • - Grigore Geamănu, „Dreptul Internaţional contemporan”, Vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.
 • - Grigore Geamănu, „Dreptul Internaţional Penal şi Infracţiunile Internaţionale”, Editura Academiei, Bucureşti, 1977.
 • - Grigore Geamănu, „Dreptul Internaţional Public”, Editura Didactică şi Pedagogică, Vol. II, Bucureşti, 1983.
 • - B. Goldschmidt, „Complexul atomic. O istorie politică a energiei nucleare”, Editura Politică, Bucureşti, 1985.
 • - Ionescu A., “Eseuri despre ecologie şi apărarea naturii”, Editura Ceres, Bucureşti, 1983.
 • - Linsley C., Tonhauser W., „Un regim internaţional în dezvoltare”, Buletinul AIEA, nr. 3/2000, Viena.
 • - Ernest Lupan, „Dreptul mediului - partea specială”, Vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • - Ernest Lupan, Mircea Ştefan Minea, Amalia Marga, “Dreptul mediului”, Partea specială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • - Daniela Marinescu, „Dreptul mediului înconjurător”, Casa de editură şi presă “Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1996.
 • - Mateesco M., „Droit aerospatial. L’exploration scientific à utilization commercial”, New York, Union Nations, 1977.
 • - Hadzima Maţuda, Kasiva Haiasi, „Arma nucleară şi omul”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961.
 • - Mănescu S., “Poluarea mediului şi sănătatea”, Editura Ştiintifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
 • - Ioan Mihuţ, “Autoconducere şi creativitate”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989.
 • - Marian C. Monea, „Răspunderea statelor în dreptul internaţional contemporan”, Scrisul Românesc, Craiova, 1978.
 • - Marţian I. Niciu (coord.), „Culegere de documente de drept internaţional public”, Vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • - Dumitra Popescu, Adrian Năstase, „Drept Internaţional Public”, Casa de editură şi presă „ŞANSA” SRL, Bucureşti, 1997.
 • - Vladimir Rojanschi, Florina Bran, Gheorghiţa Diaconu, “Protecţia şi ingineria mediului”, Editura Economică, Bucureşi, 1997.
 • - Sanda Vişan, Anca Angelescu, Cristina Alpopi, “Mediul înconjurător. Poluare şi protecţie”, Editura Economică, Bucureşti, 2000.
 • - „Terorismul”, Culegere de studii, Editura Omega, Bucureşti, 2001.
 • - „Les armes chimiques et bactériologique (biologiques) et les effets de leur utilisation eventuelle”, Problemes fundamentaux du déserment Nations Unites, New York, 1970.
 • - White T., „Arme biologice”, International Defance Revue, Berna, 1990.

 

II. TRATATE, CONVENŢII, PROTOCOLURI

 • - Protocolul de la Geneva din 17 iunie 1925.
 • - Convenţia relativă la responsabilitatea exploatanţilor de nave nucleare adoptată la 25 mai 1952, la Bruxelles.
 • - Tratatul cu privire la Antarctica din 1961.
 • - Convenţia privind responsabilitatea civilă în materie de pagube nucleare (Convenţia de la Viena) încheiată la Viena la 21 mai 1963.
 • - Tratatul privind interzicerea experienţelor cu arma nucleară în atmosferă, în spaţiul cosmic şi sub apă de al 5 august 1963.
 • - Tratatul privind interzicerea armelor nucleare în America Latină din 1967, la Tlatelolco (Ciudad de Mexico).
 • - Convenţia de la Paris, semnată la 29 iulie 1960 şi intrată în vigoare la 1 aprilie 1968.
 • - Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare deschis spre semnare la 1 iulie 1968, la Moscova, Washington şi Londra.
 • - Convenţia complementară Convenţiei de la Paris din 29 iulie 1960, asupra responsabilităţii civile în domeniul energiei nucleare (Convenţia complementară de la Bruxelles).
 • - Convenţia asupra responsabilităţii civile în domeniul energiei nucleare - Convenţia de la Paris.
 • - Tratatul cu privire la interzicerea amplasării de arme nucleare şi alte arme de distrugere în masă pe fundul mărilor şi oceanelor şi în subsolul lor (Tratatul de la Moscova din 1971).
 • - Convenţia relativă la responsabilitatea civilă în domeniul transportului maritim de materii nucleare adoptată la 17 decembrie 1971 şi intrată în vigoare la 15 iulie 1975.
 • - Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării, producţiei şi stocării armelor bacteriologice (biologice) din 1972.
 • - Convenţia privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, intrată în vigoare la 12 noiernbrie 1977.
 • - Protocolul comun referitor la aplicarea Convenţiei de la Viena şi a Convenţiei de la Paris, încheiat la Viena la 21 septembrie 1988.
 • - Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării, producţiei şi stocării armelor bacteriologice (biologice) şi cu toxine şi la distrugerea lor.
 • - Convenţia de la Geneva, privind protecţia împotriva armelor chimice, din 1993.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Controlul international al armelor nucleare si al celorlalte arme de distrugere in masa
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 91
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Controlul international al armelor nucleare

Controlul international al armelor nucleare

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker