Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Abandonul de familie

Descriere

Întrucât există şi fapte de încălcare a îndatoririi de a acorda sprijin moral şi material care aduc o atingere gravă relaţiilor de familie, legiuitorul, urmărind să ocrotească aceste relaţii şi prin mijloacele dreptului penal a incriminat, în art. 305 C. penal, infracţiunea de „abandon de familie”. Potrivit acestui text de lege, infracţiunea constă în

„săvârşirea de către persoana care are obligaţia legală de întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la întreţinere, a uneia dintre următoarele fapte:

- părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferinţe fizice sau morale;

- neîndeplinirea cu rea-credinţă a obligaţiei de întreţinere prevăzută de lege; 

- neplata cu rea-credinţă, timp de două luni a pensiei de întreţinere stabilită pe cale judecătorească.

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală”.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

Planul lucrarii
ABANDONUL DE FAMILIE


CAPITOLUL I: CONSIDERATII INTRODUCTIVE PRIVIND INFRACTIUNILE CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII DE CONVIETUIRE SOCIALA
SECTIUNEA I: SCURT ISTORIC. PRIVIRE COMPARATIVA ÎNTRE CODUL PENAL ANTERIOR SI CODUL PENAL ACTUAL
SECTIUNEA A II-A: CADRUL LEGAL ACTUAL
    § 1. CADRUL JURIDIC INSTITUIT PRIN CONSTITUTIA ROMÂNIEI, REVIZUITA 2003.
    § 2. REGLEMENTAREA INFRACTIUNILOR CONTRA FAMILIEI POTRIVIT ACTUALULUI COD PENAL.
SECTIUNEA A III-A: ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND INFRACTIUNILE CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA


CAPITOLUL II: ASPECTE COMUNE INFRACTIUNILOR CONTRA FAMILIEI
SECTIUNEA I: CONDITII PREEXISTENTE
    § 1. OBIECTUL INFRACTIUNILOR.
    § 2. SUBIECTII INFRACTIUNILOR.
SECTIUNEA A II-A: CONTINUTUL CONSTITUTIV
    § 1. LATURA OBIECTIVA.
    § 2. LATURA SUBIECTIVA.
SECTIUNEA A III-A: FORME. MODALITATI. SANCTIUNI
    § 1. FORME.
    § 2. MODALITATI.
    § 3. SANCTIUNI.


CAPITOLUL III: NOTIUNEA FAMILIE SI CEA DE ABANDON FAMILIAL
SECTIUNEA I: DEFINIREA FAMILIEI
    § 1. PERSPECTIVA SOCIOLOGICA ASUPRA FAMILIEI.
    § 2. PERSPECTIVA JURIDICA ASUPRA FAMILIEI.
SECTIUNEA A II-A: ABANDONUL DE FAMILIE. NOTIUNE SI REGLEMENTARE LEGALA


CAPITOLUL IV: CONTINUTUL JURIDIC SI CONTINUTUL CONSTITUTIV AL INFRACTIUNII DE ABANDON DE FAMILIE
SECTIUNEA I: CONDITII PREEXISTENTE
    § 1. OBIECTUL INFRACTIUNII.
    § 2. SUBIECTII INFRACTIUNII.
SECTIUNEA A II-A: CONTINUTUL CONSTITUTIV AL INFRACTIUNII
    § 1. LATURA OBIECTIVA.
          a. Elementul material.
          b. Urmarea imediata
          c. Legatura de cauzalitate.
    § 2. LATURA SUBIECTIVA.
SECTIUNEA A III-A: SUSPENDAREA CONDITIONATA A EXECUTARII PEDEPSEI
SECTIUNEA A IV-A: FORME. MODALITATI. SANCTIUNI
    § 1. FORME.
    § 2. MODALITATI.
    § 3. SANCTIUNI.


CAPITOLUL V: CAUZELE ABANDONULUI DE FAMILIE
SECTIUNEA I: VIOLENTA ÎN FAMILIE
SECTIUNEA A II-A: LIPSA MIJLOACELOR MATERIALE DE EXISTENTA
SECTIUNEA A III-A: ALCOOLISMUL
SECTIUNEA A IV-A: GELOZIA
SECTIUNEA A V-A: PROBLEMELE SEXUALE
SECTIUNEA A VI-A: ROLUL COPIILOR ÎN STABILITATEA FAMILIALA


CAPITOLUL VI: CONSECINTELE ABANDONULUI DE FAMILIE PE PLAN SOCIO-JURIDIC
SECTIUNEA I: DIVORTUL
SECTIUNEA A II-A: EFECTE ASUPRA COPIILOR
SECTIUNEA A III-A: REFUGIUL ÎN ALCOOL SI DROGURI
SECTIUNEA A IV-A: SINUCIDEREA SI ACTELE DE AUTOAGRESIUNE


CONCLUZII


BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE


 Vasile Dobrinoiu, „Drept penal. Partea speciala. Teorie si
practica judiciara”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
 Gh. Nistoreanu, Al. Boroi, Ioan Molnar, V. Dobrinoiu, Ilie Pascu,
Valerica Lazar „Drept penal. Partea Speciala”, Editie revazuta si
adaugata, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1999.
 Constantin Sima, „Codul penal adnotat cu practica judiciara
1969-2000”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
 Vintila Dongoroz, „Noul cod penal si codul penal anterior,
prezentare comparativa ”, Bucuresti, 1969.
 Vintila Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, C. Bulai, R.
Stanoiu „Explicatii teoretice ale Codului penal român”, Editura
Academiei, Bucuresti, 1972, Vol. IV.
 Alexandru Boroi, „Infractiuni contra unor relatii de convietuire
sociala”, Edituta ALL, Bucuresti, 1998.
 Octavian Loghin, Avram Filipas, „Drept penal. Partea speciala”,
Casa de Editura si Presa „Sansa S.R.L”, 1997.
 Octavian Loghin, Tudorel Toader, „Drept penal român. Partea
speciala”, Editie revazuta si adaugata, Casa de editura si presa
„Sansa” S.R.L., Bucuresti, 1996.
 O. Stoica „Drept penal. Partea speciala”, Editura Didactica si
Pedagogica, Bucuresti, 1976.
 T. Vasiliu, D. Pavel, G. Antoniu, D. Lucinescu, V.P. Papadopol,
V. Ramureanu, „Codul penal comentat si adnotat”, Partea
speciala, Vol. II, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti,
1975.
 V. D. Zlatescu, I. M. Zlatescu, „Drepturile omului în actiune –
Human Rights in Action”, IRDO, Bucuresti, 1994.
 Irina Moroianu Zlatescu, „Drepturile omului, idealuri, realitati,
perspective”, Editura André, Bucuresti, 1993.
 Irina Moroianu Zlatescu, în, „Drepturile femeii – egalitate si
parteneriat”, Institutul Român pentru Drepturile Omului,
Bucuresti, 1997.
 R. Draghici „În legatura cu infractiunea de nerespectare a
masurilor privind încredintarea minorilor”, în Revista Româna
de Drept nr. 6/1971.
 I. Dobrinescu, „Conditii în care rapirea minorului de catre unul
dintre parinti constituie infractiune”, în Revista Româna de
Drept nr. 1/1969.
 Iolanda Mitrofan, Cristian Ciuperca, „Incursiune în
psihosociologia si psihosexologia familiei”, Editura Press
Mihaela, Bucuresti, 1998.
 Sorin M. Radulescu, „Sociologia vârstelor”, Editura Hyperion
XXI, 1994.
 Sorin M. Radulescu, „Sociologia deviantei”, Editura Victor,
1998.
 Sorin M. Radulescu, „Devianta, criminalitate si patologie
sociala”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, Bucuresti, 1999.
 Murray A. Straus, „Discipline and Deviance: Physical
Punishment of Cildren and Violence and Other Crime in
Adulthoad”, în: „Social Problems”, vol. 38, no. 2, May, 1991.
 Suzanne K. Steinmetz, Murray A. Straus, „Violence in the
Family”, New York, Dodd, Mead, 1974.
 Atlee Stroup, Marriage and Family. A Developmental Approach,
New York, Appleton-Century-Crofts, Meredith Corporation,
1966.
 Ian Szczepauski, Notiuni elementare de sociologie, Bucuresti,
Editura Stiintifica., 1972.
 Maria Voinea, „Psihologia familiei”, Editura Hyperion, 1996.
 Maria Voinea, „Sociologie generala si juridica”, Editura Sylvi,
Bucuresti, 2000.
 Sorin M. Radulescu, Dan Banciu, „Violenta domestica în
România”, în „Revista Româna de Sociologie”, serie noua, anul
VIII, nr. 1-2/1997.
 Violence: Directions for Australia, 1990.
 Trib. Suprem, dec. civila nr. 1699/1979, în Revista Româna de
Drept nr. 4/1980.
 Trib. Suprem, dec. civ. nr. 1823 din 29 oct. 1971, CD 1973.
 Tribunalul municipiului Bucuresti, sectia a III-a civila, decizia
nr. 49/1992, în “Culegere de practica judiciara civila pe anul
1992”, cu note de Ioan Mihuta, Casa de Editura si Presa
“Sansa” – SRL, Bucuresti, 1993.
 Trib. Suprem, dec. de îndrumare nr. 10 din 13 noiembrie 1969,
modificata prin dec. de îndrumare nr. 10 din 28 decembrie
1974, în CD 1970, p. 46 si R.R.D., nr. 4, 1975.
 D. Anitas, nota la sentinta penala nr. 23/1982 a Judecatoriei
Satu-Mare, în Revista Româna de Drept nr. 2/1983.
 Trib. Jud. Timis, dec. nr. 120/1991, în Dreptul nr. 11/1992.
 Trib. Jud. Brasov, dec. nr. 172/1993, în Dreptul nr. 9/1994.
 Curtea Suprema de Justitie, Sectia penala, dec. nr. 211/1994,
în Dreptul nr. 5/1995.
 Trib. Jud. Constanta, decizia nr. 221/1995 în Dreptul nr.
8/1995.
 Sentinta civila nr. l55/1994 a Judecatoriei Botosani, în Dreptul
nr. 6/1995.
 D. Pavel, nota la dec. pen. nr. 486/1971 a Trib. Jud. Harghita,
în Revista Româna de Drept nr. 6/1972.
 Trib. Suprem, sec. pen., dec. nr. 1363/1977, în Revista Româna
de Drept nr. 2/1979.
 Trib. Mun. Bucuresti, sec. a II-a penala, dec. nr. 137/1993, în
Dreptul nr. 2/1994.
 Ordonanta din 28 august 1979 a Procuraturii Jud. Prahova,
data în dosarul 29/II/10/1979, în Revista Româna de Drept
nr. 9/1980.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Abandonul de familie
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 77
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Abandonul de familie

Abandonul de familie

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker