Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Infractiunea si modalitatile sale de savarsire

Descriere

Infracţiunea este un fenomen juridic numai pentru că înainte de toate este un fenomen social, un act specific omului aflat într-o societate istoric constituită. În afara societăţii nu există infracţiune şi nici infractor. Societatea generează infracţionalitatea prin două din segmentele sale: cel instituţional, suprastructura societăţii, şi prin cel al indivizilor care constituie baza societăţii.

Prin segmentul său instituţional societatea generează infracţionalitatea ca urmare a normării comportamentului uman, neexistând infracţiune în afara reglementării prin lege a modului de acţiune al omului în societate. Infracţiunea este definită şi există ca virtualitate prin norma juridică. Prin celălalt segment al societăţii, prin indivizii care o compun, această virtualitate devine realitate, ca urmare a încălcării conduitei prescrise de norma juridică.

Fenomenul infracţional apare astfel ca fiind actul unui om (realitatea umană) contra societăţii (realitatea socială) şi nu de puţine ori, cum istoria a demonstrat-o, infracţiunea apare ca acţiunea unui individ, fiinţă umană şi socială, revoltată împotriva societăţii al cărui membru este.

În concepţia lui Durkheim, infracţionalitatea apare ca un fenomen normal şi ca agent de regularizare a vieţii sociale. Societatea, prin elementele sale de suprastructura, va incrimina sau va dezincrimina, după caz, anumite comportamente umane, în raport de interesele sociale dintr-un moment dat, iar indivizii îşi vor adapta conduita socială normei juridice sau vor contesta ordinea juridică, modificând-o, nu de puţine ori, atunci când nu mai corespunde intereselor societăţii.

Contestarea ordinii juridice poate îmbrăca forme benigne, rămânând la stadiul unor opinii sau dezaprobări, dar se poate manifesta şi sub forme agresive şi, nu de puţine ori, infracţiunea apare ca o modalitate de contestare a ordinii de drept existente. Generat de societate prin componentele sale, fenomenul infracţional însoţeşte evoluţia societăţii, primind caracteristici istorice şi locale în raport cu timpul istoric dat şi organizarea statală a societăţii într-un anumit loc.

Fenomenul infracţional poate fi controlat, dar nu eradicat. Explicarea fenomenului infracţional exclusiv prin rădăcinile sale de clasă şi posibilitatea dispariţiei sale odată cu dispariţia claselor sociale apare ca o utopie. Fenomenul infracţional nu poate fi eradicat, fie şi numai pentru faptul că este greu de conceput o societate care să nu normeze comportamentul membrilor săi, aceasta însemnând negarea propriei sale existenţe, disoluţia ei.

În acelaşi timp, orice normare a comportamentului uman constituie o constrângere, o limitare a libertăţii individului şi totdeauna se va găsi o minoritate care să încalce ori să conteste norma instituită de majoritate sau de cei ce acţionează în numele ei.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00
Cantitate:

C U P R I N S

 

C A P I T O L U L I: NOŢIUNI ŞI EXPLICAŢII INTRODUCTIVE

S E C Ţ I U N E A I: NOŢIUNEA GENERALĂ A INFRACŢIUNII

§. 1. INFRACŢIUNEA - INSTITUŢIE FUNDAMENTALĂ A DREPTULUI PENAL

§. 2. DEFINIŢIA INFRACŢIUNII

S E C Ţ I U N E A A II-A: TRĂSĂTURILE ESENŢIALE ALE INFRACŢIUNII

§ 1. FAPTA CARE PREZINTĂ PERICOL SOCIAL

§. 2. FAPTA SĂVÂRŞITĂ CU VINOVĂŢIE (ASPECTUL MORAL)

§. 3. FAPTA PREVĂZUTĂ DE LEGEA PENALĂ (ASPECTUL JURIDIC)

 

C A P I T O L U L II: STRUCTURA SAU ELEMENTELE INFRACŢIUNII

S E C Ţ I U N E A I: ASPECTE GENERALE PRIVIND STRUCTURA INFRACŢIUNII

S E C Ţ I U N E A A II-A: OBIECTUL INFRACŢIUNII

§. 1. NOŢIUNE

§. 2. FORMELE OBIECTULUI INFRACŢIUNII

A. OBIECTUL JURIDIC (GENERIC ŞI SPECIAL)

B. OBIECTUL MATERIAL

S E C Ţ I U N E A A III-A: SUBIECŢII INFRACŢIUNII

§. 1. SUBIECTUL ACTIV AL INFRACŢIUNII

A. CONDIŢIILE GENERALE ALE SUBIECTULUI ACTIV

B. CONDIŢIILE SPECIALE ALE SUBIECTULUI ACTIV

§. 2. SUBIECTUL PASIV

A. NOŢIUNE.

B. CONDIŢIILE SUBIECTULUI PASIV

C. CATEGORII DE SUBIECŢI PASIVI AI INFRACŢIUNII

 

C A P I T O L U L III: CONŢINUTUL CONSTITUTIV AL INFRACŢIUNII

S E C Ţ I U N E A I: NOŢIUNEA DE CONŢINUT AL INFRACŢIUNII

S E C Ţ I U N E A A II-A: CLASIFICAREA CONŢINUTURILOR DE INFRACŢIUNE

S E C Ţ I U N E A A III-A: STRUCTURA CONŢINUTULUI DE INFRACŢIUNE

S E C Ţ I U N E A A IV-A: LATURA OBIECTIVĂ

§. 1. NOŢIUNEA LATURII OBIECTIVE

§. 2. ELEMENTUL MATERIAL

§. 3. URMAREA SOCIALMENTE PERICULOASĂ

§. 4. RAPORTUL DE CAUZALITATE

A. CONCEPT

B. TEORII PRIVITOARE LA RAPORTUL DE CAUZALITATE

 SECŢIUNEA A V-A: LATURA SUBIECTIVĂ A INFRACŢIUNII

§. 1. NOŢIUNE ŞI CONSIDERAŢII GENERALE

§. 2. FORMELE VINOVĂŢIEI

A. INTENŢIA

1. INTENŢIA DIRECTĂ

2. INTENŢIA INDIRECTĂ.

3. REGLEMENTAREA INTENŢIEI ÎN ALTE LEGISLAŢII

 Legea penală germană

 Legea penală şi doctrina franceză

 Legea penală şi doctrina italiană

 Legea penală şi doctrina anglo-americană

4. ALTE MODALITĂŢI ALE INTENŢIEI

B. CULPA

1. CULPA CU PREVEDERE SAU UŞURINŢĂ

2. CULPA SIMPLĂ (NEGLIJENŢA).

3. ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CULPA

 Legea penală şi doctrina germană

 Legea penală şi doctrina franceză

 Legea penală şi doctrina italiană

 Legislaţia penală şi doctrina anglo-saxonă

C. PRAETERINTENŢIA

§. 3. ALTE ELEMENTE ALE LATURII SUBIECTIVE

 

C A P I T O L U L IV: CONŢINUTUL SIMPLU, AGRAVAT ŞI ATENUAT AL INFRACŢIUNII

S E C Ţ I U N E A I: ASPECTE GENERALE PRIVIND FELURILE CONŢINUTURILOR LEGALE

SECŢIUNEA A II-A: CONŢINUTUL DE BAZĂ (TIP, SIMPLU), AGRAVAT ŞI ATENUAT AL INFRACŢIUNII

 

CAPITOLUL V: PROPUNERI DE “LEGE FERENDA” DESPRINSE DIN PROIECTUL DE MODIFICARE A CODULUI PENAL ROMÂN

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII

B I B L I O G R A F I E

 

B I B L I O G R A F I E
 
-      Vasile Păvăleanu, „Drept penal. Partea generală. Legea penală şi infracţiunea”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
-      Ştefan Daneş, „Drept penal. Partea generală”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001.
-      George Antoniu, „Vinovăţia penală”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995.
-      Constantin Mitrache, „Drept penal român. Partea generală”, ed. a III-a, revăzută şi adăugită, Casa de editură şi presă „ŞANSA” S.R.L., Bucureşti, 1997.
-      Matei Basarab, „Drept penal. Partea generală”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
-      C. Bulai, „Drept penal. Partea generală”, Vol. I, Editura Şansa, Bucureşti, 1992.
-      N. Buzea, „Infracţiunea penală şi culpabilitatea”, Alba Iulia, 1944.
-      Oancea, „Tratat de drept penal. Partea generală”, Editura ALL, Bucureşti, 1994.
-      M. Zolyneak, M.I. Michinici, „Drept penal, Partea generală”, Editura Chemarea, Iaşi, 1999.
-      G. Antoniu, „Răspunderea penală a persoanei juridice”, în Revista de Drept Penal nr. 1/1996,
-      Vasile Păvăleanu, „Responsabilitatea penală a persoanelor morale în noul Cod penal francez”, în Pro lege nr. 3/1999
-      N. Giurgiu, Drept penal general, Editura Sunset, Iaşi, 1997
-      V. Dobrinoiu, Gh. Nistoreanu ş.a., Drept penal. Partea generală, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999
-      Augustin Ungureanu, Drept penal român. Partea generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995
-      G. Antoniu, Infracţiunea de omisiune, în Revista Română de Drept nr. 6/1982
-      Gh. Stroe, Rezultatul ca element al laturii obiective a infracţiunii. Concept şi controverse teoretice”, R.D.P. nr. 4/1995
-      G. Antoniu, Raportul de cauzalitate în dreptul penal, Editura Ştiinţifică Bucureşti, 1968.
-      G. Antoniu, Vinovăţia penală, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995
-      M. Zolyneak, Unele observaţii privind praeterintenţia, în Revista de Drept Penal, nr. 1/1996.
-      V. Papadopol, Consideraţii asupra infracţiunilor cu conţinuturi alternative, în RRD nr. 8/1967.
-      D. Pavel, Caractere specifice ale formelor de unitate infracţională, în RRD nr. 10/1980.
-      G. Antoniu, „Din nou despre conţinutul infracţiunii”, în Revista Română de Drept, nr. 5/1982.
-      Vintilă Dongoroz, Gh. Dărîngă, Siegfried Kahane, Dumitru Lucinescu, Aurel Nemeş, Mihai Popovici, Petre Sîrbulescu, Vasile Stoican, Noul cod penal şi codul penal anterior. Prezentare comparativă, Editura Politică, Bucureşti, 1968.
-      N. T. Buzea, Infracţiunea penală şi culpabilitatea – doctrină, legislaţie, jurisprudenţă, Alba Iulia, 1944.

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Infractiunea si modalitatile sale de savarsire
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 80
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Infractiunea si modalitatile sale de savarsire

Infractiunea si modalitatile sale de savarsire

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker