Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Consiliul European. Evolutii

Descriere

Consiliul European, instituţie comunitară ce reuneşte şefii de state şi guverne ai celor 27 de state comunitare nu a fost prevăzut în tratatele iniţiale, fiind rezultatul unui proces istoric. Crearea Consiliului European a răspuns cerinţelor de cooperare politică la nivel înalt între statele comunitare.

Consiliul European a fost reglementat prin Actul Unic European (art.2) şi prin Tratatul de la Maastricht (art.D).

Constituirea Consiliului European a fost decisă la Conferinţa la nivel înalt de la Paris la 10 decembrie 1974, reunindu-se pentru prima dată în martie 1975 la Dublin.

Întâlnirile anterioare între şefii de state şi guverne comunitare se înscriu ca premise ale constituirii Consiliului European.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 430.00
Cantitate:

CONSILIUL EUROPEAN. EVOLUŢII

- PLANUL LUCRĂRII -

 

CAPITOLUL I - CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Secţiunea I - Evoluţii istorice privind procesul constituirii Uniunii Europene. De la Tratatul de la Paris, la Tratatul de la Lisabona

Secţiunea a II-a - Delimitări conceptuale

    § 1. Delimitarea Consiliului European de Consiliul de Miniştrii (Consiliul Uniunii Europene)

    § 2. Delimitarea Consiliului European de Consiliul Europei

 

CAPITOLUL II - ROLUL CONSILIULUI EUROPEAN ÎN SISTEMUL INSTITUŢIONAL AL UNIUNII EUROPENE

Secţiunea I - Consiliul

Secţiunea a II-a - Comisia Europeană

Secţiunea a III-a - Parlamentul European

Secţiunea a IV-a - Curtea de Justiţie şi Tribunalul de Primă Instanţă

Secţiunea a V-a - Curtea de Conturi a Uniunii Europene

 

CAPITOLUL III - ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI EUROPEAN

Secţiunea I - Generalităţi

Secţiunea a II-a - Aspecte privind organizarea şi funcţionarea Consiliului European până la A.U.E.

Secţiunea a III-a - Organizarea şi funcţionarea Consiliului European al şefilor de state şi guverne după Actul Unic european

 

CAPITOLUL IV - ATRIBUŢIILE CONSILIULUI EUROPEAN

Secţiunea I - Natura juridică a Consiliului European

    § 1. Consiliul European - organ interguvernamental de cooperare

    § 2. Consiliul European - formaţiune nouă a Consiliului de Miniştri

    § 3. Consiliul European – instituţie comunitară sui-generis

Secţiunea a II-a - Stabilirea atribuţiilor consiliului european

Secţiunea a III-a - Atribuţiile Consiliului European în domeniul afacerilor comunitare

Secţiunea a IV-a - Atribuţiile Consiliului European în materie de cooperare politică

Secţiunea a V-a - Atribuţiile Consiliului European în domeniul politicii externe şi de securitate comună

 

CAPITOLUL V - REGULI DE DESFĂŞURARE A SESIUNILOR CONSILIULUI EUROPEAN

Secţiunea I - Ordinea de zi a sesiunilor

Secţiunea a II-a - Derularea sesiunilor Consiliului European

 

CAPITOLUL VI - ACTELE CONSILIULUI EUROPEAN

Secţiunea I - Procedura de elaborare a actelor

Secţiunea a II-a - Actele elaborate de consiliul european

    § 1. Deciziile

    § 2. Deciziile de procedură

    § 3. Directivele şi orientările

    § 4. Declaraţiile

 

CAPITOLUL VII - CONSILIUL EUROPEAN ÎN ACTUALITATE. IMPLICAŢIILE TRATATULUI DE REFORMĂ DE LA LISABONA SEMNAT ÎN DECEMBRIE 2007


CAPITOLUL VIII - CONCLUZII


BIBLIOGRAFIE

 

B I B L I O G R A F I E


 

§ 1. Tratate, cursuri, monografii.

1. Bărbulescu Iordan Gheorghe - „Uniunea Europeană – aprofundare şi extindere. De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană”, Editura Trei, Bucureşti, 2001.

2. Călinoiu Constanţa; Duculescu Victor, „Drept constituţional european”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008

3. Constantinescu Mihai; Nicolae Şerban; Amzulescu Marius - “Parlamente europene”, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2003.

4. Dondelinger Jean - “Le Conseil europeen”, Bruxelles, 1975.

5. Duculescu Victor; Duculescu Georgeta - “Justiţia Europeană. Mecanisme, deziderate şi perspective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

6. Ecobescu Nicolae – “Manualul Consiliului Europei”, Centrul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei la Bucureşti, 1999.

7. Ferréol Gilles – “Dicţionarul Uniunii Europene”, Editura Polirom, Iaşi, 2001.

8. Fontaine, Pascal – „Ein neues Konzept für Europa. Die Erklärung von Robert Schuman, 1950-2000”, Comisia Europeană, 2000.

9. Fuerea Augustin - “Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, Bucureşti, 2006.

10. Fuerea Augustin - „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura “Universul Juridic”, Bucureşti, 2002.

11. Gerbet Pierre – “La construction de l’Europe”, Imprimerie Nationale, Paris, 1994.

12. Gyula Fabian – “Curtea de Justiţie Europeană – Instanţă de judecată supranaţională”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002.

13. Leicu Corina – “Drept comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.

14. Mathijsen Pierre - „Compendiu de drept european”, ed. a 7-a, Editura Club Europa, Bucureşti, 2003.

15. Miga-Beşteliu Raluca – “Organizaţii internaţionale interguvernamentale”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.

16. Munteanu Roxana - „Drept European. Evoluţie. Instituţii. Ordine juridică”, Editura “Oscar Print”, Bucureşti, 1996.

17. De Ruyt Jean - “L’acte unique européen”, Editions de l’Université de Bruxelles, 1989.

18. Taulégne Béatrice - „Le Conseil européen”, Presse Universitaire de France, Paris, 1993.

19. Urwin Derek W. – “The Community of Europe. A History of European Integration since 1945”, Editura Longman, Londra, New York, 1998.

 

§ 2. Legislaţie.

1. Tratatul CECO, semnat în 1951, intrat în vigoare în 1952 şi ieşit din vigoare în 2002.

2. Tratatele CEE şi CEEA, semnate în 1957.

3. Actul Unic European, semnat în 1985-1986.

4. Convenţia de la Schengen, semnată în 14 iunie 1985.

5. Tratattul de la Maastricht, semnat în 1992.

6. Legea nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, publicată în “Monitorul Oficial” nr. 73/12 aprilie 1993.

7. Decizia Consiliului nr. 93/662 din 6 decembrie 1992 - în J.O.C.E. nr. L. 304 din 10 decembrie 1993.

8. Tratatul de la Amsterdam, semnat în 1997.

9. Protocolul nr. 2 la Tratatul de la Amsterdam.

10. Protocolul nr. 7 la Tratatul de la Amsterdam privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

11. Tratatul de la Nisa (2003);

12. Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa (proiect abandonat);

13. Tratatul de Reformă de la Lisabona (semnat pe 13 decembrie 2007) (publicat pe site-ul oficial al Uniunii Europene - www.europa.eu)

 

§ 3. Alte surse.

1. Mihaela Augustina Dumitraşcu - „Semnificaţia zilei de 9 mai – Ziua Europei”, www.uniuneaeuropeana.go.ro

2. “Manualul N.A.T.O.” - Biroul de Informare şi Presă Bruxelles, Belgia.

3. „Europa Forum” - ziar lunar al Parlamentului European - nr. 7-8/14-18 iulie 1997.

4. "Conferinţa la nivel înalt", Paris, LGDJ, 1980, p. 195.

5. Agenţia Europa, nr. 931, 1 feb.1977.

6. Consiliul European de la Bruxelles, 5-6 dec.1977, Bul. CE, n. 12, 1977.

7. Holt, S. et Hoscheit, J. M. - „The european Council and domestic policy making”, Colloque de l’Institut européen d’Administration publique, Keskrade, 26-27 oct. 1984.

8. Consiliul European de la Stuttgart, 17-19 iunie 1983 Bul. CE, nr. 6, 1983.

9. Blumann, C. - “Revista trimestrială de drept european”, nr. 1/1976.

10. Virally, M. – „La conference au sommet”, Annuaire francais de droit international, 1960.

11. Werts, Jan - „The european Council”, T.M.C. Asser Institut, The Hague.

12. Consiliul European de la Londra din 29 şi 30 iunie 1977, Bull. CE nr. 6.

13. Comunicatul final al Conferinţei de la Paris din 9 şi 10 decembrie 1974, Bul. CE, nr. 12.

14. Glaesner, H. J. - “Actul Unic European”, "Revue de Marche commun", nr. 298/1986.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Consiliul European. Evolutii
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 75
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00

Recent vizualizate

Consiliul European. Evolutii

Consiliul European. Evolutii

Pretul nostru: Lei (Ron) 430.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker