Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Actiunile posesorii

Descriere

În doctrină, se apreciază pe bună dreptate că, problematica acţiunilor posesorii nu este exclusiv o chestiune de drept procesual civil ci şi de drept civil material. Cu toate acestea, deşi prezintă o deosebită importanţă practică şi din punct de vedere al dreptului material, acest efect al posesiei nu a fost reglementat expres nici de Codul Civil şi nici într-o lege civilă specială.

În dreptul nostru reglementarea acţiunilor posesorii s-a făcut întotdeauna prin dispoziţiile legii procesual civile.

În legislaţia comercială mai recentă, remarcăm că, se fac unele referiri la acţiunile posesorii fără să fie vorba însă de o reglementare propriu-zisă a acestor acţiuni în justiţie. Avem în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 care, stabilind drepturile şi obligaţiile părţilor în contractul de leasing, arată că, utilizatorul are dreptul, printre altele, de a exercita acţiunile posesorii faţă de terţi. Se observă că norma juridică comercială constituie practic doar o normă de trimitere la dispoziţiile art. 674-676 C. proc. civ, în ceea ce priveşte procedura de judecată şi condiţiile de exercitare aplicabile în materie.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

ACŢIUNILE POSESORII

CUPRINS 

CAPITOLUL I NOŢIUNEA ŞI ELEMENTELE POSESIEI 

CAPITOLUL II CARACTERIZAREA GENERALĂ A ACŢIUNILOR POSESORII

SECŢIUNEA I UNELE PRECIZĂRI PREALABILE

SECŢIUNEA A II-A NOŢIUNEA ACŢIUNILOR POSESORII

§ 1. Consideraţii introductive.

§ 2. Teorii clasice privind acţiunile posesorii. Critica acestor teorii

§ 3. Teorii recente privind acţiunile posesorii

SECŢIUNEA A III-A SCOPUL ACŢIUNILOR POSESORII

SECŢIUNEA A IV-A INTERESUL (JUSTIFICAREA) REGLEMENTĂRII ACŢIUNILOR POSESORII

SECŢIUNEA A V-A SCURT ISTORIC AL ACŢIUNILOR POSESORII

§ 1. Originea acţiunilor posesorii. Interdictele posesorii în dreptul roman.

§ 2. Acţiunile posesorii în dreptul vechi francez.

§ 3. Acţiunile posesorii în dreptul modern francez din jurul anilor 1905

§ 4. Acţiunile posesorii în vechiul drept românesc

SECŢIUNEA A VI-A NATURA JURIDICĂ ŞI CARACTERELE ACŢIUNILOR POSESORII

SECŢIUNEA A VII-A OBIECTUL ACŢIUNILOR POSESORII

§ 1. Precizări prealabile

§ 2. Categorii de bunuri imobile ce pot face obiectul acţiunilor posesorii

§ 3. Categorii de bunuri mobile care pot face obiectul acţiunilor posesorii.

§ 4. Posibilitatea apărării posesiei fondului de comerţ prin intermediul acţiunilor posesorii.

SECŢIUNEA A VIII-A CLASIFICAREA ACŢIUNILOR POSESORII

SECŢIUNEA A IX-A ACŢIUNILE POSESORII ÎN REGLEMENTAREA ACTUALĂ ÎN DREPTUL FRANCEZ

§ 1. Reglementarea legală.

§ 2. Doctrina franceză recentă. 

CAPITOLUL III CONDIŢIILE DE EXERCITARE A ACŢIUNILOR POSESORII

SECŢIUNEA I CONDIŢII GENERALE

SECŢIUNEA A II-A CONDIŢII SPECIALE DE EXERCIŢIU A ACŢIUNILOR POSESORII. PREZENTARE GENERALĂ

SECŢIUNEA A III-A CONDIŢIA SPECIFICĂ COMUNĂ A EXISTENŢEI UNUI ACT SAU FAPT DE TULBURARE SAU DE DEPOSEDARE

§ 1. Unele precizări prealabile.

§ 2. Tulburarea posesiei.

§ 3. Deposedarea.

§ 4. Tulburarea sau deposedarea cu violenţă.

SECŢIUNEA A IV-A CONDIŢIA SPECIFICĂ COMUNĂ A INTRODUCERII ACŢIUNII POSESORII ÎN TERMEN DE UN AN DE LA DATA TULBURĂRII SAU DEPOSEDĂRII

§ 1. Unele precizări prealabile.

§ 2. Natura juridică a termenului de un an stabilit de art. 674 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

§ 3. Modul de calcul al termenului de un an stabilit de art. 674 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

§ 4. Momentul de la care începe să curgă termenul stabilit de art. 674 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

SECŢIUNEA A V-A CONDIŢIA CA POSESIA RECLAMANTULUI SĂ AIBĂ O DURATĂ DE CEL PUŢIN UN AN

SECŢIUNEA A VI-A CONDIŢIA CA RECLAMANTUL SĂ FI EXERCITAT O POSESIE UTILĂ

§ 1. Precizări introductive.

§ 2. Discontinuitatea – viciu al posesiei.

§ 3. Violenţa – viciu al posesiei.

§ 4. Clandestinitatea – viciu al posesiei

§ 5. Echivocul – viciu al posesiei

§ 6. Concluzii. 

CAPITOLUL IV REGULI PROCEDURALE PRIVIND SOLUŢIONAREA ACŢIUNILOR POSESORII

SECŢIUNEA I SESIZAREA INSTANŢEI

§ 1. Precizări introductive

§ 2. Competenţa materială (ratio materiae)

§ 3. Competenţa teritorială (ratio personae vel loci)

§ 4. Cererea de chemare în judecată

§ 5. Cererea reconvenţională

SECŢIUNEA A II-A PĂRŢILE ÎN PROCESUL POSESORIU

§ 1. Unele precizări prealabile

§ 2. Legitimarea procesuală activă într-o cerere posesorie

§ 3. Legitimarea procesuală pasivă într-o cerere posesorie

§ 4. Participarea terţilor în procesul posesoriu

SECŢIUNEA A III-A PROBELE ÎN PROCESUL POSESORIU

SECŢIUNEA A IV-A CUMULUL CERERILOR POSESORII CU ALTE CERERI ÎN JUSTIŢIE

§ 1. Cumulul posesoriului cu petitoriul

§ 2. Cumulul cererii posesorii cu cererea în răspundere civilă delictuală.

§ 3. Raportul dintre cererea posesorie şi ordonanţa preşedinţială.

§ 4. Raportul dintre acţiunea posesorie şi acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal.

SECŢIUNEA A V-A CĂILE DE ATAC ÎN PROCESUL POSESORIU

SECŢIUNEA A VI-A HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ

§ 1. Soluţionarea acţiunii posesorii.

§ 2. Problema autorităţii de lucru judecat. 

BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE 

 • 1. Bîrsan Corneliu, Gaiţă Maria, Pivniceru Mona Maria, „Drept Civil. Drepturile Reale”, Institutul European, Iaşi, 1997.
 • 2. Boroi Gabriel, „Drept Procesual Civil – note de curs”, Editura Romfeld, Bucureşti, 1993.
 • 3. Boroi Gabriel, „Drept Civil. Partea generală”, Editura ALL, Bucureşti, 1998.
 • 4. Boroi Gabriel, „Codul de Procedură Civilă Comentat şi Adnotat”, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2001.
 • 5. Boroi Gabriel, „Consideraţii privind dreptul de proprietate publică”, în „Lex et Scientia”, nr. 7, Vol. I, Bucureşti, 2000.
 • 6. Boroi Gabriel, Rădescu Dumitru, „Codul de Procedură Civilă Comentat şi Adnotat”, Editura ALL, Bucureşti, 1994.
 • 7. Boroi Gabriel, Stănciulescu Liviu, „Drept Civil. Curs selectiv pentru examenul de licenţă. Teste grilă”, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2002.
 • 8. Brădeanu Salvator, „Unele probleme privind apărarea posesiei prin acţiunile posesorii”, în L.P. nr. 7/1961.
 • 9. Cărpenaru Stanciu, „Drept Comercial Român”, Editura All Beck, ediţia a III-a, Bucureşti, 2000.
 • 10. Chele Eugen, „Executarea hotărârii pronunţate în posesoriu după judecarea acţiunii petitorii”, în RRD nr. 8/1973.
 • 11. Ciobanu Viorel Mihai, „Tratat teoretic şi Practic de Procedură Civilă”, Editura Naţional, Bucureşti, 1997.
 • 12. Ciobanu Viorel Mihai, Boroi Gabriel, Nicolae Marian, „Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 138/2000”, II, în „Dreptul” nr. 2/2001.
 • 13. Colin Ambroise, Capitant Henri, „Cours élémentaire de droit civil française”, Dalloz, Paris, 1923, édition IV, tome I.
 • 14. Cosmovici Paul Mircea, „Drept Civil. Drepturile Reale. Obligaţii. Codul Civil”, ediţia a III-a, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.
 • 15. Costin M., Mureşan M, Ursa V, „Dicţionar de Drept Civil”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980.
 • 16. Deak Francisc, „Tratat de Drept succesoral”, Editura Acatami, Bucureşti, 1999.
 • 17. Deak Francisc, „Tratat de Drept Civil. Contracte Speciale”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • 18. Deleanu Ion, „Tratat de Procedură Civilă”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1995.
 • 19. Dumitrache Bogdan, „Drepturile reale” în „Instituţii de drept civil – Curs selectiv pentru licenţă 1999-2000”, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Mihaela Press, Bucureşti, 1999.
 • 20. Eliescu Mihail, „Unele probleme în legătură cu dreptul succesoral ivite în practica judecătorească”, în L.P. nr. 5/1956.
 • 21. Filipescu Ion, Filipescu Andrei, „Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale”, Editura Actami, Bucureşti, 2000.
 • 22. Florescu Dumitru, „Executarea hotărârii pronunţate în posesoriu după judecarea acţiunii petitorii” în RRD nr. 8/1973.
 • 23. Gherasim Dimitrie, „Teoria Generală a Posesiei în Dreptul Civil Român”, Editura Academiei, Bucureşti, 1986.
 • 24. Guillien Raymond, Vincent Jean sous la direction de Guinchard Serge, Montagnier Gabriel, „Lexique des termes juridiques”, 2éme édition, Dalloz, Paris, 1999.
 • 25. Hamangiu C., Rosetti-Bălănescu I., Băicoianu Al., „Tratat de drept civil român”, ediţie îngrijită de Rădescu Dumitru, Editura ALL, colecţia Restitutio, Bucureşti, 1998.
 • 26. Herovanu Eugen, „Principiile Procedurii Civile”, Institutul de arte grafice „Lupta”, Bucureşti, 1932.
 • 27. Hilsenrad Arthur, „Procesul civil în RPR”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957.
 • 28. Ionaşcu Traian, Brădeanu Salvator, „Drepturile reale principale în Republica Socialistă România”, Editura Academiei, Bucureşti, 1978.
 • 29. Leş Ioan, „Proceduri Civile Speciale”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
 • 30. Lupulescu Dumitru, „Dreptul de proprietate personală”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967.
 • 31. Marty Gabriel, Raynaud Pierre, „Droit civil II. Les Biens”, Sirey, Paris, 1965.
 • 32. Micescu Istrate, „Curs de Drept Civil”, Editura ALL Beck, Colecţia Restitutio, Bucureşti, 2000.
 • 33. Michelet Elisabeth, „Action Possessoire”, Dalloz, recueil V, Encyclopedie Juridique, Repertoire de droit civil, 2éme édition, Tome VI, 1990.
 • 34. Negru Vasile, Radu Dumitru, „Drept procesual civil”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
 • 35. Pop Aurel, Beleiu Gheorghe, „Curs de drept civil. Partea Generală”, Universitatea din Bucureşti, 1973.
 • 36. Pop Liviu, „Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale”, ediţie revăzută şi completată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • 37. Porumb Graţian, „Codul de Procedură Civilă Comentat şi Adnotat”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1960.
 • 38. Porumb Graţian, „Două cazuri de prescripţie extinctivă prevăzute de Codul de procedură civilă”, în „Studia Universitatis”, Babeş Bolyai, Series Jurisprudentia, Cluj, 1962.
 • 39. Prescurea Eugen, „Acţiunile Posesorii. Tratat teoretic şi practic”, Institutul de arte grafice „Gorjanul”, Soc. coop., Tg-Jiu, 1937.
 • 40. Safta-Romano Eugeniu, „Dreptul de proprietate privată şi publică în România”, Editura Graphyix, Iaşi, 1993.
 • 41. Scrieciu Florin, „Acţiunile Posesorii”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • 42. Stătescu Constantin, Bârsan Corneliu, „Drept Civil – Teoria generală a drepturilor reale”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de drept, Bucureşti, 1980.
 • 43. Stoenescu Ilie, Zilberstein Savelly, „Tratat de Drept Procesual Civil”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, Bucureşti, 1984.
 • 44. Stoicescu Constantin, „Curs elementar de drept roman”, ediţiunea a III-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1931.
 • 45. Vincent Jean, Guinchard Serge, „Droit privé Précis, Procéduré civile”, 24émé édition, Dalloz, 1997.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Actiunile posesorii
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 129
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Actiunile posesorii

Actiunile posesorii

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker