Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Descriere

Această lucrare este destinată persoanelor care vor să-şi uşureze munca de pregătire a examenului de primire sau definitivare în profesia de avocat şi a fost elaborată ţinând cont de bibliografia recomandată de instituţiile abilitate şi în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul redactarii.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 85.00
Cantitate:

CUPRINS

 

SUBIECT NR. 1. Abuzul de încredere

SUBIECT NR. 2. Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor

SUBIECT NR. 3. Abuzul în serviciu contra intereselor publice

SUBIECT NR. 4. Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi

SUBIECT NR. 5. Actele preparatorii. Conţinut şi pedepsire

SUBIECT NR. 6. Actul sexual cu un minor

SUBIECT NR. 7. Amnistia

SUBIECT NR. 8. Beţia accidentală

SUBIECT NR. 9. Concursul de infracţiuni şi recidiva în cazul persoanei juridice

SUBIECT NR. 10. Cazul fortuit

SUBIECT NR. 11. Circumstanţele agravante

SUBIECT NR. 12. Circumstanţele atenuante

SUBIECT NR. 13. Omorul simplu şi omorul calificat

SUBIECT NR. 14. Complicitatea

SUBIECT NR. 15. Concursul ideal de infracţiuni

SUBIECT NR. 16. Minoritatea făptuitorului – cauză care înlătură caracterul penal al faptei

SUBIECT NR. 17. Concursul real de infracţiune

SUBIECT NR. 18. Constrângerea fi zică şi constrângerea morală

SUBIECT NR. 19. Principiile aplicării legii penale în spaţiu

SUBIECT NR. 20. Principiile aplicării legii penale în timp

SUBIECT NR. 21. Darea de mită

SUBIECT NR. 22. Delapidarea

SUBIECT NR. 23. Denunţarea calomnioasă

SUBIECT NR. 24. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului

SUBIECT NR. 25. Deţinerea de instrumente în vederea falsifi cării de valori 

SUBIECT NR. 26. Distrugerea

SUBIECT NR. 27. Eroarea de fapt

SUBIECT NR. 28. Executarea pedepsei la locul de muncă

SUBIECT NR. 29. Falsifi carea de monede sau alte valori

SUBIECT NR. 30. Falsifi carea de timbre, mărci sau de bilete de transport

SUBIECT NR. 31. Falsul intelectual

SUBIECT NR. 32. Falsul în declaraţii

SUBIECT NR. 33. Falsul în înscrisuri sub semnătură privată

SUBIECT NR. 34. Falsul material în înscrisuri ofi ciale

SUBIECT NR. 35. Falsul privind identitatea

SUBIECT NR. 36. Favorizarea infractorului

SUBIECT NR. 37. Furtul calificat

SUBIECT NR. 38. Furtul

SUBIECT NR. 39. Graţierea

SUBIECT NR. 40. Infracţiunea consumată şi infracţiunea epuizată

SUBIECT NR. 41. Infracţiuni la care nu este posibilă tentativa

SUBIECT NR. 42. Instigarea

SUBIECT NR. 43. Iresponsabilitatea

SUBIECT NR. 44. Înlocuirea răspunderii penale

SUBIECT NR. 45. Înşelăciunea

SUBIECT NR. 46. Legitima apărare

SUBIECT NR. 47. Lipsa pericolului social

SUBIECT NR. 48. Lipsa plângerii prealabile şi împăcarea părţilor

SUBIECT NR. 49. Lipsirea de libertate în mod ilegal

SUBIECT NR. 50. Lovirea sau alte violenţe şi lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte

SUBIECT NR. 51. Luarea de mită

SUBIECT NR. 52. Mărturia mincinoasă

SUBIECT NR. 53. Măsurile de siguranţă

SUBIECT NR. 54. Pedepsele aplicabile minorilor şi măsurile educative

SUBIECT NR. 55. Neglijenţa în serviciu

SUBIECT NR. 56. Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti

SUBIECT NR. 57. Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului

SUBIECT NR. 58. Noţiunea şi trăsăturile esenţiale ale infracţiunii

SUBIECT NR. 59. Omisiunea sesizării organelor judiciare

SUBIECT NR. 60. Participaţia improprie

SUBIECT NR. 61. Pedeapsa în caz de recidivă

SUBIECT NR. 62. Pedepsele accesorii

SUBIECT NR. 63. Pedepsele complementare

SUBIECT NR. 64. Pedepsele principale

SUBIECT NR. 65. Pedepsele aplicabile persoanei juridice

SUBIECT NR. 66. Pluralitatea constituită şi pluralitatea naturală de infractori

SUBIECT NR. 67. Pluralitatea intermediară de infracţiuni

SUBIECT NR. 68. Prescripţia executării pedepsei

SUBIECT NR. 69. Prescripţia răspunderii penale

SUBIECT NR. 70. Prezentarea specifi cului infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 78/2000

Subiect NR. 71. Purtarea abuzivă

SUBIECT NR. 72. Incestul

SUBIECT NR. 73. Reabilitarea de drept

SUBIECT NR. 74. Reabilitarea judecătorească

SUBIECT NR. 75. Recidiva postcondamnatorie. Condamnările care nu atrag starea de recidivă 

SUBIECT NR. 76. Recidiva postexecutorie

SUBIECT NR. 77. Relele tratamente aplicate minorului

SUBIECT NR. 78. Starea de necesitate

SUBIECT NR. 79. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei

SUBIECT NR. 80. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

SUBIECT NR. 81. Sustragerea de sub sechestru

SUBIECT NR. 82. Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri

SUBIECT NR. 83. Şantajul

SUBIECT NR. 84. Tâlhăria

SUBIECT NR. 85. Tăinuirea

SUBIECT NR. 86. Tentativa

SUBIECT NR. 87. Trafi cul de droguri prevăzut de art. 2 şi 3 din Legea nr. 143/2000

SUBIECT NR. 88. Infracţiunile prevăzute de art. 3-10 din Legea nr. 241/2005

SUBIECT NR. 89. Tulburarea de posesie

SUBIECT NR. 90. Uciderea din culpă

SUBIECT NR. 91. Ultrajul

SUBIECT NR. 92. Unitatea legală de infracţiune

SUBIECT NR. 93. Unitatea naturală de infracţiune

SUBIECT NR. 94. Uzul de fals

SUBIECT NR. 95. Vătămarea corporală din culpă

SUBIECT NR. 96. Vătămarea corporală gravă

SUBIECT NR. 97. Violarea de domiciliu

SUBIECT NR. 98. Violul

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

1. Antoniu G., „Partea generală a Codului penal într-o viziune europeană”, în Revista de Drept Penal nr. 1 din 2004;

2. Antoniu G., „Vinovăţia penală”, (reeditare), Editura Academiei, Bucureşti, 2003;

3. Antoniu G., „Vinovăţia, în perspectiva reformei penale şi a aderării la Uniunea Europeană”, în Revista de Drept Penal nr. 2/2003;

4. Antoniu G., Vasiliu T., ş.a., Codul penal comentat şi adnotat. Partea specială, Vol. I., Editura Ştiinţifi că şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975.

5. Barac L., „Constantele şi variabilele dreptului penal”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;

6. Barbu V., „Vinovăţia. problema fundamentală a răspunderii penale”, Editura PACO, Bucureşti, 2008.

7. Bîrsan C., „Drept civil. Drepturile reale principale”, ediţia a III-a, revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008.

8. Boroi Al., „Drept penal. Partea generală”, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

9. Boroi Al., „Drept penal. Partea specială” (conform Legii nr. 278/2006), Editura All Beck, Bucureşti, 2006;

10. Boroi Al., Nistoreanu Gh., „Drept penal. Partea generală”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;

11. Bulai C., „Drept penal. Partea generală”, Vol. I, Editura Şansa, Bucureşti, 1992;

12. Bulai C., Filipaş A., Mitrache C-tin, Bulai B. N., Mitrache C., „Instituţii de drept penal. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2008-2009, cu ultimele modifi cări ale Codului penal”, Editura Trei, Bucureşti, 2008.

13. Bulai C., Filipas A., Mitrache C., „Instituţii de Drept Penal”, Editura Trei, Bucureşti, 2006;

14. Daneş Şt., „Drept penal. Partea generală”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001;

15. Daneş Şt., Papadopol V., „Individualizarea judiciară a pedepselor”, Editura Juridică, Bucureşti, 2004;

16. Dima T., „Drept penal. Partea generală. Infracţiunea”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;

17. Diaconu Gh., „Răspunderea penală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008.

18. Diaconu Gh., „Pedeapsa în dreptul penal”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;

19. Dobrinoiu V., „Drept penal. Partea specială”, Volumul I, „Teorie şi practică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;

20. Dobrinoiu V., „Drept penal. Partea specială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;

21. Dobrinoiu V., Conea N., „Drept penal. Partea specială”, Vol. II „Teorie şi practică judiciară. Infracţiuni prevăzute în legile speciale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;

22. Dongoroz V., „Drept penal” (reeditarea ediţiei din 1939), Asociaţia Română de ştiinţe Penale, Bucureşti, 2000;

23. Dongoroz V., Dărîngă Gh., Kahane S., Lucinescu D-tru, Nemeş A., Popovici M., Sîrbulescu P., Stoican V., „Noul cod penal şi codul penal anterior. Prezentare comparativă”, Editura Politică, Bucureşti, 1968;

24. Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stănoiu R., Roşca V., „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Vol. III, Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971;

25. Iordache M., „Consideraţii referitoare la instituţia revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere”, în Revista Dreptul nr. 5/2008.

26. Lazăr V., „Dreptul penal. Partea specială (Infracţiuni prevăzute în Codul Penal Român în vigoare, cu modifi cările şi completările la zi”, Editura Universitară, Bucureşti, 2006;

27. Lazăr V., Molnar I., „Drept penal. Partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 2000;

28. Lazăr V., Pascu I., „Drept penal. Partea specială. Infracţiuni prevăzute în Codul penal român”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;

29. Loghin O., Avram F., „Drept penal român. Partea specială”, Casa de editură şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1992;

30. Loghin O., Toader T., „Drept penal român. Partea specială”, Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 2001;

31. Mitrache C-tin, „Drept penal român. Partea generală”, ed. a VI-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;

32. Mitrache C-tin, Mitrache C., „Drept penal român. Parte generală”, Universul Juridic, Bucureşti, 2004;

33. Mitrache C., „Refl ecţii privind prezumţia de legitimă apărare”, în Revista Dreptul nr. 3/2008.

34. Paşca V., „Drept penal”, Vol. I-II, Editura World Teach, 2006;

35. Pascu I., Gorunescu M., „Drept penal. partea specială. Examinarea normelor de incriminare prevăzute în Codul penal în vigoare, cu modifi cările şi completările ulterioare, inclusiv cele din Legea nr. 278/2006 şi Legea nr. 337/2007”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008.

36. Nistoreanu Gh., Boroi A., „Drept penal. Partea specială”, Editura All Beck, Bucureşti, 2002;

37. Nistoreanu Gh., Dobrinoiu V., Boroi A., Molnar I., Pascu I., Lazăr V., „Drept penal. Partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 2000;

38. Pascu I., „Drept penal. Partea generală”, Vol. II, Editura Europa Nova, Bucureşti, 2001;

39. Pascu I., Drăghici V., „Drept penal. Partea generală. Examinarea instituţiilor fundamentale ale dreptului penal, potrivit dispoziţiilor Codului penal în vigoare şi ale noului Cod penal”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;

40. Sima C-tin, „Codul penal adnotat cu practică judiciară 1969-2000”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;

41. Toader T., „Drept penal special”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003;

42. Toader T., Stoica A., Cristuş N., „Codul penal şi legile speciale, doctrină, jurisprudenţă, decizii ale Curţii Constituţionale, hotărâri C.E.D.O.”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007.

43. Toader T., „Drept penal român. Partea specială”, ediţia a 3-a revizuită şi actualizată până la data de 25 martie 2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008.

44. Ungureanu O., Drept penal. Partea generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995;

45. Ungureanu O., Munteanu C., „Tratat de drept civil. Bunurile. Drepturile reale principale”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008.

46. Voinea Gh., „Discuţii referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei în cazul neexecutării obligaţiilor civile”, în Revista Dreptul nr. 2/2008

47. *** Codul penal român, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009;

48. *** Codul de procedură penală, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009;

49. *** Codul penal şi Codul de procedură penală (Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007);

50. *** Legea nr. 278/2006, pentru modifi carea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modifi carea şi completarea altor legi, Editura C.H. Beck, actualizat la 15.07.2006, Bucureşti, 2006;

51. *** O.U.G. nr. 60/2006 pentru modifi carea şi completarea Codului de procedură penală precum şi modifi carea altor legi, care a modifi cat art. 35 alin. 5 C. pen., publicată în M. Of. nr. 764/2006;

52. *** Legea nr. 337/2007 pentru completarea art. 195 C. pen., publicată în M. Of. nr. 841 din 8 decembrie 2007;

53. *** Legea nr. 58/2008 pentru completarea Codului penal, publicată în M. Of. nr. 228 din 25 martie 2008.

54. *** O.U.G. nr. 198 din 4 decembrie 2008 privind modifi carea şi completarea Codului penal, publicată în M. Of. nr. 824 din 8 decembrie 2008;

55. *** Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în M. Of. nr. 219 din data de 18 mai 2000;

56. *** O.U.G. nr. 124 din 6 septembrie 2005 privind modifi carea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în M. Of. nr. 842 din 19 septembrie 2005;

57. *** Legea nr. 69 din 26 martie 2007 privind modifi carea lit. b) şi c) ale art. 10 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în M. Of. nr. 215 din 29 martie 2007.

58. *** Legea nr. 143/2000 privind combaterea trafi cului şi consumului ilicit de droguri, publicată în M. Of. nr. 362/03.08.2000;

59. *** Legea nr. 522 din 24 noiembrie 2004 pentru modifi carea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea trafi cului şi consumului ilicit de droguri, publicată în M. Of. nr. 1155 din 7 decembrie 2004;

60. *** Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fi scale, publicată în M. Of. nr. 672 din 27 iulie 2005;

61. *** O.U.G. nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, publicată în Monitorul Ofi cial nr. 1039 din 28 decembrie 2006;

62. *** www.scj.ro – Site-ul oficial al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României

Autor: Avocat Eduard Dragomir, Avocat Roxana Palita
Titlul cartii: Drept penal. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat
Producator: Editura Nomina Lex
Data aparitiei: 2010
ISBN: 978-606-8153-07-0
Numar de pagini: 377
Format: Academic B5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pretul nostru: Lei (Ron) 85.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker