Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Infractiunile de inselaciune

Descriere

Potrivit dispoziţiei din art. 215 alin. 1 C. penal înşelăciunea constă în inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă.

În alin. 2 al art. 215 C. pen. se prevede că înşelăciunea săvârşită prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase este mai gravă, iar dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însăşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

Potrivit alin. 3 al art. 215 C. pen. inducerea sau menţinerea în eroare a unei persoane, cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârşită în aşa fel încât fără această eroare cel înşelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condiţiile stipulate se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, după distincţiile acolo arătate.

În art. 215 alin. 4 C. pen. este incriminată şi fapta de emitere a unui cec, asupra unei instituţii de credit sau unei persoane ştiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum şi fapta de a retrage după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului se a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2 din Codul penal.

Fapta prezintă un grad de pericol social mărit dacă înşelăciunea a avut consecinţe deosebit de grave (art. 215 alin. 5 C. pen).

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 270.00
Cantitate:

Planul lucrarii: Înselaciunea


CAPITOLUL 1: Considerattii generale privind infracttiunile contra patrimoniului
1.1. Nottiunea de patrimoniu. Necesitatea ocrotirii patrimoniului prin mijloace de drept penal
1.2. Evoluttia reglementarilor privind protecttia penala a patrimoniului
1.3. Cadrul legal actual privind infracttiunile contra patrimoniului
1.4. Aspecte comune infracttiunilor contra patrimoniului
    1.4.1. Obiectul juridic generic si obiectul material al infracttiunilor contra patrimoniului
    1.4.2. Subiecttii infracttiunilor
    1.4.3. Latura obiectiva
    1.4.4. Latura subiectiva
1.5. Elemente de drept comparat


CAPITOLUL 2: Conttinutul juridic al infracttiunii de înselaciune
2.1. Conttinutul legal
2.2. Condittii preexistente
    2.2.1. Obiectul juridic al infracttiunii de înselaciune
    2.2.2. Subiecttii infracttiunii
            A. Subiectul activ
            B. Subiectul pasiv
2.3. Conttinutul constitutiv
     2.3.1. Latura obiectiva
            A. Elementul material
            B. Urmarea imediata
            C. Legatura de cauzalitate
     2.3.2. Latura subiectiva
2.4. Formele infracttiunii
2.5. Modalitattile infracttiunii
2.6. Sancttionarea infracttiunii
2.7. Delimitarea infracttiunii de înselaciune fatta de alte infracttiuni
    2.7.1. Înselaciunea si înselaciunea la masuratoare
    2.7.2. Înselaciunea si înselaciunea cu privire la calitatea marfurilor
2.8. Practica judiciara


- Bibliografie -

Bibliografie


1. V. Dobrinoiu, „Drept penal. Partea speciala”, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 2004.
2. V. Dobrinoiu, „Drept penal. Partea speciala”, Vol. I - „Teorie si
practica”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
3. Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, „Drept penal. Partea speciala”, Vol.
II „Teorie si practica judiciara. Infractiuni prevazute în legile
speciale”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000;
4. V. Dongoroz, „Drept penal” (Reeditarea editiei din 1939), Asociatia
Româna de Stiinte Penale, Bucuresti, 2000
5. Valerica Lazar, „Drept penal. Partea speciala. Infractiuni prevazute în
Codul penal român în vigoare cu modificarile si completarile la zi”,
Editura Universitara, Bucuresti, 2006;
6. A. Boroi, „Drept penal si drept procesual penal. Curs selectiv pentru
examenul de licenta”, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006
7. V. Lazar, I. Pascu, „Drept penal. Partea speciala. Infractiuni
prevazute în Codul penal român”, Editura Lumina Lex, Bucuresti,
2003;
8. A. Boroi, Gh. Nistoreanu, „Drept penal. Partea speciala”, Editura All
Beck, Bucuresti, 2005;
9. Ioan Lascu, „Infractiunea de înselaciune comisa prin cecuri sau alte
instrumente de plata fara provizia necesara, în reglementarea noului
Cod penal. Analiza comparativa”, în Revista de Drept comercial nr. 7-
8/2006.
10. George Antoniu, „Vinovatia penala”, (reeditare), Editura Academiei,
Bucuresti, 2003
11. C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, „Institutii de Drept Penal”, Editura
Trei, Bucuresti, 2006;
12. V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R.
Stanoiu, V. Rosca, „Explicatii teoretice ale Codului penal român”,
Vol. IV, Partea speciala, Editura Academiei, Bucuresti, 1971;
13. O. Loghin, F. Avram, „Drept penal român. Partea speciala”, Casa de
editura si presa „Sansa” SRL, Bucuresti, 1992.
14. O. Loghin, T. Toader, „Drept penal român. Partea speciala”, Casa de
Editura si Presa „Sansa” S.R.L., Bucuresti, 2001;
15. Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, Al. Boroi, I. Pascu, I. Molnar, V.
Lazar, „Drept penal. Partea speciala”, editie revazuta si adaugita cu
dispozitiile Legii nr. 140/1996 pentru modificarea si completarea
Codului penal, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1999
16. Emilian Stancu, „Tratat de criminalistica”, Editura Universul Juridic,
Bucuresti, 2006
17. O. A. Stoica, „Drept penal. Partea speciala”, Editura Didactica si
Pedagogica, Bucuresti, 1976
18. T. Toader, „Drept penal special”, Editura All Beck, Bucuresti, 2002
19. G. Antoniu, N. Volonciu, I. Neagu, V. Stoica, D. Popescu, V.
Papadopol, „Practica judiciara penala”, Vol. IV, Editura Academiei
Române, Bucuresti, 1993.
20. Dan Lupascu, A. Nedelcu, I. Matei, „Curtea De Apel Bucuresti.
Culegere de practica judiciara 2005 în materie penala”, Editura
Universul Juridic, Bucuresti, 2006
21. V. Papadopol, M. Popovici, "Repertoriu alfabetic de practica judiciara
în materie penala pe anii 1976-1980" Editura Stiintifica si
Enciclopedica Bucuresti 1982.
22. Constitutia României din anul 2003 este forma republicata a Constitutiei
României din 1991, cu actualizarea denumirilor si renumerotarea
articolelor, revizuita prin Legea nr. 429/2003, aprobata prin
Referendumul national din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin
Hotarârea Curtii Constitutionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul
Constitutiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003.
23. Codul penal
24. Codul de procedura penala
25. Legea nr. 278/2006, pentru modificarea si completarea Codului penal,
precum si pentru modificarea si completarea altor legi, Editura C.H.
Beck, actualizat la 15.07.2006, Bucuresti, 2006.
26. Legea nr. 301 din 28 iunie 2004 privind Codul penal, publicata în
Monitorul Oficial nr. 575 din data de 29 iunie 2004.
27. Ordonanta de Urgenta nr. 58 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii
nr. 301/2004 - Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea
pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal, publicata în Monitorul Oficial nr. 552 din data de 28
iunie 2005
28. Ordonantei de urgenta nr. 50 din 28 iunie 2006 privind unele masuri
pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si
parchetelor si pentru prorogarea unor termene care a prorogat termenul
prevazut la art. 512 pentru data de 1 septembrie 2008.
29. Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de
procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi, publicata în
Monitorul Oficial nr. 677 din data de 7 august 2006
30. Ordonanta nr. 60 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si
completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea
altor legi, publicata în Monitorul Oficial nr. 764 din data de 7 septembrie
2006.
31. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 1477 din 7
martie 2006
32. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 6017 din 19
octombrie 2006
33. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 2760 din 3
mai 2006
34. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 390 din 23
ianuarie 2006
35. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 5524 din 27
noiembrie 2003
36. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 2839 din 26
mai 2004
37. Înalta Curte de Casatie si Justitie, Completul de 9 judecatori, decizia nr.
338 din 13 decembrie 2004
38. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 5206 din 13
octombrie 2004
39. Înalta Curte de Casatie si Justitie, Completul de 9 judecatori, decizia nr.
338 din 13 decembrie 2004
40. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 135 din 10
ianuarie 2005
41. Înalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, decizia nr. 5241 din 16
septembrie 2005
42. Curtea Suprema de Justitie, sectia penala, decizia nr. 3748/2003 -
comentariu de speta - în Revista Dreptul nr. 11/2004
43. Curtea Suprema de Justitie, sectia penala, decizia nr. 3748 din 16
septembrie 2003
44. Curtea Suprema de Justitie, sectia penala, decizia nr. 632 din 7 februarie
2003.
45. Curtea Suprema de Justitie, sectia penala, decizia nr. 1488 din 20 martie
2002.
46. Curtea Suprema de Justitie, sectia penala, decizia nr. 2598/2003.
„Înselaciune. Infractiune continuata. Consecinte deosebit de grave.
Comentariu de speta” în Revista de Drept Penal nr. 4/2004.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Infractiunile de inselaciune
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 90
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Infractiunile de inselaciune

Infractiunile de inselaciune

Pretul nostru: Lei (Ron) 270.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker