Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Rolul Parlamentului European in procesul de adoptare a actelor comunitare

Descriere

Diferenţa cea mai evidentă faţă de instituţia clasică parlamentară apare pentru PE în domeniul competenţei legislative. Astfel, el nu are rolul principal în cadrul acesteia şi nici măcar competenţa iniţiativei legislative, rezervată Comisiei europene. Parlamentul European are cel mai mare rol în cadrul diverselor metode legislative comunitare în cazul co-deciziei. În prezent aceasta devine procedură legislativă ordinară, acordând astfel aceeaşi importanţă Parlamentului şi Consiliului Uniunii Europene într-o gamă largă de domenii (de exemplu: transport, mediu şi protecţia consumatorilor). De altfel două treimi dintre legile europene sunt adoptate în comun de către Parlamentul European şi Consiliu.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ÎN PROCESUL DE ADOPTARE A ACTELOR COMUNITARE

 

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: REPERE ALE CONSTRUCŢIEI COMUNITARE

    § 1. Premisele construcţiei comunitare.

    § 2. Începuturile construcţiei comunitare. Primele Comunităţi europene.

    § 3. Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht).

    § 4. Tratatul de la Amsterdam

    § 5. Tratatul de la Nisa

    § 6. Tratatul de la Lisabona, semnat pe 13 decembrie 2007.

SECŢIUNEA A II-A: ELEMENTE DE NATURĂ ISTORICĂ PRIVIND PARLAMENTUL EUROPEAN

SECŢIUNEA A III-A: DELIMITĂRI CONCEPTUALE

 

CAPITOLUL II: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PARLAMENTULUI EUROPEAN

SECŢIUNEA I: CONSIDERAŢII PRELIMINARE

SECŢIUNEA A II-A: ALEGEREA PARLAMENTARILOR EUROPENI

SECŢIUNEA A III-A: MANDATUL DEPUTAŢILOR EUROPENI

SECŢIUNEA A IV-A: ORGANIZAREA PARLAMENTULUI EUROPEAN

    § 1. Biroul

    § 2. Preşedintele

    § 3. Vicepreşedinţii şi chestorii

    § 4. Conferinţa Preşedinţilor

    § 5. Comisiile parlamentare

    § 6. Serviciile administrative

SECŢIUNEA A V-A: FUNCŢIONAREA PARLAMENTULUI EUROPEAN

 

CAPITOLUL III: ROLUL ÎN MATERIE LEGISLATIVĂ ŞI ALTE ATRIBUŢII ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN

SECŢIUNEA I: COMPETENŢA LEGISLATIVĂ

SECŢIUNEA A II-A: COMPETENŢA ÎN DOMENIUL INTERNAŢIONAL

SECŢIUNEA A III-A: COMPETENŢA BUGETARĂ

SECŢIUNEA A IV-A: COMPETENŢA ÎN NUMIREA MEMBRILOR ALTOR INSTITUŢII EUROPENE

SECŢIUNEA A V-A: FORUM POLITIC ŞI MIJLOC DE COMUNICARE

 

CAPITOLUL IV: CONLUCRAREA PARLAMENTULUI EUROPEAN CU CELELALTE INSTITUŢII COMUNITARE ÎN CADRUL PROCEDURILOR DE ADOPTARE A ACTELOR COMUNITARE

SECŢIUNEA I: CONLUCRAREA TRIUNGHIULUI INSTITUŢIONAL COMISIE – CONSILIU – PARLAMENT

SECŢIUNEA A II-A: PROCEDURA CONSULTĂRII

    1. Elaborarea unei propuneri

    2. Etapa consultării

    3. Etapa deciziei

    4. Publicarea

SECŢIUNEA A III-A: PROCEDURA COOPERĂRII

    1. Prima lectură

    2. A doua lectură

SECŢIUNEA A IV-A PROCEDURA CO-DECIZIEI

    1. Prima lectură

    2. A doua lectură.

    3. A treia lectură.

SECŢIUNEA A V-A: PROCEDURA AVIZULUI CONFORM

 

CAPITOLUL V: VIITORUL PARLAMENT EUROPEAN POTRIVIT TRATATULUI DE REFORMĂ DE LA LISABONA

 

CAPITOLUL VI: STUDIU DE CAZ: LOCUL ŞI ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ÎN CADRUL PROCEDURILOR LEGISLATIVE

 

CAPITOLUL VII: CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ


 

- Marin Voicu, „Introducere în dreptul european”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007.

- Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.

- Augustin Fuerea, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002.

- Augustin Fuerea, „Drept Comunitar European. Partea generală”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.

- Roxana Munteanu, „Drept european – Evoluţie - Instituţii - Ordine juridică”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.

- Adrian Năstase, "Drept internaţional economic II", Editura Regiei Autonome Monitorul Oficial, Bucureşti, 1996.

- Nicolae Păun, „Istoria construcţiei europene”, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 1999.

- Bianca Maria Carmen Predescu, Ion Predescu, Aristide Roibu, „Principiul subsidiarităţii”, Regia Oficial „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 2001.

- Bianca Maria Carmen Predescu, Anca Ileana Duşcă, „Dreptul comunitar al afacerilor”, Editura Unversitaria, Craiova, 2002.

- Ovidiu Ţinca, „Drept Comunitar general”, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1999.

- Vasile Vese, Adrian Ivan, „Tratatul de la Nisa”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001.

- Marin Voicu, „Drept comunitar. Teorie si jurisprudenţă”, Editura Ex Ponto, Constanta, 2002.

- Marin Voicu, „Politicile comunitare in Constituţia Uniunii Europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005.

- Charles Zorgbibe, „Construcţia europeană – trecut, prezent, viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998.

- Florian Coman, Drept comunitar european, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2003

- Mihai Constantinescu, Şerban Nicolae, Marius Amzulescu, Parlamentele europene, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003

- Richard Corbett, Francis Jacobs, Michael Shackleton, Parlamentul European, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 2007

- Victor Duculescu, Dreptul integrării europene. Tratat elementar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003

- Gyula Fábián, Drept instituţional comunitar, Editura Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006

- Augustin Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002

- Cornelia Lefter, Drept comunitar instituţional, Editura Economică, Bucureşti, 2001

- Roxana Munteanu, Drept european: evoluţie, instituţii, ordine juridică, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996

- Nicolae Păun (coord.), „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Fundaţiei Pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2004

- Cristian Popa, Justiţia europeană. Dimensiuni, repere, perspective, Editura Concordia, Arad, 2007

- www.europeana.ro – Uniunea Europeană şi România

- www.europa.eu – Site-ul oficial al Uniunii Europene

- www.europarl.europa.eu – Site-ul oficial al Parlamentului European

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Rolul Parlamentului European in procesul de adoptare a actelor comunitare
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 67
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Cresterea porumbeilor

Cresterea porumbeilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker