Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Masurile educative

Descriere

Codul penal român de la 1969 a instituit un sistem de sancţiuni special pentru minori alcătuit din pedepse şi măsuri educative . Minoritatea rămâne la aceeaşi limită de vârstă - 18 ani.

Decretul 218/1977 a înlocuit regimul sancţionator al minorilor prevăzut de codul de la 1968, întrucât era considerat necorespunzător. Regimul de sancţiuni prevăzută de Decretului 218/1977 era alcătuit exclusiv din măsuri educative. Prin Legea nr. 104/1992 a fost abrogat Decretul 218/1977, astfel că au reintrat în vigoare dispoziţiile codului penal care prevăd regimul sancţionator mixt alcătuit din pedepse şi măsuri educative. Tot prin această legea au fost modificate limitele pedepselor aplicabile infractorilor minori, prevăzându-se că acestea se reduc la jumătate în loc de 1/3 cum se prevedea iniţial. Regimul sancţionator al minorilor aşa cum a fost el stabilit prin Legea nr. 104/1992, a mai cunoscut o modificare prin legea nr. 140/1996 când au fost modificate şi completate dispoziţiile art. 103 referitoare la libertatea supravegheată, fiind totodată abrogate şi unele dispoziţii cuprinse în art. 110 privind suspendarea executării pedepsei pentru minori, fiind introduse noi dispoziţii privind această materie.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRARII -


CAPITOLUL I: ASPECTE GENERALE PRIVIND RASPUNDEREA PENALA A MINORILOR
SECTIUNEA I: MINORITATEA: INSTITUTIE FUNDAMENTALA A DREPTULUI PENAL
SECTIUNEA A II-A: ASPECTE GENERALE PRIVIND VÂRSTELE DE LA CARE MINORII RASPUND PENAL
SECTIUNEA A III-A: EVOLUTIA REGLEMENTARILOR PRIVIND SISTEMUL DE SANCTIONARE AL MINORILOR. ELEMENTE DE DREPT COMPARAT
SECTIUNEA A IV-A: EXAMEN COMPARATIV ÎNTRE MASURILE RESTRICTIVE DE LIBERTATE SI MASURILE EDUCATIVE


CAPITOLUL II: MASURA EDUCATIVA A MUSTRARII
SECTIUNEA I: NOTIUNE SI REGLEMENTARE LEGALA
SECTIUNEA A II-A: REGIMUL DE EXECUTARE A MASURII MUSTRARII


CAPITOLUL III: MASURA EDUCATIVA A LIBERTATII SUPRAVEGHEATE

SECTIUNEA I: CADRUL LEGAL SI NOTIUNE
SECTIUNEA A II-A: CONDITIILE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE PENTRU A SE PUTEA DISPUNE MASURA LIBERTATII SUPRAVEGHEATE
SECTIUNEA A III-A: ÎNDATORIRILE PERSOANELOR CARORA LI S-A ÎNCREDINTAT SUPRAVEGHEREA MINORULUI
SECTIUNEA A IV-A: OBLIGATII CE TREBUIE RESPECTATE DE CATRE MINOR
SECTIUNEA A V-A: PUNEREA ÎN EXECUTARE A MASURII LIBERTATII SUPRAVEGHEATE
SECTIUNEA A VI-A: REVOCAREA MASURII EDUCATIVE A LIBERTATII SUPRAVEGHEATE


CAPITOLUL IV: LIBERTATEA SUB SUPRAVEGHERE SEVERA
SECTIUNEA I: ASPECTE PRELIMINARII
SECTIUNEA A II-A: NOTIUNE SI CONDITII. OBLIGATII PENTRU MINOR SI PENTRU INSTITUTIILE LEGAL ÎNSARCINATE CU SUPRAVEGHEREA MINORILOR SAU A SERVICIILOR DE REINTEGRARE SOCIALA SI SUPRAVEGHERE


CAPITOLUL V: MASURA EDUCATIVA A INTERNARII ÎNTR-UN CENTRU DE REEDUCARE
SECTIUNEA I: DEFINITIE SI CONDITII DE APLICARE
SECTIUNEA A II-A: EXECUTAREA MASURII INTERNARII ÎNTR-UN CENTRU DE REEDUCARE
SECTIUNEA A III-A: LIBERAREA MINORULUI ÎNAINTE DE A DEVENI MAJOR
SECTIUNEA A IV-A: REVOCAREA MASURII INTERNARII ÎNTR-UN CENTRU DE REEDUCARE


CAPITOLUL VI: MASURA EDUCATIVA A INTERNARII ÎNTR-UN INSTITUT MEDICAL-EDUCATIV
SECTIUNEA I: DEFINITIE SI CONDITII DE APLICARE
SECTIUNEA A II-A: EXECUTAREA SI DURATA MASURII INTERNARII ÎNTR-UN INSTITUT MEDICAL-EDUCATIV
SECTIUNEA A III-A: REVOCAREA MASURII INTERNARII ÎNTR-UN INSTITUT MEDICAL-EDUCATIV


CAPITOLUL VII: TRATAMENTUL JURIDIC AL MINORULUI LA NIVEL EUROPEAN SI INTERNATIONAL
A. MODELUL ANGLIEI SI AL TARII GALILOR
B. MODELUL SCOTIAN
C. MODELUL TARILOR NORDICE
D. MODELUL DANEZ
E. MODELUL BELGIAN
F. MODELUL FRANCEZ
G. MODELUL GERMAN


CAPITOLUL VIII: CONSIDERATII FINALE SI PROPUNERI DE LEGE FERENDA


B I B L I O G R A F I E

- B I B L I O G R A F I E -


 Constitutia României din anul 2003 în forma republicata a Constitutiei
României din 1991, cu actualizarea denumirilor si renumerotarea
articolelor, revizuita prin Legea nr. 429/2003, aprobata prin Referendumul
national din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotarârea Curtii
Constitutionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constitutiei din anul
2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din
31 octombrie 2003.
 Codul penal, modificat prin Lege nr. 301 din 28 iunie 2004 privind
Codul penal a fost publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 575 din 29
iunie 2004.
 Ilie Pascu, Vasile Draghici, „Drept penal. Partea generala. Examinarea
institutiilor fundamentale ale dreptului penal, potrivit dispozitiilor
Codului Penal în vigoare si ale noului Cod penal”, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 2004.
 Victor Ponta, Radu Nemes, Mihai Mitroi, Drept penal. Partea generala.
Note de curs, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2004;
 Traian Dima, Drept penal. Partea generala. Curs, Vol. II, Editiura
Lumina Lex, Bucuresti, 2001.
 Stefan Danes, Drept penal. Partea generala, Editura Sylvi, Bucuresti,
2001;
 Ortansa Brezeanu, Minorul si legea penala, Editura All Beck, Bucuresti,
1998;
 George Antoniu, Gheorghe Stroe, Tudor Avrigeanu, Emilian
Dobrescu, „Reforma legislatiei penale”, Bucuresti, Editura Academiei,
2003.
 Gh. Diaconu, „Pedeapsa în dreptul penal”, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 2001
 A. Ungureanu, Drept penal. Partea generala, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 1995;
 Radu Lupascu, Pedepsele ce se pot aplica minorilor, cu referire speciala
la art. 110 si 110¹ din codul penal, Revista Dreptul, nr. 12/1998;
 M. Basarab, Aspecte teoretice si practice privind îmbunatatirea
raspunderii penale a minorilor, Studia Universitaria Babes Bolyai,
Jurisprudentia, XXXVII/1/1992
 Corneliu Turianu, Raspunderea juridica pentru faptele penale savârsite
de minori, Editura Continent XXI, Bucuresti, 1995.
 Ortansa Brezeanu, Din istoria regimului sanctionator al minorului
infractor în România, în Revista de Drept Penal, nr. 2/1995
 C. Bulai, Drept penal, parte generala, Editura All, Bucuresti, 1997.
 Rodica Mihaela Stanoiu, Ortansa Brezoianu, Tiberiu Dianu, Tranzitia
si criminalitatea, Editura Oscar Print, Bucuresti, 1994;
 G. Antoniu, C. Bulai, G. Chiuvulescu, Dictionar juridic penal, Editura
Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1976.
 G. Antoniu, C. Bulai, Rodica Mihaela Stanoiu, Avram Filipas,
Constantin Filisanu, Practica judiciara româna, Vol. I, Editura
Academiei Române, Bucuresti, 1988.
 G. Antoniu, Vinovatia penala, Editura Academiei Române, Bucuresti,
1995;
 C. Sima, Codul penal adnotat cui practica judiciara 1969-2000, Ed.
Lumina Lex, Bucuresti, 2000;
 S. Crisu, E.D. Crisu, Codul penal adnotat cu practica judiciara 1989-
1999, Editura Argessis Print, Bucuresti;
 Vintila Dongoroz, Tratat de drept penal. Partea generala, Bucuresti,
1939.
 Vintila Dongoroz, S. Khane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, S.
Petrovici, Modificarile aduse codului penal si codului de procedura
penala prin actele normative din 1956-1960, Editura Academiei,
Bucuresti, 1962.
 Vintila Dongoroz, S. Khane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai,
V. Rosca, Explicatii teoretice ale codului penal român. Partea generala,
Vol. I., Editura Academiei, Bucuresti, 1969.
 Vintila Dongoroz, S. Khane, I. Oancea, I. Fodor, C. Bulai, V. Rosca,
Explicatii teoretice ale codului penal român. Partea generala, Vol. II.,
Editura Academiei, Bucuresti, 1970.
 Vintila Dongoroz, S. Khane, I. Oancea, C. Bulai, R.M. Stanoiu,
Explicatii teoretice ale codului penal român. Partea speciala, Vol. III.,
Editura Academiei, Bucuresti, 1971.
 Constantin Mitrache, Drept penal român. Partea generala, Casa de
Editura si Presa „Sansa” SRL, Bucuresti, 1997.
 Gh. Nistoreanu, Vasile Dobrinoiu, Drept penal. Partea generala, Editura
Europa Nova, Bucuresti, 1997.
 I. Oancea, Tratat de drept penal. Partea generala, Editura All, Bucuresti,
1994.
 Narcis Giurgiu, Raspunderea si sanctiunile de drept penal, Bucuresti,
Editura Neuron, 1995.
 Lidia Barac, “Raspunderea si sanctiunea juridica”, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 1997;
 Lidia Barac, “Câteva consideratii cu privire la definirea raspunderii
juridice”, în Revista Dreptul nr. 4/1994
 J.B. Georgescu, Tribunalele pentru infractorii minori, Craiova, 1929.
 Gh. Florian, Psihologie penitenciara, Editura Oscar Print, Bucuresti,
1996.
 I. Ionescu-Dolj, O idee în penologie. Tribunalele de minori, Craiova,
1991.
 Ion Oancea, Drept executional penal, Editura All, Bucuresti, 1998.
 Constantin Paunescu, Coordonate metodologice ale recuperarii
minorului inadaptat, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1984.
 Petrache Zidaru, “Drept penitenciar. Tratamentul penitenciar. Regimul
penitenciar. Practica penitenciara”, Universul juridic, Bucuresti, 2001.
 Ortansa Brezeanu, Minorul delincvent în Documentele ONU si ale
Consiliului Europei, RSP nr. 3/1996.
 Gheorghe Florian, Penitenciarele britanice si rolul comunitatii în
recuperarea celor care au încalcat legea, în RSP nr. 2/1993.
 E. Gergely, În legatura cu aplicarea libertatii supravegheate a
suspendarii executarii pedepsei fata de infractorii minori, în Legalitatea
Populara, nr. 11/1961.
 G. Gheorghe-Rusu, Ordinea si disciplina în rândul minorilor si tinerilor
din scolile speciale de munca si reeducare, în “Buletinul penitenciar”, nr.
2/1984.
 Graham Gilles (Director Europe to Europe), Rolul integrarii sociale în
pedepsirea infractiunilor – o cheie a justitiei mileniului trei, în RSR nr.
1/1995.
 Ion Constant Manoliu, “Minoritatea în reglementarea noului Cod
Penal” în Revista Româna de Drept nr .10/1968
 V. Ramureanu, Masuri educative ce se pot lua fata de minorul infractor,
RRD nr. 7/1971.
 I. Stanca, “Aspecte ale relatiilor socio-afective în rândul minorilor
infractori”, în “Buletinul Penitenciarelor” nr. 2/1982.
 R.M. Stanoiu, Unele consideratiuni cu privire la rolul familiei în
formarea si dezvoltarea personalitatii tinerilor, în SCJ nr. 2/1986.
 Florin Streteanu, Modificari ale tratamentului sanctionar al minorului,
RDP nr. 2/1997.
 Gh. Teodoru, Judecarea infractiunilor comise de minori de catre
Comisiile de judecata, RRD nr. 7/1980.
 Ron Wolfgang, Delicventa juvenila si justitia pentru minori, referat
prezentat la seminarul cu aceeasi tema, organizat de Consiliul Europei si
Ministerul Justitiei, Bucuresti, 28-29 septembrie, 1994.
 Ortansa Brezeanu, Lucian Bercea, Individualizarea sanctiunilor de
drept penal în cauzele cu minori, conditie a responsabilitatii sociale a
acestora, comunicare la al II-lea simpozion al Centrelor de reeducare în:
Tratamentul aplicat minorilor în centrele de reeducare în functie de
particularitatile psiho-individuale, Bucuresti, 24-25 iunie 1972.
 L. Barbu, Unele probleme ale achitarii pedepsei cu închisoarea la
delicventii minori, comunicare la al III-lea simpozion, Reeducarea
minorilor infractori, Bucuresti, 24-25 iunie 1972.
 Ioana Doru-Amineanu, Particularitatile sociale ale dezvoltarii minorilor
si tinerilor în perioada anterioara savârsirii infractiunilor cu violenta.
Modalitati si actiuni de prevenire a reîntaririi faptelor penale,
comunicare la simpozionul cu aceasta tema de D.G.P (22-23 mai 1983).
 Caroline Ball, Cadrul legislativ pentru protectia copilului si familiei,
interventie în cadrul cursului de asistenta sociala organizat de University of
East, Anglia, la Bucuresti, Otopeni 30 martie - 10 aprilie 1992 (Documente
difuzate în culegerea de UNICEF si Ministerul Muncii).
 Ortansa Brezeanu, Relatia dintre delicventa juvenila si violenta
intrafamiliala, comunicare la seminarul româno-american cu tema,
„Violenta intra-familiala. O abordare interdisciplinara”, Bucuresti, 14-15
iunie 1994.
 O. Brezeanu, Minorul delincvent în Documentele Organizatiei
Natiunilor Unite si ale Consiliului Europei, comunicare la Sesiunea
stiintifica nationala a facultatilor de drept cu tema „Raspunderea
juridica”, Timisoara, 23-24 mai, 1997.
 Sofia Popescu, „Dificultati ale integrarii europene în domeniul
dreptului”, în Studii de drept românesc nr.3-4/2003.
 Ortansa Brezeanu, „Violenta în familie si legislatia europeana”, în
Studii de drept românesc nr.1-2 /2003.
 Alexandrina Serban, „Integrarea europeana – consecinte asupra
unitatii si diversitatii sistemelor de drept”, în Studii de drept românesc
nr.3-4/2003
 George Antoniu, Vinovatia, în perspectiva reformei penale si a aderarii
la Uniunea Europeana, în Revista de drept penal nr.2/2003
 Rodica Mihaela Stanoiu, Ortansa Brezeanu, Andrei Constantin,
Detentia preventiva si legislatia europeana, în Revista de drept penal
nr.2/2003
 Ortansa Brezeanu, Justitia pentru minori în context european, în
Revista de criminologie, criminalistica si penalogie nr.1/2003.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Masurile educative
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 91
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Masurile educative

Masurile educative

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker