Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Utilizarea pasnica a energiei nucleare

Descriere

În topul descoperirilor făcute de om în secolul XX se situează - fără îndoială - energia nucleară a cărei utilizare pe o scară din ce în ce mai largă (într-o perioadă relativ scurtă de timp) a impulsionat şi revoluţionat dezvoltarea omenirii. Dar, dacă în perioada de început a utilizării ei, aceasta a fost considerată a fi soluţia genială pentru diminuarea, foamei de energie, în ultima vreme omenirea este - în mod întemeiat - deosebit de îngrijorată atât de consecinţele concrete cât şi numai de cele potenţiale ale folosirii energiei nucleare, întrucât fie că este utilizată în scopuri paşnice, fie că este folosită în scopuri militare, ea reprezintă un imens pericol pentru mediu şi echilibrul ecologic.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 270.00
Cantitate:

UTILIZAREA PASNICA A ENERGIEI NUCLEARE SI RASPUNDEREA STATELOR PENTRU ACCIDENTE NUCLEARE

CUPRINS 

INTRODUCERE 

CAPITOLUL I: ENERGIA NUCLEARA SI POLUAREA RADIOACTIVA

§ 1. ELEMENTE DEFINITORII PRIVIND UTILIZAREA ENERGIEI NUCLEARE SI RADIOACTIVITATEA

§ 2. CAUZELE POLUARII RADIOACTIVE

§ 3. PRINCIPALELE EFECTE ALE POLUARII RADIOACTIVE 

CAPITOLUL II: CONVENTII DE REGLEMENTARE A FOLOSIRII ENERGIEI NUCLEARE ÎN DREPTUL INTERNATIONAL. RASPUNDEREA INTERNATIONALA A STATELOR

§ 1. REGIMUL ACTIVITATILOR NUCLEARE PE PLAN INTERNATIONAL

1.1. Conventia internationala referitoare la siguranta nucleara, semnata la Viena la 20 septembrie 1994, intrata în vigoare la 24 octombrie 1996

1.2. Conventia privind protectia fizica a materialelor nucleare, semnata la Viena la 3 martie 1980, intrata în vigoare la 8 februarie 1987

1.3. Conventia privind notificarea rapida a unui accident nuclear ori a unei situatii de urgenta radiologica, semnata la Viena la 26 septembrie 1986 si intrata în vigoare la 27 octombrie 1986

1.4. Conventia privind asistenta în caz de accident nuclear si de situatie radiologica urgenta, semnata la Viena la 26 septembrie 1986 si intrata în vigoare la 27 octombrie 1986

§ 2. CONTROLUL INTERNATIONAL AL ARMELOR NUCLEARE

2.1. Delimitari conceptuale

2.2. Contextul care a dus la semnarea tratatelor internationale privind controlul armelor nucleare

2.3. Principalele conventii internationale în materie

§ 3. RASPUNDEREA INTERNATIONALA PENTRU DAUNE NUCLEARE

3.1. Prezentare generala

3.2. Conventia privind responsabilitatea civila în materie de pagube nucleare (Conventia de la Viena).

3.3. Conventia asupra responsabilitatii civile în domeniul energiei nucleare (Conventia de la Paris).

3.4. Conventia complementara Conventiei de la Paris din 29 iulie 1960, asupra responsabilitatii civile în domeniul energiei nucleare (Conventia complementara de la Bruxelles).

3.5. Protocolul comun relativ la aplicarea Conventiei de la Viena si Conventiei de la Paris (Protocolul Comun).

3.6. Conventia relativa la responsabilitatea civila în domeniul transportului maritim de materii nucleare.

3.7. Conventia relativa la responsabilitatea exploatantilor de nave nucleare 

CAPITOLUL III: CADRUL NORMATIV ROMÂNESC PRIVIND UTILIZAREA PASNICA A ENERGIEI NUCLEARE

§ 1. REGIMUL JURIDIC GENERAL PREVAZUT DE LEGEA NR. 137/1995

§ 2. REGIMUL JURIDIC SPECIAL PRIVIND DESFASURAREA ÎN SIGURANTA A ACTIVITATILOR NUCLEARE

§ 3. REGIMUL DE AUTORIZARE

§ 4. REGIMUL DE DETINERE A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR

§ 5. REGULI DE AMPLASARE A OBIECTIVELOR SI INSTALATIILOR NUCLEARE

§ 6. RASPUNDEREA REGLEMENTATA DE LEGEA NR. 111/1996 PRIVIND DESFASURAREA ÎN SIGURANTA A ACTIVITATILOR NUCLEARE ÎN ROMÂNIA

6.1. Evolutia reglementarilor privind raspunderea civila pentru pagubele nucleare

6.2. Stabilirea întelesului unor notiuni

6.3. Regimul specific al raspunderii pentru accidentele survenite în timpul transportului

6.4. Principiile generale ale raspunderii civile pentru daune nucleare

6.5. Cauzele exoneratoare de raspundere

§ 7. RASPUNDEREA PENALA PENTRU NERESPECTAREA REGIMULUI DESFASURARII ÎN SIGURANTA A ACTIVITATILOR NUCLEARE

7.1. Aspecte generale

7.2. Infractiunea de nerespectare a regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive

7.3. Amenintarea cu folosirea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive

§ 8. RASPUNDEREA CONTRAVENTIONALA 

CONSIDERATII FINALE  

ANEXE: ZONE PE GLOB POLUATE RADIOACTIV SI SURSE DE POLUARE RADIOACTIVA
BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE 

I. LITERATURA DE SPECIALITATE

- J.G. Abel, „Gestiunea resurselor radioactive”, Buletinul AIEA, Viena, nr. 3/2000.

- Matei Barnea, C. Papadopol, “Poluarea si protectia mediului”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1975.

- Benz K. C., „Apararea contra armelor de distrugere în masa”, Revue International de defance, Berna, 1984.

- Binder P., „Agenti de origine biologica”, Defance National, Sedan, 1990.

- W. Seth Carus, „The Threat of Bioterrorism”, în „The Strategic Forum”, nr. 127, sp. 1997, publicat de „The Institute for National Strategic Studies”, S.U.A., http://www.ndu.edu/inss/strforum/ forum127.html.

- Ionel Closca, „Noi coordonate ale dreptului umanitar”, în „Catre o noua ordine internationala”, Bucuresti, 1976.

- I. Cojocaru, “Surse, procese si produse de poluare”, Editura Junimea, Iasi, 1995.

- J. Compagnon, „Dezarmarea chimica”, Defance National, Sedan, 1989.

- N. N. Constantinescu, “Economia protectiei mediului natural”, Editura Politica, Bucuresti, 1976.

- Mircea Dutu, “Dreptul mediului. Tratat. Abordare integrata”, Vol. II, Editura Economica, Bucuresti, 2003.

- Mircea Dutu, “Dreptul mediului”, Vol. II, Editura Economica, Bucuresti, 1998.

- J. Fromagean, Ph. Guttinger, “Droit de l’environnement”, Edit. Eyrolles, Paris, 1993.

- Ioan Galateanu, “Radiochimia aplicata”, Editura Academiei, 1976.

- Grigore Geamanu, „Drept international contemporan”, Vol. II, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1975.

- Grigore Geamanu, „Dreptul international penal si infractiunile internationale”, Editura Academiei, Bucuresti, 1977.

- Grigore Geamanu, „Dreptul international public”, Editura Didactica si Pedagogica, Vol. II, Bucuresti, 1983.

- B. Goldschmidt, „Complexul atomic. O istorie politica a energiei nucleare”, Editura Politica, Bucuresti, 1985.

- A. Ionescu, “Eseuri despre ecologie si apararea naturii”, Editura Ceres, Bucuresti, 1983.

- C. Linsley, W. Tonhauser, „Un regim international în dezvoltare”, Buletinul AIEA, nr. 3/2000, Viena.

- Ernest Lupan, „Dreptul mediului - partea speciala”, Vol. II, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1997.

- Ernest Lupan, Mircea Stefan Minea, Amalia Marga, “Dreptul mediului”, Partea speciala, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1997.

- Daniela Marinescu, „Dreptul mediului înconjurator”, Casa de editura si presa “Sansa” S.R.L., Bucuresti, 1996.

- M. Mateesco, „Droit aerospatial. L’exploration scientific à utilization commercial”, New York, Union Nations, 1977.

- Hadzima Matuda, Kasiva Haiasi, „Arma nucleara si omul”, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1961.

- S. Manescu, “Poluarea mediului si sanatatea”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1982.

- Raluca Miga-Besteliu, „Drept international. Introducere în dreptul international public”, Editura All Beck, Bucuresti, 1998.

- Raluca Miga-Besteliu, „Organizatii internationale interguvernamentale”, Editura All Beck, Bucuresti, 2000.

- Ioan Mihut, “Autoconducere si creativitate”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989.

- Marian C. Monea, „Raspunderea statelor în dreptul international contemporan”, Scrisul Românesc, Craiova, 1978.

- Martian I. Niciu (coord.), „Culegere de documente de drept international public”, Vol. II, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1997.

- Dumitra Popescu, Adrian Nastase, „Drept International Public”, Casa de editura si presa „Sansa” SRL, Bucuresti, 1997.

- Vladimir Rojanschi, Florina Bran, Gheorghita Diaconu, “Protectia si ingineria mediului”, Editura Economica, Bucuresi, 1997.

- Sanda Visan, Anca Angelescu, Cristina Alpopi, “Mediul înconjurator. Poluare si protectie”, Editura Economica, Bucuresti, 2000.

- „Terorismul”, Culegere de studii, Editura Omega, Bucuresti, 2001.

 

II. CONVENTII INTERNATIONALE

- Protocolul de la Geneva din 17 iunie 1925.

- Conventia relativa la responsabilitatea exploatantilor de nave nucleare adoptata la 25 mai 1952, la Bruxelles.

- Tratatul cu privire la Antarctica din 1961.

- Conventia privind responsabilitatea civila în materie de pagube nucleare (Conventia de la Viena) încheiata la Viena la 21 mai 1963.

- Tratatul privind interzicerea experientelor cu arma nucleara în atmosfera, în spatiul cosmic si sub apa de al 5 august 1963.

- Tratatul privind interzicerea armelor nucleare în America Latina din 1967, la Tlatelolco (Ciudad de Mexico).

- Conventia de la Paris, semnata la 29 iulie 1960 si intrata în vigoare la 1 aprilie 1968.

- Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare deschis spre semnare la 1 iulie 1968, la Moscova, Washington si Londra.

- Conventia complementara Conventiei de la Paris din 29 iulie 1960, asupra responsabilitatii civile în domeniul energiei nucleare (Conventia complementara de la Bruxelles).

- Conventia asupra responsabilitatii civile în domeniul energiei nucleare - Conventia de la Paris.

- Tratatul cu privire la interzicerea amplasarii de arme nucleare si alte arme de distrugere în masa pe fundul marilor si oceanelor si în subsolul lor (Tratatul de la Moscova din 1971).

- Conventia relativa la responsabilitatea civila în domeniul transportului maritim de materii nucleare adoptata la 17 decembrie 1971 si intrata în vigoare la 15 iulie 1975.

- Conventia cu privire la interzicerea perfectionarii, productiei si stocarii armelor bacteriologice (biologice) din 1972.

- Conventia privind raspunderea civila pentru daune nucleare, intrata în vigoare la 12 noiernbrie 1977.

- Protocolul comun referitor la aplicarea Conventiei de la Viena si a Conventiei de la Paris, încheiat la Viena la 21 septembrie 1988.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Utilizarea pasnica a energiei nucleare si raspunderea statelor pentru accidente nucleare
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 84
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Utilizarea pasnica a energiei nucleare

Utilizarea pasnica a energiei nucleare

Pretul nostru: Lei (Ron) 270.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker