Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Analiza juridica a infractiunilor prev. de Legea 143/2000 privind combaterea traficului si consumului de droguri

Descriere

În ţara noastră a existat o preocupare constantă pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin semnarea Convenţiilor internaţionale privind drogurile, lucru ce se poate constata prin succesiunea actelor normative în materie. Astfel, de exemplu, Decretul nr. 1578, din 21 iunie 1928, redă prevederile Convenţiei internaţionale de la Geneva din 19 februarie 1925 şi ale Protocolului anexă . La redactarea textului art. 312 din Codul penal al României, abrogat prin apariţia Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri - s-a ţinut seama şi de prevederile Convenţiei internaţionale privind opiul din 19 februarie 1925 şi ale Convenţiei de la Geneva din 13 iulie 1931, privitoare la limitarea fabricării şi distribuirii stupefiantelor.

În prezent, cadrul normativ în materie este dat de Legea nr. 143 din 26.07.2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, modificată prin Legea nr. 522/2004 şi prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 121/2006 .

Legea nr. 522 din 2004 a adus unele modificări importante în materie, având drept scop clarificarea sau introducerea unor elemente noi legate de: asistenţa consumatorilor de droguri, măsurile de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri, circuitul informaţional etc.

De asemenea, a fost reconsiderată poziţia faţă de consumatorii de droguri prin abordarea patologiei acestora atât din perspectivă medicală cât şi din perspectivă biologică şi socială. Ca un element de noutate au fost introduse şi definite noţiuni distincte pentru "consumator" şi "consumator dependent". De asemenea, apar termenii de "circuit terapeutic", "evaluare" etc., iar sancţiunile aplicate pentru infracţiunile la regimul drogurilor sunt diferite în funcţie de categoria de risc din care face parte drogul.

Tratamentul persoanelor dependente de droguri este prevăzut a se realiza în mod individualizat, prin includerea acestora într-un program integrat de asistenţă care să permită evaluarea, planificarea, monitorizarea şi adaptarea continuă a intervenţiilor terapeutice pentru fiecare consumator în parte. Includerea într-un astfel de program este decisă de către un manager de caz în baza unei evaluări.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00
Cantitate:

CUPRINS

Analiza infracţiunilor care privesc regimul substanţelor stupefiante şi psihotrope

prevăzute în legislaţia specifică din România

 

 

Capitolul I: Unele aspecte generale privind regimul substanţelor stupefiante şi psihotrope

Secţiunea I: Scurt istoric al reglementărilor în materie

Secţiunea a II-a: Cadrul juridic internaţional privind consumul şi traficul ilicit de droguri

Secţiunea a III-a: Incriminarea actuală a traficului ilicit de stupefiante în România

 

Capitolul II: Analiza juridică a infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului de droguri

Secţiunea I: Aspecte comune infracţiunilor cu privire la consumul şi traficul ilicit de droguri

Secţiunea a II-a: Analiza juridică a infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului de droguri

2.1. Infracţiunea prevăzută de art. 2 din Legea nr. 143/2000

2.2. Infracţiunea prevăzută de art. 3 din Legea nr. 143/2000

2.3. Analiza infracţiunii prevăzute de art. 4 din Legea nr. 143/2000

2.4. Infracţiunea prevăzută de art. 5 din Legea nr. 143/2000

2.5. Analiza infracţiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 143/2000

2.6. Infracţiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 143/2000

2.7. Infracţiunea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 143/2000

2.8. Dispoziţii speciale privind aplicarea pedepsei pentru infracţiunile prevăzute în art. 2-8 din Legea nr. 143/2000

2.9. Infracţiunea prevăzută de art. 11 din Legea nr. 143/2000

2.10. Forme agravante ale traficului şi consumului ilicit de droguri prevăzute în Legea nr. 143/2000

2.11. Stări de agravare a pedepselor prevăzute de Legea nr. 143/2000

 

Capitolul III: Aspecte procesuale privind consumul şi traficul ilicit de droguri

Secţiunea I: Cauze de impunitate

Secţiunea a II-a: Confiscarea specială

Secţiunea a III-a: Aspecte procesual penale

Secţiunea a IV-a: Măsuri împotriva consumului ilicit de droguri

4.1. Programul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri

4.2. Evidenţa centralizată a consumatorilor incluşi în circuitul terapeutic

 

Capitolul IV: Aspecte criminologice în România

 

- Bibliografie -

 

- BIBLIOGRAFIE -

 

I. Legislaţie

1. Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 362/03.08.2000;

2. Legea nr. 522 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial nr. 1155/7 dec. 2004.

3. Ordonanţa de Urgenţă nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, publicată în Monitorul Oficial nr. 1039 din 28 decembrie 2006.

4. Legea nr. 186 din 13 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, publicată în Monitorul Oficial nr. 425 din 26 iunie 2007.

5. Hotărârea nr. 860 din 28 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 749 din 17 august 2005;

6. Hotărârea nr. 1.915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 11 ianuarie 2007.

7. Legea nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1.095 din 5 decembrie 2005.

8. Hotărârea nr. 282 din 12 martie 2008 pentru completarea tabelului I din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, publicată în Monitorul Oficial nr. 206 din 18 martie 2008.

9. Hotărârea nr. 73 din 27 ianuarie 2005 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2005-2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 112 din 3 februarie 2005.

10. Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 20.12.1988, ratificată de România prin Legea nr. 118 din 15.12.1992//Monitorul Oficial al României nr. 341 din 30.12.1992.

11. Convenţia unică a stupefiantelor, încheiată la New York la 30 martie 1961, amendată prin Protocolul de la Geneva din 25 martie 1972, la care România a aderat prin Decretul nr. 626 din 31.

12.1973//Buletinul Oficial, Partea I, nr. 213 din 31.12.1973 12. Convenţia şi Protocolul cu privire la opiu, încheiate la Geneva, la 19 februarie 1925, cu ocazia Celei de-a doua conferinţe asupra opiului, promulgate de România prin Decretul nr. 1.578/1928//Buletinul Oficial al României, partea I, nr. 218/ 1938.

13. Convenţia pentru reprimarea traficului ilicit de droguri, semnată la Geneva la 26 iunie 1936 şi ratificată de România prin Decretul-lege nr. 169/1938//Buletinul Oficial al României, partea I, nr. 120/27.05.1938.

14. Convenţia unică a stupefiantelor, încheiată la New York la 30 martie 1961, amendată prin Protocolul de la Geneva din 25 martie 1972, la care România a aderat prin Decretul nr. 626/1973//Buletinul Oficial al României, partea I, nr. 213/1973.

15. Convenţia asupra substanţelor psihotrope, semnată la Viena la 21 februarie 1971, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 341/1992.

16. Convenţia asupra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, semnată la Viena la 20 decembrie 1988, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 341/30.12.1992.

17. Hotărârea nr. 1.489 din 18 decembrie 2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 956 din 27 decembrie 2002.

18. Hotărârea nr. 1.873 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.489/2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 8 din 5 ianuarie 2007.

 

II. Tratate. Cursuri. Monografii

19. A. Boroi, N. Neagu, V. Radu-Sultănescu, Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001.

20. T. Dima, Traficul şi consumul ilicit de droguri, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

21. Gh. Alecu, Traficul şi consumul de droguri - o ameninţare continuă. Evoluţie şi preocupări, Braşov, 2002

22. F. Sandu, Stop drogurilor, Editura Sylvi, Bucureşti, 2002.

23. V. Stanciu ş. a. Combaterea traficului ilicit şi a contrabandei vamale cu droguri de către autoritatea vamală, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2002.

24. V. Bercheşan, c. Pletea, „Drogurile şi traficanţii de droguri”, Editura Paralela 45, Piteşti, 1997;

25. J. Drăgan, „Livrarea supravegheată a drogului”, Buletinul informativ al Poliţiei antidrog, M.I., Compania Tipocart nr. 1/1991;

26. J. Drăgan, „Edificarea unui sistem al controlului internaţional al drogurilor”, IGP, Buletinul informativ al Poliţiei antidrog, Bucureşti, 1992,;

27. Gh. Alecu, Comunitatea şi lupta împotriva drogurilor, în Revista Curierul Judiciar nr. 3-4/2001

28. E. Stancu, G. Matei, Producţia, traficul şi consumul de droguri; implicaţii asupra stabilităţii economice şi politice a ţărilor din Estul Europei, în Revista Română de Criminalistică, nr. 5/2001.

29. J. Drăgan, Aproape totul despre droguri, Editura Militară, Bucureşti, 1994.

30. Gh. Alecu, Manual de educaţie antidrog, Editura C.N.A.P.M.-S.A., Constanţa, 2003.

31. J. Drăgan, Dicţionar de droguri, Editura Naţional, Bucureşti, 2000.

32. G. Gorun, Paradisuri artificiale. Toxicomaniile, Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 2003.

33. H. Ardelean ş.a., Droguri şi toxicomani, Editura Europrint, Oradea, 2001.

34. J. Drăgan, Gh. Alecu, M. Ţipişcă, Dreptul Drogurilor, Editura Dobrogea, Constanţa, 2001.

35. I. Suceavă, J. Drăgan ş. a. Manual Antidrog, Editura Fadrom, Bucureşti, 1998

36. V. Bercheşan, C. Pletea, Drogurile şi traficanţii de droguri, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Analiza juridica a infractiunilor prev. de Legea 143/2000 privind combaterea traficului si consumului de droguri
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 89
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker