Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Relele tratamente aplicabile minorului si nerespectarea masurilor privind incredintarea

Descriere

Din punct de vedere cultural, în România, diferitele forme de violenţă sunt bine tolerate de către societate, rezultatele unor studii întreprinse în acest sens fiind :

 96% din populaţia adultă din România nu consideră că a pălmui copilul înseamnă a-l umili;

 84% dintre părinţi utilizează pălmuirea copilului ca metodă de educaţie.

În 1988, în lucrările pregătitoare ale legii referitoare la prevenirea relelor tratamente şi a protecţiei copilului din Franţa, comisia de lucru a utilizat ca definiţie de lucru pentru copilul maltratat următoarea aserţiune: “copilul victimă a părintelui sau a adultului care îl are în grijă, fie prin acte brutale voluntare comise contra copilului fie prin omisiunea intenţionată a îngrijirilor, fapte care conduc la răniri fizice sau comportamentale, mai greu de evidenţiat pentru că nu lasă urme fizice: brutalităţi controlate, comportamente sadice, manifestări rejetante, dispreţuitoare faţă de copil, abandon afectiv; exigenţe educaţionale disproporţionate faţă de capacităţile copilului ca şi abuzul sexual.

Toate acestea afectează dezvoltarea psihoafectivă a copilului putând duce până la distrugerea corporala a copilului” .

Din punct de vedere al intervenţiei în maltratare se identifică două categorii :

 copii în situaţii de risc de maltratare; repetarea precoce a riscului poate conduce la măsuri care să prevină producerea maltratării. În general necesită un sprijin pentru familie;

 copii victime ale maltratării; în general se evaluează locul, forma, asocierea leziunilor, în relaţie cu vârsta copilului şi cu mărturiile copilului (explicite sau implicite, în comportamentul copilului).

Adesea prin îndepărtarea copilului de relaţia maltratantă semnele dispar, ceea ce constituie o dovadă în plus a maltratării.

„Abuzul emoţional reprezintă eşecul adultului de care copilul este foarte legat de a oferi un mediu de dezvoltare corespunzător sau acte comportamentale care pot dăuna dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale“. În cadrul acestui tip de abuz pot fi menţionate: restricţii de deplasare, discriminare, ridiculizare sau alte forme de tratament ostil şi de respingere.

„Abuzul sexual este implicarea unui copil într-o activitate sexuală pe care el nu o înţelege, pentru care nu are capacitatea de a-şi da încuviinţarea informată, pentru care nu este pregătit din punct de vedere al dezvoltării sau care încalcă legile sau tabuurile sociale“.

„Abuzul sexual asupra copilului presupune antrenarea copilului într-o activitate realizată cu intenţia de a produce plăcere sau de a satisface nevoile unui adult sau ale unui alt copil, care, prin vârstă şi dezvoltare, se află faţă de el într-o relaţie de răspundere, încredere sau putere“.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00
Cantitate:

- C U P R I N S -

 

C A P I T O L U L I: Consideraţii introductive privind infracţiunile care aduc atingere unor relaţii de convieţuire socială

S E C Ţ I U N E A I: Scurt istoric. Privire comparativă între codul penal anterior şi codul penal actual

SECŢIUNEA A II-A: Cadrul legal actual

§. 1. Cadrul juridic instituit prin Constituţia României din 2003

§. 2. Reglementarea infracţiunilor contra familiei potrivit actualului cod penal

SECŢIUNEA A III-A: Elemente de drept comparat privind infracţiunile care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

 

C A P I T O L U L II: Aspecte comune infracţiunilor contra familiei

S E C Ţ I U N E A I: Condiţii preexistente

§. 1. Obiectul infracţiunilor

§. 2. Subiecţii infracţiunilor

S E C Ţ I U N E A A II-A: Conţinutul constitutiv

§. 1. Latura obiectivă

§. 2. Latura subiectivă

S E C Ţ I U N E A A III: Forme. Modalităţi. Sancţiuni

§. 1. Forme

§. 2. Modalităţi

§. 3. Sancţiuni

 

C A P I T O L U L III: Infracţiunea de rele tratamente aplicabile minorului

S E C Ţ I U N E A I: Conţinutul legal al infracţiunii

S E C Ţ I U N E A A II-A: Condiţii preexistente

§. 1. Obiectul infracţiunii

§. 2. Subiecţii infracţiuni

SECŢIUNEA A III-A: Conţinutul constitutiv

§. 1. Latura obiectivă

a. Elementul material

b. Urmarea imediată

§. 2. Latura subiectivă

S E C Ţ I U N E A A IV-A: Forme. modalităţi. Sancţiuni

§. 1. Forme

§. 2. Modalităţi

§. 3. Sancţiuni

§. 4. Aspecte procesuale

 

C A P I T O L U L IV: Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului

S E C Ţ I U N E A I: Noţiunea infracţiunii

S E C Ţ I U N E A A II-A: Condiţii preexistente

§. 1. Obiectul infracţiunii

§. 2. Subiecţii infracţiunii

S E C Ţ I U N E A A III-A: Conţinutul constitutiv al infracţiunii

§. 1. Latura obiectivă

a. Elementul material

b. Urmarea imediată

c. Legătura de cauzalitate

§. 2. LATURA SUBIECTIVĂ

S E C Ţ I U N E A A IV-A: Forme. Sancţiuni. Modalităţi

§. 1. Forme

§. 2. Modalităţi

§. 3. Sancţiuni

§. 4. Aspecte procesuale

 

 

C A P I T O L U L V: Corelaţia cu alte infracţiuni

S E C Ţ I U N E A I: Pruncuciderea - violenţă extremă contra copilului

S E C Ţ I U N E A A II-A: Abandonul de familie

S E C Ţ I U N E A A III-A: Incestul

 

CAPITOLUL VI: Practică judiciară

 

C A P I T O L U L VII: Aspecte de ordin psiho-sociologic si criminologic

 

C A P I T O L U L VIII: Protecţia copilului aflat în dificultate

BIBLIOGRAFIE

B I B L I O G R A F I E
 
TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII
 
 • Vintilă Dongoroz, „Noul cod penal şi codul penal anterior, prezentare comparativă ”, Bucureşti, 1969.
 • Vintilă Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, C. Bulai, R. Stănoiu „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Editura Academiei, Bucureşti, 1972, Vol. IV.
 • Vasile Dobrinoiu, „Drept penal. Partea specială. Teorie şi practică judiciară”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Alexandru Boroi, „Infracţiuni contra unor relaţii de convieţuire socială”, Edituta ALL, Bucureşti, 1998.
 • Octavian Loghin, Avram Filipaş, „Drept penal. Partea specială”, Casa de Editură şi Presă „Şansa S.R.L”, 1997.
 • Octavian Loghin, Tudorel Toader, „Drept penal român. Partea specială”, Ediţie revăzută şi adăugată, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1996.
 • Gh. Nistoreanu, Al. Boroi, Ioan Molnar, V. Dobrinoiu, Ilie Pascu, Valerică Lazăr „Drept penal. Partea Specială”, Ediţie revăzută şi adăugată, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
 • Constantin Sima, „Codul penal adnotat cu practică judiciară 1969-2000”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • O. Stoica „Drept penal. Partea specială”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976.
 • T. Vasiliu, D. Pavel, G. Antoniu, D. Lucinescu, V.P. Papadopol, V. Rămureanu, „Codul penal comentat şi adnotat”, Partea specială, Vol. II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975.
 • V. D. Zlătescu, I. M. Zlătescu, „Drepturile omului în acţiune – Human Rights in Action”, IRDO, Bucureşti, 1994.
 • Irina Moroianu Zlătescu, „Drepturile omului, idealuri, realităţi, perspective”, Editura André, Bucureşti, 1993.
 • Irina Moroianu Zlătescu, în, „Drepturile femeii – egalitate şi parteneriat”, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1997.
 • R. Drăghici „În legătură cu infracţiunea de nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorilor”, în Revista Română de Drept nr. 6/1971.
 • I. Dobrinescu, „Condiţii în care răpirea minorului de către unul dintre părinţi constituie infracţiune”, în Revista Română de Drept nr. 1/1969.
 • Iolanda Mitrofan, Cristian Ciupercă, „Incursiune în psihosociologia şi psihosexologia familiei”, Editura Press Mihaela, Bucureşti, 1998.
 • Sorin m. Rădulescu, „Sociologia vârstelor”, Editura Hyperion XXI, 1994.
 • Sorin M. Rădulescu, „Sociologia devianţei”, Editura Victor, 1998.
 • Sorin M. Rădulescu, „Devianţă, criminalitate şi patologie socială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, Bucureşti, 1999.
 • Murray A. Straus, „Discipline and Deviance: Physical Punishment of Cildren and Violence and Other Crime in Adulthoad”, în: „Social Problems”, vol. 38, no. 2, May, 1991.
 • Suzanne K. Steinmetz, Murray A. Straus, „Violence in the Family”, New York, Dodd, Mead, 1974.
 • Atlee Stroup, Marriage and Family. A Developmental Ap­proach, New York, Appleton-Century-Crofts, Meredith Corporation, 1966.
 • Ian Szczepauski, Noţiuni elementare de sociologie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică., 1972.
 • Maria Voinea, „Psihologia familiei”, Editura Hyperion, 1996.
 • Maria Voinea, „Sociologie generală şi juridică”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.
 • Sorin M. Rădulescu, Dan Banciu, „Violenţa domestică în România”, în „Revista Română de Sociologie”, serie nouă, anul VIII, nr. 1-2/1997.
 • Violence: Directions for Australia, 1990.
 • Trib. Suprem, dec. civilă nr. 1699/1979, în Revista Română de Drept nr. 4/1980.
 • Trib. Suprem, dec. civ. nr. 1823 din 29 oct. 1971, CD 1973.
 • Tribunalul municipiului Bucureşti, secţia a III-a civilă, decizia nr. 49/1992, în “Culegere de practică judiciară civilă pe anul 1992”, cu note de Ioan Mihuţă, Casa de Editură şi Presă “Şansa” – SRL, Bucureşti, 1993.
 • Trib. Suprem, dec. de îndrumare nr. 10 din 13 noiembrie 1969, modificată prin dec. de îndrumare nr. 10 din 28 decembrie 1974, în CD 1970, p. 46 şi R.R.D., nr. 4, 1975.
 • D. Anitaş, notă la sentinţa penală nr. 23/1982 a Judecătoriei Satu-Mare, în Revista Română de Drept nr. 2/1983.
 • Trib. Jud. Timiş, dec. nr. 120/1991, în Dreptul nr. 11/1992.
 • Trib. Jud. Braşov, dec. nr. 172/1993, în Dreptul nr. 9/1994.
 • Curtea Supremă de Justiţie, Secţia penală, dec. nr. 211/1994, în Dreptul nr. 5/1995. 
 • Trib. Jud. Constanţa, decizia nr. 221/1995 în Dreptul nr. 8/1995.
 • Sentinţa civilă nr. l55/1994 a Judecătoriei Botoşani, în Dreptul nr. 6/1995.
 • D. Pavel, notă la dec. pen. nr. 486/1971 a Trib. Jud. Harghita, în Revista Română de Drept nr. 6/1972.
 • Trib. Suprem, sec. pen., dec. nr. 1363/1977, în Revista Română de Drept nr. 2/1979.
 • Trib. Mun. Bucureşti, sec. a II-a penală, dec. nr. 137/1993, în Dreptul nr. 2/1994.
 • Ordonanţa din 28 august 1979 a Procuraturii Jud. Prahova, dată în dosarul 29/II/10/1979, în Revista Română de Drept nr. 9/1980.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Relele tratamente aplicabile minorului si nerespectarea masurilor privind incredintarea
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 92
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker