Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Actiunea in revendicare

Descriere

Acţiunea în revendicare este cel mai specific mijloc de apărare a dreptului de proprietate, tocmai pentru că dă posibilitatea proprietarului ca, în această calitate, să obţină restituirea lucrului său, de la oricine îl posedă fără drept.

Acţiunea în revendicare face parte dintre acţiunile prin care se apără dreptul de proprietate, alături de acţiunile posesorii, prin care apără posesia şi acţiunea în grăniţuire, prin care (uneori) se apără (şi) proprietatea.

Acţiunea în revendicare este acea acţiune reală prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului său, cere instanţei de judecată să i se recunoască dreptul de proprietate asupra bunului şi restituirea acestuia de la posesorul neproprietar. Altfel spus, ea este acţiunea prin care proprietarul neposesor reclamă bunul de la posesorul neproprietar.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

C U P R I N S

- ACTIUNEA ÎN REVENDICARE -
 

I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE

1.1. NOTIUNEA DREPTULUI DE PROPRIETATE

1.2. CARACTERELE JURIDICE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE

1.2.1. Dreptul de proprietate este un drept absolut

1.2.2. Dreptul de proprietate este un drept exclusiv

1.2.3. Dreptul de proprietate este un drept perpetuu

1.3. CONTINUTUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

1.3.1. Posesia

1.3.2. Folosinta

1.3.3. Dispozitia

1.4. MIJLOACELE JURIDICE DE APARARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE

 

II. ELEMENTE DEFINITORII PRIVIND ACTIUNEA ÎN REVENDICARE

2.1. NOTIUNE

2.2. INSTITUTIA ACTIUNII ÎN REVENDICARE ÎN DREPTUL ROMAN

2.2.1. Aspecte preliminarii

2.2.2. Sanctiunea proprietatii în dreptul roman

2.2.2.1. Sanctiunea proprietatii quiritare

2.2.2.2. Sanctiunea proprietatii pretoriene

2.2.3. Efectele revendicarii în dreptul roman

2.3. CARACTERELE JURIDICE ALE ACTIUNII ÎN REVENDICARE

2.3.1. Caracterul real

2.3.2. Caracterul petitoriu

2.3.3. Caracterul imprescriptibil, în principiu

2.4. CONDITIILE DE EXERCITARE A ACTIUNII ÎN REVENDICARE

2.4.1. Calitatea de reclamant

2.4.2. Calitatea de pârât

2.5. COMPARATIE ÎNTRE ACTIUNEA ÎN REVENDICARE SI ALTE ACTIUNI PRIN CARE SE APARA DREPTUL DE PROPRIETATE

2.5.1. Actiunea în revendicare si actiunile posesorii

2.5.2. Actiunea în revendicare imobiliara si actiunea în petitie de ereditate

2.5.3. Actiunea în revendicare si actiunea contractuala

2.5.4. Actiunea în revendicare si actiunea în granituire

 

III. ACTIUNEA ÎN REVENDICARE IMOBILIARA

3.1. ASPECTE PRELIMINARII

3.2. PROBA DREPTULUI DE PROPRIETATE

3.2.1. Reglementarea si sarcina probei

3.2.2. Titlul de proprietate

3.3. TERMENUL DE PRESCRIPTIE

 

IV. ACTIUNEA ÎN REVENDICARE MOBILIARA

4.1. ASPECTE PRELIMINARII

4.2. REVENDICAREA BUNULUI MOBIL DE LA HOT, GASITOR SAU TERTUL DOBÂNDITOR DE REA-CREDINTA

4.3. REVENDICAREA BUNULUI MOBIL DE LA POSESORUL DE BUNA-CREDINTA CARE L-A DOBÂNDIT DE LA UN HOT SAU GASITOR

 

V. EFECTELE ACTIUNII ÎN REVENDICARE

5.1. RESTITUIREA BUNULUI DE CATRE POSESORUL NEPROPRIETAR

5.2. RESTITUIREA FRUCTELOR DE CATRE POSESORUL NEPROPRIETAR

5.3. RESTITUIREA CHELTUIELILOR FACUTE DE POSESORUL NEPROPRIETAR

 

VI. ELEMENTE DE DREPT COMPARAT

6.1. REGIMUL JURIDIC AL TITLURILOR LA PURTATOR ÎN DREPTUL FRANCEZ

6.2. REGIMUL JURIDIC AL TITLURILOR EMISE DE STAT

6.3. TITLURI LA PURTATOR DE CIRCULATIE INTERNATIONALA 

VII. CONCLUZII  

BIBLIOGRAFIE

 • - Corneliu Bîrsan, Maria Gaita, Mona Pivniceru, Drept civil. Drepturi Reale, Editura Institutul European, Iasi, 1997
 • - Ion P. Filipescu, Drept civil. Dreptul de proprietate si alte drepturi reale, Editura Actami, Bucuresti, 1998.
 • - H. Capitant, Fr. Terre, Y. Lequette, „Les grands arrets de la jurisprudence civile”, 11 edition, Dalloz, Paris, 2000.
 • - Eugen Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucuresti, 2000.
 • - Ambrosie Colin, H. Capitant, Course elementaire de droit civil francais, Paris, Dalloz, 1923.
 • - Liviu Pop, Dreptul de proprietate si desmembramintele sale, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001.
 • - Dumitru C. Florescu, Dreptul de proprietate, Editura Universitatii „Titu Maiorescu”, Bucuresti, 2002;
 • - Ioan Adam, Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1998.
 • - Marilena Uliescu, Florin Ciutacu, Drept civil. Dreptul de proprietate si alte drepturi reale. Culegere de spete, Editura Oscar Print, Bucuresti, 1998
 • - Vasile Patulea, Corneliu Turianu, Dreptul de proprietate, Vol. I, Editura Rosetti, Bucuresti, 2005.
 • - Ion P. Filipescu, Domeniul public si privat al statului si unitatilor administrativ teritoriale, în revista Dreptul, nr. 10/1994.
 • - Ioan Lucian, Drept civil român. Drepturi reale, Editura Tribuna, Sibiu, 1996;
 • - P. M. Cosmovici, Drept civil. Drepturile reale. Obligatii. Legislatie, Editura All, Bucuresti, 1994;
 • - Ion Dogaru, Teodor Sâmbrian, Drept civil român. Tratat. Teoria generala a drepturilor reale, Vol. II, Editura Europa, Craiova, 1996;
 • - M. Popa, Dreptul civil. Drepturi reale, Bucuresti, 1994
 • - E.T. Popa, Actiunea în revendicare, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998
 • - I. Lula, Observatii asupra prezumtiei prevazute de art. 1909 alin. 1 din Codul civil, în Revista Dreptul nr. 1/2000
 • - V. Stoica, Corelarea dispozitiilor art. 14 din Codul de procedura penala cu prevederile art. 1909-1910 din Codul civil, în Revista Româna de Drept nr. 10/1988
 • - C. Statescu, Corneliu Bîrsan, Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale, Bucuresti 1988.
 • - C. Hamangiu, Rosetti Balanescu, Al. Baicoianu, Tratat de drept civil român, Vol. I, Editura Nationala, Bucuresti 1929.
 • - M. Costin, Marile institutii ale dreptului civil, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1982.
 • - Dimitrie Gherasim, Teoria generala a posesiei în dreptul civil român, Editura Academiei, Bucuresti, 1986
 • - D. Gherasim, Buna credinta în raporturile juridice civile, Editura Academiei, Bucuresti, 1981.
 • - I. C. Catuneanu, „Curs elementar de drept roman”, Editura „Cartea româneasca”, Bucuresti, 2000.
 • - Stefan Cocos, „Drept roman”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
 • - Valerius M. Ciuca, „Lectii de drept roman”, Editura Polirom, Iasi, 1998.
 • - Emil Molcut, Dan Oancea, „Drept roman”, Casa de editura si presa „Sansa”, Bucuresti, 1995.
 • - M. Costin, Dictionar de drept civil, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1980.
 • - G.N Lutescu, Teoria generala a drepturilor reale, Bucuresti, 1947.
 • - D. Alexandresco, Explicatiune teoretica si practica a dreptului civil român în comparatie cu legile vechi si cu principalele legislatiuni straine, Tipografia Nationala, Iasi, 1900.
 • - Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Bucuresti, 1998.
 • - Tr. Ionascu, S. Bradeanu, Drepturi reale principale, Editura Academiei, Bucuresti, 1978.
 • - I. P. Romoson, Drept civil. Drepturi reale, Editura Imprimeriei de Nord, Oradea, 1996.
 • - O. Ungureanu, Drept civil. Introducere, Editia a V-a, Editura All-Beck, Bucuresti, 2000.
 • - Constitutia României republicata în anul 2003, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
 • - Codul civil român adnotat (editie îngrijita de Florin Ciutacu), Editura Teora, Bucuresti, 2000.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

BIBLIOGRAFIE 

Titlul lucrarii: Actiunea in revendicare
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 75
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Actiunea in revendicare

Actiunea in revendicare

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker