Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Izvoarele dreptului comunitar european

Descriere

Izvoarele dreptului comunitar european sunt modalităţile specifice prin care regulile de conduită din cadrul structurilor europene devin norme de drept prin acordul de voinţă al statelor membre. Acestea se caracterizează nu numai prin diversitate, dar şi printr-o ierarhizare a normelor de drept. În cadrul acestei ierarhii se disting în primul rând izvoarele primare (tratatele constitutive şi modificatoare), cele care fundamentează întreaga ordine juridică comunitară.

A doua categorie de izvoare o reprezintă dreptul derivat (izvoarele derivate), format din ansamblul actelor unilaterale ale instituţiilor, fiind deci în prezenţa unui drept „legiferat”, adică a unui grup de reguli (acte, norme realizate chiar de către Comunitate în şi pentru aplicarea tratatelor).

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00
Cantitate:

C U P R I N S

„IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN” 

 

ABREVIERI  

PLANUL LUCRĂRII  

CAPITOLUL I: ASPECTE INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: PRIMELE CONCEPŢII PRIVIND UNITATEA EUROPEANĂ

SECŢIUNEA A II-A: ISTORICUL CONSTITUIRII COMUNITĂŢILOR EUROPENE 

    § 1. COMUNITATEA EUROPEANĂ A CĂRBUNELUI ŞI OŢELULUI 

    § 2. COMUNITATEA ECONOMICĂ EUROPEANĂ (C.E.E.) ŞI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE (C.E.E.A.,

EURATOM)

    § 3. Extinderea Comunităţilor Europene, prin cooptarea de noi membrii

SECŢIUNEA A III-A DELIMITĂRI CONCEPTUALE

SECŢIUNEA A IV-ACLASIFICAREA IZVOARELOR DREPTULUI COMUNITAR 

CAPITOLUL II: TRATATELE CONSTITUTIVE ŞI MODIFICATOARE – IZVOARE PRIMARE ALE DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN

SECŢIUNEA I: PREZENTARE GENERALĂ

SECŢIUNEA A II-A: TRATATUL DE LA PARIS

SECŢIUNEA A III-A: TRATATELE DE LA ROMA

SECŢIUNEA A IV-A: TRATATUL DE FUZIUNE DE LA BRUXELLES

SECŢIUNEA A V-A: ACTUL UNIC EUROPEAN (A.U.E.)

SECŢIUNEA A VI-A: TRATATUL DE LA MAASTRICHT

SECŢIUNEA A VII-A: TRATATUL DE LA AMSTERDAM

SECŢIUNEA A VIII-A: TRATATUL DE LA NISA

SECŢIUNEA A IX-A: ALTE IZVOARE PRIMARE ALE DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN 

CAPITOLUL III: IZVOARELE SECUNDARE (DERIVATE) ALE DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN

SECŢIUNEA I: PREZENTARE GENERALĂ

SECŢIUNEA A II-Al REGULAMENTELE

    § 1. NOŢIUNE

    § 2. CARACTERELE REGULAMENTULUI

    § 3. CATEGORII DE REGULAMENTE

SECŢIUNEA A III-A: DIRECTIVELE

    § 1. DEFINIŢIA ŞI NATURA JURIDICĂ

    § 2. TRĂSĂTURILE DIRECTIVEI

SECŢIUNEA A IV-A: DECIZIILE 

    § 1. TRĂSĂTURILE DECIZIEI

    § 2. DOMENIUL DE APLICARE AL DECIZIEI. TIPURI DE DECIZII

SECŢIUNEA A V-A: RECOMANDĂRILE ŞI AVIZELE

SECŢIUNEA A VI-A: COMPETENŢA PRIVIND EDICTAREA IZVOARELOR DERIVATE

    § 1. PRINCIPIUL COMPETENŢEI DE ATRIBUIRE

    § 2. PRINCIPIUL LEGALITĂŢII COMUNITARE

    § 3. PRINCIPIUL NEINTERVENŢIEI INSTRUMENTELOR NORMATIVE.

    § 4. PRINCIPIUL IERARHIZĂRII IZVOARELOR DERIVATE DE DREPT COMUNITAR 

CAPITOLUL IV: ACORDURILE EXTERNE ALE COMUNITĂŢILOR EUROPENE - IZVOARE ALE DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN

SECŢIUNEA I: PREZENTARE GENERALĂ

SECŢIUNEA A II-A: ACORDURILE EXTERNE ÎN ORDINEA JURIDICĂ COMUNITARĂ 

CAPITOLUL V: IZVOARELE COMPLEMENTARE ALE DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN

SECŢIUNEA I: PREZENTARE GENERALĂ

SECŢIUNEA A II-A: CATEGORII DE IZVOARE COMPLEMENTARE

    § 1. CONVENŢIILE ÎNCHEIATE DE STATELE MEMBRE ÎN APLICAREA TRATATELOR COMUNITARE

    § 2. DECIZIILE ŞI ACORDURILE CONVENITE PRIN REPREZENTANŢII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE REUNITE ÎN CADRUL CONSILIULUI

    § 3. DECLARAŢIILE, REZOLUŢIILE ŞI LUĂRILE DE POZIŢIE RELATIVE ALE COMUNITĂŢILOR EUROPENE

SECŢIUNEA A III-A: IZVOARELE COMPLEMENTARE ÎN ORDINEA JURIDICĂ COMUNITARĂ 

CAPITOLUL VI: IZVOARELE NESCRISE ALE DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN

SECŢIUNEA I: PRINCIPIILE GENERALE DE DREPT

    § 1. CLASIFICAREA PRINCIPIILOR GENERALE DE DREPT

    § 2. ENUMERAREA ŞI PREZENTAREA PRINCIPALELOR PRINCIPII GENERALE DE DREPT

       A. PROTECŢIA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI

       B. PRINCIPIUL RESPECTĂRII DREPTULUI LA APĂRARE

       C. PRINCIPIUL AUTORITĂŢII DE LUCRU JUDECAT

       D. PRINCIPIUL CERTITUDINII JURIDICE

       E. PRINCIPIUL EGALITĂŢII

       F. PRINCIPIUL PROPORŢIONALITĂŢII

       G. PRINCIPIUL LOIALITĂŢII (SOLIDARITĂŢII)

SECŢIUNEA A II-A: CUTUMA 

CAPITOLUL VII: JURISPRUDENŢA CURŢII DE JUSTIŢIE  

CAPITOLUL VIII: CONSIDERAŢII FINALE  

BIBLIOGRAFIE  

CUPRINS 

B I B L I O G R A F I E
 

I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII

1. Iordan Gh. Bărbulescu, „De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană”, Editura Trei, Bucureşti, 2001.

2. G. Berr, “Development of judicial Control of the European Communities”, La Haye, Boston, Londres, 1981.

3. Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, “Drept internaţional contemporan”, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 1995.

4. Walter Cairns, „Introducere în legislaţia Uniunii Europene”, Editura Universal Dalsi, 2001.

5. Charlesworth, H. Cullen, „European Community Law”, Pitman-Blackstone, London, 1994.

6. R. Dehousse, „The European Court of Justice”, MacMillan Press Ltd., Houndmills, Basingstoke, Hamshire and London, 1998.

7. Augustin Fuerea, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002.

8. Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, Bucureşti, 2002.

9. Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Instituţional Comunitar European”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.

10.Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept instituţional comunitar european”, Editura Actami, Bucureşti, 2001.

11.Grigore Geamănu, “Drept internaţional contemporan”, Vol. I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.

12.Fábián Gyula, “Curtea de Justiţie Europeană, instanţă de judecată supranaţională”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002.

13.Viorel Marcu, „Drept instituţional comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

14.George Marin, „De la Roma la Amsterdam via Maastricht”, Editura Independenţa Economică, Brăila, 1999.

15.Dumitru Mazilu, „Teoria Generală a Dreptului”, Editura All Beck, Bucureşti 1999.

16.Dumitru Mazilu, „Integrarea Europeană – Drept comunitar şi Instituţii Europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

17.Raluca Miga-Beşteliu, „Drept Internaţional. Introducere în dreptul internaţional public”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.

18.Roxana Munteanu, „Drept European”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.

19.Nicolae Popa, “Teoria generală a dreptului”, Editura Actami, Bucureşti, 1997.

20. Ovidiu Ţinca, „Drept comunitar general”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.

21.Marin Voicu, „Drept comunitar. Teorie şi jurisprudenţă”, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2002.

22.Victor Dan Zlătescu, “Drept privat comparat”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.

23. Charles Zorgbibe, „Construcţia europeană. Trecut, prezent, viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998.

 

II. REVISTE DE SPECIALITATE

1. L. J. Constantinesco, „La Constitution économique de la CEE”, în RTDE nr. II, 1977.

2. J. Mertens de Wilmars, “Les méthodes d’interpretation de la Cour de Justice”, în Cahiers de droit européen, n01, 1986.

3. „Agence Europe”, Bulletin n0 5238, din 20 aprilie 1990.

4. Balmez Alina, Panes Alexandru, Ploscar Adela, Pop Alina, Pop Lorena, Pascan Gabriel, Petraru Livia, Popa Valeriu, Puscas Horia, Tutunaru Andrei, Tatu Catalina, „Modificări impuse de Tratatul de la Nisa în structura şi modul de funcţionare al Uniunii Europene”, „Studii Europene”, anul II.

5. M. Waelbrock, în Commentaire Megret, “Le droit de la Communauté économique européenne”, Vol. 10. La cour de Justice. Les actes des institutions.


III. LEGISLAŢIE

1. Tratatul de la Paris, instituind CECA – 1951 (intrat în vigoare în 1952);

2. Tratatele de la Roma, instituind CEE şi Euratom - 1957 (intrate în vigoare în 1958);

3. Tratatul de la Bruxelles, instituind un Consiliu unic şi o Comisie unică – 1965 (intrat în vigoare în 1967).

4. Actul Unic European – 1986, intrat în vigoare în 1987.

5. Tratatul de la Maastricht, privind Uniunea Europeană – 1992, intrat în vigoare în 1993.

6. Tratatul de la Amsterdam, privind Uniunea Europeană – 1997, intrat în vigoare în 1999.

7. Tratatul de la Nisa, semnat în februarie 2001 şi intrat în vigoare la 1 februarie 2003.

 

IV. ALTE SURSE

1. „Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene”, Editura Polirom, Iaşi, 1999.

2. Tratatele Uniunii Europene www.europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/index.html

3. Tratatul asupra Uniunii Europene www.europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/livre1_c.html

4. Tratatul de instituire a Comunităţii Europene www.europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/livre2_c.html
5. Legislaţie comunitarăwww.europa.eu.int/scad

6. Pagina Web a Centrului de Informare a Comisiei Europene la Bucureşti www.infoeuropa.ro

7. Site-ul Ministerului Integrării Europene www.mie.ro

8. Site de ştiri privind Uniunea Europeană www.uniuneaeuropeana.go.ro

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Izvoarele dreptului comunitar european
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 89
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Izvoarele dreptului comunitar european

Izvoarele dreptului comunitar european

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker