Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Abuzul in serviciu

Descriere

Art. 246 din Codul penal prevede că infracţiunea constă în: „fapta funcţionarului public (sau funcţionarului), care în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane”.

Prin exercitarea abuzivă a atribuţiilor sale de serviciu, funcţionarul public sau orice alt funcţionar poate aduce atingere intereselor legale ale unei persoane. Fapta prin care s-a produs o astfel de urmare prezintă pericol social, deoarece constituie o încălcare a legalităţii în activitatea de serviciu, săvârşită chiar de acela care trebuie, în virtutea calităţii sale, să o apere.

Spre deosebire de Codul penal anterior, în care fapta nu avea o incriminare distinctă, Codul penal în vigoare, răspunzând necesităţii de a o diferenţia de alte fapte, care constau tot în exercitarea abuzivă a atribuţiilor de serviciu, dar care produc alte urmări a prevăzut-o separat, în art. 246 sub denumirea de „Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor”.

Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor are un caracter subsidiar, ceea ce înseamnă că abuzul săvârşit de un funcţionar public sau de un alt funcţionar se încadrează în dispoziţiile art. 246 C. penal numai dacă acest abuz nu are o incriminare distinctă în Codul penal .

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

Planul lucrarii: „Abuzul în serviciu”


Capitolul 1: Notiuni introductive privind infractiunile de serviciu sau în legatura cu serviciul
Sectiunea 1.1. Cadrul de reglementare si incriminarea infractiunilor de serviciu sau în legatura cu serviciul
Sectiunea 1.2. Evolutia reglementarilor privind infractiunile de serviciu sau în legatura cu serviciul
Sectiunea 1.3. Aspecte de drept comparat
Sectiunea 1.4. Elemente comune infractiunilor de serviciu sau în legatura cu serviciul


Capitolul 2: Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor
Sectiunea 2.1. Continutul legal al infractiunii
Sectiunea 2.2. Conditii preexistente
    2.2.1. Obiectul infractiunii
    2.2.2. Subiectii infractiunii
Sectiunea 2.3 Continutul constitutiv al infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor
    2.3.1. Latura obiectiva
             A. Elementul material al infractiunii
             B. Urmarea imediata
             C. Raportul de cauzalitate
    2.3.2. Latura subiectiva
Sectiunea 2.4. Forme. Modalitati. Sanctiuni
    2.4.1. Formele infractiunii
    2.4.2. Modalitati de savârsire a infractiunii
    2.4.3. Sanctiuni


Capitolul 3: Abuzul în serviciu prin îngradirea unor drepturi
Sectiunea 3.1. Reglementare legala. Notiune si caracterizare
Sectiunea 3.2. Cerinte preexistente
    3.2.1. Obiectul infractiunii
    3.2.2. Subiectii infractiunii
Sectiunea 3.3. Continutul constitutiv al infractiunii de abuz în serviciu prin îngradirea unor drepturi
    3.3.1. Latura obiectiva
    3.3.2. latura subiectiva
Sectiunea 3.4. Forme. Modalitati. Sanctiuni


Capitolul 4: Abuzul în serviciu contra intereselor publice
Sectiunea 4.1. Continutul legal si caracterizarea generala a infractiunii
Sectiunea 4.2. Conditii preexistente
    4.2.1. Obiectul infractiunii
    4.2.2. Subiectii infractiunii
Sectiunea 4.3. Continutul constitutiv
    4.3.1. Latura obiectiva
    4.3.2. Latura subiectiva
Sectiunea 4.4. Forme. Modalitati. Sanctiuni


Capitolul 5: Corelatia cu alte infractiuni de serviciu sau în legatura cu serviciul
Sectiunea 5.1. Infractiunea de abuz în serviciu în forma calificata. Elemente caracteristice
Sectiunea 5.2. Neglijenta în serviciu
Sectiunea 5.3. Purtarea abuziva
Sectiunea 5.4. Corelatia cu alte infractiuni


Capitolul 6: Concluzii


Bibliografie

- BIBLIOGRAFIE -


 Alexandru Boroi, „Drept penal. Partea speciala” (conform Legii nr.
278/2006), Editura All Beck, Bucuresti, 2006
 Alexandru Boroi, Gh. Nistoreanu, „Drept penal. Partea speciala”,
Editura All Beck, Bucuresti, 2005.
 Valerica Lazar, Ilie Pascu, „Drept penal. Partea speciala. Infractiuni
prevazute în Codul penal român”(cuprinde modificarile si
modificarile Codului penal pâna la 30 martie 2003), Editura Lumina
Lex, Bucuresti, 2003.
 Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, „Drept penal. Partea speciala”, Vol.
II „Teorie si practica judiciara. Infractiuni prevazute în legi speciale”,
Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
 Vasile Dobrinoiu, „Drept penal. Partea speciala”, Vol. I - „Teorie si
practica”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
 Gh. Nistoreanu, Al. Boroi, Ioan Molnar, V. Dobrinoiu, Ilie Pascu,
Valerica Lazar, Drept penal Partea speciala, Editie revazuta si
adaugita, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1999.
 Theodor Mrejeru, Dumitru Petre Andreiu Florescu, Dan Safta,
Marieta Safta, „Infractiunile de coruptie, Aspecte teoretice si
practice”, Editura All Beck, Bucuresti, 2000.
 Gh, Diaconescu, „Infractiunile în Codul penal român”, Editura Oscar
Print, Bucuresti, 1997.
 Octavian Loghin, Tudorel Toader, „Drept penal român. Partea
speciala”, Casa de editura si presa Sansa SRL, Bucuresti, 1996.
 Antonio Segreto, Gaetano de Luca, „Delictele comise de functionarii
publici împotriva administratiei publice”, Editura Giuffre, Milano,
1991.
 Aneta Grigorovici, „Infractiuni de serviciu sau în legatura cu
serviciul”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti 1976.
 Vintila Dongoroz, Gheorghe Darâna, Siegfried Kahane, Dumitru
Lucinescu, Aurel Nemes, Mihai Popovici, Petre Sârbulescu, Vasile
Stoican, „Noul cod penal si Codul penal anterior, prezentare
comparativa”, Editura Politica, Bucuresti, 1968.
 V. Dobrinoiu, „Traficarea functiei si a influentei în dreptul penal”,
Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1983.
 G. Antoniu, Marin Popa, St. Danes, „Codul penal pe întelesul
tuturor”, Editura Politica, Bucuresti, 1988.
 George Antoniu, Constantin Bulai, Gh. Chivulescu, „Dictionar juridic
penal”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1976.
 O. A. Stoica, „Drept penal. Partea speciala”, Editura Didactica si
Pedagogica, Bucuresti, 1976.
 Radu Lupascu, „Infractiunile de luare de mita, primire de foloase
necuvenite si trafic de influenta”, în Revista Dreptul nr. 5-6/1994 si
Revista Pro-lege nr. 1/1994.
 Vasile Dobrinoiu, „Coruptia în dreptul penal român”, Bucuresti,
1995.
 Aurelian Posdarie, „Masura de siguranta a confiscarii speciale”,
Editura Waldpress, Timisoara, 2000.
 Viorel Pasca, „Masurile de siguranta. Sanctiuni penale”, Editura
Lumina Lex, Bucuresti, 1998.
 V. Dongoroz, S. Kahane, I. Fodor, n. Iliescu, C. Bulai, R. Stanoiu, V.
Rosca „Explicatiile teoretice ale Codului penal român”, Vol. IV,
Editura Academiei Române, Bucuresti, 1972.
 Oliviu Augustin Stoica „Drept penal. Partea speciala”, Editura
Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996.
 D. Ciuncan, „Criterii distinctive la unele infractiuni de serviciu sau în
legatura cu serviciul”, RRD 1/1987.
 Constantin Mitrache, „La répression pénale de la discrimination
raciale”, in Revue Roumaine des Sciences Juridiques nr. 1 /1995.
 Gh. Darînga, I. Peteu, „Despre infractiunea de abuz în serviciu”,
Revista Justitia Noua 2/1962.
 N. Hogas, „Despre caracterul subsidiar al infractiunii de abuz în
serviciu”, în Revista Legalitatea Populara nr. 4/1960.
 L. Moldovan, „Consideratii privitoare la infractiunea de abuz în
serviciu”, AUC, 1998.
 D. Pavel, „Consideratii teoretice privind infractiunile de serviciu”, în
RRD nr. 10/1967.
 Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C.,
Stanoiu R., Rosca V., „Explicatii teoretice ale Codului penal român”,
Vol. III, Partea speciala, Editura Academiei, Bucuresti, 1971.
 Gheorghiu-Bradet Ion, „Drept penal român – partea speciala”, vol. I,
Editura Europa Nova, Bucuresti, 1994.
 Loghin Octavian, Filipas Avram, „Drept penal român. Partea
speciala”, Casa de editura si presa „Sansa” SRL, Bucuresti, 1992.
 Loghin Octavian, Toader Tudorel, „Drept penal român, partea
speciala”, Editura Sansa S.R.L., Bucuresti, 1997.
 Ratescu G.C., Ionescu-Dolj I., Perieteanu Gr. I., Dongoroz V.,
Aznavorian H., Pop Traian, Papadopolu I. Mihail, Pavelescu N.,
„Codul penal Carol al II-lea adnotat”, vol. III, partea speciala, Editura
Librariei SOCEC & Co., S.A., Bucuresti, 1937.
 Sima Constantin, „Codul penal adnotat cu practica judiciara 1969-
2000”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
 Vasiliu T., Pavel D., Antoniu G., Lucinescu D., Papadopol V.,
Ramureanu V., „Codul penal al R.S.R. comentat si adnotat”, Editura
Stiintifica si enciclopedica, Bucuresti, 1975.
 G. Antoniu, „Reforma penala si principiile fundamentale ale dreptului
penal român”, în R.D.P. nr. 3/1996.
 Vasile Papadopol, „Curtea de Apel Bucuresti. Culegere de practica
judiciara penala pe anul 1998”, Editura All Beck, Bucuresti, 1999.
 Vasile Papadopol, „Curtea de Apel Bucuresti. Culegere de practica
judiciara penala pe anul 1996”, Editura Holding Reporter, Bucuresti,
1996.
 George Antoniu, Nicolae Volonciu, Ion Neagu, Valeriu Stoica, Dana
Popescu, Vasile Papadopol, „Practica judiciara penala”, Vol. IV,
Editura Academiei Române, Bucuresti, 1993.
 Augustin Ungureanu, „Curtea de Apel Bacau. Jurisprudenta penala pe
anul 1997”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998;
 Vasile Papadopol, „Curtea de Apel Bucuresti. Culegere de practica
judiciara pe anul 1996”, Editura Holding Reporter, Bucuresti, 1998.
 Vasile Papadopol, Mihai Popovici, „Repertoriu alfabetic de practica
judiciara în materie penala pe anii 1969-1975”, Editura Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti, 1977.
 Augustin Ungureanu, „Consideratii în legatura cu aplicarea unor
dispozitii ale Legii nr. 140/1996, pentru modificarea si completarea
Codul penal”, în Revista Dreptul nr. 4/1997
 Codul penal, cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr.
278/2006.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Abuzul in serviciu
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 79
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Abuzul in serviciu

Abuzul in serviciu

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker