Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Tortura - infractiune care impiedica infaptuirea justitiei

Descriere

În conformitate cu prevederile art. 2671 alineat 1 din Codul penal, infracţiunea de tortură constă în “fapta prin care se provoacă unei persoane, cu intenţie, o durere sau suferinţe puternice, fizice ori psihice, îndeosebi cu scopul de a obţine de la această persoană sau de la o persoană terţă informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori a intimida sau a face presiuni asupra unei terţe persoane, sau pentru oricare alt motiv bazat pe o formă de discriminare oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau astfel de suferinţe aplicate de către un agent al autorităţii publice sau de orice altă persoană care acţionează cu titlul oficial sau la instigarea ori cu consimţământul expres sau tacit al unor asemenea persoane”.

Fapta se sancţionează mai aspru dacă a avut vreuna din urmările arătate în art. 181 sau 182, ori a avut ca urmare moartea victimei (art. 2671 alin. 2 şi 3 C. penal) .

...

Elementul material al laturii obiective a infracţiunii de tortură are mai multe ipostaze normative şi rezidă în acţiunea de a provoca unei persoane o durere sau suferinţe puternice, psihice ori fizice, prin acte de violenţă. Elementul material se analizează judiciar, deoarece, în această variantă fapta nu există dacă instanţa apreciază că durerile sau suferinţele nu sunt puternice.

Pot intra în această categorie chiar actele ce alcătuiesc elementul material al faptei prevăzută în art. 180 alin. 1 şi 2 C. pen., dacă instanţa apreciază ca intensitatea durerii, oricât de scurtă ar fi ea, este puternică:

 aplicarea unei pedepse victimei. Prin pedeapsă se înţelege orice sancţiune injustă, nepermisă de lege, tinzând să înfrângă voinţa victimei, sau pur şi simplu să-i provoace suferinţe fizice ori morale;

 a intimida victima înseamnă a inspira teamă, spaimă faţă de un posibil rău ce i s-ar putea face ei sau unei terţe persoane;

 exercitarea de presiuni este reprezentată de constrângerea fizică sau morală a victimei (obiect al activităţii oficiale sau o terţă persoană). Această constrângere nu trebuie să îndeplinească toate cerinţele prevăzute de art. 46 C. pen., dar, acţiunea subiectului activ trebuie să pericliteze serios, semnificativ, drepturile victimei.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cantitate:

PLANUL LUCRĂRII

 

CAPITOLUL I: DREPTUL LA VIAŢA ŞI LA INTEGRITATE FIZICĂ ŞI PSIHICĂ

SECŢIUNEA I: DREPTUL LA VIAŢĂ ŞI LA INTEGRITATE FIZICĂ ŞI PSIHICĂ, DREPTURI FUNDAMENTALE ALE INDIVIDULUI

SECŢIUNEA II: NECESITATEA OCROTIRII DREPTULUI LA VIAŢĂ ŞI INTEGRITATE FIZICĂ ŞI PSIHICĂ PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL

SECŢIUNEA III: PRECEDENTE LEGISLATIVE

SECŢIUNEA IV: ELEMENTE DE DREPT COMPARAT

 

CAPITOLUL II: INFRACŢIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI

SECŢIUNEA I: JUSTIŢIA CA VALOARE SOCIALĂ OCROTITĂ PRIN NORMELE DE DREPT PENAL

SECŢIUNEA II: OBIECTUL INFRACŢIUNILOR CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI

1. Obiectul juridic generic

2. Obiectul juridic special

3. Obiectul material

SECŢIUNEA III: SUBIECŢII INFRACŢIUNILOR CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI

1. Subiectul activ

2. Subiectul pasiv

SECŢIUNEA IV: LATURA OBIECTIVĂ A INFRACŢIUNILOR CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI

SECŢIUNEA V: LATURA SUBIECTIVĂ

SECŢIUNEA VI: FORME, MODALITĂŢI ŞI SANCŢIUNI ALE INFRACŢIUNILOR CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI

1. Forme

2. Modalităţi

3. Sancţiuni

 

CAPITOLUL III: TORTURA

SECŢIUNEA I: CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA INFRACŢIUNII DE TORTURĂ

SECŢIUNEA II: TORTURA CA INFRACŢIUNE CONTRA ÎNFĂPTUIRII JUSTIŢIEI

1. Noţiunea de tortură ca formă gravă de abuz în activitatea judiciară

2. Pericolul social şi necesitatea încriminării şi sancţionării infracţiunii de tortură

SECŢIUNEA III: TORTURA ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN

1. Infracţiunea de tortură în convenţiile internaţionale

2. Introducerea infracţiunii de tortură în Codul Penal Român

 

CAPITOLUL IV: CONŢINUTUL INFRACŢIUNII DE TORTURĂ

SECŢIUNEA I: CONŢINUTUL LEGAL AL INFRACŢIUNII DE TORTURĂ SECŢIUNEA II: CONDIŢII PREEXISTENTE

A. Obiectul infracţiunii de tortură

1. Obiectul juridic generic

2. Obiectul juridic special

3. Obiectul material

B. Subiecţii infracţiunii de tortură

1. Subiectul activ

2. Subiectul pasiv

C. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii de tortură

SECŢIUNEA III: CONŢINUTUL CONSTITUTIV AL INFRACŢIUNII DE TORTURĂ

A. Latura obiectivă

1. Elementul material al infracţiunii

2. Urmarea imediată

3. Legătura de cauzalitate

B. Latura subiectivă

1. Elementul subiectiv al infracţiunii de tortură

2. Mobilul şi scopul săvârşirii infracţiunii

SECŢIUNEA IV: FORME, MODALITĂŢI, SANCŢIUNI ŞI EXPLICAŢII COMPLEMENTARE

A. Forme şi modalităţi ale infracţiunii de tortură

1. Formele infracţiunii de tortură

2. Modalităţile infracţiunii de tortură

 Varianta simplă şi modalităţile acesteia

 Varianta agravantă caracterizată prin vătămare corporală

 Tortura cu moartea victimei

B. Sancţiuni aplicabile în cazul infracţiunii de tortură

1. Pedeapsa pentru varianta tip

2. Pedeapsa pentru infracţiunea de tortură cu vătămare corporală

3. Pedeapsa pentru infracţiunea de tortură care a avut ca urmare moartea victimei

C. Explicaţii complementare

1. Legături cu alte infracţiuni

2. Inexistenţa infracţiunii de tortură

3. Aspecte procesuale

C O N C L U Z I I

 A N E X A 1

 A N E X A 2

 A N E X A 3

 B I B L I O G R A F I E

 

BIBLIOGRAFIE
 
A. DOCTRINĂ
 
 • Vicente Berger, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Bucureşti, 2001, pag. 7-46.
 • Bulai Constantin, Drept penal român. Partea generală, Casa de editură şi presă “Şansa”, Bucureşti, 1992, vol. I, pag. 115-123; 144-182; 190-198.
 • Constantinescu M., Muraru I. şi colab., Constituţia României - comentată şi adnotată, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 1992, pag. 52-60.
 • Constantin Ionescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Edit. „Lumina Lex”, Bucureşti, 1997, pag. 168.
 • Deleanu Ion, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat, vol. I, Ed. Europa Nova, Bucureşti 1996, pag. 133.
 • Dongoroz Vintilă şi colaboratorii, Explicaţii teoretice ale Codului Penal Român, Editura Academiei RSR, Vol. IV, pag. 161-166 şi 233-256.
 • Duculescu Vasile şi colab., Constituţia României - comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, pag. 95-97.
 • Irina Moroianu Zlătescu şi colab., Documente internaţionale privind combaterea torturii şi a tratamentelor inumane sau degradante, Bucureşti, 1998.
 • Loghin O., Filipaş A., Drept penal român. Partea specială, Casa de editură şi presă “Şansa” Bucureşti 1992, pag. 201-203 şi 227-229.
 • Loghin O., Tudorel T., Drept penal român. Partea specială, Casa de editură şi presă “Şansa” Bucureşti 1994 pag. 354-356 şi 388-390.
 • Loghin O., Tudorel T., Drept penal român. Partea specială, Casa de editură şi presă Şansa, Bucureşti, 1999, pag. 371-373 şi 408-410.
 • Muraru Ioan, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura “Actami”, Bucureşti, 1998, vol. I, pag. 198-200.
 • Neagu Ion, Tratat de procedură penală, Editura „PRO” Bucureşti 1997, pag. 55-57 şi 223-225.
 • Nistoreanu Gheorghe, Dobrinoiu Vasile, Drept penal. Partea specială, Editura “Continent XXI”, Bucureşti, 1995, pag. 356-359 şi 387-391.
 • Nistoreanu Gheorghe, Dobrinoiu Vasile şi colab., Drept penal. Partea generală, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1997, pag. 97-168, 337-340 şi 407-410.
 • Nistoreanu Gheorghe Dobrinoiu Vasile şi colab., Drept penal. Partea specială, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999, pag. 372-375 şi 407-410.
 • Nistoreanu Gheorghe Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Editura All Beck, Bucureşti, 2000, pag. 259 şi 329/331/
 • Pavel D., Pedeapsa în lupta contra infracţionismului. Atribute şi rol, Revista de Drept penal nr. 1/1994, pag. 33 şi urm.
 • Rădulescu Ilie, Omul şi drepturile umane în concepţia şi practica socială românească, Ediura Politică, Bucureşti, 1987.
 • Sima Constantin, Codul penal adnotat, Edit. Atlas Lex, Bucureşti, 1996, pag. 460-479.
 • Tecuceanu Horia, Afacerea Samoilescu - Cozmici, Editura “Cartea românească”, Bucureşti, 1993.
 • Vasiliu Teodor şi colab., Codul penal comentat şi adnotat. Partea specială, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, pag. 135-140.
 • Volonciu N., Tratat de procedură penală, Editura Paideia, Bucureşti, 1993, vol. I, pag. 105-107 şi 290-291.

   

B. LEGI ŞI ACTE NORMATIVE
 
 • Constituţia României, ed. 1991, art. 22-23.
 • Codul penal al României, republicat, la 1 6 aprilie 1997.
 • Codul de procedură penală al României, republicat la 16 aprilie 1997.
 • Legea nr. 20/09-10-1990 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi Codul de procedură penală.
 • Legea nr. 19/1990 pentru aderarea României la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, publicată în Mon. Of. 112/10-10-1990.
 • Legea nr. 18/27-09-1990 cu privire la drepturile copilului, republicată.
 • Legea nr. 26/1 994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial 123/18-05-1994.
 • Convenţia din 20 noiembrie 1990 cu privire la drepturile copilului.
 • Ordonanţa Guvernului României nr. 102/15-11-2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, publicată în Monitorul Oficial 436/03-09-2000.
 • Ordonanţa Guvernului României nr. 207/15-11-2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi Codului de procedură penală.
 • Ordonanţa Guvernului României nr. 255/04-04-2000pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale.
 • Hotărârea Guvernului României nr. 486/1999 privind aprobarea funcţionării în România a Fundaţiei daneze International Rehabilitation Council for Torture Victims, publicată în Monitorul Oficial 290/23-06-1999.
 • Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată de Adunarea generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 217 A (III) din 10 decembrie 1948.
 • Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată de România la 18 mai 1994 (Text amendat prin Protocolul nr. 11, intrat în vigoare la 1 noiembrie 1998).
 • Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, adoptată de Adunarea generală a Naţiunilor Unite, prin Rezoluţia nr. 35/46 din 10 decembrie 1984.
 • Codul de conduită pentru responsabilii cu aplicarea legilor, adoptat de Adunarea generală a ONU prin Rezoluţia 34/169 din 17 decembrie 1979.

   

 
C. JURISPRUDENŢĂ
 
 • Revista Torture vol. 3, nr. 2/1993, Copenhaga, pag. 41-42 şi 56-58.
 • Revista Drepturile Omului nr. 3/1997, I.R.D.O. - Bucureşti, pag. 13-15.
 • Revista Drepturile Omului nr. 3/1998, I.R.D.O. - Bucureşti, pag. 19-29.
 • Revista Drepturile Omului nr. 4/1998, I.R.D.O. - Bucureşti, pag. 5-15.
 • Revista Torture, vol. 9, nr. 1/1999, Copenhaga, pag. 3- 30.
 • Revista Torture, vol. 9, nr. 2/1999, Copenhaga, pag. 35-64.
 • Revista Torture, vol. 9, nr. 1/1999 - Supliment, Copenhaga, pag. 5-49.
 • Revista Poliţia Română nr. 1/1998 - Supliment, pag. 6-10.
 • Revista Dreptul nr. 4/1999, Bucureşti, pag. 85-87.
 • Revista de Drept penal nr. 1/1994, Bucureşti, pag. 33-51.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Tortura - infractiune care impiedica infaptuirea justitiei
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 65
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker