Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Infractiunile contra integritatii corporale

Descriere

Infracţiunile contra integrităţii corporale şi sănătăţii, reunite de legiuitor în Codul penal în Secţiunea a 2-a din Capitolul I al Titlului II, denumită - „Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii” urmează ca şi gravitate după infracţiunile de omucidere, de unde rezultă că prezintă un pericol social evident, întrucât prin săvârşirea lor, pot fi afectate valori importante ale omului precum viaţa, integritatea corporală sau sănătatea.

Astfel, Codul penal român incriminează sub denumirea generică de „Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii”următoarele infracţiuni:

- Lovirea sau alte violenţe (art. 180)

- Vătămarea corporală (art. 181)

- Vătămarea corporală gravă (art. 182)

- Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte (art. 183)

- Vătămarea corporală din culpă (art. 184).

Incriminările penale cuprinse în a doua secţiune „Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii”, din Capitolul I din Titlul II al Părţii speciale a Codului Penal au fost completate şi modificate prin Legea nr. 197/2000.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

INFRACŢIUNILE CONTRA INTEGRITĂŢII CORPORALE
- Cuprins -


CAPITOLUL I: VIAŢA ŞI INTEGRITATEA CORPORALĂ - VALORI ESENŢIALE OCROTITE PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL
Secţiunea I: Caracterizarea de ansamblu a infracţiunilor contra persoanei
Secţiunea a II-a: Elemente specifice infracţiunilor contra integrităţii corporale


CAPITOLUL II: ANALIZA INFRACŢIUNILOR CONTRA INTEGRITĂŢII CORPORALE
Secţiunea I: Lovirea sau alte violenţe
    1. Conceptul juridic şi caracterizarea infracţiunii
    2. Elementele preexistente ale infracţiunii.
    3. Conţinutul constitutiv al infracţiunii
       A. Latura obiectivă
       B. Latura subiectivă a infracţiunii
       C. Sancţiuni
       D. Aspecte procesuale
Secţiunea a II-a: Vătămarea corporală
    1. Conceptul legal al infracţiunii
    2. Conţinutul constitutiv al infracţiunii.
       2.1. Latura obiectivă.
       2.2. Latura subiectivă
    3. Formele infracţiunii
    4. Sancţiuni
Secţiunea a III-a: Vătămarea corporală gravă
    1. Conceptul juridic şi caracterizarea infracţiunii
    2. Conţinutul constitutiv
       2.1. Latura obiectivă
       2.2. Latura subiectivă
    3. Formele infracţiunii
    4. Sancţiunea
Secţiunea a IV-a: Vătămarea corporală din culpă
    1. Conceptul legal al infracţiunii
    2. Structura infracţiunii
       2.1. Obiectul infracţiunii.
       2.2. Subiecţii infracţiunii.
    3. Conţinutul constitutiv
       3.1. Latura obiectivă
       3.2. Latura subiectivă
    4. Formele infracţiunii
    5. Sancţiunea


CAPITOLUL III: ASPECTE CRIMINOLOGICE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA INTEGRITĂŢII CORPORALE


BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE


I. Literatură de specialitate

1. Valerică Lazăr, “Drept penal. Partea specială. Infracţiuni prevăzute în Codul
penal român în vigoare, cu modificările şi completările la zi”, Editura
Universitară, Bucureşti, 2006.
2. Alexandru Boroi, “Drept penal. Partea specială” (conform Legii nr.
278/2006), Editura All Beck, Bucureşti, 2006.
3. Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, „Drept penal. Partea specială”,
Vol. I, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2006.
4. Alexandru Boroi, Gheorghe Nistoreanu, „Drept penal. Partea specială”,
Editura All Beck, Bucureşti, 2005.
5. Tr. Dima., „Criterii de delimitare a infracţiunii de lovire sau alte violenţe şi
infracţiunea de vătămare corporală”, în Revista Română de Drept, nr.
6/1973;
6. Vasile Păvăleanu, Vătămarea corporală gravă, în Revista de Drept Penal nr.
3/2000.
7. Horia Diaconescu, Consideraţii cu privire la latura subiectivă a infracţiunii
de vătămare corporală gravă, în Revista Dreptul nr. 1/2000
8. T. Dianu, „Loviturile sau vătămările cauzatoare de moarte”, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 1996.
9. Gh. Mateuţ, M. Blag, „Unele probleme privind distincţia dintre tentativa de
omor şi vătămare corporală gravă prin punerea în primejdie a vieţii persoanei”
în „Dreptul”, nr. 10-11/1993.
10.Sopon V., Biro L., „Infracţiunile de lovire şi vătămare a integrităţii corporale
pot fi săvârşite în mod continuat?” în „Justiţia Nouă”, nr. 2/1969.
11.Tudorel Toader, „Drept penal special”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
12.Vasile Dobrinoiu, „Drept penal. Partea specială”, Vol. I, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 2000.
13.Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, Al. Boroi, I. Pascu, I. Molnar, V. Lazăr,
„Drept penal – partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
14.V. Dongoroz, S. Kahane I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R.
Stănoiu, V. Roşca, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Vol. III,
Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971.
15.V. Dongoroz, Gh. Dărângă, S. Kahane, D. Lucinescu, A. Nemeş, M.
Popovici, P. Sîrbulesc, V. Stoican, „Noul cod penal şi codul penal anterior –
prezentare comparativă”, Editura Politică, Bucureşti, 1968.
16.Octavian Loghin, Avram Filipaş, „Drept penal român. Partea specială”,
Casa de editură şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1992.
17.Costică Bulai, „Drept penal. Partea specială”, Universitatea din Bucureşti,
1975.
18.Alexandru Boroi, „Pruncuciderea şi uciderea din culpă”, Editura
Ministerului de Interne, Bucureşti, 1992.
19.A. Oroveanu-Hanţiu, „Drept penal special - Infracţiuni contra vieţii,
integrităţii corporale şi sănătăţii persoanei”, Vol. I, Editura SITECH –
Craiova, 1998.
20.Traian Pop, Prefaţă la Codul penal Carol al II-lea, vol. I, Bucureşti, Editura
Socec, 1937.
21.Vladimir Beliş, „Tratat de medicină legală”, Volumul I, Editura Medicală,
Bucureşti, 1995.
22.Tiberiu Bogdan, Ion Sântea, „Analiza psihosocială a victimei. Rolul ei în
procesul judiciar”, Serv. Editorial al Ministerului de Interne, Bucureşti,
1988.


II. Surse legislative

1. Constituţia României din anul 2003 - forma republicată a Constituţiei
României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor,
revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din
18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3
din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003.
2. Codul penal
3. Legea nr. 278/2006 de modificare a Codului penal
4. Codul de procedură penală
5. Legea nr. 356 din 21 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului
de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi, publicată în
Monitorul Oficial nr. 677 din 7 august 2006
6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60 din 6 septembrie 2006 pentru
modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru
modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial nr. 674 din 7
septembrie 2006.
7. Legea nr. 301 din 28 iunie 2004 privind Codul penal (viitorul Cod penal),
publicată în Monitorul Oficial nr. 575 din data de 29 iunie 2004.
8. Ordonanţa de Urgenţă nr. 58 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii nr.
301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 552 din data de 28 iunie 2005
9. Ordonanţa de Urgenţă nr. 50 din 28 iunie 2006 privind unele măsuri pentru
asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi
pentru prorogarea unor termene care a prorogat termenul prevăzut la art. 512
pentru data de 1 septembrie 2008.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Infractiunile contra integritatii corporale
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 70
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Infractiunile contra integritatii corporale

Infractiunile contra integritatii corporale

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker