Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Gestiunea frauduloasa

Descriere

Infracţiunea de gestiune frauduloasă se găsea în legislaţiile penale mai vechi inclusă în incriminarea abuzului de încredere, ca o modalitate a acesteia.

În vechile legislaţii penale abuzul de încredere, alături de alte infracţiuni patrimoniale, făcea parte din grupul aşa-denumit al furturilor improprii.

Mai târziu, abuzul de încredere a fost incriminat ca infracţiune distinctă faţă de infracţiunea de furt, sub variate denumiri: abuz de încredere, deturnare, însuşire pe nedrept etc. În legislaţiile penale moderne au fost apoi incriminate separat abuzul săvârşit de un detentor al bunului altuia (însuşire nedreaptă, deturnare) şi abuzul săvârşit de cel însărcinat cu administrarea unor bunuri (gestiune frauduloasă, infidelitate).

Aşadar, majoritatea legislaţiilor penale moderne au separat incriminarea faptei de gestiune frauduloasă de aceea a abuzului de încredere sancţionându-le ca infracţiuni distincte.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00
Cantitate:

C U P R I N S

GESTIUNEA FRAUDULOASĂ

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Secţiunea I: Noţiunea de patrimoniu

Secţiunea a II-a: Evoluţia reglementărilor privind protecţia penală a patrimoniului

Secţiunea a III-a: Elemente de drept comparat

Secţiunea a IV-a: Cadrul juridic general instituit prin Constituţia din 1991 şi implicaţiile ei asupra reglementărilor penale în materia infracţiunilor contra patrimoniului

Secţiunea a V-a: Câteva aspecte de ordin criminologic

 

CAPITOLUL II: ASPECTE GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE GESTIUNE FRAUDULOASĂ

Secţiunea I: Precedente legislative în materia infracţiunii de gestiune frauduloasă

Secţiunea a II-a: Reglementare legală

Secţiunea a III-a: Concept şi caracterizare

 

CAPITOLUL III: CONDIŢIILE INFRACŢIUNII DE GESTIUNE FRAUDULOASĂ

Secţiunea I: Obiectul juridic

§ 1. Obiectul juridic generic

§ 2. Obiectul juridic special

§ 3. Obiectul material

Secţiunea a II-a: Subiecţii infracţiunii

§ 1. Subiectul activ

§ 2. Subiectul pasiv

Secţiunea a III-a: Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii

 

CAPITOLUL IV: STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL JURIDIC AL INFRACŢIUNII

Secţiunea I: Situaţia premisă

Secţiunea a II-a: Conţinutul constitutiv al infracţiunii

§ 1. Latura obiectivă

1.1. Elementul material

1.2. Cerinţe esenţiale

1.3. Urmarea imediată

1.4. Legătura de cauzalitate

§ 2. Latura subiectivă

 

CAPITOLUL V: FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

Secţiunea I: Formele infracţiunii de gestiune frauduloasă

§ 1. Consumarea

§ 2. Epuizarea

Secţiunea a II-a: Modalităţile infracţiunii

§ 1. Modalităţile normative

§ 2. Modalităţi faptice

§ 3. Modalităţile agravate

Secţiunea a III-a: Sancţiuni

 

CAPITOLUL VI: EXPLICAŢII COMPLEMENTARE

Secţiunea I: Aspecte procesuale

Secţiunea a II-a: Situaţii tranzitorii

Secţiunea a III-a: Delimitarea faţă de infracţiunea de delapidare

 

CAPITOLUL VII: CONSIDERAŢII FINALE

BIBLIOGRAFIE

 

B i b l i o g r a f i e
 
Cursuri, Tratate, Monografii
 
-   Tudor Amza, „Conotaţii criminogene şi noi riscuri pentru ordinea publică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
-   Gh. Diaconescu, „Infracţiunile în Codul penal român”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.
-   Aurel Dincu, „Bazele criminologiei”, Vol. I, Editura Procardia, Bucureşti, 1993.
-   V. Dongoroz, „Drept penal”, Bucureşti, 1932.
-   V. Dongoroz, „Drept penal”, Tirajul, Bucureşti, 1939.
-   Vintilă Dongoroz, Gheorghe Dărângă, Siegfried Kahane, Dumitru Lucinescu, Aurel Nemeş, Mihai Popovici, Petre Sârbulescu, Vasile Stoican, „Noul Cod penal şi Codul penal anterior, prezentare comparativă”, Editura Politică, Bucureşti, 1968.
-   V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roşca, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Vol. III, Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971.
-   V. Dongoroz ş.a., „Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală - partea generală”, Editura Academiei, 1975.
-   Ion Gheorghiu-Brădet, „Drept penal român – partea specială”, vol. I, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1994.
-   Octavian Loghin, Tudorel Toader, „Drept penal român, partea specială”, Editura Şansa S.R.L., Bucureşti, 1997.
-   C. Mitrache, „Drept penal român – partea generală”, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Casa de editură şi presă „Şansa S.R.L.”, Bucureşti, 1997.
-   Nicolae Mitrofan, Voicu Zdrenghea, Tudorel Butoi, „Psihologie judiciară”, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1994.
-   Gheorghe Nistorenu, Vasile Dobrinoiu, Alexandru Boroi, Ilie Pascu, Ioan Molnar, Valerică Lazăr, „Drept penal – partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
-   Tudor R. Popescu – Drept civil, vol. I, Ed. Romcart S.A., Bucureşti, 1993.
-   Const. G. Rătescu, I. Ionescu-Dolj, I. Gr. Perieţeanu, Vintilă Dongoroz, H. Aznavorian, Traian Pop, Mihail I. Papadopolu, N. Pavelescu, „Codul penal Carol al II-lea adnotat”, vol. III, partea specială, Editura Librăriei SOCEC & Co., S.A., Bucureşti, 1937.
-   Constantin Sima, „Codul penal adnotat cu practică judiciară 1969-2000”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
-   T. Vasiliu, D. Pavel, G. Antoniu, D. Lucinescu, v. Papadopol, V. Rămureanu, „Codul penal al R.S.R. comentat şi adnotat”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975.
-   Nicolae Volonciu, „Tratat de procedură penală – partea generală”, vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.
-   Nicolae Volonciu, „Tratat de procedură penală – partea specială”, vol. II, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.
 


Reviste de specialitate. Legislaţie

-   „Revista română de drept”, nr. 12 din 1970.
-   „Revista de drept penal” nr. 2 din 1995.
-   Revista „Dreptul”, nr. 1 din 1996.
-   Constituţia României din 1991.
-   Constituţia Republicii Italiene din 1948.
-   Constituţia Japoniei din 1947..
-   Codul penal român „Regele Carol II” din 1936.
-   Codul penal al Republicii populare române, întocmită conform textului integral republicat în M. Of. nr. 48 din 27 februarie 1948.
-   Codul penal român republicat în M. Of. nr. 65 din 16.04.1997.
-   Codul de procedură penală republicat în M. Of. nr. 78 din 30.04.1997.
-   Legea nr. 140 din 1996 publicată în M. Of. nr. 289 din 14. 11.1996.
 
 
Practică judiciară
 
-   J. Baia Mare, s.p. nr. 995/1969 (cu notă critică de A. Paicu, R.R.D. nr. 12/1970).
-   C. Ap. Cţa., Dec. nr. 108/1994 (R.D.P. nr. 2/1995).
-   Curtea Constituţională, decizia nr. 5 din 4 feb. 1999, publicată în M. Of. nr. 095 din 05.03.1999.
-   Curtea Constituţională, Decizia nr. 165 din 21 octombrie 1999 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. 4 din Codul penal, publicată în M. Of. al României nr. 624 din 21 decembrie 1999.
-   Trib. jud. Braşov, dec. pen. nr. 21/1968, „Justiţia Nouă” nr. 8/1968.
-   Curtea de Apel Galaţi, secţia penală, Decizia penală nr. 296/R/8.03.1995.
-   Curtea de Apel Galaţi, secţia penală, Decizia penală nr. 23/01.03.1994.
-   Curtea de Apel Cluj, Secţia penală, decizia nr. 344/R din 14 mai 1998.
-   T.M. Bucureşti, s. II p., dec. nr. 222/1993 (Constantin Sima, „Codul penal adnotat cu practică judiciară 1969-2000”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000).
-   Curtea de Apel Alba Iulia, secţia penală, Decizia penală, Nr. 973 din 17 decembrie 1999.
-   Curtea de Apel Galaţi – secţia penală - Decizia penală nr. 1573/R/7.12.1999.
-   Curtea de Apel Oradea, Decizia secţiei penale nr. 295 din 7 aprilie 2000.
 
 
Alte surse
 
-   SUPERLEX – Baza de date legislativă şi de jurisprudenţă a Ministerului Justiţiei

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Gestiunea frauduloasa
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 55
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Gestiunea frauduloasa

Gestiunea frauduloasa

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker