Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Masurile de siguranta

Descriere

În prezent, sediul juridic al instituţiei se regăseşte în Titlul VI din partea generală a Codului penal, art. 111-118. Măsurile de siguranţă sunt incluse în sfera sancţiunilor de drept penal, alături de pedepse şi măsuri educative. Întrucât pe lângă pericolul social al faptei săvârşite, există stări, situaţii care relevă o primejdie pentru viitor în ce priveşte săvârşirea altei infracţiuni, legiuitorul a statuat în art. 111 Cod penal că măsurile de siguranţă au ca scop înlăturarea unor stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală. Deci nevoia de apărare a determinat introducerea în legea penală şi a unor sancţiuni preventive.

Elementele care stau la baza definirii măsurilor de siguranţă, acceptate de majoritatea autorilor de specialitate sunt: starea de pericol, scopul preventiv, absenţa caracterului retributiv, durata, în principiu, nedeterminată; acestea trăsături principale diferenţiază măsurile de siguranţă de pedepse. În dreptul penal român contemporan, măsurile de siguranţă sunt definite ca fiind sancţiuni de drept penal cu caracter preventiv, al căror scop este înlăturarea unor stări de pericol generatoare de fapte prevăzute de legea penală. Spre deosebire de pedepse, care sunt totdeauna consecinţa răspunderii penale, măsurile de siguranţă sunt determinate de starea de pericol în evidenţă prin săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală şi au un caracter eminamente preventiv.

Datorită acestui caracter preventiv, măsurile de siguranţă se iau faţă de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală, deci indiferent dacă fapta constituie sau nu infracţiune şi se pot lua chiar dacă făptuitorul nu i se aplică o pedeapsă, cu excepţia măsurii prevăzute în art 112 lit. d, indiferent dacă făptuitorul este minor sau major. Măsurile de siguranţă, ca şi pedeapsa au şi un caracter coercitiv explicat prin restrângerea libertăţii făptuitorului sau prin atingerea adusă proprietăţii acestuia.

Rezultă că temeiul luării măsurilor de siguranţă este starea de pericol a celui ce a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. Legea stabileşte stările de pericol care atrag luarea măsurilor de siguranţă. Întrucât nu se prevede perioada de timp pe care pot fi luate, rezultă că pot fi luate pe durată nedeterminată, ele durând atâta timp cât există starea de pericol. Încetarea stării de pericol determină încetarea măsurii de siguranţă dispuse.

Măsurile de siguranţă reglementate de Codul penal român în vigoare sunt:

 obligarea la tratament medical;

 internarea medicala;

 interzicerea de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o altă ocupaţie;

 interzicerea de a se afla în anumite localităţi;

 interzicerea de a părăsi ţara;

 expulzarea străinilor;

 confiscarea specială;

 interdicţia de a reveni în locuinţa familiei.

În cazul concursului de infracţiuni, se impune luarea unei singure măsuri de siguranţă. Dacă au fost luate mai multe măsuri de siguranţă de natură deosebită, acestea se cumulează. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu atrage şi suspendarea măsurilor de siguranţă (art 81 al. 5 Cod penal).

Luarea măsurilor de siguranţă se face de către instanţa de judecată, iar în cursul urmăririi penale de către luarea măsurilor prevăzute (art 113 şi 114 Cod penal) se face de către procuror. Procurorul sau instanţa ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire a internării provizorii şi totodată sesizează comisia medicală competentă să avizeze internare bolnavilor mintali şi a toxicomanilor periculoşi. (art 161 Cod penal).

Amnistia, prescripţia şi graţierea, nu produc efecte în ceea ce priveşte măsurile de siguranţă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

- CUPRINS -  

CAPITOLUL I: MĂSURILE DE SIGURANŢĂ CA SANCŢIUNI DE DREPT PENAL

1. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA INSTITUŢIEI MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ CA SANCŢIUNI DE DREPT PENAL.

2. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA INSTITUŢIEI MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN.

2.1. Măsurile de siguranţă prevăzute de Codul penal de la 1936

2.2. Măsurile de siguranţă prevăzute în Codul penal de la 1968.

 

CAPITOLUL II: MĂSURILE DE SIGURANŢĂ ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN ÎN VIGOARE

1. NOŢIUNEA DE MĂSURI DE SIGURANŢĂ ÎN CONCEPŢIA LEGIUITORULUI ROMÂN DE LA 1968

2. PRINCIPIILE DE APLICARE ŞI EXECUTARE A MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN ÎN VIGOARE.

2.1. Principiul legalităţii

2.2. Principiul umanismului

2.3. Caracterul postdelictual al măsurilor de siguranţă

2.4. Starea de pericol ca temei al măsurilor de siguranţă

2.5. Caracterul preventiv al măsurilor de siguranţă

2.6. Măsurile de siguranţă – măsuri care se iau, în principiu, pe durata nedeterminată, imprescriptibile dar revocabile

3. MĂSURILE DE SIGURANŢĂ ÎN RAPORT CU ALTE INSTITUŢII ALE DREPTULUI PENAL ROMÂN

3.1. Măsurile de siguranţă şi aplicarea legii penale în timp

3.2. Măsurile de siguranţă şi pedepsele

3.3. Măsurile de siguranţă şi măsurile educative.

4. CLASIFICAREA MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ

 

CAPITOLUL III: MĂSURILE DE SIGURANŢĂ ÎN SPECIAL

1. OBLIGAREA LA TRATAMENT MEDICAL

1.1. Noţiune.

1.2. Conţinut 1.3. Condiţii. Durată

1.4. Luarea definitivă a măsurii obligării la tratament medical.

1.5. Executarea măsurii obligării la tratament medical.

1.6. Înlocuirea şi încetarea obligării la tratament medical

1.7. Practică judiciară

2. INTERNAREA MEDICALĂ

 2.1. Noţiune

2.2. Conţinut.

2.3. Condiţii.

2.4. Durată.

2.5. Luarea măsurii de siguranţă a internării medicale

2.5.1. Luarea provizorie a măsurii de siguranţă a internării medicale

2.5.2. Luarea definitivă a măsurii internării medicale

2.6. Executarea măsurii de siguranţă a internării medicale

2.7. Înlocuirea sau încetarea internării medicale

2.8. Practică judiciară

3. INTERZICEREA UNEI FUNCŢII SAU PROFESII

3.1. Noţiune

3.2. Conţinut

3.3. Condiţii

3.4. Durată

3.5. Luarea măsurii de siguranţă a interzicerii unei funcţii sau profesii

3.6. Executarea măsurii de siguranţă a interzicerii unei funcţii sau profesii

3.7. Revocarea interzicerii unei funcţii sau profesii

3.8. Pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie

3.9. Practica judiciară

4. INTERZICEREA DE A SE AFLA ÎN ANUMITE LOCALITĂŢI

4.1. Noţiune

4.2. Conţinut

4.3. Condiţii

4.4. Durată

4.5. Luarea măsurii de siguranţă a interzicerii de a se afla în anumite localităţi.

4.6. Executarea măsurii de siguranţă a interzicerii de a se afla în anumite localităţi

4.7. Revocarea măsurii interzicerii de a se afla în anumite localităţi

4.8. Practică judiciară

5. EXPULZAREA

5.1. Noţiune

5.2. Conţinut

5.3. Condiţii

5.4. Durata

5.5. Luarea măsurii de siguranţă a expulzării

5.6. Executarea măsurii de siguranţă a expulzării

5.7. Expulzarea administrativă şi extrădarea

5.8. Practică judiciară

6. CONFISCAREA SPECIALĂ

6.1. Noţiune

6.2. Conţinut

6.3. Condiţii

6.3.1. Existenţa unei stări de pericol

6.3.2. Săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau, după caz, a unei infracţiuni

6.4. Obiectul confiscării speciale

6.5. Luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale

6.6. Executarea măsurii confiscării speciale.

6.7. Practică judiciară.

7. INTERDICŢIA DE A REVENI ÎN LOCUINŢA FAMILIEI PE O PERIOADĂ DETERMINATĂ

7.1. Noţiune

7.2. Luarea măsurii interdicţiei de a reveni în locuinţa familiei. Condiţii

7.3. Durată

7.4. Executarea măsurii de siguranţă a interdicţiei de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată

7.5. Revocarea interdicţiei de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată

 

CAPITOLUL IV: CONSIDERAŢII FINALE

 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

 

BIBLIOGRAFIE
 
 • Viorel Paşca, „Drept penal. Partea generală”, Editura Universitas Timisiensis, 2002.
 • Traian Dima, „Drept penal. Partea generală”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007.
 • Viorel Paşca, „Măsurile de siguranţă. Sancţiuni penale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Vasile Păvăleanu, „Drept penal. Partea generală. Legea penală şi infracţiunea”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
 • Ilie Pascu, „Drept penal. Partea generală”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007.
 • Ştefan Daneş, „Drept penal. Partea generală”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001.
 • George Antoniu, „Vinovăţia penală”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995.
 • Constantin Mitrache, „Drept penal român. Partea generală”, ed. a III-a, revăzută şi adăugită, Casa de editură şi presă „ŞANSA” S.R.L., Bucureşti, 1997.
 • Ilie Pascu, Vasile Drăghici, „Drept penal. Partea generală. Examinarea instituţiilor fundamentale ale dreptului penal, potrivit dispoziţiilor Codului penal în vigoare şi ale noului Cod penal”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004.
 • Matei Basarab, „Drept penal. Partea generală”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 • C. Bulai, „Drept penal. Partea generală”, Vol. I, Editura Şansa, Bucureşti, 1992.
 • N. Buzea, „Infracţiunea penală şi culpabilitatea”, Alba Iulia, 1944.
 • I. Oancea, „Tratat de drept penal. Partea generală”, Editura ALL, Bucureşti, 1994.
 • M. Zolyneak, M.I. Michinici, „Drept penal, Partea generală”, Editura Chemarea, Iaşi, 1999.
 • N. Giurgiu, Drept penal general, Editura Sunset, Iaşi, 1997.
 • V. Dobrinoiu, Gh. Nistoreanu ş.a., Drept penal. Partea generală, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
 • Augustin Ungureanu, Drept penal român. Partea generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995.
 • G. Antoniu, Infracţiunea de omisiune, în Revista Română de Drept nr. 6/1982.
 • Gh. Stroe, Rezultatul ca element al laturii obiective a infracţiunii. Concept şi controverse teoretice”, R.D.P. nr. 4/1995.
 • G. Antoniu, Raportul de cauzalitate în dreptul penal, Editura Ştiinţifică Bucureşti, 1968.
 • G. Antoniu, Vinovăţia penală, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995.
 • M. Zolyneak, Unele observaţii privind praeterintenţia, în Revista de Drept Penal, nr. 1/1996.
 • V. Papadopol, Consideraţii asupra infracţiunilor cu conţinuturi alternative, în RRD nr. 8/1967.
 • D. Pavel, Caractere specifice ale formelor de unitate infracţională, în RRD nr. 10/1980.
 • G. Antoniu, „Din nou despre conţinutul infracţiunii”, în Revista Română de Drept, nr. 5/1982.
 • Vintilă Dongoroz, Gh. Dărîngă, Siegfried Kahane, Dumitru Lucinescu, Aurel Nemeş, Mihai Popovici, Petre Sîrbulescu, Vasile Stoican, Noul cod penal şi codul penal anterior. Prezentare comparativă, Editura Politică, Bucureşti, 1968.
 • N. T. Buzea, Infracţiunea penală şi culpabilitatea – doctrină, legislaţie, jurisprudenţă, Alba Iulia, 1944.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Masurile de siguranta
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 105
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Masurile de siguranta

Masurile de siguranta

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker