Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Traficul de influenta

Descriere

Aşa cum am reţinut pe parcursul studiului, traficul de influenţă constă în primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu.

Obiectul juridic special al infracţiunii de trafic de influenţă îl constituie relaţiile sociale a căror formare şi dezvoltare se întemeiază pe încrederea şi prestigiul de care trebuie să se bucure orice funcţionar şi orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei persoane juridice, cerinţe pentru realizarea cărora este necesară înlăturarea oricărei suspiciuni care s-ar putea crea cu privire la activitatea acestora prin săvârşirea faptei prevăzute în art. 257 C.pen. De regulă, infracţiunea este lipsită de obiect material.

Dacă făptuitorul primeşte un bun, va exista şi un obiect material, constând în bunul respectiv. Subiect activ poate fi orice persoană. Dacă fapta este săvârşită de un funcţionar, iar acesta are şi el atribuţii în legătură cu actul pe care urmează să-l îndeplinească funcţionarul de a cărui favoare se prevalează, există un concurs de infracţiuni între luarea de mită (art. 254 C. pen.) şi trafic de influenţă (art. 257 C. pen.), cu condiţia ca făptuitorul să fi asigurat persoana că va beneficia şi de serviciile care intră în competenţa sa.

Participaţia penală este posibilă sub toate formele. În cazul infracţiunii de trafic de influenţă subiectul pasiv este persoana juridică, iar în subsidiar funcţionarul determinat în a cărui atribuţie de serviciu intră îndeplinirea unui act anumit sau un funcţionar care poate fi determinat prin precizarea actului pentru a cărei îndeplinire urmează a se exercita influenţa: chiar dacă nu a fost indicat expres subiectul pasiv subsidiar este suficientă determinarea actului, a sferei de atribuţii unui funcţionar anume, singurul care are asemenea atribuţii, şi deci făcându-se posibilă indicarea (chiar imediată) a funcţionarului.

Elementul material al laturii obiective poate fi realizat prin oricare dintre următoarele trei acţiuni alternative: primirea; pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni de daruri. Primirea de bani sau alte foloase presupune preluarea de către făptuitor a unei sume de bani, a unui bun sau altor foloase. Pretinderea de bani sau alte foloase înseamnă formularea de către făptuitor, în mod expres sau tacit, a cererii să i se dea o sumă de bani, un bun etc.

În practica judiciară s-a considerat că există trafic de influenţă şi atunci când făptuitorul a pretins o sumă de bani cu împrumut, pentru a interveni pe lângă un funcţionar ca să se rezolve cererea solicitantului. Acceptarea de promisiuni de daruri presupune manifestarea acordului cu privire la promisiunile făcute sau darurile oferite.

Este necesar ca făptuitorul să aibă influenţă sau să lase să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar. Cerinţa legii este îndeplinită şi atunci când făptuitorul nu dezminte afirmaţiile făcute de o altă persoană că ar avea influenţă asupra funcţionarului. Nu interesează dacă făptuitorul a precizat sau nu numele funcţionarului asupra căruia are sau a lăsat să se creadă că are influenţă, fiind suficient să-l fi determinat numai prin calitatea acestuia. Ceea ce interesează este ca influenţa reală sau presupusă a făptuitorului să fi constituit pentru persoana interesată motivul determinant al tranzacţiei.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

CUPRINS

TRAFICUL DE INFLUENŢĂ 

 

Capitolul I: Aspecte introductive privind infracţiunile de corupţie

1. Aspecte introductive privind infracţiunile de corupţie

1.1. Accepţiuni ale termenului de corupţie

1.2. Cauzele şi consecinţele corupţiei

1.3. Instituţii cu rol în combatere fenomenului corupţiei

2. Corupţia în România

2.1. Definiţie, cauze, efecte. Tiparul corupţiei în România

2.2. Evoluţia legislaţiei româneşti în domeniul infracţiunilor de corupţie

 

Capitolul II: Infracţiunea - traficul de influenţă

2.1 Noţiunea, reglementare şi caracterizarea infracţiunii

2.2. Obiectul juridic al infracţiunii

2.2.1. Obiectul juridic special

2.2.2. Obiectul material

2.3. Subiecţii infracţiunii

2.3.1. Subiectul activ

2.3.2. Subiectul pasiv

2.4. Latura obiectivă a infracţiunii

2.4.1. Elementul material

2.4.2. Urmarea imediată

2.4.3. Raportul de cauzalitate

2.5. Latura subiectivă

 

Capitolul III: Forme. Modalităţi. Sancţiuni

3.1. Formele infracţiunii

3.1.1. Actele preparatorii şi tentativa

3.1.2. Consumarea infracţiunii

3.2. Modalităţile infracţiunii

3.3. Sancţiuni

3.3.1. Pedeapsa

3.3.2. Confiscarea specială

 

Capitolul IV: Aspecte procesual penale

4.1. Punerea în mişcare a acţiunii penale

4.2. Competenţa

4.3. Dispoziţii procedurale privind infracţiunile asimilate corupţiei

4.4. Folosirea investigatorilor sub acoperire

 

Capitolul V: Traficul de influenţă potrivit Proiectului Noului Codul Penal

 

Capitolul VI: Concluzii

Bibliografie

I. Tratate. Cursuri. Monografii

II. Articole şi studii

III. Legislaţie

IV. Materiale de practică judiciară

 V. Surse Internet

 

Bibliografie
 
I. Tratate. Cursuri. Monografii
 • A. Boroi, Drept penal. Partea specială, Editura All Beck, Bucureşti, 2006
 • Tudorel Toader, Drept penal român. Partea specială, ediţia a 3-a revizuită şi actualizată până la data de 25 martie 2008, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
 • Ilie Pascu, Mirela Gorunescu, Drept penal. partea specială. Examinarea normelor de incriminare prevăzute în Codul penal în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele din Legea nr. 278/2006 şi Legea nr. 337/2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
 • Valerică Lazăr, “Dreptul penal. Partea specială (Infracţiuni prevăzute în Codul Penal Român în vigoare, cu modificările şi completările la zi”, Editura Universitară, Bucureşti, 2006;
 • Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, Drept penal. Partea specială, vol. I, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006
 • Vasile Dobrinoiu, Corupţia în dreptul penal român, Editura Atlas Lex, Bucureşti, 1995
 • Emilia Mădulărescu, Traficul de influenţă. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
 • Theodor Mrejeru, Infracţiuni de corupţie. Aspecte teoretice, Editura All Beck, Bucureşti, 2000;
 • Theodor Mrejeru, Dumitru Petre Andreiu Florescu, Dan Safta, Marieta Safta, Infracţiunile de corupţie. Aspecte teoretice şi practice, Editura All Beck, Bucureşti, 2000
 • Horia Diaconescu, Infracţiunile de corupţie şi cele asimilate sau în legătură cu acestea, Editura All Beck, Bucureşti, 2004
 • Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, Drept penal. Partea specială. Teorie şi practică judiciară, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000
 • Vasile Dobrinoiu, Drept penal. Parte specială, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
 • Vintilă Dongoroz, losif Fodor, Siegfried Kahane, Nicoleta Iliescu, Ion Oancea, Constantin Bulai, Rodica Stănoiu, Victor Roşea, Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea generală, vol. II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1970
 • V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, Nicoleta Iliescu, C. Bulai, Rodica Stănoiu, V. Roşea, Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea specială, vol. III, Ed. Academiei R.S.R, Bucureşti, 1971
 • Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, losif Fodor, Nicoleta Iliescu, Constantin Bulai, Rodica Stănoiu, Victor Roşea, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol., IV, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1972
 • Aneta Grigorovici, Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciu, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976
 • Valerică Lazăr, Ilie Pascu, Drept penal. Partea specială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003
 • Octavian Loghin, Avram Filipaş, Drept penal român. Partea specială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983
 • Octavian Loghin, Avram Filipaş, Drept penal român. Partea specială, Casa de Editură şi Presă „Şansa” – SRL, Bucureşti, 1992
 • Octavian Loghin, Tudorel Toader, Drept penal român. Partea specială, Casa de editură şi presă „Şansa” – S.R.L., Bucureşti, 1996
 • Gheorghe Nistoreanu, Vasile Dobriniu ş.a., Drept penal partea specială, Editura Europa Nova, Bucureşti 1997
 • Gheorghe Nistoreanu, Alexandru Boroi, Ioan Molnar, Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Valerică Lazăr, Drept penal. Partea specială, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999
 • E. Hedeşiu, „Contracararea crimei organizate transfrontaliere”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005
 • G. Antoniu, E. Dobrescu, T. Vianu, Gh. Stroie, T. Avrigeanu, Reforma legislaţiei penale, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003
 • Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Partea generală, ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009
 • A. Boroi, Drept penal. Partea generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
 • Ion Neagu, Drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex, Bucureşti, 2002
 • Nicolae Volonciu, Alexandru Ţuculeanu, Codul de procedură penală comentat. Art. 200-286. Urmărirea penală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007
 
II. Articole şi studii
 • Gh. Mateuţ, Sinteză teoretică şi practică privind represiunea traficului de influenţă în reglementarea actuală şi în perspectivă, în Dreptul nr. 5/2002
 • T.C. Medeanu, Trafic de influenţă. Confiscare specială, în R.D.P. nr. 1/2001
 • V. Papadopol, Examen teoretic al practicii Tribunalului Suprem în materia dreptului penal. Partea generală, în R.R.D. nr. 12/1972
 • V. Papadopol, M. Popovici, Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică
 
III. Legislaţie
 • Legea nr. 15 din 21 iunie 1968 - Codul Penal al României, publicată în Buletinul Oficial nr. 79-79 bis din 21 iunie 1968, republicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 16 aprilie 1997, modificată şi completată prin:
 • Legea nr. 278 din 4 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial nr. 601 din data de 12 iulie 2006;
 • Legea nr. 337 din 3 decembrie 2007 pentru completarea Codului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 841 din data de 8 decembrie 2007;
 • Legea nr. 58 din 19 martie 2008 pentru modificarea Codului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 228 din data de 25 martie 2008;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 198 din 4 decembrie 2008 privind modificarea şi completarea Codului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 824 din data de 8 decembrie 2008
 • Hotărârea nr. 9 din 9 martie 2009 privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 154 din data de 12 martie 2009
 • Proiectul Noului Cod penal, publicat pe site-ul oficial al Ministerului Justiţiei – www.just.ro
 • Convenţia penală cu privire la corupţie adoptata la Strasbourg la 27 ianuarie 1999; Legea nr. 27 din 16 ianuarie 2002 pentru ratificarea Convenţiei penale privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 65 din data de 30 ianuarie 2002.
 
IV. Materiale de practică judiciară
 • I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 3008 din 26 septembrie 2008- www.scj.ro
 • I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1470 din 22 aprilie 2008 -www.scj.ro
 • I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 2398 din 12 aprilie 2006 -www.scj.ro
 • I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 2901 din 8 mai 2006 – www.scj.ro
 • I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 2083 din 25 martie 2005–www.scj.ro
 • I.C.C.J. secţia penală, decizia nr. 517 din 24 ianuarie 2005 – www.scj.ro
 • I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 487 din 21 ianuarie 2005 – www.scj.ro
 • I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1957 din 22 martie 2005 – www.scj.ro
 • I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 680 din 28 ianuarie 2005 – www.scj.ro
 • I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1527 din 02 martie 2005 – www.scj.ro
 • I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 2007 din 15 aprilie 2004 – www.scj.ro
 • I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 2058 din 16 aprilie 2004 – www.scj.ro
 • I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 5799 din 5 noiembrie 2004 – www.scj.ro
 • I.C.C.J., secţia penala, decizia nr. 4029 din 28 iulie 2004 –www.scj.ro
 • I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 503 din 28 ianuarie 2004 – www.scj.ro
 • I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1094 din 25 februarie 2004 – www.scj.ro
 • I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 5282 din 15 octombrie 2004 – www.scj.ro
 • I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 745 din 06 februarie 2004 – www.scj.ro
 • I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 927 din 17 februarie 2004 – www.scj.ro
 • I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 5520 din 26 noiembrie 2003 – www.scj.ro
 
V. Surse Internet
 • www.just.ro - site-ul oficial al Ministerului Justiţiei
 • www.scj.ro – site-ul oficial al instanţei supreme
 • www.pna.ro – ste-ul oficial al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

 

Titlul lucrarii: Traficul de influenta
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 95
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Traficul de influenta

Traficul de influenta

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker